Katolicka Maryja – pogańska bogini (John MacArthur)

Katolicka Maryja to nie jest matka Jezusa. Kim więc jest? Przeanalizujmy kilka faktów.

Tajemnice chwalebne różańca:

5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Jeremiasz przepowiadał zniszczenie Jerozolimy oraz zniszczenie domu Pańskiego co wydarzyło się podczas niewoli babilońskiej. Żydzi mają być wkrótce sromotnie ukarani przez Boga. Babilończycy mają nadejść, zniszczyć Jerozolimę, zniszczyć Świątynię, pozabijać, zmasakrować ludzi a następnie wziąć część ludzi z powrotem do Babilonu gdzie będą przebywać przez okres okupacji babilońskiej. Czym są te grzechy, które przyniosły ten Boży sąd?
„Czy nie widzisz co oni czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?” Co oni robili?

„Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać”. (Jer. 7:18)
Dla kogo? Dla Królowej Niebios. Tak przy okazji: niebo nie ma królowej. Czy wiedziałeś o tym? Niebo ma Króla, nie ma ono królowej. Jest to pogaństwo – rażące i oczywiste pogaństwo. Jest to fałszywa forma uwielbiania, za które to lud Izraela będzie osądzony. Oni ofiarowywali upieczone ciastka dla Królowej Niebios, jako część libacji i innych rzeczy ofiarowywanym fałszywym bożkom.
„Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto mój gniew zawzięty wyleje się na to miejsce, na ludzi i na bydło, na drzewa polne i na płody rolne – płonąć będzie i nie zgaśnie”. (Jer. 7:20)
To jest poważne. Bóg ma zaraz zesłać przerażający sąd na tych, którzy wielbią Królową Niebios. Jest to powtórzone również w Jeremiasza 44:17. Jest tam upór, prawdziwy upór, pośród Żydów. Nawet kiedy Jeremiasz zganił ich i powiedział, że pogwałcili Prawo Boga, oni i tak bluźnili Bogu poprzez uwielbianie fałszywych bożków, a szczególności w uwielbianiu bogini, Królowej Niebios. Jest to bluźnierstwo. Ale ludzi to nie obchodziło. Oni nie słuchali. Oni znienawidzili Jeremiasza. Pamiętaj: oni ostatecznie wrzucili go do dołu, aby go uciszyć.
Cały kraj był pogrążony w uwielbianiu tej Królowej Niebios. Nie ma nic na kartach Nowego Testamentu, co przypisuje Marii żadnego z tych niedorzecznych atrybutów wszechwładzy, nadnaturalnej mocy, niczego. Jest to po prostu kobieta jak każda inna. Ale jest za to bardzo wiele w historii pogaństwa co kierowało ludzi do uwielbiania królowej niebios. I pogaństwo na bardzo wiele sposobów przesiąknęło do rzymskiego katolicyzmu – jest to religia, która pod pozorem bycia jednym z wyznań chrześcijańskich, uprawia kult pogańskich bożków, takich jak Królowa Niebios, która rzekomo jest Maryją.
Oto co Jeremiasz ogłosił przeciwko wszystkim czcicielom Królowej Niebios:

„Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj.
Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj”. (Jer. 44:22-23)
A tak oto brzmi Drugie Przykazanie z Dekalogu:
„Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą” (5 Moj. 5:8-9)

Tak oto brzmi znana katolicka modlitwa:
Pod Twoją obronę uciekamy się
Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko.
Naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani, o Pani, o Pani nasza,
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza!
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj,
O Pani, o Pani, o Pani nasza,
Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza!

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus (1 Tym. 2:5).

Dinozaury w Biblii (cz. 1)

Najbardziej znany fragment w Biblii, który opisuje dinozaury to Joba rozdział 40. Daje on bardzo dokładny opis zwierzęcia, który dokładnie opisuje dinozaura z kategorii zauropodów. Imię tego zwierzęcia (behemoth) zostało przetłumaczone na wiele sposobów, w polskich przekładach nawet jako słoń czy hipopotam… Jednakże, owe zwierzęcia nie posiadają „ogona jak drzewa cedrowego” więc mowa tu o znacznie większej bestii.

Korzystając z King James Bible oraz Biblii Gdańskiej dokonałem przekładu z księgi Joba 40:15-23, która jasno ukazuje, że w czasach Hioba żyły dinozaury jakie przedstawia ilustracja poniżej.

Dinozuar z ogonem podobnym do drzewa cedrowego

Dinozuar z ogonem podobnym do drzewa cedrowego

Joba 40:15-23
„Oto teraz behemoth, którego stworzyłem, jak również i ciebie; trawę je jak wół.
Oto teraz moc jego jest w biodrach jego, a siła jego w pępku brzucha jego.
Porusza ogonem swoim, jak drzewem cedrowym; żyły oplatają jego nogi jak latorośle.
Kości jego są mocne jak kawały miedzi; kończyny jego jako drągi żelazne.
Jest on pierwszy na drogach Boga; Ten, który go uczynił, może powalić go mieczem swoim.
Paszę przynoszą mu góry, gdzie biegają wszystkie zwierzęta polne.
Pod cienistym drzewem kładzie się, kryje się w trzcinach i bagnach.
Okrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.
Oto wypija on rzekę, nie spieszy się; pewny jest tego, iż rzekę Jordan może wypić  gębą swoją.”

Po co i jakich ludzi Bóg wybiera?

Polecam również całość kazania na temat „Misja Jezusa” http://www.youtube.com/view_play_list?p=659E3CB1E8A18DBC

Sens życia – Chrystus

Życie w którym zapominamy, że WSZYSTKO ma być czynione dla Chrystusa jest całkowicie absurdalne. Nie ma ono żadnej wartości ani sensu. Kiedy przez dłuższy czas nie mam społeczności z Bogiem (przez modlitwę, medytację nad Słowem Bożym) to jestem wrakiem człowieka. Wtedy tylko egzystuję. Radość i prawdziwy Boży pokój czuję tylko wtedy, gdy czuję, że Bóg jest blisko mnie. Dlatego tak bardzo powinniśmy troszczyć się o innych. Jeśli nie znają oni Jezusa lub Go znają, ale zapędzają się w swojej gonitwie za drugorzędnymi rzeczami – to są to pożałowania godne wraki człowieka. Z miłości do Chrystusa i do tych biednych ludzi, musimy im (w tym również i sobie) Go głosić.

To jest mój Król (That’s my King)

Biblia mówi, że mój Król jest Królem Żydów
Jest On Królem Izraela
Jest On Królem sprawiedliwości
Jest On Królem wieków
Jest On Królem Nieba
Jest On Królem Chwały
Jest On Królem królów i Panem panów

To jest mój Król
Zastanawiam się czy Go znasz

Mój Król jest wszechwładnym Królem
Żadna miara nie może zdefiniować
Jego nieskończonej miłości
Jest On stale mocny
Jest On całkowicie serdeczny
Jest On wiecznie niezawodny
Jest On zawsze łaskawy
Jest On królewsko potężny
Jest On miłosierny bez względy na osobę

Czy Go znasz?

Jest On największym fenomenem
Jaki kiedykolwiek przekroczył horyzont tego świata
Jest On Bożym Synem
Jest On Zbawicielem grzeszników
Jest On chlubą cywilizacji
Jest On niezrównany
Jest On bezprecedensowy
Jest On najwznioślejszą ideą literatury
Jest On najwyższą osobą filozofii
Jest On fundamentalną doktryną prawdziwej teologii
Jest On jedynym kwalifikowanym by być całkowicie wystarczającym Zbawicielem

Zastanawiam się czy znasz Go dzisiaj?

On daje siłę słabym
Jest On dostępny dla kuszonych i próbowanych
On współczuje i zbawia
On wzmacnia i podtrzymuje
On strzeże i prowadzi
On uzdrawia chorych
On oczyszcza trędowatych
On przebacza grzesznikom
On zwalnia dłużników
On uwalnia więźniów
On broni słabych
On błogosławi młodych
On służy niefortunnym
On dba o starych
On nagradza pracowitych
On upiększa łagodnych

Zastanawiam się czy Go znasz?

Jest On kluczem do wiedzy
Jest On źródłem mądrości
Jest On drogą wyswobodzenia
Jest On ścieżką pokoju
Jest On autostradą sprawiedliwości
Jest On drogą świętości
Jest On wejściem do chwały

Czy Go znasz?

Jego życie jest niezrównane
Jego dobro nie zna granic
Jego miłosierdzie jest nieskończone
Jego miłość nigdy się nie zmienia
Jego słowo wystarcza
Jego łaska jest wystarczająca
Jego panowanie jest sprawiedliwe
Jego jarzmo jest łatwe
A jego brzemię jest lekkie

Chciałbym móc Go wam opisać
Ale nie da się Go opisać
Nie da się Go zrozumieć
Jest On niepokonany
Nie można Mu się oprzeć
Nie możesz pozbyć się Go ze swojego umysłu
Nie możesz wyrzucić Go ze swojej ręki
Nie możesz bez Niego przetrwać i nie możesz bez Niego żyć
Faryzeusze nie mogli Go znieść
Ale zrozumieli, że nie mogli Go powstrzymać
Piłat nie mógł znaleźć w Nim żadnej winy
Herod nie mógł Go zabić
Śmierć nie mogła Go uchwycić
A grób nie mógł Go trzymać

Tak
To jest mój Król
To jest mój Król

Jak zagiąć Świadków Jehowy – Metoda 1 (Paul Washer)

Mówię do nich coś takiego:

„Ja nie chcę mówić o wielu rzeczach, które może i są ważne, ale nie są to najważniejsze rzeczy. Tutaj jest o czym chcę rozmawiać: Chce żebyście opowiedzieli mi waszą ewangelię. Dam wam 3 minuty, 5 minut. Powiedzcie mi czym jest ewangelia”.

I oni zaczynają mówić o Królestwie, Kościele, uczynkach, wiecie, o wszystkim. W porządku? Więc, kiedy oni kończą, ja mówię:
„Więc to jest wasza ewangelia?”
„Tak”.
„Czy powtórzylibyście to jeszcze raz?
Chcę upewnić się, że was rozumiem”. Oni mówią mi znowu to samo. Mówię:
„Więc to jest ewangelia?”
„Tak”.
Więc pozwólcie, że ja to wam powtórzę, ponieważ chcę się upewnić, że całkowicie rozumiem was”. I powtarzam im dokładnie co mi powiedzieli.
„Teraz – czy to jest wasza ewangelia?”
Odpowiadają: „Tak”.
Mówienie o panowaniu [Chrystusa], o Królestwie i wielu różnych innych rzeczach. I wtedy mówię:
„W porządku, 1 Koryntian 15:1-4…”, czytam to.

1. A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
2. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście.
3. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism
4. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism,

„To była ewangelia Pawła. Że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie ze Świętymi Pismami, że został pogrzebany i powstał trzeciego dnia. Wy nie mówiliście o tym”.
Teraz, przed tym jak mogą jeszcze odpowiedzieć, idę do Galacjan 1:6-10:

6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
7. Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
8. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
9. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!

Jeśli ktoś przychodzi do was z jakąkolwiek inną ewangelią, niech będzie przeklęty. A oni mówią:
„Nie Nie. Nie, my również to głosimy”.
„Nie proszę pana. Ja dałem wam dwie szanse, powtórzyłeś co powiedziałeś. Ja nawet powiedziałem wszystko co ty powiedziałeś i poprosiłem cię żebyś zweryfikował czy naprawdę rozumiem waszą ewangelię. I ani razu nie wspomnieliście o tych rzeczach”.

Ale trzeba powiedzieć im żeby powtórzyli po kilka razy aby nie mogli później powiedzieć, że ich źle zrozumiałeś. I to ich zagnie. Bo rzadko kiedy Świadkowie Jehowy mówią o śmierci Chrystusa.

Pytania o początki

Czy Bóg stworzył świat w 6 dni czy też może w miliardy lat? Obejrzyj a się dowiesz.

Wąska Droga prowadzi do Nieba

Pycha w oczach Bożych (C. J. Mahaney)

BOŻĄ AKTYWNA OPOZYCJA WOBEC PYCHY

Ty i ja nie nienawidzimy niczego do tego stopnia do jakiego Bóg nienawidzi pychy i Jego nienawiść jest oczywista i Jego Nienawiść jest święta.
Jan Kalwin napisał: „Bóg nie znieść tego, że jego chwała jest przywłaszczana przez stworzenie do nawet najmniejszego stopnia, więc nie może On tolerować świętokradzkiej arogancji tych którzy, poprzez wychwalanie siebie, przyciemniają Jego chwałę tak dalece jak tylko mogą.”
A ponieważ Bóg nie może znosić takiej arogancji, ujawnia On Siebie w Piśmie jako aktywnie przeciwny pysze. Aktywnie.
„Bóg sprzeciwia się pysze” (Jakuba 4:6; 1Piotra 5:5). „Sprzeciwia się” w tym stwierdzeniu jest aktywnym czasownikiem w czasie teraźniejszym oznaczającym, że Boże sprzeciwianie się przeciwko pysze jest natychmiastową oraz stałą czynnością. Pysznego w końcu spotka kara.

POTENCJAŁ PYCHY
Aby bardziej zrozumieć Bożą perspektywę na pychę, dobrze byłoby zauważyć jej szczególnie destrukcyjny charakter. Jonathan Edwards nazwał pychę „najgorszą żmiją, która jest w sercu” oraz „największym burzycielem pokoju duszy i słodkiej komunii z Chrystusem”: ocenił on pychę jako najtrudniejszy do wykorzenienia grzech oraz „najbardziej ukrytą, sekretną i zwodzicielską ze wszystkich pożądliwości.”
Oprócz tego dokładnego zrozumienia brzydoty pychy, Edwards osobiście stale walczył ze swoją pychą (jest to fakt który daje mi nadzieję, wiedząc, że nie jestem osamotniony w tym zmaganiu). „Co za głupi, głupawy, żałosny, ślepy, zwiedziony robal ze mnie, kiedy moja pycha daje mi się we znaki” napisał Edwards.
W swoich kazaniach i w wielu swoich pismach stale ostrzegał on przeciwko pysze, szczególnie duchowej pysze, którą widział jako największa przyczyna przedwczesnego zakończenia Wielkiego Przebudzenia, przebudzenia które przyniosło tak wiele duchowej żywotności do kościoła w czasach Edwards’a.
Pycha osłabia również jedność i może ostatecznie podzielić kościół. Pokaż mi kościół gdzie jest podział, a ja pokażę ci kościół gdzie jest pycha.
Pycha powoduje również upadek liderów. Pycha rujnuje pastorów i kościoły bardziej niż cokolwiek innego. Mike Renihan napisał. „Jest bardziej zdradziecka w kościele niż pierwiastek radu w domu”. Kiedy czytasz o następnej publicznej figurze, która ma upaść, pamiętaj Przysłów 16:18 – „pycha idzie przed zniszczeniem, a wyniosły duch przed upadkiem.” Sytuacja takiej osoby może wydawać się skomplikowana zdarzeniowo, ale źródło nie jest skomplikowane: pycha idzie przed upadkiem.

Z książki: „Humility True Greatness”

Dwie formy pychy: Chełpienie się i Użalanie się nad sobą (John Piper)

Chełpienie się jest odpowiedzią pychy na sukces. Użalanie się nad sobą jest odpowiedzią pychy na cierpienie. Chełpienie się mówi: „Zasługuję na admirację ponieważ osiągnąłem tak wiele”. Użalanie się nad sobą mówi: „Zasługuję na admirację ponieważ tak wiele wycierpiałem”. Chełpienie się jest głosem pychy w sercu silnego, użalanie się nad sobą jest głosem pychy w sercu słabego. Chełpienie się brzmi samo-wystarczalnie, Użalanie się nad sobą brzmi jak poświęcanie się. Powodem dla którego użalanie się nad sobą nie wygląda jak pycha jest to, że wygląda na bycie w potrzebie. Ale ta potrzeba powstaje ze zranionego ego, a pragnieniem nie jest naprawdę to żeby inni widzieli ich jako bezsilnych ale jako bohaterów. Potrzeba, którą czuje użalanie się nad sobą nie pochodzi z poczucia bezwartościowości ale z poczucia niezauważonej wartości. Jest to odpowiedź pychy, której nie przyklaskiwano.

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.reformedvoices.com/search/label/John%20Piper

%d blogerów lubi to: