Nakrycia głów kobiet podczas nabożenstw

Są kościoły chrześcijańskie, które wymagają żeby kobiety nosiły chusty na głowach podczas nabożeństw. Na pewno nie jest to złe, jednakże jak okaże się w poniższym artykule, Biblia nie wymaga zewnętrznych oznak takich jak noszenie kawałku materiału na głowie, ale posłuszeństwa ustalonemu przez Boga autorytetowi.

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.gotquestions.org/head-coverings.html

Pytanie: “Czy chrześcijańskie kobiety powinny nosić nakrycia głowy?”

Odpowiedź: 1 Koryntian 11:3-16 omawia temat kobiet i nakryć głowy. Kontekst całego fragmentu 1 Koryntian 11:3-16 to podporządkowanie się danemu przez Boga porządkowi i „łańcuchowi nakazu”. „Nakrycie” na głowie kobiety jest użyte jako ilustracja porządku, przywództwa i autorytetu Boga. Kluczowym wersetem tego fragmentu jest 1 Koryntian 11:3 „A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg”. Implikacje tego wersetu znajdują się w pozostałej części Listu. Porządek jest następujący: Bóg Ojciec, Bóg Syn, mężczyzna lub mąż, oraz kobieta lub żona. Zasłona albo nakrycie głowy wierzącej korynckiej kobiety ukazywało, że była ona podporządkowana autorytetowi swojego męża i dlatego była podporządkowana również Bogu.
W środku tego fragmentu jest również werset 10: „Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów”. Dlaczego jest to ważne dla aniołów? Relacja Boga z człowiekiem jest czymś, czemu aniołowie się przyglądają i z czego się uczą (1 Piotra 1:12). Dlatego podporządkowanie się kobiety mężczyźnie, którego Bóg uczynił głową żony, jest przykładem dla aniołów. Święci aniołowie, którzy są w doskonałym i całkowitym posłuszeństwie Bogu, oczekują, że my, jako naśladowcy Chrystusa, będziemy czynić tak samo.
To nakrycie nie tylko oznacza kawałek materiału, ale może również odnosić się do długości włosów. Dlaczego możemy to powiedzieć? Musimy wziąć ten tekst w kontekście, w którym został on zaprezentowany. „Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, A kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? Gdyż włosy są jej dane jako okrycie” (1 Koryntian 11:14-15). Dlatego, w kontekście tego fragmentu, kobieta, która ma dłuższe włosy, znakuje siebie, że jest kobietą a nie mężczyzną. Apostoł Paweł mówi tutaj, że w kulturze korynckiej, kiedy włosy żony były dłuższe niż jej męża, oznaczało to podporządkowanie się jego przywództwu. Role męskie i kobiece zostały zaprojektowane przez Boga aby zilustrować głęboką duchową lekcję na temat podporządkowania się woli i porządkowi Boga.
Ale dlaczego włosy są problemem w tym fragmencie? Apostoł Paweł pisze w swoim Liście o pewnej rzeczy w korynckiej kulturze, która mogła być powodem rozbijania kościoła. Kobiety usługujące w pogańskich świątyniach miały ogolone głowy. To znakowało je jako pogańskie prostytutki. Paweł mówi w tym fragmencie, że kobieta, która jest ostrzyżona albo ogolona, powinna mieć nakrytą głowę (1 Koryntian 11:6), bo kobieta, która została ostrzyżona albo ogolona ze swoich włosów straciła swoją „chlubę” i przestała być pod ochroną swojego męża. Ostrzyżona głowa bez przykrycia była tym samym co powiedzenie: „Odmawiam podporządkowania się Bożemu porządkowi”. Dlatego, Apostoł Paweł naucza Koryntian, że długie włosy lub założenie „nakrycia” przez kobietę było zewnętrznym przejawem nastawienia serca, które jest podporządkowane Bogu i Jego autorytetowi. Było to ważne, ponieważ kościół w Koryncie musiał oddzielić się od zepsutej pogańskiej kultury Koryntu (2 Koryntian 6:17).
Boży porządek jest taki, że mąż jest głową żony tak samo jak Bóg jest głową Chrystusa, ale nie oznacza to nierówności albo podrzędności. Bóg i Chrystus są równi i zjednoczeni, tak samo jak mąż i żona są jedno. Nie jest to fragment, który naucza, że kobieta jest podrzędna w stosunku do mężczyzny, albo że powinna ona być podporządkowana każdemu mężczyźnie. Naucza on natomiast Bożego porządku i duchowego przywództwa w relacji małżeńskiej. W kulturze korynckiej, kobieta, która nakrywała swoją głowę podczas uwielbiania albo kiedy była w miejscach publicznych okazywała podporządkowanie autorytetowi.
W dzisiejszej kulturze już nie postrzegamy noszenia przez kobietę przykrycia głowy jako znaku podporządkowania się. W większości współczesnych społeczeństw chustki i kapelusze są modnymi akcesoriami. Kobieta ma wybór by nosić nakrycie głowy jeśli uważa to jako oznakę jej podporządkowania się autorytetowi swojego męża. Jednakże jest to osobisty wybór a nie coś, co powinno być używane do osądzania czyjegoś uduchowienia. Prawdziwą kwestią jest tutaj nastawienie serca w posłuszeństwie Bożemu autorytetowi i podporządkowaniu się porządkowi, który został przez Niego ustanowiony „jak PANU” (Efezjan 5:22). Boga dużo bardziej obchodzi wewnętrzne nastawienie podporządkowania się niż zewnętrzne okazywanie podporządkowania poprzez nakrycie głowy. Pierwszy list do Tymoteusza 2:9-10: „Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami”.

%d blogerów lubi to: