Wprowadzenie do adwentyzmu

Adwentyści kłamliwie starają się uchodzić za protestantów, a wcale nimi nie są lecz są bardzo groźnymi wilkami w owczych skórach. Zamieszczam tutaj artykuły będące tłumaczeniami strony byłych adwentystów: http://www.exadventist.com
Polecam także film na temat tej sekty:
http://defendingcontending.com


KRÓTKIE WPROWADZENIE
DO ADWENTYZMU

Adwentyzm Dnia Siódmego był długo nierozumianą grupą. Działo się dlatego, że począwszy od 1950 roku zaczęli oni próbować zostać zaakceptowani przez ewangelicznych, narodzonych na nowo chrześcijan. Zaczęli oni dialog przy obecności Walter’a Martn’a i Donald’a Gray Barnhouse. To co nastąpiło, to oszołamiająca ilość publicznej pracy mającej zbudować relacje które zaczęły przykrywać prawdziwe prawdy o Adwentyzmie. Adwentyści desperacko chcą być zaakceptowani, tak aby mogli prozelitować chrześcijan. Poniższy artykuł może okazać się dla ciebie informacyjny i pomocny.

ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO MAJĄ FAŁSZYWĄ PROROKINIĘ – Ellen G. White. Adwentyści oficjalnie deklarują, „Jako wysłanniczka Pana, jej pisma są ciągłym i autorytatywnym źródłem prawdy i zapewniają kościołowi pocieszenia, przewodnictwa, instrukcji i korekty” The Dallas Statement 17 (pogrubienie dodane). Pisma Ellen White są nazywane „Duchem Proroctwa” oraz „Świadectwem Jezusa”. Jest ona uważana przez Adwentystów jako natchniona, tak samo jak autorzy Biblii. Jej pisma są uważane za tak samo natchnione jak Biblia. Nie będziemy wykazywać tutaj wszystkich jej fałszywych przepowiedni, ale dokumentacja jest dostępna. Jest ona autorką książek cytowanych poniżej. Jej pisma reprezentują bieżące adwentystyczne wierzenia. Mówiąc o swoich pismach powiedziała, „Świadectwa te pochodzą od Ducha Bożego lub od DiabłaTesimonies for the Church, vol 4, p. 230.

SEKCIARSKIE NAUKI ADWENTYZMU

1). ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE JEST KOMPLETNE

Krew Chrystusa, która miała uwolnić nawróconego grzesznika od potępienia prawa, nie wykreśla grzechu… Będzie ona przebywała w świętym przybytku aż do ostatecznego zadośćuczynienia” Patriarchs and Prophets, p. 357 (pogrubienia dodane).

„Teraz kiedy nasz Arcykapłan (Jezus – przyp. tłum.) dokonuje zadośćuczynienia, my powinniśmy starać się stać się doskonali w Chrystusie” The Great Controversy, p. 623 (pogrubienia dodane).

„… zamiast przychodzenia na ziemię w terminie 2300 dni w 1844 r., Chrystus w owym roku wszedł do niebiańskiego świętego przybytku aby dokonać ostatecznego dzieła zadośćuczynienia w przygotowaniu na Jego przyjście” The Great Controversy, p 422 (pogrubienia dodane).

18 Komentarzy

 1. 7adwent said,

  26 Maj, 2010 @ 9:49 am

  Jesli Adwentystyczny wykład proroctwa o 2300 wieczorach i porankach jest błędny Poprosze Ciebie o wyjaśnienie tego proroctwa Purytaninie

 2. adzient said,

  17 lipca, 2010 @ 5:53 am

  7 Adwent , nie oczekuj tego.
  Nikt Ci tego nie wyłoży tak ,jak nikt nie mógł wyłożyć snu Nabuchodonozora oprócz Daniela.To dowodzi tego ,kto jest prawdziwym sługą Bożym.
  Amos mówi :
  „Zaiste nie czyni nic Pan ,czego nie objawi sługom swoim i prorokom”

  Łatwo jest krytykować Adwentyzm , a on przewyższa Wasze zrozumienie Pisma o tysiąclecia.Po części jest to wynikiem daru proroctwa ,a według Apokalipsy jest to cecha prawdziwego Kościoła Bozego ostatnich dni.
  Por Ap 12,17 – Ap 19,10
  „I rozgniewał się Smok na Niewiastę,
  i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa*,
  z tymi, co strzegą przykazań Boga
  i mają świadectwo Jezusa.”
  „Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. „.

  Apokalipsa przedstawia Kościół ostatnich dni posiadający :
  -przykazania
  -ducha proctwa

  Pozdrawiam.

 3. On 7 said,

  5 grudnia, 2010 @ 12:40 pm

  Puritan podane przez Ciebie cytaty z dzieł E.G.White są błędnie przetłumaczone (lub co jest bardziej prawdopodobne celowo zafałszowane by potwierdzić tezę, którą chcesz udowodnić) i wyrwane z kontekstu całej wypowiedzi (nie odróżniasz znaczenia słowa pojednanie i zadośćuczynienie).
  Cytowane przez Ciebie publikacje są przetłumaczone na język polski i ogólnodostępne. Gdybyś był uczciwy to po trudziłbyś się i przeczytał to co bezmyślnie i bez krytycznie cytujesz za krytykami adwentyzmu tylko po to aby ośmieszyć to w co wierzymy.

 4. On 7 said,

  5 grudnia, 2010 @ 1:27 pm

  1). ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE JEST KOMPLETNE ???? ( bezpodstawny zarzut)

  „Czy wasze nauczanie o służbie w świątyni oznacza, że dzieło Chrystusa na krzyżu Golgoty nie było całkowicie wystarczającą kompletną, dokonana raz na zawsze ofiarą, dzięki której uzyskujemy wieczne odkupienie? czy należało uczynić coś jeszcze, by dzieło Chrystusowe było skuteczne do zbawienia człowieka?”

  Na to pytanie Kościół dał odpowiedź m.i.n. w Publikacji p.t.:
  „Questions on doctrine” na str. 356. pytanie nr 31.

  Odpowiedź:

  Na pierwszą część pytania odpowiadamy zdecydowanie NIE! Śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty stanowi jedyną ofiarę, dzięki której człowiek może osiągnąć zbawienie (…). Ta „jedna ofiara” (Hebr 10:12) została złożona „raz na zawsze” (w.14) i PRZYNIOSŁA CZŁOWIEKOWI „WIECZNE ODKUPIENIE” (Hebr.9:12)
  To dzieło było CAŁKOWICIE SKUTECZNE . STANOWI ONO ZUPEŁNY OKUP ZA CAŁĄ LUDZKOŚĆ I NIGDY NIE ZOSTANIE POWTÓRZONE, PONIEWAŻ JEST W PEŁNI WYSTARCZAJĄCE I ZASPOKAJA POTRZEBY KAŻDEJ DUSZY. (str.356-357).

  Jezus nasz poręczyciel, wszedł w „miejsca święte” i stanął przed Bogiem w naszym imieniu. Nie uczynił tego w nadziei uzyskania czegoś dla nas ani wtedy, ani nigdy w przyszłości. Nie! On już uzyskał wszystko dla nas na krzyżu. teraz zaś jako nasz arcykapłan udziela nam mocy swojej odkupieńczej ofiary ( s. 381)

 5. purytanin said,

  5 grudnia, 2010 @ 3:16 pm

  On7,

  atonement oznacza zadośćuczynienie i każdy słownik ci o tym powie.

  „nie odróżniasz znaczenia słowa pojednanie i zadośćuczynienie”

  Odróżniam doskonale: pojednanie to reconciliation. A jeśli adwentystyczny tłumacz nie potrafi rozróżnić tych pojęć, to już nie mój problem.

  W wyniku zadośćuczynienia za grzechy (czyli zastępcza śmierć Chrystusa) możliwe jest pojednanie wierzących z Bogiem.

 6. On 7 said,

  5 grudnia, 2010 @ 5:19 pm

  Nadal powtarzasz kłamstwa na temat zasad wiary Koscioła Adwentystów

 7. On 7 said,

  5 grudnia, 2010 @ 6:35 pm

  Nadal powtarzasz kłamstwa na temat zasad wiary Koscioła Adwentystów.

  Puritan pisze:

  „Czy Adwentyści Dnia Siódmego nauczają, że Jezus jest Archaniołem Michałem?”

  Oto kolejne kłamstwo Puritana:
  Odpowiedź:
  „Tak, Adwentyści Dnia Siódmego dzielą to samo wierzenie co Świadkowie Jehowy”.

  Adwentyści odpowidają w Questions on Doctrine s.71 coś zupełnie przeciwnego:

  „Zdecydowanie odrzucamy koncepcje i stanowisko Świadków Jehowy nie wierzymy,że Chrystus został stworzony. Naszym zdaniem utożsamianie Michała nie jest koncepcją na tyle istotną, by poświęcać jej wiele uwagi w naszej literaturze czy kazaniach. Wierzymy , ze słowo Michał jest jednym z wielu imion używanych na określenie Syna Bożego, drugiej osoby trójcy świętej. Nasz pogląd w żaden sposób nie sprzeciwia się, temu, że wierzymy w pełnię Jego boskości i Jego wieczną preegzystencję. Wierząc w ten sposób nie ujmujemy niczego jezusowi ani Jego dziełu”.

  Świadkowie Jehowy uznają Jezusa za stworzoną istotę anielską. Adwentyści uznają Jezusa za Boga Jahwe, który w Starym Testamencie występuje jako m.i.n. Anioł Pana np. w II Księdze Mojżeszowej 3: 2 i 5-6, który jest utożsamiany z Bogiem Jahwe.

 8. On 7 said,

  5 grudnia, 2010 @ 7:46 pm

  Puritan pyta:

  Czy Adwentyści Dnia Siódmego nauczają zbawienia przez łaskę poprzez wiarę?

  Odpowiadając na to pytanie stara się wykazać jako oczytany w literaturze adwentystów oraz uczciwy znawca doktryny Adwentystycznej i omawianego zagadnienia, ale i tu okazuje się, że jest ignorantem i człowiekiem nieuczciwym. Gdyby książka Wielki Boj miała tylko jeden 24 rozdział i była jedyną pozycją wydaną przez Adwentystów można by zaryzykować stwierdzenie , że odpowiedź którą podaje jest prawdziwa, ale i tu widać manipulację i próbę skarykaturyzowania zasad wiary Kościoła Adwentystów.

  Adwentyści również odpowiedzieli na tak sformułowany zarzut. W cytowanej wcześniej książce Pytania o doktrynę:

  „Zaistniało pożałowania godne nieporozumienie, jeśli chodzi o nasze nauczanie na temat łaski, Prawa uczynków i wzajemnych zależności między nimi. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że nie ma i nie może być osiągnięcia zbawienia poprzez wypełnianie Prawa. Zbawienie można osiągnąć jedynie poprzez zbawczą łaskę Bożą. ZASADA TA JEST DLA NAS PODSTAWOWA!”
  QUESTIONS ON DOCTRINE s. 135.

  ADWENTYŚCI WIERZĄ ŻE!
  Zbawienia nie można ani nigdy nie można było osiągnąć przez Prawo czy uczynki; jest ono jedynie wynikiem ŁASKI CHRYSTUSA. Co więcej, w Bożym planie NIGDY NIE BYŁO TAKIEGO OKRESU, W KTÓRYM ZBAWIENIA DOSTĘPOWAŁO SIĘ DZIĘKI LUDZKIM UCZYNKOM CZY STARANIOM. CZŁOWIEK NIE MOŻE ZROBIĆ NIC BY ZASŁUŻYĆ NA ZBAWIENIE.
  Podczas gdy uczynkami nie można zasłużyć na zbawienie , dobre uczynki są nieuchronnym jego skutkiem. (…) Jedno jest pewne człowiek swoimi wysiłkami nie może zapracować na zbawienie. Zdecydowanie wierzymy, że żadne uczynki Prawa, żadne wysiłki, bez względu na to, jak godne pochwały ani żadne dobre uczynki – CZY BYŁOBY ICH DUŻO CZY MAŁO, czy wiązałby się z jakakolwiek ofiarą – w żaden sposób nie mogą usprawiedliwić grzesznika Tyt. 3:5; rzym. 3:20. ZBAWIENIE W PEŁNI OPIERA SIĘ NA ŁASCE; JEST BOŻYM DAREM (Rzym.4: 4-5, Efez. 2:8).
  Questions on doctrine, s 141-142.

  Cytowana przez Puritana wypowiedź z książki Wielki Bój dotycząca służby czy tez zadośćuczynienia Chrystusa w niebiańskiej świątyni została rownież wytłumaczona przez autorkę tej wypowiedzi w dalszych częściach cytowanej książki i innych publikacjach np.
  cytuję:
  ” Chrystus w niebie wstawia się za kościołem; wstawia się za tymi, za których odkupienie zapłacił swoją krwią. Czas nie może zmniejszyć skuteczności ofiary złożonej jako okup za nas. Posłannictwo jego Ewangelii łaski miało być dane kościołowi w jasny i wyraźny sposób. DLATEGO NIKT NIE POWINIEN WIĘCEJ MÓWIĆ, ŻE ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO NAUCZAJĄ PRAWA, A NIE UCZĄ I NIE WIERZĄ W CHRYSTUSA”.

 9. purytanin said,

  5 grudnia, 2010 @ 8:28 pm

  ponieważ ten artykuł omawia tylko 1). ZADOŚĆUCZYNIENIE NIE JEST KOMPLETNE

  A ty wklejasz teksty, które omawiają inny artykuł.
  Napisz na forum wszystkie kłamstwa, które znalazłeś na tym blogu i wtedy wszystko będzie jasne i przejrzyste.

 10. Purus said,

  1 lutego, 2011 @ 7:52 am

  Purytanin napisał:
  „ATONEMENT oznacza zadośćuczynienie i każdy słownik ci o tym powie”. Owszem, to prawda, ale prawdą też jest, że w angielskim „pojednanie” to nie tylko RECONCILIATION, ale i… ATONEMENT – tak stoi choćby w słowniku Webstera (Webster’s Third New International Dictionary). Z kontekstu więc dopiero można się domyślić, w jakim znaczeniu użyte zostało słowo ATONEMENT (inne jego znaczenia i polskie odpowiedniki to chociażby: pokuta, odcierpienie, odpokutowanie, pokutowanie, rekompensata, odkupienie, przebłaganie, pogodzenie się, przebłaganie, przejednanie).

 11. On7 said,

  3 lutego, 2011 @ 8:50 am

  Puritan pyta:

  Czy Adwentyści Dnia Siódmego nauczają zbawienia przez łaskę poprzez wiarę?

  Odpowiadając na to pytanie stara się wykazać jako oczytany w literaturze adwentystów oraz uczciwy znawca doktryny Adwentystycznej i omawianego zagadnienia, ale i tu okazuje się, że jest ignorantem i człowiekiem nieuczciwym. Gdyby książka Wielki Boj miała tylko jeden 24 rozdział i była jedyną pozycją wydaną przez Adwentystów można by zaryzykować stwierdzenie , że odpowiedź którą podaje jest prawdziwa, ale i tu widać manipulację i próbę skarykaturyzowania zasad wiary Kościoła Adwentystów.

  Adwentyści również odpowiedzieli na tak sformułowany zarzut. W cytowanej wcześniej książce Pytania o doktrynę:

  „Zaistniało pożałowania godne nieporozumienie, jeśli chodzi o nasze nauczanie na temat łaski, Prawa uczynków i wzajemnych zależności między nimi. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że nie ma i nie może być osiągnięcia zbawienia poprzez wypełnianie Prawa. Zbawienie można osiągnąć jedynie poprzez zbawczą łaskę Bożą. ZASADA TA JEST DLA NAS PODSTAWOWA!”
  QUESTIONS ON DOCTRINE s. 135.

  ADWENTYŚCI WIERZĄ ŻE!
  Zbawienia nie można ani nigdy nie można było osiągnąć przez Prawo czy uczynki; jest ono jedynie wynikiem ŁASKI CHRYSTUSA. Co więcej, w Bożym planie NIGDY NIE BYŁO TAKIEGO OKRESU, W KTÓRYM ZBAWIENIA DOSTĘPOWAŁO SIĘ DZIĘKI LUDZKIM UCZYNKOM CZY STARANIOM. CZŁOWIEK NIE MOŻE ZROBIĆ NIC BY ZASŁUŻYĆ NA ZBAWIENIE.
  Podczas gdy uczynkami nie można zasłużyć na zbawienie , dobre uczynki są nieuchronnym jego skutkiem. (…) Jedno jest pewne człowiek swoimi wysiłkami nie może zapracować na zbawienie. Zdecydowanie wierzymy, że żadne uczynki Prawa, żadne wysiłki, bez względu na to, jak godne pochwały ani żadne dobre uczynki – CZY BYŁOBY ICH DUŻO CZY MAŁO, czy wiązałby się z jakakolwiek ofiarą – w żaden sposób nie mogą usprawiedliwić grzesznika Tyt. 3:5; rzym. 3:20. ZBAWIENIE W PEŁNI OPIERA SIĘ NA ŁASCE; JEST BOŻYM DAREM (Rzym.4: 4-5, Efez. 2:8).
  Questions on doctrine, s 141-142.

  Cytowana przez Puritana wypowiedź z książki Wielki Bój dotycząca służby czy tez zadośćuczynienia Chrystusa w niebiańskiej świątyni została rownież wytłumaczona przez autorkę tej wypowiedzi w dalszych częściach cytowanej książki i innych publikacjach np.
  cytuję:
  ” Chrystus w niebie wstawia się za kościołem; wstawia się za tymi, za których odkupienie zapłacił swoją krwią. Czas nie może zmniejszyć skuteczności ofiary złożonej jako okup za nas. Posłannictwo jego Ewangelii łaski miało być dane kościołowi w jasny i wyraźny sposób. DLATEGO NIKT NIE POWINIEN WIĘCEJ MÓWIĆ, ŻE ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO NAUCZAJĄ PRAWA, A NIE UCZĄ I NIE WIERZĄ W CHRYSTUSA”.

 12. On 7 said,

  23 marca, 2011 @ 6:03 am

  Purytanin napisał: „W wyniku zadośćuczynienia za grzechy (czyli zastępcza śmierć Chrystusa) możliwe jest pojednanie wierzących z Bogiem” .

  Jakie zatem znaczenie w twoim zrozumieniu ma kapłańska służba Jezusa w niebie oraz jego pośrednictwo?

 13. Purus said,

  17 października, 2011 @ 9:31 am

  @Purytanin „Pojednanie” to po angielsku nie tylko „reconciliation”, ale i „atonement”. Atonement ma tak w ogóle kilka znaczeń i od kontekstu zależy, jak je należy prawidłowo oddać. Owszem, może to być wina polskiego tłumacza, który się machnie, bo nie zrozumie kontekstu i może tak właśnie było w przypadku cytowanego przez Ciebie fragmentu. Polskie przekłady nie oddają zawsze należycie myśli adwentyzmu, więc należałoby sięgać do oryginału.
  Pzdr

 14. Purus said,

  20 października, 2011 @ 7:25 am

  Rety, Purytanin, coś Ty za linki podał o rzekomym sekciarstwie adwentystów? Toż ten gość, który sporządził wykaz domniemanych „sekciarskich” nauk adwentystycznych, pisze banialuki. Ot, np. to, że ktoś nie wierzący w wiecznie smażące piekło to niby sekciarz. I jeśli nie wierzy się w nieśmiertelność duszy, to też rzekomo świadczy o sekciarstwie.

  Poza tym autor ma problem nawet z angielskim, bo nie pojmuje, że ‚atonement’ ma różne znaczenia, nie tylko „zadośćuczynienie”: odcierpienie, odpokutowanie, odkupienie, pokuta, zadośćuczynienie, rekompensata, pokutowanie, pojednania, przebłaganie, pogodzenie się, ugoda, zgoda, przejednanie.

  Ten link to żenada. Zionie tendencyjnością, uprzedzeniami.

 15. purytanin said,

  20 października, 2011 @ 12:19 pm

  Purus,
  Odkupienie odbyło się raz na zawsze na krzyżu czy nie wg. Ellen White?
  Nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, że Jezus dokonuje teraz odkupienia / zadośćuczynienia. Albo to już zrobił, albo nie. Według adwentystów to proces, który jeszcze trwa.

 16. Tadek said,

  20 stycznia, 2012 @ 10:36 am

  Odkupiony człowiek musi wydawać dobre owoce ducha.
  Nie może łamac Bożych przykazań.Usprawiedliwiony jest przez Jezusa z łaski ale to nie znaczy że już odkupiony może mordować ,kraść , cudzołożyć,modlić się ood figurą, fałszywie zeznawać,nie szanować rodziców, nie pamiętać o szabacie i jeść płazy, myszy i wieprzowe mięso ./ Iz.66,17/
  Musimy zadecydować świadkami jakiego Boga jesteśmy !!!
  Dobre drzewo wydaje dobre owoce. Idź i nie grzesz więcej – mówi nasz Zbawiciel.

 17. Tadek said,

  20 stycznia, 2012 @ 10:57 am

  To racja.Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział – A jedynie przez Prawo zdobyłem poznanie grzechu Rz 7,7, oraz Albowiem wewnętrzny człowiek[we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym Rz 7,22

 18. Anonim said,

  9 lutego, 2012 @ 6:55 am

  Purytaninie co dla ciebie oznaczają teksty biblijne , że Jezus Chrystus w niebie wstawia się za wierzącym? Czekam na konkretna odpowiedź. A nie oszczerstwa pod adresem Adwentystów.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: