Marcin Luter – zachęcał do grzechu?

Jeśli głosisz miłosierdzie, nie mów kazań o wydumanym, ale o prawdziwym miłosierdziu. Jeśli miłosierdzie ma być prawdziwe, musisz mieć rzeczywiste, nie zaś wymyślone grzechy. Pan Bóg nie zbawia tych, którzy są grzesznikami na niby. Bądź grzesznikiem, i niech twoje grzechy będą wielkie (dosł.: „mocne”) (grzesz odważnie), ale niech twoje zaufanie pokładane w Chrystusie będzie większe (dosł.: „mocniejsze”), i raduj się w Chrystusie, który jest zwycięzcą nad grzechem, śmiercią i światem. Będziemy popełniać grzechy, jak długo jesteśmy na ziemi, bo to życie nie jest miejscem, gdzie mieszka sprawiedliwość. „My, jednakże”, mówi św. Piotr (2 P 3, 13) „oczekujemy, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”. (Letter 99, Paragraph 13. Erika Bullmann Flores, Tr. from: Dr. Martin Luther’s Saemmtliche Schriften Dr. Johann Georg Walch Ed. (St. Louis: Concordia Publishing House, N.D.), Vol. 15, cols. 2585-2590.)

Po pierwsze, Luter był skłonny do używania silnych wyolbrzymień. To był jego styl. Nie pisał on analitycznej purytańskiej teologii. Pisał on głęboko i rozwlekle, by zmusić czytelnika do myślenia. W powyższym cytacie, sednem jest to, że żaden grzech nie może oddzielić chrześcijanina od Chrystusa i Jego przebłagalnej ofiary. (Przykłady biblijne – przypomnij sobie o zaplanowanym morderstwie Dawida oraz o Piotrze, który zaparł się Chrystusa zaklinając).

[…]

Po trzecie, Luter nawołuje Melanchthona: ilość ani rodzaj grzechu nie ma znaczenia dla zbawienia. Zbawienie jest całkowicie z łaski. Niezależnie czy nagrzeszyłeś dużo czy mało, dzieło Chrystusa przykrywa te grzechy, czyniąc wierzącego akceptowalnym przez Ojca.

Lutrowi nie chodzi o to, żeby grzeszyć śmiało, ale, żeby wierzyć i radować się Chrystusem jeszcze bardziej. Chrześcijanie mają prawdziwego Zbawiciela. Żadna ilość grzechu nie jest zbyt duża, by nie mogła zostać przebłagana. Luter mówi, że grzechy nie powinny być ciężarem do tego stopnia, że ktoś będzie myślał, że nie posiada dzieła Chrystusa, ponieważ żaden grzech nie oddzieli chrześcijanina od nieskończonego dzieła Chrystusa.

Źródło:

http://beggarsallreformation.blogspot.com/2007/03/killer-lutherans.html

%d blogerów lubi to: