Efezjan 1:1-4

(1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa:

(2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.

(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios;

(4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego.

„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa” (w.1)

Paweł zaczął swój list przedstawiając się jako apostoł. Słowo „apostoł” oznacza „posłaniec” i służy jako oficjalny tytuł Pawła i 12 uczniów. Byli oni naocznymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa oraz zostali wybrani przez Boga, by kładli fundament dla kościoła przez głoszenie, nauczanie, oraz spisywanie Pisma, czemu towarzyszyły cuda.

„do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa” (w. 1)

Paweł mówi do żyjących wiernych w Efezie jako do „świętych i wierzących”. Zauważmy, że wszyscy nawróceni są już za życia zbawieni, a więc są święci. Są to ci, których Bóg zarezerwował dla Siebie, uczynił świętymi poprzez ich wiarę w Jezusa Chrystusa.

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa” (w. 2)

Od Jezusa i Boga Ojca przyszedł autorytet, na podstawie którego Paweł przemawiał (w. 1) jak również błogosławieństwa łaski dla wszystkich wierzących. Spójnik „i” oznacza równoważność; to jest, że Pan Jezus Chrystus jest równy Ojcu w boskości.

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (w. 3)

Paweł mówi, żeby Bóg był błogosławiony. Chodzi tu o to, że nadrzędnym obowiązkiem każdego człowieka jest wielbienie (błogosławienie) Boga i zachęcaniu innych do tego.

„który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (w. 3)

Bóg, w Swojej opatrznościowej łasce, już dał wierzącym całkowite błogosławieństwo. Błogosławieństwo to nie jest duchowe w tym sensie, że odnosi się ono do niematerialnych błogosławieństw, będących przeciwieństwem materialnych. Jest ono duchowe dlatego, że jest dziełem Boga, który jest boskim źródłem wszystkich błogosławieństw.

„nas ubłogosławił w Chrystusie” (w. 3)

Niezmierne błogosławieństwa Boga należą tylko do wierzących, którzy są Jego dziećmi przez wiarę w Chrystusa, dlatego też wszystko co należy do Niego, należy również do nich – łącznie z Jego prawością, środkami, przywilejem, pozycją i mocą.

„wybrał nas przed założeniem świata” (w. 4)

Forma gr. czasownika dla „wybierać” wskazuje, że Bóg nie tylko wybrał Samemu, ale również dla Siebie, dla uwielbienia Jego własnej chwały. (w. 6,12,14). Boża elekcja, albo mówiąc inaczej, predestynacja nie funkcjonuje oddzielnie od ludzkiej odpowiedzialności uwierzenia w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ani jej nie unieważnia. Bóg wybrał wszystkich, którzy już uwierzyli bądź dopiero uwierzą, jeszcze przed stworzeniem świata. Ci, którzy są zbawieni, stali się wiecznie zjednoczeni z Chrystusem poprzez Bożą suwerenną wolę przed stworzeniem świata i dlatego jest oczywiste, że było to niezależne od ludzkiego wpływu i jakiejkolwiek ludzkiej zasługi.

„abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego” (w. 4)

Zarówno celem jak i rezultatem Bożego wyboru tych, którzy mają być zbawieni jest to, by byli oni święci i nienaganni”. Nieprawi ludzie ogłoszeni są prawymi, niegodni grzesznicy ogłoszeni są godnymi zbawienia, wszystko to dlatego, że są oni wybrani „w Nim” (Chrystusie). Odnosi się to do przypisanej prawości Chrystusa, która jest nam udzielona. Jako wierzący otrzymujemy doskonałą prawość, która umieszcza nas w świętej i niewinnej pozycji w stosunku do Boga. Chociaż nie spełniać Jego świętego standardu świętości (którym jest całkowita bezgrzeszność), to Bóg widzi wierzących jako całkowicie doskonałych (bo otrzymali prawość Chrystusa, która przykrywa wszelki grzech) i dlatego może ich zaakceptować. Tylko na tej podstawie ktokolwiek żyjący na świecie może być zbawiony.

Na podstawie MacArthur Study Bible

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: