Zbawienie – darmowy dar Boga

Chrześcijaństwo w odróżnieniu do wszystkich religii świata nie polega na staraniu się bycia dobrym i na unikaniu grzeszenia. Według Biblii tylko ci, którzy całkowicie zaufają Bogu w kwestii zbawienia, a nie po części również w swoje zasługi, będą zbawieni.

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego
, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.
Rzymian 3:24

Jezus daje dar zbawienia całkowicie za darmo. Chrystus przez Swoją śmierć odkupił nas całkowicie. My musimy tylko w to uwierzyć.

Uważamy bowiem, że człowiek bywa [jest] usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu [prawa, czyli przykazań]
Rzymian 3:28

Apostoł Paweł powiedział, że Bóg może uznać nas za sprawiedliwych (usprawiedliwić nas) niezależnie od tego czy przestrzegamy przykazań, czy nie. Bóg uzdolni nas do bycia posłusznymi Bogu, ale dopiero wtedy, gdy zamieszka w nas Duch Święty. Ale najpierw musimy upewnić się czy Duch Święty w nas zamieszkał.

Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się [wszyscy stali się] grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.
Rzymian 5:19

Poprzez grzech Adama wszyscy otrzymaliśmy grzeszną naturę. Wszyscy urodziliśmy się nienawidzącymi Boga rebeliantami. Ale poprzez posłuszeństwo Jezusa, który poniósł całą naszą karę i przybił ją wraz ze Swoim ciałem do krzyża, usprawiedliwił (i zbawił) tych, którzy Mu się całkowicie zawierzą.

Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
Hebrajczyków 10:14

Ci z nas, którzy Mu zaufali są uczynieni doskonałymi. Jesteśmy widziani przez Boga jako (uświęceni) święci, bez grzechu. Chociaż grzeszymy, Bóg nie liczy nam naszego grzechu, ponieważ Jezus zapłacił cenę za nasz grzech w pełni.

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary.
Filipian 3:9

Bóg wymaga całkowitej doskonałości i sprawiedliwości [prawości], więc jest to niemożliwe żeby to uzyskać. Ale my jesteśmy widziani przez Boga jako całkowicie doskonali, ponieważ sprawiedliwość Chrystusa została nam przypisana, a nasz grzech został przypisany Mu, jeśli w to wierzymy.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił
Efezjan 2:8-9

Powyższy werset jest całkowicie oczywisty: Jeśli zbawienie nawet w 0,01% zależałoby od nas – jesteśmy potępieni. Ponieważ mielibyśmy powód do chwalenia się (do chluby). Jest to CAŁKOWICIE darmowy dar – została nam okazana łaska Boża, albo nie została – musimy się o tym przekonać poprzez przyjrzenie się naszemu życiu w świetle Słowa Bożego. Jeśli po takiej egzaminacji okaże się, że nie znamy Boga – musimy upamiętać się i uwierzyć.

Bóg dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.
2 Koryntian 5:21

Staliśmy się sprawiedliwi (doskonale prawi) w oczach Bożych ponieważ, chociaż grzeszymy, wszystkie nasze grzechy zostały już nam przebaczone. Jezus nie umarł po to żebyśmy tylko mieli szansę uzyskać przebaczenie grzechów, On umarł, przez co faktycznie przebaczył nam WSZYSTKIE (nawet te, które popełnimy w przyszłości) grzechy. My nie staramy się nie grzeszyć żeby uzyskać zbawienie – my staramy się być posłuszni Bogu ponieważ Bóg dał nam miłość do Niego.

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
1 Jana 4:10

Nie możemy z siebie wykrzesać miłości do Boga, każdy kto się nie nawrócił nienawidzi Boga i może kochać tylko jakiegoś bożka, którego sobie wyobrazi. To On może dać nam miłość do Niego, ale tylko gdy przestaniemy ufać w możliwość kochania Go poprzez własne staranie się.

„Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,
Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia , niezależnie od uczynków”
Rzymian 4:5-6

Dawid, chociaż grzesznik jakich mało, został usprawiedliwiony nie dlatego, że wiódł sprawiedliwe [prawe] życie. Ale dlatego, że zaufał Bogu, że Bóg zbawił Go nie z powodu jego uczynków, ale z powodu zasług Mesjasza, który okazuje łaskę każdemu, kto widzi, że na nią nie zasługuje, ale prosi Boga o nią.

“Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej.
A bywają [są] usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie.
Którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej,
Ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej.
Gdzież tedy jest chluba? Odrzucona jest. Przez któryż zakon? Czyli uczynków? Nie, ale przez zakon wiary.
Przetoż mamy za to, że człowiek bywa [jest] usprawiedliwiony wiarą bez uczynków zakonu
.”
Rzymian 3:23-28 (BG)

Zakon (czyli Prawo dane Izraelitom) nie mogło zbawić ich od należnej im kary piekła. Prawo to zostało im dane właśnie w tym celu – aby pokazać, że nie są oni w stanie spełniać doskonale wszystkich wszystkich przykazań Prawa. Ponieważ Biblia mówi, że przeklęty jest każdy, kto nie spełnia wszystkich wymagań Prawa. Dlatego wszyscy potrzebują Zbawiciela, który zbawia tylko i wyłącznie z wiary, i nawet w najmniejszym stopniu nie z uczynków Prawa (zakonu). Uczynki spełniane w posłuszeństwie Bogu są tylko konsekwencją naszego nawrócenia (i zbawienia), a nie jego przyczyną.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: