Czczenie trójjedynego Boga (John MacArthur)

Bóg Ojciec naszego Pana Jezusa

To, że Bóg jest wyróżniająco identyfikowany jako Ojciec Pana Jezusa jest ważną prawdą, często podkreślaną w Piśmie. W liście do Efezjan rozdz.1 Paweł napisał jeden z największych fragmentów wychwalających Boga w Biblii. W rzeczywistości, fragment od wersetu 3 do wersetu 14 jest jednym długim zdaniem wychwalania a zaczyna się w wersecie 3 w ten sposób: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
W wersecie 17 tego samego rozdziału, Paweł modli się do „Boga naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojca chwały”. Paweł uważa, żeby zawsze identyfikować Boga z Panem Jezusem Chrystusem. 2 Kor 1:3 jest wstępem do drugiego listu do kościoła posiadającego problemy. Mówi on: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa”. W Rzym 15:6, Paweł mówi o kościelnym wychwalaniu „Boga Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Inni nowo-testamentowi pisarze oprócz Pawła pisali z tej samej perspektywy. Piotr napisał, „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa” (1P 1:3). Apostoł Jan napisał w 2 i 3 liście „Łaska, miłosierdzie i pokój niech będą z nami, od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca”.

Jest tylko jeden Bóg

Ci, którzy mówią, że czczą Boga i potwierdzają, że Bóg jest przedwiecznym żyjącym duchem obecnym wszędzie i nazywają Go Ojcem, ale zaprzeczają, że Jezus Chrystus i esencjonalnie tym samym co Bóg, ofiarowują nieakceptowalne czczenie. Bóg nie może być czczony jeżeli nie jest On czczony jako Ojciec Pana Jezusa Chrystusa.
Istnieją tacy, którzy dowodzą, że muzułmanie, żydzi, i chrześcijanie czczą tego samego Boga tylko, że na różne sposoby. To nie jest prawda. Nasz Bóg jest Ojcem Pana Jezusa Chrystusa. On nie może być zdefiniowany przez inne pojęcia. Kultyści, tak zwani Świadkowie Jehowy, lub liberałowie którzy twierdzą, że czczą Boga, a zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa czczą innego boga od Boga z Biblii. Oni ofiarowują nieakceptowalne czczenie.
Nie wystarczy utrzymywać, że Bóg jest Ojcem całej ludzkości i czcić Go na tej podstawie, bez biblijnego zrozumienia kim On jest. W tym samym kontekście w którym powiedział: „Kto widział Mnie, widział także i Ojca”, Jezus powiedział także: „Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Mnie” (Jana 14:6). Jedynym sposobem w jaki ktokolwiek może przyjść do Boga jest uświadomienie sobie kim On jest, że jest Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Trójjedyne czczenie

Trójjedyna doktryna, zatem, jest esencjalna do prawdziwego czczenia. Ewangelia Jana 5:23 jest logiczną konkluzją nauczania Jezusa, że Bóg jest Ojcem wyłącznie Jezusa. „Aby wszyscy czcili Syna jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał”. My nie tylko musimy czcić Ojca: musimy czcić również i Syna.
Ma to ważną implikację w pojęciach sposobu w jaki kierujemy nasze czczenie. W rzeczywistości, jedynym sposobem aby czcić Ojca jest czczenie Syna. Tomasz upadł na swoje kolana przed zmartwychwstałym Chrystusem i powiedział, „Mój Pan i mój Bóg!” (Jana 20:28). Pan wypełnił właściwą perspektywę czczenia. Bóg może być czczony tylko jeśli jest On postrzegany jako jeden ze Swoim Synem, który otrzymuje ten sam honor co Ojciec.
Jezus nalegał Samarytankę aby poznała Go jako Syna Boga – aby Go czciła. On nie musiał mówić: „Czcij Mnie”. On po prostu potwierdził, że Bóg jest Jego Ojcem. A wniosek był taki sam: Jezus Chrystus jest Panem. Jest to fundamentalny fakt niezbędny do akceptowalnego czczenia: przychodzimy do Boga tylko poprzez Chrystusa, a przychodzimy do Chrystusa w przychodzeniu do Boga. Czczenie Ojca nie może być oddzielone od czczenia Syna.
My czcimy Ojca i czcimy także Syna, ale co o Duchu Świętym? Nic w Piśmie nie mówi nam bezpośrednio o czczeniu Ducha Świętego, ale czczenie nie może być oddzielone od Jego działania. To jest Duch, który daje nam pewność aby przychodzić przed obecność Boga i wołać: „Abba Ojcze”, według listu do Galacjan 4:6 i Rzymian 8:15-16. To jest moc i obecność Ducha, która powoduje, że mamy dostęp do czczenia Boga.
Wiemy, ze Duch jest równy Synowi i Ojcu, wygląda więc na oczywiste, że jest On godzien aby On także był czczony. Chociaż, z powodu podkreśleń na działalność Ducha, Pismo nie mówi o tym do nas szczegółowo, jest to potrzebna obserwacja. Duch Święty jest nazwany Duchem Boga w wielu fragmentach Pisma. W liście do Rzymian rozdz. 8 jest On nazwany Duchem Chrystusa. Jest On promieniowaniem Boga Syna i jako taki jest godzien czczenia.
Wewnątrz Trójcy, każdy członek ma swoją odrębną funkcję. Duch Święty wzywa nas do Syna, a Syn wzywa na do Ojca. Nasze czczenie powinno włączać wszystkich członków Trójcy, bo wszyscy z nich są godni aby byli czczeni.

Fundament prawdziwego czczenia

Jest zatem oczywiste, że w 4 rozdz. Ewangelii Jana kiedy Jezus używa pojęcia Ojciec, On ostrożnie identyfikuje podmiot prawdziwego czczenia. To jest Bóg – nie jakiś niejasny, niezidentyfikowany, duchowy byt, który akceptuje czczenia pod wieloma nazwami i tożsamościami, ale Bóg, który jest Ojcem Pana Jezusa Chrystusa i jednym w esencji z Nim. My przychodzimy do Ojca tylko poprzez Syna i tylko w mocy Ducha Świętego.
To potwierdza ponownie, że jedynie prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa jest uzdolniony do czczenia. Jedynie chrześcijanin ma dostęp do Syna poprzez Ducha, więc jedynie chrześcijanin może przyjść przed Boga aby ofiarować mu czczenie. Pamiętaj, Jezus powiedział: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (Jana 14:6 BT). Jasne słowo, które pochodzi z Ewangelii Jana rozdz. 4 jest takie, że Bóg szuka prawdziwych czcicieli – takich którzy będą Go czcili w sposób akceptowalny przez Niego.

Z książki “The Ultimate Priority – John MacArthur on Worship”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: