Nie dodawaj do ewangelii (Wingo Blair)

Nie dodawaj. Nie dodawaj do ewangelii. Nie nauczaj inaczej niż apostoł Paweł, który mówi, że niech przeklęty będzie ten, który głosi inną ewangelię. Niech przeklęty będzie każdy, który dodaje do tych słów. Ci, którzy prowadzą ludzi do rytuałów, odbierając moc ukrzyżowaniu mówią: Chrystus i szabat. Ale Biblia jasno mówi, żeby nie spierać się o te sprawy. Ponieważ postanowienie, że nie będziesz pracował w sobotę, nie spowoduje, że będziesz bardziej święty niż inni, że będziesz w porządku duchowo. Jeden obchodzi jeden dzień, ale dla innego, wszystkie dni są jednakowe. Ale jeśli obaj ufają Chrystusowi chwila za chwilą, żaden z nich nie będzie zawstydzony w Dzień Sądu. I nie spodoba się to wielu religijnych ludziom, ponieważ list do Kolosan mówi, że szabaty są jedynie cieniami, które reprezentują duchową bitwę, która wygrana może być tylko w Chrystusie. Najważniejsze jest to, że wiara czyni nas codziennie skruszonymi i będącymi prowadzonymi przez jaśniejące światło. Ale W Chrystusie i POPRZEZ Niego, ponieważ prawdą jest to, że to On jest naszym odpoczynkiem szabatnim. List do Hebrajczyków wyraźnie mówi, że Chrystus jest naszym siódmym dniem, ponieważ bez celu pracowaliśmy na swoje zbawienie, przed tym jak On nas zbawił. Więc nie dodawaj. Nie dodawaj do krzyża. Bo jeśli dodajesz, to mówisz, że Jezus nie zapłacił całej ceny.

40 Komentarzy

 1. 7adwent said,

  23 stycznia, 2010 @ 6:19 pm

  List to Hebrajczykow nie mówi , że Jezus jest szabatem List ten mowi: Tak wiec pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bozego por. Hebr. 4 BT, wskazujac na to ze przez wiarę w Jezusa jestesmy zbawieni , a widocznym znakiem tego, ze jestesmy zbawieni jest posluszeństwo Bogu i Jego przykazaniom wlacznie z czwartym, ktore jest pamiatka stworzenia, oraz widzialnym znakiem tego ze przyjelismy zbawienie przez wiare w Jezusa Chrystusa. dzisiejsi protestańci maja problem z dekalogiem i ciagle z nim walcza łudzac sie tym, że Pan Jezus anulował prawo. Jest to skutek błednego nauczania miedzy innymi o tym, ze ludzie kiedykolwiek mogli byc zbawieni za przestrzeganie Prawa jest to nie biblijna nauka. List do kolosan nie mowi osabacie 7 dniu tygodnia tylko o sabatach zwiazanych z prawem kultowo obrzedowym świadczą o tym słowa mowiące o nowiach księżyca napojach i pokarmach. Bóg nigdzie w ST mowiąc o sabacie 7 dniu tygodnia nie zalecał aby w tym czasie spożywano określone pokarmy lub pito jakiekolwiek specjalne napoje. Sabaty o których pisze ap. Paweł w Kol. 2:16-17 to np. święto Paschy (tu jest mowa o napojach pokarmach i jest to także sabat nie koniecznie wypadajacy 7 dnia)por. 2 Mojż.12 innym podobnym świętem nie koniecznie wypadającym w 7 dzień tygodnia, a nazywanym sabatem jest Dzień Pojednania ( jom kippur) 10 dzień 7 miesiąca nazwany sabatem por.3 Mojż 23, który był ściśle związany ze służbą w świątyni Izraelskiej, wskazującą na Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Zakończone po ukrzyzowaniu To te świeta podobnie jak cała sluzba w swiatyni byly cieniami, ktore swoje wypełnienie znalazło w Jezusie Chrystusie. Poza tym Adwentysci Dnia Siódmego nikogo nie sądzą za to ze nie swięci sabatu. Jest to kolejne kłamstwo których na tym blogu jest więcej.
  Polecam uważną lekturę Biblii a wtedy stanie się to jasne.

 2. Jurek said,

  29 stycznia, 2010 @ 10:20 pm

  @7adwent
  Odpoczynek dla chrześcijan jest nierozerwalnie związany z Jezusem. Jeżeli w Nim mamy odpocznienie (ukojenie dla dusz waszych Mt 11,29; 2Tes 1,7) to możemy śmiało powiedzieć, że On jest naszym odpocznieniem, tak jak jest On nasza drogą, prawdą, życiem, zmartwychwstaniem, światłością, drzwiami (dla owiec), krzewem winnym itd.

  7adwent: „widocznym znakiem tego, ze jestesmy zbawieni jest posluszeństwo Bogu i Jego przykazaniom wlacznie z czwartym”

  Tak było w Starym Testamencie i odnosiło się do Izraela, który otrzymał (przez Mojżesza) Prawo: 613 przykazań (w tym Dekalog). Tamto Prawo było przewodnikiem do Chrystusa, a gdy przyszła wiara stało się zbędne (Ga 3,19-25). Nie zostało ono anulowane, lecz wypełnione przez Jezusa (Mt 5,17), jako Baranka Bożego, poprzez złożenie doskonałej ofiary na krzyżu (jak widać nie było to literalne wypełnienie). Po wypełnieniu, jako nieprzydatne (Hbr 9,9), zostało ono zamienione (Hbr 7,12) przez Nowe Prawo – Zakon Chrystusowy (Paweł mówi o nim w 1Kor 9,20-21). Przykazania tego Zakonu (nie muszę przypominać, że chrześcijan obowiązuje Zakon Chrystusowy, a nie Mojżeszowy) zostały nam dane przez lepszego Pośrednika niż Mojżesz. Gdzie one są, jeśli ty 7adwent nie zauważasz ich? A choćby tu:
  J 13,34 Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
  J 14,15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie.
  J 15,12 Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.
  1J 4,21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego.
  1J 3,22-23 I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał.

  Kolejne przykłady są tutaj: Rz 12,9-21; Ef 4,25-32; Tyt 2,2-10; 1P 3,8-11; 2P 1,5-8; (ciekawe, że nie znajdujemy tu nakazów zachowywania przepisów Zakonu Mojżeszowego)

  To są właśnie te przykazania Boże. Znamienny jest tu werset 1Kor 7,19 „Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych.” Gdyby tu chodziło o przykazania z Zakonu Mojżeszowego, to otrzymalibyśmy sprzeczność, bo nakaz obrzezania jest jednym z przykazań Zakonu Mojżeszowego.

  Ja nie mam problemu z Dekalogiem. Jeżeli jest on (jako część Zakonu Mojżeszowego) cieniem przyszłych dóbr (Hbr 10,1), jeżeli ten Zakon świadczy o Jezusie (J 5,46), to możemy bez obaw przyjąć w całości każde przykazanie Prawa Mojżeszowego, ale nie do dosłownego wypełniania, lecz patrzenia na nie przez pryzmat Nowego Testamentu i interpretowania jego w świetle Nowego Przymierza. Przykładowo, gdy czytamy słowa o nieczystości pokarmów, to widzimy, że one są cieniem słów Jezusa o prawdziwej nieczystości (Mk 7,15-23), przykazanie o szabacie wskazuje na konieczność wejścia do odpocznienia w Bogu (Hbr 4,1-11), naszym ołtarzem jest krzyż Golgoty (Hbr 13,10), zaś jako nasza Pascha został zabity na ofiarę Chrystus (1Kor 5,7 – polecam wierne w tym przypadku tłumaczenie Biblii Tysiąclecia). Innym przykładem takiej interpretacji jest np. 1Kor 9,9-11, gdzie praca apostolska jest symbolicznie opisana w Zakonie przez pracę wołu albo Hbr 10,19-20 gdzie zasłona w świątyni jest symbolem ciała Jezusa. Jak widzisz jest to coś więcej, niż sama służba w świątyni.

 3. Jurek said,

  29 stycznia, 2010 @ 10:32 pm

  Poza tym jest mi miło, że mogłem zagościć na blogu Purytanina. Wiele cennych artykułów i kazań, które nie tylko wzbogacają wiedzę teologiczną,ale (co najważniejsze) są mocnym pobudzeniem do nawrócenia i podążania za Panem.

 4. Jurek said,

  29 stycznia, 2010 @ 10:56 pm

  Jeszcze uzupełnienie.
  Pisząc „Tak było w Starym Testamencie” miałem na myśli nie fakt zbawienia (które jest wyłącznie w Jezusie przez Jego śmierć) a posłuszeństwo przykazaniom Prawa Mojżeszowego. Od Zakonu Mojżeszowego jesteśmy uwolnieni!!! (Rz 7,6)

 5. 7adwent said,

  30 stycznia, 2010 @ 11:28 pm

  1. Dekalog nie jest zakonem Mojżeszowym Tylko Bożym, gdyż sam Bóg wypisał go własnym palcem na kamiennych tablicach i przekazał Mojżeszowi
  2. Dekalog ani słowem nie wspomina na temat obrzezania zatem tekst z listu do Koryntian nie odnosi sie do dekalogu.
  3. Chrzescijanin wierzacy w Jezusa Chrystusa jest obrzezany na sercu obrzezką Chrystusową dlatego nie musi być obrzezany fizycznie.
  4. Jezeli dekalog jest cieniem wskazujacym na Chrystusa to prosze pokazać mi wypełnienie tego symbolu w Chrystusie które z przykazań dekalogu zapowiada śmierć Jezusa?
  5. Chrzescijanie wierzacy w Chrystusa nie są pod zakonem gdyż dzieki łasce Bozej w Chrystusie zostali usprawiedliwieni a ponieważ miluja Boga swego Zbawiciela są posłuszni Jego odwiecznym przykazaniom, ktróych streszczeniem sa dwa przykazania miłosci powtórzone przez Jezusa w czasach Nowego Testamentu i zapisane przez Mojżesza w Piecioksięgu. Jezeli Prawo Mojzeszowe nie obowoiazuje to rowniez i dwa przykazania milosci nie obowiazują. Takie rozumowanie jest slepą uliczką.

 6. 7adwent said,

  30 stycznia, 2010 @ 11:43 pm

  Biblia nigdzie nie mówi o tym że dekalog jest częścią Prawa Mojżeszowego. Wręcz przeciwnie robi wyraźne oddzielenie Dekalogu od Prawa Mojżeszowego (kultowo-obrzędowego) które było cieniem wskazującym na Jezusa Chrystusa.
  Dekalog jest napisany przez samego BOGA na kamiennych Tablicach, natomiast Prawo Mojżeszowe (Kultowo obrzedowe wskazujace na Jezusa zostało spisane przez Mojżesza w zwoju i umieszczone obok skrzyni Arki w przeciwieństwie do dekalogu, który znalazl sie w Arce. Jest to wyraźne rozroznienie ukazujace , ze dekalog jest wieczny, a Prawo ceremonialne zwiazane z kultem i słuzbą w swiatyni jest cieniowe. Biblia nigdzie nie mowiże sabat został dany tylko dla Żydów to wymysł wspołczesnego protestantyzmu, który przyjąl papieską niedziele jako dzien swiety i chce ja uzasadnic biblijnie by uspokoic swoje sumienie wobec złamanych przykazań.
  Uważna Lektura Pisma Świetego ukaże Ci zto co napisałem jest prawdą.

 7. 7adwent said,

  31 stycznia, 2010 @ 3:25 pm

  1. Zakonem Mojżeszowym jest to co spisał Mojżesz i umieścił obok Arki przymierza, a wiec wszystkie prawa i pzepisy dotyczace kultu Boga w Izraelu oraz służby w świątyni. To wszystko został zapisane w zwoju i umieszczone obok Arki. Od tego zakonu jesteśmy wolni bo został on wypełniony w Chrystusie.
  2. Dekalog nie jest zakonem Mojżeszowym, ponieważ nie został spisany przez Mojżesza, ale przez samego Boga, na kamiennych tablicach. NIgdy nie mial on charakteru czasowego. Jego streszczeniem są dwa przykazania Miłości podane Mojżeszowi przez Boga, a później powtórzone przez Jezusa jako „nowe przykazania”. Nie są one nowe w sensie tym ze nikt nigdy o nich nie słyszał ponieważ każdy Żyd czytający Pięcioksiąg Mojżesza spotkał się z nimi, ale ich nowość polega na doskonalej interpretacji i wypełnieniu Przez Jezusa Chrystusa odmiennej od rabinicznego rozumienia i nauczania. Te przykazania jak i cały dekalog sa Moralnym wiecznym prawem Obowiązującym Każdego człowieka nauczanie, że zostały zniesione jest HEREZJĄ i propagowaniem bezprawia, przed którym ostrzega Jezus Chrystus Mat.7:23.

 8. purytanin said,

  31 stycznia, 2010 @ 8:50 pm

  @7adwent,
  Streściłem wątek o szabacie na forum:
  http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/899.htm#899

  Zapraszam do dyskusji.

 9. 7adwent said,

  1 lutego, 2010 @ 6:35 am

  Niestety Twoje komentarze są bardzo tendencyjne i traktują wybiórczo tekst biblijny.
  Nie czytasz tego o czym się pisze odpowiadając na Twoja argumentacje tylko wciąż powtarzasz wyuczone regułki wsparte wyrwanymi z kontekstu tekstami biblijnym protestanckiej antynomistycznej teologii.

 10. Jurek said,

  28 lutego, 2010 @ 1:34 pm

  O tym, że Dekalog jest częścią Prawa Mojżeszowego i o innych kwestiach, z tym związanych, zgodnie z sugestią Purytanina, napisałem tu: http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/899.htm#899
  Zapraszam!

 11. 7adwent said,

  1 marca, 2010 @ 8:19 pm

  Jezeli dekalog jest częścia 613 praw Mojżesza to i dwa przykazania miłości tez są częścią tegoż zbioru praw gdyż znajdują się w księgach Mojżesza i także nie obowiązują chrześcijan.

 12. Jurek said,

  1 marca, 2010 @ 10:43 pm

  Chrześcijan obowiązują dwa przykazania miłości, które znajdują się w Ewangelii Mateusza. 7adwent, czy obowiązują ciebie prawa obcego kraju, nawet, jeśli brzmią tak samo jak prawa polskie? Pisałem o tym na forum, ale widzę, że masz problem ze zrozumieniem tej analogii. Proponuję, żebyś zaczął od odpowiedzi na to pytanie. Obowiązują ciebie, czy nie?

 13. 7adwent said,

  2 marca, 2010 @ 4:54 am

  I na tym właśnie polega różnica miedzy nami ja jako święte Boże Słowo przyjmuje całą Biblie a Ty tylko Nowy Testament i pewne wygodne wyjątki ze starego.

  Nad wszystkie istniejące w tym świecie prawa i „mądrości ludzkie” obowiązuje mnie zasada Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi! i jego właśnie słucham.

 14. Jurek said,

  2 marca, 2010 @ 9:19 am

  Czyli nie odważysz się odpowiedzieć na pytanie? Nieźle.
  O tym, że przyjmuję całe Słowo Boże pisałem w komentarzu nr 2 powyżej. Znowu czytasz nieuważnie.

  Czyli ignorujesz to, co pisze twój rozmówca i nie chcesz odpowiadać na zadane pytania. To nie jest uczciwe.

 15. 7adwent said,

  3 marca, 2010 @ 6:49 am

  Odpowiedziałem na to pytanie w poprzednim poście wiec przeczytaj go uważnie.

 16. 7adwent said,

  3 marca, 2010 @ 6:51 am

  Nieuczciwi to Wy jesteści bo piszecie bzdury na temat Adwentyzmu nie mając zielonego pojęcia o naszych zasadach wiary. Polecam strony http://www.adwent.pl oraz adwentysci.waw.pl

 17. 7adwent said,

  3 marca, 2010 @ 10:11 am

  Tak o to Baptyści piszą na temat Prawa Bożego w jednym z punktów Londyńskiego wyznania wiary z XVII w.

  Posłuszeństwo Prawu moralnemu pozostaje na zawsze wiążące zarówno dla ludzi usprawiedliwionych, jak i dla wszystkich innych, a to ze względu na praktyczną treść tego Prawa, jak również ze względu na autorytet Boga-Stwórcy,który jest jego autorem. W Ewangelii Chrystus w żaden sposób nie przekreślił konieczności posłuszeństwa, wprost przeciwnie, wyraźnie podkreślił obowiązek przestrzegania tego moralnego prawa.
  Mt 5:17-19. Rz 3:31; 13:8-10; Jk 2:8,10-12.

  Ale praktyka Baptystów jest zupełnie inna

 18. Szukający said,

  18 marca, 2010 @ 9:57 pm

  Mam pytanie do 7Adwent.E.White napisała,że na nowej ziemi nie będzie nocy.Jak wiec będzie święcony sabat(teraz od zachodu do zachodu).

 19. 7adwent said,

  19 marca, 2010 @ 4:16 am

  W taki sposób jak jest to opisane w Księdze Izajasza 66:22-23.

 20. 7adwent said,

  19 marca, 2010 @ 4:23 am

  „Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.”
  Izajasz 66:22-23.

  Te wersety również dotyczą życia na Nowej ziemi. :-)

 21. Jurek said,

  19 marca, 2010 @ 11:32 am

  Przypominam 7adwent, że czeka na Ciebie, na forum http://ewangeliczni.forumowisko.net/adwentysci-szabat-vt119,70.htm#1112 11 pytań, których bardzo unikasz i które obnażają sprzeczności w doktrynie adwentystycznej, takie 11 gwoździ do trumny adwentyzmu :)

  A objawienie, które otrzymał Izajasz należy wyjaśniać w świetle objawienia Nowego Testamentu, o czym sam NT mówi (Kol 2,17; Łk 24,27). Odpoczynek dnia sobotniego jest cieniem wskazującym na prawdziwe odpocznienie w Jezusie, o czym mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków.

  To było do Szukającego, bo na Ciebie 7adwencie czeka temat szabatowo-adwentystyczny na forum. Zapraszam. :)

 22. 7adwent said,

  22 marca, 2010 @ 9:08 am

  Przypominam , że odpowiedzi na postawione pytania zostały udzielone w artykułach, które zamieściłem na forum.
  Prawdziwe informacje na temat Adwentyzmu i naszych zasad wiary dostępne są na oficjalnych stronach Kościoła http://www.adwent.pl ; http://www.adwentysci.waw.pl

 23. 7adwent said,

  5 kwietnia, 2010 @ 7:46 am

  Odpoczynek dnia sobotniego jest cieniem wskazującym na prawdziwe odpocznienie w Jezusie, o czym mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków.
  To prawda, jest on także dzisiaj ważny dla Ludu Bożego, ktorym są Chrześcijanie co wyraźnie podkreśla Autor Listu do Hebrajczykow.

  „Zatem pozostaje Szabatowanie dla ludu Boga”. Hebr 4:9 Grecko- Polski Nowy Testament
  „A tak zostawa sobotowanie ludowi Bożemu.”
  Hebr. 4:9 Biblia Jakuba Wujka
  „Tak więc lud Boży cieszy się posiadaniem odpoczynku szabatniego [na wzór owego pierwotnego odpocznienia Boga].
  Hebr. 4:9 Biblia Warszawsko Praska
  „A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego”
  Hebr.4:9 NT Liga Biblijna
  „A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.”
  Hebr. 4:9 Biblia Tysiąclecia.

 24. Jurek said,

  5 kwietnia, 2010 @ 11:48 am

  7adwent: Odpoczynek dnia sobotniego jest cieniem wskazującym na prawdziwe odpocznienie w Jezusie, o czym mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków.

  Zgoda.

  7adwent: To prawda, jest on także dzisiaj ważny dla Ludu Bożego, ktorym są Chrześcijanie co wyraźnie podkreśla Autor Listu do Hebrajczykow.

  Owszem – ważny, ale tylko jako cień. Rzeczywistością, do praktykowania której wzywa nas Słowo Boże, jest to odpocznienie (dosłownie: szabatowanie [1]) z wersetu 4,9 „Zatem pozostaje szabatowanie dla ludu Boga” (tłumaczenie dosłowne). Oddanie tego (w niektórych tłumaczeniach) jako ‚odpoczynek szabatni’ czy ‚odpoczynek szabatu’ jest błędne. Jeżeli rzeczownik grecki sabbatismos tłumaczy się jako odpocznienie (dosł. szabatowanie), to dodatkowe określenie jest tu zbędne i fałszujące, tym bardziej, że z całego kontekstu wynika, że nie chodzi o dzień tygodnia, a o stan w jakim mają być wierzący. Werset 11 mówi, że mamy starać się usilnie wejść do owego odpocznienia, a nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie starał się wejść do kolejnych dni tygodnia; one następują po sobie bez żadnego naszego starania.
  Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości (choć nie przypuszczam), to można zauważyć, że autor listu posługuje się zamiennie dwoma rzeczownikami oznaczającymi odpocznienie, odpoczynek; jeden to wzięty z hebrajskiego sabbatismos, a drugi (występujący m.in. w wersetach 10 i 11) to grecki katapausis.

  Dlatego nie należy brać przykładu z wyznań, nie będę wskazywał palcem, które żyją w cieniu, a nie w rzeczywistości Bożej, którą cień tylko pokazuje.

  [1] O tym, że hebrajski rzeczownik shabbat i czasownik shavat oznaczają odpowiednio odpoczynek i odpoczywać nie ma chyba potrzeby przypominać.

 25. 7adwent said,

  11 kwietnia, 2010 @ 6:41 am

  Biblijna zasada brzmi: „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” . Bóg nie przestał być Stworzycielem i Zbawicielem w chwili śmierci Jezusa. Dlatego Sobota na zawsze pozostaje dla Ludu Bożego Pamiatką Stworzenia i Odkupienia dokonanego w Chrystusie jak mowi o tym autor Listu do Hebrajczyków.

 26. Jurek said,

  17 kwietnia, 2010 @ 8:29 pm

  @ 7adwent
  Owszem, sobota jest pamiątką nie stworzenia, a Bożego odpoczynku (po dokonanym stworzeniu) w dzień sobotni, ale z tego nijak nie wynika nakaz odpoczynku w sobotę. Nie wiem czy wiesz, ale Bóg pracował również w sobotę. Zajrzyj do 1Mojż. 2,2.
  Skąd wziąłeś to, że sobota jest pamiątką odkupienia? Jezus nie umarł w sobotę.

 27. 7adwent said,

  19 kwietnia, 2010 @ 6:21 am

  Stąd, że Jezus Chrystus uwolnił wierzących z niewoli Grzechu i potępienia podobnie jak kiedyś uwolnił Izraela z Niewoli Egipskiej. Owszem Jezus nie umarł w sobotę On w sobotę odpoczywał w grobie, a zmartwychwstał w 1 dzień tygodnia w niedzielę. Sam fakt tego , że znajdował się w grobie przez szabat podkreśla fakt, że szabat nie został zniesiony.

  I Mojż 2:2 wcale nie mówi o tym, że Bóg pracował w 7 dniu. Zakończeniem dzieła stworzenia było oddzielenie 7 dnia od innych uczynienie go świętym. Nie ma tam żadnej pracy. Twoja interpretacja tego tekstu jest wczytywanie tam czegoś o czym tu nie mam mowy. O zakończeniu Pracy mowi I Mojż 2:1.

 28. Jurek said,

  19 kwietnia, 2010 @ 5:00 pm

  7adwent: Owszem Jezus nie umarł w sobotę On w sobotę odpoczywał w grobie

  Nieprawda. Jest napisane: „w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu” (1 P 3,18-19) oraz „Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi?” (Ef 4,8-9)

  7adwent: Sam fakt tego , że znajdował się w grobie przez szabat podkreśla fakt, że szabat nie został zniesiony.

  Nieprawda, patrz wyżej.

  7adwent: I Mojż 2:2 wcale nie mówi o tym, że Bóg pracował w 7 dniu.

  Owszem mówi. Zakończenie pracy jest pracą.

  7adwent: Zakończeniem dzieła stworzenia było oddzielenie 7 dnia od innych uczynienie go świętym. Nie ma tam żadnej pracy.

  Nie wiem skąd to wziąłeś, w tamtym wersecie nic o tym nie pisze, czym było to zakończenie. Ale czymkolwiek by nie było, było to wciąż jeszcze pracą. Gdyby twoja adwentystyczna logika miała sens, to musiałbyś nazwać dzieło oddzielenia światłości od ciemności (1 M. 1,4) odpoczynkiem.

  7adwent: O zakończeniu Pracy mowi I Mojż 2:1

  O zakończeniu pracy mówi również werset drugi tego rozdziału „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje”. Bóg w sobotę ukończył dzieło stworzenia. Skończył pracować. Wiem, ze to nie pasuje do adwentyzmu. Ale lepiej słuchać Słowa Bożego niż fałszywych doktryn.

 29. gość said,

  22 kwietnia, 2010 @ 6:05 am

  Argumentując w ten sposób równie dobrze możesz wyczytać To co twierdzą świadkowie jehowy ( wbrew swojej nauce o dniach epokach) , że Bóg uczynił wszystko w jednym dniu. Błędne rozumowanie prowadzi do błędnych wniosków Bóg nie przeczy sam sobie. A tekst Biblijny mówi jednoznacznie:

  „Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go”.II Mojż 20:11
  To jest oświadczenie na ten temat, które sam Bóg podał wypowiadając słowa i wypisując to własnym palcem na kamiennych tablicach por. II Mojż. 20:1, 24:12; 32:15-16 na kamiennych tablicach, Bóg nie okłamał Mojżesza!

 30. gość said,

  22 kwietnia, 2010 @ 6:12 am

  „A Pan mówił wszystkie te słowa…” II Mojż.20:1.
  „I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem…” II Mojż. 24;12.
  „Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony były one zapisane.Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach” II Mojż. 32;15-16.

 31. Jurek said,

  24 kwietnia, 2010 @ 3:56 pm

  Gość: Argumentując w ten sposób równie dobrze możesz wyczytać To co twierdzą świadkowie jehowy ( wbrew swojej nauce o dniach epokach) , że Bóg uczynił wszystko w jednym dniu.

  Zdanie kompletnie niejasne. Nie znam i nie muszę znać argumentacji świadków Jehowy. Jeżeli się mylę, to wykaż mi to. Jeżeli nie, to, jeśli jesteś uczciwy, przyznaj rację.

  Gość: A tekst Biblijny mówi jednoznacznie:
  “Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go”.II Mojż 20:11

  Nie zauważyłeś jednego. Że powyższy tekst wcale nie stoi w sprzeczności z tekstem biblijnym z 1Mojż 2,2
  „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.”

  Po prostu pierwszy tekst o odpoczynku mówi ogólnie, a drugi szczegółowo. Proste.

 32. 7adwent said,

  8 Maj, 2010 @ 5:02 pm

  “A Pan mówił wszystkie te słowa…” II Mojż.20:1.
  “I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem…” II Mojż. 24;12.
  “Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony były one zapisane.Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach” II Mojż. 32;15-16.

 33. Jurek said,

  16 Maj, 2010 @ 8:50 pm

  Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. 2 Kor 3,7-9

 34. 7adwent said,

  8 czerwca, 2010 @ 7:55 am

  Jurku rozpaczliwie trzymasz się kościelnej tradycji, która nie ma nic wspólnego z Biblią co wielokrotnie Ci już wykazywałem.

 35. Jurek said,

  11 czerwca, 2010 @ 8:14 pm

  Gdzie to trzymam się tej kościelnej tradycji?
  Ani razu mi tego nie wykazałeś. Ani razu.

 36. on7 said,

  22 stycznia, 2011 @ 6:28 pm

  To czego nauczas w tej sprawie nie ma nic wspolnego z Biblia to jest wlasnie koscielna trdycja

 37. Jurek said,

  23 stycznia, 2011 @ 4:26 pm

  Konkrety on7, konkrety.
  Twoje słowa są bez pokrycia.

 38. on7 said,

  24 stycznia, 2011 @ 4:47 am

  „Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon – mówi Pan.”
  Izajasz 66:22-23.

 39. on7 said,

  24 stycznia, 2011 @ 4:49 am

  Odpoczynek dnia sobotniego jest cieniem wskazującym na prawdziwe odpocznienie w Jezusie, o czym mówi 4 rozdział listu do Hebrajczyków.
  To prawda, jest on także dzisiaj ważny dla Ludu Bożego, ktorym są Chrześcijanie co wyraźnie podkreśla Autor Listu do Hebrajczykow.

  „Zatem pozostaje Szabatowanie dla ludu Boga”. Hebr 4:9 Grecko- Polski Nowy Testament
  „A tak zostawa sobotowanie ludowi Bożemu.”
  Hebr. 4:9 Biblia Jakuba Wujka
  „Tak więc lud Boży cieszy się posiadaniem odpoczynku szabatniego [na wzór owego pierwotnego odpocznienia Boga].
  Hebr. 4:9 Biblia Warszawsko Praska
  „A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego”
  Hebr.4:9 NT Liga Biblijna
  „A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.”
  Hebr. 4:9 Biblia Tysiąclecia.

 40. on7 said,

  24 stycznia, 2011 @ 12:37 pm

  Konkret I
  Londyńskie wyznanie wiary którym chlubią się baptyści, ale nie respektują treści w nim zawartych np tej niżej wypisanej. Zamienili to tradycyjny protestancki pogląd, że Jezus Chrystus zniósł Prawo Moralne.
  Posłuszeństwo Prawu moralnemu pozostaje na zawsze wiążące zarówno dla ludzi usprawiedliwionych, jak i dla wszystkich innych, a to ze względu na praktyczną treść tego Prawa, jak również ze względu na autorytet Boga-Stwórcy,który jest jego autorem. W Ewangelii Chrystus w żaden sposób nie przekreślił konieczności posłuszeństwa, wprost przeciwnie, wyraźnie podkreślił obowiązek przestrzegania tego moralnego prawa.
  Mt 5:17-19. Rz 3:31; 13:8-10; Jk 2:8,10-12.

  Konkret II
  To że sabat jest pamiątką stworzenia jest powiedziane w II Mojż. 20:8-11. fakt ten zapisał sam Bóg na kamiennych tablicach własnym palcem
  II Mojż. 31:18; II Mojż. 33:15-16.

  Konkret III Sabat pamiątką odkupienia z niewoli egipskiej

  V Mojż. 5:12-15. Dla wierzącego ma to również wymiar duchowy i jest to pamiątka wyzwolenia z niewoli grzechu ( każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu) Jezus nie musiał umrzeć w sabat by nas wyzwolić wystarczy , że uczcił go przebywając w tym dniu w grobie dając chrześcijanom wyraźna lekcje ze poprzez swoja śmierć nie anulował Prawa Bożego w świetle którego został zaliczony do przestępców dla naszego zbawienia.

  Konkret IV
  W Biblii nie ma ani słowa o tym,że wraz z dekalogiem Bóg spisał 613 praw i dał je Mojżeszowi to żydowska bajeczka szczególnie ta liczba 613. Natomiast jest powiedziane, że dekalog spisał Bóg na kamiennych tablicach, a pozostałe prawa polecił spisać Mojżeszowi w księdze, którą umieszczono obok skrzyni przymierza. V Mojż. 31:9. 24; V Mojż. 31:24-26.

  Konkret V
  Boże Przykazania nie zostały dane po to ,aby ludzie ST przestrzegając ich kupowali sobie zbawienie przez dobre uczynki jak w to wierzy Jurek i Puritan i wszyscy protestanci, ale po to by im się dobrze żyło na ziemi w świecie grzechu.V Mojż.10:13.

  Konkret VII
  Zbawienie w ST jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa zapowiadanego przez Proroctwa i ST system ofiarniczy. ( Jan 5:39) ( Rzym. 1:2-5).

  Konkret VIII
  Dz.Ap. 20: 28. Nie mówią o nabożeństwie w niedzielę jako nowym zwyczaju wprowadzonym przez pierwszych chrześcijan tylko mówia o pożegnalnym spotkaniu Pawła ze przyjaciółmi podczas którego spożywano posiłek (łamanie chleba nie ma tu nic wspólnego z wieczerzą pańska), a Paweł przemawiał do północy.

  I Kor 16:2
  Także ani słowem nie wspomina o nabożeństwie w niedzielę natomiast mówi o zbiórce darów na ubogich, które miano przekazać Pawłowi gdy przybędzie do Koryntu.

  Odnoszenie tych tekstów do nabożeństwa w Niedzielę jest tylko chrześcijańskim pobożnym życzeniem i tradycją, ale ich uważna lektura ukazuje, że nie ma tam ani słowa o tym, ze Pierwsi chrześcijanie zachowywali niedzielę.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: