Szabat – czy obowiązuje chrześcijan?

Czy szabat został dany całej ludzkości, aby go zachowywała?

Nie. Chociaż Księga Rodzaju mówi, że po tym jak Pan ukończył Swoje dzieło, odpoczął siódmego dnia, pobłogosławił i uświęcił ten dzień, to nie ma tam ani słowa, że dzień ten został przypisany Adamowi i Ewie jako przykazanie. Nie ma kolejnego słowa na temat szabatu w całej Księdze Rodzaju.

Nie ma wzmianki o tym, że sprawiedliwi Patryarchowie, Abraham, Izaak czy Jakub zachowywali szabat. Aż rzuca się w oczy to, że przez 2500 latach dziejów ludzkości nie ma ani słowa o tym żeby ktokolwiek zachowywał szabat. Dopiero po uwolnieniu Bożego ludu – Izraela z Egiptu, kiedy to byli już bezpieczni po drugiej stronie Morza Czerwonego, ponownie czytamy o szabacie w Księdze Wyjścia (Wyj. 16:22-30). Abraham otrzymał przykazania i zarządzenia od Boga, ale szabat nie był jednym z nich.
Szabat został dany wyłącznie dla Izraela. Szabat jest znakiem przymierza pomiędzy Bogiem, a narodem Izraela

I rzekł Pan do Mojżesza:
Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam.
Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu.
Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku, poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć.
Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne.
Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął.
Wyjścia 31:12-17

Zauważ, że powodem dla którego Pan łączy szabat ze stworzeniem świata jest to, że identyfikuje On siebie jak prawdziwy i żyjący Stworzyciel Bóg. Jest On oddzielony odróżniający się od innych bogów Egiptu i nie-żydowskiego świata. „Zachowujcie szabat, wielbijcie mnie, bo JA JESTEM prawdziwym, żyjącym Stworzycielem Wszechświata„.

Zauważ również, że ten „ZNAK” szabatu (Wyjścia 31:13) jest tylko pomiędzy Bogiem a „synami Izraela” (Wyjścia 12:15,17) a nie dla całej ludzkości.

Nehemiasza 9:13-14 wskazuje na to, że szabat nie został dany jako dzień, który należy zachowywać dopóki nie został dany Izraelitom na pustyni. Słupem obłocznym wiodłeś ich w dzień, A słupem ognia w nocy, Oświetlając im drogę, po której iść mieli.Potem zstąpiłeś na górę Synaj I rozmawiałeś z nimi z niebios, I dałeś im prawe ustawy, Nauki prawdziwe, Dobre przepisy i przykazania.

Ze strony: http://www.exadventist.com/Home/Sabbath/tabid/53/Default.aspx#references

Na dyskusję o szabacie zapraszam na: http://ewangeliczni.forumowisko.net/adwentysci-szabat-vt119.htm#906

132 Komentarze

 1. Piotr said,

  13 lutego, 2010 @ 9:25 pm

  Polecam kazanie Pastora Kazimierza Barczuka (z pochodzenia jest Żydem) nt szabatu:
  http://media.chs.pl/kazania_arch/2005_Kazania/Dekalog/2004.10.24_K.Barczuk_Dekalog_Szabat_cz.4.wma
  Pozdrawiam

 2. 7adwent said,

  1 marca, 2010 @ 10:19 am

  DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ
  • Nazwane są „królewskim przykazaniem” JAK. 2,8.
  • Były wygłoszone przez samego Boga (patrz 5 MOJŻ. 4,12.13)
  • Były wyryte na tablicach kamiennych (patrz 2 MOJŻ. 24,12).
  • Napisane zostały przez Boga (patrz
  2 MOJŻ. 31,18).
  • Zostały umieszczone w arce (patrz
  2 MOJŻ. 40,20; 1 KRÓL. 8,9; HEBR. 9,4).
  • Są doskonałe PS. 19,8; wieczne (patrz PS. 105,7.8).
  • Nie zostały zniesione przez Chrystusa (patrz MAT. 5,17).
  • Chrystus upodobał je sobie (patrz IZ. 42,41).
  • Dają wiedzę i świadomość popełnionego grzechu (patrz RZYM. 3,20; 7,7).

  ZAKON MOJŻESZA

  • Nazwany został „zakonem przykazań i przepisów” EFEZ. 2,15.
  • Był wygłoszony przez Mojżesza (patrz 3 MOJŻ. 1,1.2).
  • Były „listem dłużnym” KOL. 2,14.

  • Został zapisany przez Mojżesza
  w księdze (patrz 2 KRON. 35,12).
  • Został umieszczony obok arki (patrz 5 MOJŻ. 31,24-26).
  • Nie doprowadził nikogo do doskonałości (patrz HEBR. 7,19).
  • Został zniesiony przez Chrystusa (patrz EFEZ. 2,15).
  • Był przez Chrystusa unieważniony (patrz KOL. 2,14).
  • Został ustanowiony w następstwie grzechu (patrz 3 MOJŻ. rozdz. 3-7).

 3. 7adwent said,

  5 marca, 2010 @ 6:44 am

  Baptyści w swoim Londyńskim wyznaniu wiary z 1689 r piszą na temat stosunku chrześcijanina do Bożego Prawa w następujący sposób:

  Posłuszeństwo Prawu moralnemu pozostaje na zawsze wiążące zarówno dla ludzi usprawiedliwionych, jak i dla wszystkich innych, a to ze względu na praktyczną treść tego Prawa, jak również ze względu na autorytet Boga-Stwórcy,który jest jego autorem. W Ewangelii Chrystus w żaden sposób nie przekreślił konieczności posłuszeństwa, wprost przeciwnie, wyraźnie podkreślił obowiązek przestrzegania tego moralnego prawa.
  Mt 5:17-19. Rz 3:31; 13:8-10; Jk 2:8,10-12.

  Szkoda, że już dziś w to nie wierzą i uznają to za postęp i rozwój w wierze :-( Głosząc tanią łaskę: czyli rób co chcesz nawet grzesz Bóg Cie kocha, i cokolwiek robisz i tak jesteś zbawiony.

  To jest jeden z powodów z których nie jestem już członkiem Kościoła Baptystów.

 4. Rafał said,

  4 kwietnia, 2010 @ 8:49 am

  witam! Tak przyglądam isę tym tekstom i stwieridzłem że w jkais sposób chciałbym obchodzić ten szabat. Tylko zastanwia mnie jedno czy mam y podchodzić do tego w tkai sposób jak np zydzi mesjanistyczni???
  Nurtujam nie n p takie pytania czy moge zjeść danie kupione albo przyrzadzone w szabat… zastanawaia mnie czy dla chrześcijanina było by to grzechem…
  pisze się w internecie o grupach wyznajacych sabat ale tka naprwde nigdzie nie znalazłem ogólnego kanonu zqakazów i nakazów jakis czynnosci tak jak jest to np u zydów

 5. Rafał said,

  4 kwietnia, 2010 @ 8:52 am

  no bo np zydzi nie moga gotować…odnosze wrażenie ze chrześcijanie moga w jakis inny sposób wyróznić ten dzień niż żydzi

  mysle ze różnimy sie od nich pod tym względem

  jak ktoś wie coś więcej na ten temat to p rosze mi wyjąśnić konkretnie jak wy chrześcijanie podchodzicie tzn jak świetujecie ten dzień to może sie od was czegoś nauczę…
  pozdrawiam!

 6. purytanin said,

  4 kwietnia, 2010 @ 5:08 pm

  @Rafał,

  Popadłeś w błąd legalizmu. Zakazy, nakazy, święcenie soboty czy niedzieli nie ma żadnego wpływu na twoją relację z Bogiem, a mogą cię od Niego oddzielać. Wszystkie te rzeczy to były cienie rzeczy przyszłych (to jest Mesjasza, który wypełnił cały Zakon). Rzeczywistością jest Chrystus, który dokończył dzieła zbawienia, a ty musisz tylko Mu zaufać, jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś.

  Nie daj się zwieść fałszywym nauczycielom chcącym narzucić ci przepisy, które są tylko po to byś nie miał ufności w zbawienie z łaski, a z uczynków. Przeczytaj książkę: http://ewangeliczni.forumowisko.net/w-poblizu-waskiej-bramy-chh-spurgeon-vt88.htm
  A zrozumiesz na czym polega Ewangelia.

 7. purytanin said,

  5 kwietnia, 2010 @ 11:32 am

  @Rafał, ten blog nie ma na celu propagowania adwentyzmu czy innego sabatarianizmu, a propagowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz, to możesz pisać na forum http://ewangeliczni.forumowisko.net/ swoje mniemania o rzekomym zamienieniu szabatu na niedzielę przez Kościół Katolicki. Ale na tym blogu proszę pisać tylko argumenty poparte Biblią. Staram się szanować czytelników i nie mącić im bzdurami, które nie mają żadnego poparcia w Biblii.

 8. 7adwent said,

  7 kwietnia, 2010 @ 9:02 am

  Rafał@ Po prostu jesli jestes przekonany to rób to zgodnie z Biblia o d zachodu do zachodu słonca, anie jak robia to mesjaniczni zydzi od 18 do 18.

  Co do pozstałych spraw to przedewszystkim sabat jest dniem chrześcijańskiego nabożeństwa. W tym dniu unikamy niepotrzebnych podroży i tego wszystkiego co powoduje, że dien ten powszednieje. jesli chodzi o posilki to zgodnie z zaleceniem Biblijnym niezbedna czesc przygotowania posiłku wykonujemy w piatek w dniu przygotowania. Mysle, że to Zydzi zrobili z sabatu jest absurdem Pamietaj jest to szczegolny czas poswiecony Bogu i bliznim.

 9. 7adwent said,

  8 kwietnia, 2010 @ 4:13 am

  Londyńskie wyznanie Wiary w kwestii Sabatu podaje bardzo Ciekawą myśl która jako adwentyści przyjmujemy jako zgodna z nuczaniem Jezusa i prawdziwym Duchem odpoczynku sobotniego. Szkoda, ze Purytanin to ignoruje chociaż jest to nawiązanie do zasad wiary Wczesnych baptystów z ktorych pogladami tak bardzo sie identyfikuje.

  Ludzie swiecą sabat dla Pana, gdy własciwie przygotuja swoje serca i gdy uprzednio załatwią
  swoje doczesne sprawy, gdy ze wzgledu na przykazanie Pana odłoza wszelkie prace, słowa i mysli
  zwiazane z ich swieckim zajeciem i odpoczynkiem, oraz gdy poswiecą cały dzien Panski ( dop. 7 adwent Sobotę patrz Mar.2:28) na publiczne
  i prywatne oddawanie czci Bogu oraz na wspieranie biednych i okazywanie miłosierdzia.

 10. jon said,

  17 kwietnia, 2010 @ 8:58 am

  To co mówisz o przygotowaniu serca na sabat to bym raczej odniósł do wieczerzy Pańskiej, Jezus jest Panem tez sabatu co nie oznacza e nie jest Panem pozostałych 6 dni a jeśli chodzi o drugą część wypowiedzi to te rzeczy: służenie Bogu i okazywanie miłosierdzia należy czynić codziennie a nie tylko w sabat. Składajcie swoje ciała jako ofiarę żywą,świętą, miłą Bogu – to dotyczy każdego dnia, całego życia a nie 1/7.

 11. Jurek said,

  17 kwietnia, 2010 @ 8:42 pm

  @ Rafał
  Jeżeli chcesz w tym temacie być zgodny ze Słowem Bożym, to przeczytaj całą dyskusję, którą już Puritan polecił http://ewangeliczni.forumowisko.net/adwentysci-szabat-vt119.htm
  Znajdziesz tam (dokładnie pod adresem: http://ewangeliczni.forumowisko.net/adwentysci-szabat-vt119,30.htm?highlight=#1019 ) wypunktowanie wszystkich sprzeczności w nauce o przestrzeganiu szabatu, którą tu prezentuje 7adwent.

 12. Jurek said,

  17 kwietnia, 2010 @ 8:51 pm

  Pisałem powyżej o wypunktowaniu wszystkich sprzeczności w adwentystycznym nauczaniu o szabacie. Przesadziłem. Myślę, że to nie są wszystkie sprzeczności.

 13. gość said,

  18 kwietnia, 2010 @ 5:53 am

  Całe nasze życie należy do Boga, ale ludzie maja krotką pamięć i często o tym zapominają, dlatego Bóg powiedział Pamiętaj o dniu sabatu. Bóg z chwilą śmierci Jezusa nie przestał być Stworzycielem dlatego sabat jako pamiątka stworzenia wciąż ma ogromne znaczenie zwłaszcza dzisiaj gdy większość kościołów chrześcijańskich, w tym również ewangelicznych protestantów akceptuje ewolucjonizm pod różnymi postaciami. Sobota jest pamiątka Stworzenia i podobnie jak Wieczerza Pańska upamiętnia to co zrobił dla nas Jezus Chrystus. Tak sobota przypomina chrześcijanom, że mają uwielbiać Boga Stworzyciela, który stworzył świat w ciągu 6 dni , a 7 odpoczął por. II Mojż. 20:11-16, a nie kłaniać się „boskiemu słońcu” w Niedzielę i świadomie lub nie świadomie respektować papieskie nakazy. Biblia nigdzie nie mówi o tym, ze mamy święcić 7 dni w tygodniu wręcz przeciwnie mówi o tym, że mamy 6 dni pracować nie zapominając w tym czasie o Bogu, a w 7 dniu ( nie w pierwszym) odpoczywać. Echo tego nakazu znajduje się także w wypowiedzi Apostoła Pawła, który napisał KTO NIE CHCE PRACOWAĆ NIECH TEŻ I NIE JE. Sam Bóg dał tego przykład nie dlatego, że się zmęczył,ale dlatego by ludzie zawsze o tym pamiętali to samo czynił Jezus Chrystus, Apostołowie i pierwszy kościół. Ilustracją tego , że ludzie maja krótką pamięć i szybko zapominają o Bogu jest historia Narodu izraelskiego i wielu mężów Bożych w Biblii, dlatego Bóg ustanowił konkretną pamiątkę Stworzenia i Odkupienia w Chrystusie, którą jest SOBOTA.

 14. Protestant said,

  18 kwietnia, 2010 @ 6:05 am

  Jon nie napisałeś niczego odkrywczego zgadzam się z tym co powiedziałeś, (poza tym ,że przygotowanie i nastawienie serca w taki sposób jak to napisano wyżej dotyczy jedynie wieczerzy Pańskiej) szkoda, że nie widzisz tego, że Sabat jest pamiątką Stworzenia, wyraźnie mówi o tym Biblia. Bóg nie jest Stwórcą tylko dla Izraela dlatego twierdzenie, że sabat został dany dla Żydów jest pomyłką i świadectwem chrześcijańskiej ignorancji.

  W sześć dni bowiem uczynił Jahwe niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. II Mojż. 20:11.

  Czy człowiek może zmieniać to co ustanawia Bóg?

 15. Jurek said,

  19 kwietnia, 2010 @ 10:10 pm

  Gość: Całe nasze życie należy do Boga, ale ludzie maja krotką pamięć i często o tym zapominają, dlatego Bóg powiedział Pamiętaj o dniu sabatu.

  Gdzie jest napisane, że chrześcijanie mają przestrzegać szabat i to jeszcze z powodu pamiętania, że „Całe nasze życie należy do Boga”?

  Gość: Sobota jest pamiątka Stworzenia i podobnie jak Wieczerza Pańska upamiętnia to co zrobił dla nas Jezus Chrystus.

  Bzdura. Sobota przypomina odpoczynek Boży po stworzeniu. To co zrobił dla nas Chrystus, czyli Jego śmierć oraz zmartwychwstanie miały miejsce akurat w inne dni. Czyżby adwentyści tego nie wiedzieli?

  Gość: (…) a nie kłaniać się “boskiemu słońcu” w Niedzielę

  Niedziela jest tak samo dniem Słońca, jak sobota dniem Saturna. Rozumiem, że mam prawo zarzucić ci kłanianie się Saturnowi? :)

  Gość: Biblia nigdzie nie mówi o tym, ze mamy święcić 7 dni w tygodniu

  Ja na ten przykład nie święcę żadnego dnia tygodnia. Zdaje się, że nie rozumiesz istoty chrześcijańskiego nabożeństwa, chrześcijańskiej społeczności z Bogiem.

  Gość: wręcz przeciwnie mówi o tym, że mamy 6 dni pracować nie zapominając w tym czasie o Bogu, a w 7 dniu ( nie w pierwszym) odpoczywać.

  Gdzie tak jest napisane? Że my to mamy robić.

  Gość: Echo tego nakazu znajduje się także w wypowiedzi Apostoła Pawła, który napisał KTO NIE CHCE PRACOWAĆ NIECH TEŻ I NIE JE.

  Nie widzę tu żadnego echa tego nakazu. Paweł pokazuje na zależność, która powinna mieć miejsce. A kontekstem 2Tes 3,10 jest grzech pasożytowania na trudzie innych braci.

  Gość: Sam Bóg dał tego przykład

  A to ciekawe! Rozumiem, że w każdy piątek zajmujesz się stwarzaniem ludzi i zwierząt ziemnych. Bo Bóg dał nam przykład. :)

  Gość: (…) to samo czynił Jezus Chrystus, Apostołowie i pierwszy kościół.

  Polecam temat, który uzupełni braki w twojej wiedzy: http://ewangeliczni.forumowisko.net/szabat-i-dzien-panski-w-pierwszym-kosciele-vt131.htm

 16. gość said,

  22 kwietnia, 2010 @ 5:32 am

  W Nowym Testamencie i całej Biblii jest wyraźnie powiedziane , że dniem Pańskim jest sobota, nie niedziela, to że są jakiś inne poglądy na ten temat świadczy tylko o tym, ze kościół chrześcijański z upływem czasu zapominał o Biblii i tworzył własne nauki. Analizując wypowiedzi historyczne trzeba wziąć też pod uwagę ich tło historyczne które świadczy o stopniowym odstępstwie co widoczne jest już także w listach apostolskich gdyż ich pisarze ostrzegają przed tym, a nie tylko same wypowiedzi. Biblia nazywa Sabat dniem Pana II Mojż. 20:10 V Mojż. 5;14, Jezus To powtarza mówiąc, że jest Panem Sabatu (we wszelkim znaczeniu tego słowa)Mar. 2:28 wiec kogo mam słuchać Ciebie czy Jezusa? Odpowiedz jest jasna. te trzy wypowiedzi z Biblii znaczą dla mnie więcej niż wszystkie Twoje argumenty.

  „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego” II Mojż. 20:10.
  „Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego” V Mojż. 5:14.
  „Syn Człowieczy jest Panem również i sabatu.” Ew Mar. 2:28.
  Z tych tekstów jasno i wyraźnie wynika, który dzień jest dniem Pańskim!

 17. Jurek said,

  24 kwietnia, 2010 @ 3:32 pm

  Gość: W Nowym Testamencie i całej Biblii jest wyraźnie powiedziane , że dniem Pańskim jest sobota
  Gośc: Biblia nazywa Sabat dniem Pana II Mojż. 20:10 V Mojż. 5;

  Powyższe wersety (jeśli nie możesz sprawdzić w oryginale, to użyj interliniera) używają zwrotu „sabat Jahwe”. Winą tłumaczy jest to, że zamieniają tetragram na „Pan”. Również w Mk 2,28 nie ma zwrotu „dzień Pański”. Gościu, co byś nie robił, to i tak nie zmienisz historii. A faktem historycznym jest to , że chrześcijanie od początku nazywali niedzielę dniem Pańskim.

  Gość: kościół chrześcijański z upływem czasu zapominał o Biblii i tworzył własne nauki.

  W wielu kwestiach jest to prawda. Przykładem kult maryjny, traktowanie Wieczerzy jako powtórzenia ofiary Jezusa itp. Natomiast, jeśli chodzi o stosunek do sabatu (również do obchodzenia świąt żydowskich) kościół od początku miał niezmiennie negatywne stanowisko; co pokazałem tutaj: http://ewangeliczni.forumowisko.net/szabat-i-dzien-panski-w-pierwszym-kosciele-vt131.htm
  To stanowisko jest widoczne już w Nowym Testamencie. W Ga 2,14 jest mowa o Piotrze, że żył nie po żydowsku, a po pogańsku. Jak myślisz, po czym można było poznać osobę żyjącą po żydowsku, jak nie po sabacie, koszerności, obchodzeniu świąt? To są przecież podstawowe wyróżniki żydowskości (gdzie określenie to używamy na płaszczyźnie religijnej a nie etnicznej)

  Gość: Jezus To powtarza mówiąc, że jest Panem Sabatu (we wszelkim znaczeniu tego słowa)Mar. 2:28

  Dlaczego we wszelkim? Wymień parę znaczeń tego słowa, to zobaczymy, czy odnoszą się do tego wersetu. Kontekst wskazuje na kwestię, co jest ważniejsze: reguły rządzące sabatem, czy człowiek. Inaczej mówiąc, co czemu ma być podporządkowane. Jezus daje jednoznaczną odpowiedź. Słowo „również” oznacza, że jest On Panem pozostałych reguł/przykazań rządzących życiem osób podległych zakonowi Mojżeszowemu. Wiedząc, że jest On Bogiem, możemy śmiało powiedzieć, że jest on Panem wszelkich reguł i praw rządzących Wszechświatem. Na marginesie warto dodać, że On sam tym regułom nie podlegał, co m.in. stwierdził ewangelista Jan w J 5,18 mówiąc, że Jezus łamał sabat.
  Tak więc zgadzamy się, że Jezus jest Panem sabatu. Inna kwestią jest podległość sabatowi. Czyli kto i kiedy jest zobowiązany do jego przestrzegania. Jako jedno z przykazań zakonu Mojżeszowego obowiązywał on Żydów od czasów Mojżesza do czasu, gdy Jezus doskonale wypełnił Prawo. Powtórzę to, co napisałem na forum http://ewangeliczni.forumowisko.net/adwentysci-szabat-vt119,30.htm?highlight=nieprzydatne#1019 :
  Tamto Prawo było przewodnikiem do Chrystusa, a gdy przyszła wiara stało się zbędne (Ga 3,19-25). Nie zostało ono anulowane, lecz wypełnione przez Jezusa (Mt 5,17), jako Baranka Bożego, poprzez złożenie doskonałej ofiary na krzyżu (jak widać nie było to literalne wypełnienie). Po wypełnieniu, jako nieprzydatne (Hbr 9,9), zostało ono ZAMIENIONE (Hbr 7,12) przez Nowe Prawo – Zakon Chrystusowy (Paweł mówi o nim w 1Kor 9,20-21).

  Gość: wiec kogo mam słuchać Ciebie czy Jezusa?

  Jezus mówi, że jesteśmy (jego uczniowie) wolni od przykazań Prawa Mojżeszowego (Mt 17,26 – podatek na świątynię też był jednym z przykazań Zakonu). Ja Jego słucham, a Ty? Czy chcesz żyć w niewoli przykazań starego prawa?

 18. Jurek said,

  24 kwietnia, 2010 @ 5:05 pm

  Gościa – anonima – 7adwenta zapraszam na forum http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/1440.htm#1440 i zachęcam do niedublowania dyskusji.

 19. 7adwent said,

  2 Maj, 2010 @ 8:39 am

  Ponawiam pytanie na które nie dano odpowiedzi w którym miejscu dekalog wskazuje na Jezusa jako Zbawiciela skoro jest przewodnikiem do Chrystusa?

 20. Jurek said,

  2 Maj, 2010 @ 4:38 pm

  protestant: (…) dekalog został zniesiony przez Chrystusa co nie znajduje żadnego uzasadnienia w Tekstach Biblijnych.

  Gdybyś uważnie przeczytał końcową część komentarza nr 17, tobyś tak nie pisał. Dekalog jako część Prawa Mojżeszowego został WYPEŁNIONY a nie zniesiony.

  7adwent: Ponawiam pytanie na które nie dano odpowiedzi w którym miejscu dekalog wskazuje na Jezusa jako Zbawiciela skoro jest przewodnikiem do Chrystusa?

  A gdzie zadałeś to pytanie, skoro ponawiasz?
  Dekalog wskazuje na Jezusa jako na Zbawiciela w tych słowach:
  „Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.” (Wj 20,2)

  A ja ponowię pytanie, które do ciebie 7adwencie, kierowałem już parę razy.
  Czy zgadzasz się, że przykazania Zakonu Mojżeszowego, z wyjątkiem Dekalogu, jako cień nowego Prawa, są czasowe, przemijające?

 21. 7adwent said,

  3 Maj, 2010 @ 7:09 am

  Iz42 mówi że Jezus przyszedł utrwalić prawo na Ziemi. O jakim prawie mowi Izajasz?

 22. Jurek said,

  3 Maj, 2010 @ 11:32 am

  Masz 7adwencie brzydki zwyczaj nieodpowiadania na pytania. W komentarzu nr 22 zadałem ci 2 pytania. Czekam na odpowiedzi. A wtedy z przyjemnością odpowiem na twoje pytanie. Odpowiedź na nie czeka już gotowa do wklejenia.

 23. Kazimierz Serafin said,

  3 Maj, 2010 @ 1:05 pm

  Witam serdecznie.
  Oj porobiło się porobiło.W pierwszym wieku nie było tego typu problemów jakie występują tutaj,ponieważ nie było ewangelicznych chrześcijan,prawosławia,katolików,protestantów i dlatego nie było tyle zwodniczych nauk.Moim zdaniem jeżeli ktoś nie akceptuje dekalogu w pierwotnej formie jaką otrzymał Mojżesz i Tory(sprawiedliwe prawo),to nie ma absolutnie nic wspólnego z Panem Bogiem i z Mesjaszem Jeszuą.Jeszua powiedział,że nie przyszedł znieść zakonu(prawa),powiedział również,że łatwiej by było niebu i ziemi przeminąć niż odpaść jednej jocie lub kresce z zakonu.Pozdrawiam.Kazimierz.

 24. Jurek said,

  3 Maj, 2010 @ 7:27 pm

  Kazimierz Serafin: Moim zdaniem jeżeli ktoś nie akceptuje dekalogu w pierwotnej formie jaką otrzymał Mojżesz i Tory(sprawiedliwe prawo),to nie ma absolutnie nic wspólnego z Panem Bogiem i z Mesjaszem Jeszuą.

  Myślę, że nikt z tu komentujących, poza judaizantami, nie ma problemu z akceptacją dekalogu i Tory. Dodam: całej Tory. Zacytuję coś, co napisałem w innym komentarzu na tym blogu:
  Ja nie mam problemu z Dekalogiem. Jeżeli jest on (jako część Zakonu Mojżeszowego) cieniem przyszłych dóbr (Hbr 10,1), jeżeli ten Zakon świadczy o Jezusie (J 5,46), to możemy bez obaw przyjąć w całości każde przykazanie Prawa Mojżeszowego, ale nie do dosłownego wypełniania, lecz patrzenia na nie przez pryzmat Nowego Testamentu i interpretowania jego w świetle Nowego Przymierza. Przykładowo, gdy czytamy słowa o nieczystości pokarmów, to widzimy, że one są cieniem słów Jezusa o prawdziwej nieczystości (Mk 7,15-23), przykazanie o szabacie wskazuje na konieczność wejścia do odpocznienia w Bogu (Hbr 4,1-11), naszym ołtarzem jest krzyż Golgoty (Hbr 13,10), zaś jako nasza Pascha został zabity na ofiarę Chrystus (1Kor 5,7 – polecam wierne w tym przypadku tłumaczenie Biblii Tysiąclecia).
  Problem mają ci, którzy chcą wypełniać Prawo Mojżeszowe literalnie. Bo powinni nie tylko składać ofiary ze zwierząt w świątyni, której od roku 70 już nie ma, ale i np. dać się obrzezać (3 Mojż. 12,3), zabijać zboczeńców seksualnych (3Mojż. 20,10-21), kamienować wróżbitów (3Mojż. 20,27), załatwiać potrzeby fizjologiczne w sposób opisany w 5 Mojż. 23,14-15, nie troszczyć się o pomyślność Ammonitów i Moabitów (5 Mojż. 23,7), płacić podatek półsyklowy na świątynię (2 Mojż. 30,12-13). Mam nadzieję Kazimierzu, że Ty nie podchodzisz tak do Tory.

  Kazimierz Serafin: Jeszua powiedział,że nie przyszedł znieść zakonu(prawa),powiedział również,że łatwiej by było niebu i ziemi przeminąć niż odpaść jednej jocie lub kresce z zakonu.

  Zgadzamy się, że Jezus (w Mt 5) mówi prawdę i że ani jedna jota nie przeminie. Zgadzamy się, że dotyczy to Prawa. Czyli całego Prawa Mojżeszowego. Mamy dwie wykluczające się interpretacje tych słów: dosłowną, która wskazuje na konieczność (no bo jeśli „nie przeminie” tzn., że wciąż obowiązuje) literalnego wypełniania wszystkich (wszystkich 613 – bo tyle wyszło, gdy Żydzi skatalogowali [w późniejszym czasie] całe Prawo Mojżeszowe) przykazań oraz interpretację nieliteralną, symboliczną. Załóżmy na moment, że ta pierwsza interpretacja jest słuszna. W takim razie, ponieważ od roku 70 (czas zburzenia świątyni jerozolimskiej) niemożliwe jest składanie ofiar w świątyni, niemożliwe jest również dosłowne wypełnianie niektórych z przykazań – tych mówiących właśnie o składaniu ofiar. A więc całkiem sporo jot by przeminęło – co czyniłoby słowa Jezusa fałszywymi.
  Pozostaje wobec tego druga interpretacja. O niej mówi m.in Hbr 10,1; Kol 2,16-17

 25. 7adwent said,

  5 Maj, 2010 @ 6:23 am

  Jezus Wypełnił cale prawo Zarowno Moralne jak i ceremonialne dlatego nie musimy niczego dodawać do tego co On uczynił dla Zbawienia człowieka. Wiele razy Pisałem juz , ze Chrześcijanie sa posłuszni Bogu nie dlatego, że chcą zaskarbic zbawienie,ale dlatego że sa zbawieni.Mimoto Purytanin Jurek i inne osoby tego nierozumieja, abo nie umieją czytać i stad to nieporozumienie. W Chrystusie jesteśmy przeznaczeni do pełnienia dobrych uczynków i o tym zapominają Ci, ktorzy podbnie jak Autor tego bogu głosza tania łaske czyli „róbta co chceta jesli Bog was wybral do zbawienia to i tak go nie stracicie nawet jesli bedziecie grzeszyc i bluźnic Bogu” To jest Zwiedzenie i fałszywa nauka inna ewangelia znieważajaca Boga i Jego Święte Prawo ( dekalog), które było jest i pozostanie na wieki odzwierciedleniem jego niezmiennego charakteru.

 26. 7adwent said,

  5 Maj, 2010 @ 6:24 am

  Prawdziwe Dzieci Boże kochają swego Ojca, który jest w niebie i są Mu posłuszni.

 27. Fido said,

  5 Maj, 2010 @ 3:09 pm

  Chcecie to szukajcie usprawiedliwienia w spełnianiu uczynków.
  Ja szukam usprawiedliwienia w ofierze JEZUSA.

  Jeżeli uważasz że nie przestrzegając sabatu, a wierząc w Jezusa nie jestem zbawiony, to chyba powinieneś się nawrócić.

  Jezus przyszedł ustanowić prawo.

  Nowe Prawo

  Prawo wolności.

  Prawo Ducha.

  Prawo wiary.

  Zapisane nie rylcem żelaznym.

  Mam zakon złożony w sercu.
  Uwierz w pełni wystarczającą ofiarę Jezusa, a otrzymasz Ducha Świętego.

  Duch Święty spowoduje że będziesz wydawać owoce.
  Pismo daje świadectwo że przeciwko takim nie ma zakonu.

  Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, poznania BOGA, nie całopaleń.

  Sabat był cieniem rzeczy przyszłych. Oto co zapowiadał – Heb4

  rzeczywistością natomiast jest CHRYSTUS.

  Heb7:12; 8:8-13; Rzm10:4; 13:8

 28. Fido said,

  5 Maj, 2010 @ 3:19 pm

  DUCH ŚWIĘTY JEST BOGIEM.
  BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.
  MIŁOŚĆ JEST wypełnieniem zakonu.
  BÓG mieszka w nowonarodzonych (oczyszczonych z grzechu przez ofiarę)
  nowonarodzeni mieszkają w BOGU.
  JEZUS JEST BOGIEM.
  Nie ma żadnego potępienia dla tych którzy są w Chrystusie Jezusie.

  Powiesz teraz: „To teraz możesz grzeszyć ile chcesz, i tak jesteś zbawiony”
  To nie jest prawda.
  „Wiemy, że żaden z tych, którzy się z BOGA narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z BOGA został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.”
  „Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie DO dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”

  Jeżeli uważasz że narodziłeś się na nowo, a grzeszysz (nie postępujesz zgodnie z miłością 1Jn2:3-11) to nie narodziłeś się na nowo z DUCHA.

  Uwierz w JEZUSA a będziesz zbawiony.

 29. 7adwent said,

  7 Maj, 2010 @ 11:10 am

  Fido słabiutko znasz Biblie i zasady wiary Adwentystów na których temat próbujesz sie wypowiedzieć mógłbyś przynajmniej uważnie poczytać co napisano do tej pory.
  1. Adwentyści nie nauczają ze są zbawieni z powodu przestrzegania przykazań Bożych (dekalogu) to jest wyssana z palca nauka, która propagują autorzy tego bloga.
  2. Biblia mówi , że dekalog został spisany przez samego Boga jego własnym palcem, a nie żelaznym rylcem w odróżnieniu od prawa mojżeszowego spisanego przez Mojżesza w księdze.
  3. Zakon zapisany w sercu wierzącego to właśnie dekalog lub dwa przykazania miłości streszczające go.
  4. Sabat (7 dnia tygodnia) nie był żadnym cieniem cieniem była służba kapłanów i świątynia Izraelska.
  5.Grzech czyli przestępstwo Prawa Bożego lub bezprawie zamyka człowiekowi drogę do nieba.
  6. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie podważa biblijnej nauki o Bóstwie Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  7. Nie nauczamy też w odróżnieniu od twórców tego bloga taniej łaski, która pozwala na bezkarne grzeszenie wierzącym bo i tak są „wybrani do zbawienia”.

 30. 7adwent said,

  7 Maj, 2010 @ 11:57 am

  W proroctwie Jeremiasza Bóg zapowiedział, że zawrze z Izraelitami Nowe przymierze, odmienne od tego, które zawarł z nimi po wyjściu z Egiptu, a które oni zerwali:
  31:31Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze.
  31:32 – Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan –
  31:33 – Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  To zapowiedziane przymierze zapieczętowała krew Jezusa jako Baranka Bożego co dokumentuje List do Hebrajczyków: 8:6-13; 10:11-18

  Hebr.8:6 – Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.
  8:7 – Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie.
  8:8 – Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe.
  8:9 – Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan.
  8:10 – Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
  8:11 – I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od najmniejszego aż do największego z nich.
  8:12 – Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej.
  8:13 – Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

  Heb.10:11 – A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów;
  10:12 – Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej,
  10:13 – Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego.
  10:14 – Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
  10:15 – Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:
  10:16 – Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,
  10:17 – Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
  10:18 – Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.

  Odtąd dzieci Boże wsłuchując się w pragnienia swoich odrodzonych przez Ducha Świętego serc (myśli) doświadczają potrzeby przestrzegania Bożych przykazań dekalogu. Nie jest to posłuszeństwo wymuszone przez strach o zbawienie lub chęć zasłużenia na zbawienie. Posłuszeństwo to płynie z głębokiej potrzeby serca człowieka wierzącego, który kocha Boga swego Zbawiciela z całego serca i myśli, a Bliźniego swego jak siebie samego. Posłuszeństwo Bogu jest dowodem tego, że wierzący człowiek staje się uczestnikiem Boskiej natury (jest nowym stworzeniem) 2 Piotra 1:4, oznacza to , że ludzie wierzący myślą i odczuwają podobnie jak Bóg. I to On przez Ducha Świętego, uzdalnia nas do posłuszeństwa.Daleki jestem od wydawania sądu o kimkolwiek. Chcę jednak uczciwie, stojąc na gruncie biblijnym powiedzieć, że wszyscy ci, którzy lekceważą którekolwiek przykazanie dekalogu i beztrosko je łamią, nie poznali jeszcze naprawdę Boga, i nie pozwolili sobie wpisać do serc jego Zakonu – co przecież jest istota Nowego Przymierza i dowodem nowonarodzenia.
  Wszyscy oni żyją jeszcze – przynajmniej w części- na sposób cielesny:
  Rzym.8:7 – Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może.
  8:8 – Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
  8:9 – Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

  Zycie w Duchu, to życie prowadzone w posłuszeństwie woli Bożej, życie zgodne z Bożym Zakonem (dekalogiem). I właśnie do takiego życia zostaliśmy powołani:
  Obj.14:12 – Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.
  Przy czym należy pamiętać, że ci którzy tak postępują, wywołują gniew szatana:
  Obj.12:17 – I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.
  WYBÓR, jak zawsze – jak od początku świata- należy do człowieka. Jednak wybierając, trzeba pamiętać, że skutki tej decyzji mają wymiar wieczny!

 31. 7adwent said,

  8 Maj, 2010 @ 5:26 am

  BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.
  MIŁOŚĆ JEST wypełnieniem zakonu. Jeśli mnie Miłujecie przykazań moich przestrzegać będziecie (JEZUS).

 32. Fido said,

  8 Maj, 2010 @ 5:08 pm

  Uwierz w JEZUSA a będziesz zbawiony.

 33. Jurek said,

  5 czerwca, 2010 @ 8:38 pm

  7adwent: „Jezus Wypełnił cale prawo Zarowno Moralne jak i ceremonialne dlatego nie musimy niczego dodawać do tego co On uczynił dla Zbawienia człowieka.”

  Cieszę się, że tak twierdzisz. Jeszcze brakuje ci uznania, że Prawo Mojżeszowe i Chrystusowe to nie to samo (1Kor 9,20-21).

  7adwent: „Biblia mówi , że dekalog został spisany przez samego Boga jego własnym palcem, a nie żelaznym rylcem w odróżnieniu od prawa mojżeszowego spisanego przez Mojżesza w księdze.”

  Szkoda, że nie zauważasz, że ten dekalog został określony w Nowym Testamencie służbą śmierci i potępienia (2 Kor 3,7-9).

  7adwent: „Zakon zapisany w sercu wierzącego to właśnie dekalog lub dwa przykazania miłości streszczające go.”

  Czyli wierzący służyłby potępieniu i śmierci. To chyba u adwentystów.

  7adwent: „Sabat (7 dnia tygodnia) nie był żadnym cieniem cieniem była służba kapłanów i świątynia Izraelska.”

  Autor listu do Kolosan (Kol 2,16-17) jest przeciwnego zdania.

  I jeszcze jedno. W komentarzu z [Maj 2, 2010 @ 4:38 pm] zadałem tobie pytanie „Czy zgadzasz się, że przykazania Zakonu Mojżeszowego, z wyjątkiem Dekalogu, jako cień nowego Prawa, są czasowe, przemijające?” Ty zignorowałeś to pytanie; za to sam zadałeś nowe „Iz42 mówi że Jezus przyszedł utrwalić prawo na Ziemi. O jakim prawie mowi Izajasz?”. Na to napisałem ci:
  „Masz 7adwencie brzydki zwyczaj nieodpowiadania na pytania. W komentarzu nr 22(teraz: 20) zadałem ci 2 pytania. Czekam na odpowiedzi. A wtedy z przyjemnością odpowiem na twoje pytanie. Odpowiedź na nie czeka już gotowa do wklejenia.”
  Ponieważ odpowiedzi nie doczekałem się – to pewnie taki adwentystyczny zwyczaj ignorować rozmówców – a ja nie zamierzam naśladować adwentystów, z przyjemnością wklejam tamtą moją odpowiedź:

  To prawo, które Jezus utrwali (Iz 42,4) jest tym prawem, które wcześniej nada (Iz 42,1). Dlatego nazywamy je Prawem Chrystusowym.

 34. Kazimierz Serafin said,

  6 czerwca, 2010 @ 10:00 am

  (Szabat został dany wyłącznie dla Izraela.)???

  Wobec tego,ktoś kłamie,ponieważ Jeszua powiedział,że szabat został ustanowiony dla człowieka.

 35. Kazimierz Serafin said,

  6 czerwca, 2010 @ 12:05 pm

  Witam serdecznie.

  Większość ludzi,którym się wydaje,że są chrześcijaninami,stosują ejsegezę zamiast egzegezy i wczytują w liście do Kolosan 2,16 własne przekonania i popełniają totalny błąd.Zarówno wersety Ez.45,16-17…..,które polecam pod rozwagę i wersety Kol.2,16 (17) można na siebie nałożyć i pasują do siebie idealnie.U Ezechiela jest mowa o obowiązkowym składaniu ofiar z pokarmów,ofiar z płynów(napojów) w dni świąteczne,w nowie,w szabaty i wszystkie dni uroczyste domu izraelskiego.U Kolosan jest praktycznie wszystko to samo tylko Paweł pisze żeby nikt nie sądził wierzących z powodu tych ofiar(cienie),ofiara Jeszuy(rzeczywistość).Jeżeli tego nie zrozumiecie to grozi wam rozminięcie się z prawdą i lawinę błędnych interpretacji sprzecznych z Pismem Świętym,ponieważ błąd rodzi następny błąd.W wersetach Kol 2,16-17,nie ma takiej informacji jakoby nów,SZABAT i święta straciły swoją ważność.

 36. Jurek said,

  11 czerwca, 2010 @ 9:35 pm

  Kazimierz Serafin: ” (…) szabat został ustanowiony dla człowieka.”

  Jeżeli czytamy, że szabat został ustanowiony dla człowieka (czasownik egeneto („stał się”) użyty został w Mk 2,27 w czasie przeszłym dokonanym), to od razu pojawiają się pytania: „Kiedy? Jak? i Komu?”. I tutaj odpowiedź brzmi: W czasach Mojżesza, za jego pośrednictwem, narodowi izraelskiemu.
  Na ciąg dalszy dyskusji zapraszam tutaj: http://ewangeliczni.forumowisko.net/dekalog-obowiazywal-tylko-zydow-vt179.htm

 37. Jurek said,

  12 czerwca, 2010 @ 6:06 am

  sprostowanie
  Nie „Komu?” a „Dla kogo?” Dla narodu izraelskiego.

 38. Jurek said,

  12 czerwca, 2010 @ 12:02 pm

  Kazimierz Serafin: „Większość ludzi,którym się wydaje,że są chrześcijaninami, stosują ejsegezę zamiast egzegezy i wczytują w liście do Kolosan 2,16 własne przekonania i popełniają totalny błąd.”

  Zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wg moich obserwacji jest to wyraźna mniejszość.

  Kazimierz Serafin: „Zarówno wersety Ez.45,16-17…..,które polecam pod rozwagę i wersety Kol.2,16 (17) można na siebie nałożyć i pasują do siebie idealnie.”

  Nieprawda, nie idealnie. W Ez są ofiary całopalne, w Kol nie.

  Kazimierz Serafin: „Paweł pisze żeby nikt nie sądził wierzących z powodu tych ofiar(cienie),ofiara Jeszuy(rzeczywistość).”

  Oczywistością wynikająca z kontekstu jest to, że chodzi o sądzenie wierzących z powodu NIEPRZESTRZEGANIA tych wymienionych przykazań (przykazań Prawa Mojżeszowego). Kontekst bezpośredni to zdezawuowanie tych przykazań („wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych”) w wersecie 17 i przeciwstawienie (mamy tu opozycję) im, tym przykazaniom, funkcjonowania Ciała Chrystusa („zaś Ciało jest Chrystusa” – Biblia Warszawska tutaj źle tłumaczy). Kontekstem niebezpośrednim jest reszta Słowa Bożego, z którego wynika m.in. bezsens składania ofiar starotestamentowych, gdy mamy doskonałą ofiarę Jezusa, bezsens literalnego przestrzegania szabatu, gdy mamy wyznaczony nowy dzień „dzisiaj” (Hbr 4,7) i mamy przykazanie starania się o to, aby wejść do owego odpocznienia (Hbr 4,11).
  Czyżbyś Kazimierzu zachowywał ofiary z pokarmów i napojów, święta żydowskie (Pascha i inne) czy szabaty?

  Kazimierz Serafin: „W wersetach Kol 2,16-17,nie ma takiej informacji jakoby nów,SZABAT i święta straciły swoją ważność.”

  Jest w tych wersetach obrona chrześcijan przed ludźmi (judaizantami), którzy zarzucali im nieprzestrzeganie tych przykazań. Z tego wniosek, że straciły one swoją ważność (nastąpiła zmiana Prawa – Hbr 7,12). Gdyby było inaczej, to Słowo Boże w tym miejscu utwierdzałoby chrześcijan w grzechu. A tak przecież nie jest.

 39. makabi said,

  13 czerwca, 2010 @ 8:34 am

  Jurku, a może napisałbys jakies opracowanie, poświęcone temu tematowi, a może w ogóle adwentystom? Adwentyści to nie tylko szabat, ale cała zwodnicza eschatologia niedzieli-znamienia Bestii. Więc jest przymus wypełniania Prawa, bo jesli nie czcisz szabatu to jesteś pod wpływem Antychrysta. Jakie są implikacje tego faktu, to nie trzeba nikogo przekonywać. Czytałem o kobiecie, która od lat nie stawia się na egzaminy adwokackie z powodu soboty.Naprawdę to niewola.

  Jestem tez zdziwiony w jak łatwy sposób adwentyśći przechodzą nad tekstem z Kolosan. Jacy sa pewni, że chodzi o inne szabaty, tylko nie ten właściwy.
  Pozdrawiam

 40. Jurek said,

  14 czerwca, 2010 @ 4:26 pm

  Makabi, robiłem już pierwsze przymiarki, ale brak czasu … Jeśli ty miałbyś ochotę i czas, to chętnie pomogę.
  Co do pozostałych zagadnień adwentystycznych, to Puritan wykonał na tym blogu kawał solidnej roboty.

  Pozdrawiam i zapraszam na forum: http://ewangeliczni.forumowisko.net/

 41. adzient said,

  17 lipca, 2010 @ 5:20 am

  Kol2,14

  „wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża”Kol2,14
  Tu Paweł ma na myśli jedynie przepisy ceremonialne.Człowiek,który zgrzeszył przyprowadzał zwierzę nie mające żadnych skaz.Musiał je własnoręcznie zabić.Resztę wykonywał kapłan.
  Z racji ,że człowiek grzeszy bardzo często ,tego typy proceder był trudnością w jego życiu.To były te wymagania.
  To nie 10 przykazań Jezus przybił do krzyża ,ale jedynie zakon ceremonialny.Dzięki temu nie musisz już przyprowadzać zwierząt do świątyni.

  „Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus”
  Studiując Pismo musisz porównywać inne teksty Pawła.
  1.-„z powodu pokarmu i napoju ”
  2.-„rzeczywistością natomiast jest Chrystus”
  3.-” to są tylko cienie rzeczy przyszłych”
  Czy znasz inne teksty ,gdzie Paweł używał podobnych zwrotów?

  Ad 1-„są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów i napojów, i różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku”Hebr 9,10.
  ” Na księciu spoczywa troska o składanie całopaleń, ofiary z pokarmów, ofiary z płynów w dni świąteczne, w nowie, w sabaty i we wszystkie dni uroczyste domu izraelskiego: On ma się troszczyć o ofiary zagrzeszne i pokarmów, o całopalenia i ofiarę pojednania, aby dokonać przebłagania za dom izraelski.”Ez 45,17
  To jedynie ceremoniały zostały nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku.Nie 10 przykazań.
  Ad 3-„Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą”Hebr 10,1.Ceremonialny ,a nie nie 10 przykazań.
  Ad 2-gdyż „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy…mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”w.4.10

  Tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki szabat w wyżej cytowanych wersach miał na myśli apostoł Paweł?
  Księga Kapłańska (Kpł 23) rozróżnia:
  • cotygodniowy szabat (sobota),
  • szabaty ceremonialne (było ich siedem),
  • święta nowiu, lata jubileuszowe.

  Szabat (sobota) – siódmy dzień tygodnia – nie należy do szabatów ceremonialnych, choćby z tego powodu, że pojawił się jeszcze przed ceremonialnym systemem obowiązującym w rocznym kalendarzu liturgicznym Izraela. Szabat (sobota) swoim rodowodem sięga Edenu i tam należy poszukiwać jego genezy (Rdz 2,3 BT).

  Apostoł, pisząc list do Kolosan (Kol 2,16), cytował nawet stosowny fragment z funkcjonującego jeszcze prawa ceremonialnego (por. Ez 45,17 BT z Kol 2,16). Chciał nas w ten sposób pouczyć, że rzeczywistością stał się Chrystus, który do krzyża przybił nasze zadłużenie za grzech, za który karą jest śmierć. A więc wszystkie ceremonie,które wskazywały na Jezusa, znalazły w nim spełnienie.

  Tym tekstem apostoł Paweł chciał pouczyć pierwszych chrześcijan, żeby nikogo nie sądzić na podstawie czyjegoś stosunku do szabatów ceremonialnych, gdyż one wskazywały na Jezusa i w nim znalazły doskonałe wypełnienie. Dlatego w tej sytuacji przestrzeganie szabatów ceremonialnych nie miało żadnego znaczenia teologicznego. Ale dotyczyło to tylko szabatów ceremonialnych, a nie szabatu cotygodniowego, który jest prawem obowiązującym do dzisiaj.

  Sabat nie miał żadnego związku z innymi świętami jak i tekstem z Kol 2
  16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu!
  17 Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa”.
  Kol 2,16–17 BT

  Kol. 2,22

  Paweł mówi: „a są to tylko przykazania i nauki ludzkie”.
  więc nie może mieć na myśli prawa danego Mojżeszowi ,gdyż było ono Boże ,a nie ludzkie.

  Proponuję uważne czytanie Pisma.

 42. adzient said,

  17 lipca, 2010 @ 5:24 am

  Jurek powiedział :
  „bezsens literalnego przestrzegania szabatu, gdy mamy wyznaczony nowy dzień „dzisiaj” (Hbr 4,7) i mamy przykazanie starania się o to, aby wejść do owego odpocznienia (Hbr 4,11).”

  Przecież to jakiś absurd.

  Hebr. 4 nie mówi o żadnym innym nowym dniu lecz właśnie nawiązuje do istniejącego święta sobotniego I PRZEZ TO POTWIERDZA JE.

  Tekst z Hebr 4 wyraźnie mówi o osiągnięciu odpocznienia w przyszłości.
  Przyrównuje odpocznienie z JEDNORAZOWYM WEJŚCIEM IZRAELITÓW DO ZIEMI ŚWIĘTEJ.Owe wejście symbolizuje wejście ludu Bożego do bram nieba (lud na nową ziemię).Odniesienie odpocznienia z Hebr 4 do cotygodniowego szabatu jest nadużyciem interpretacyjnym ponieważ z tekstu tak nie wynika.

  „(3) Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. (6) Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, (7) przeto znowu wyznacza pewien dzień, „dzisiaj”, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.”-ostatni tekst jest apelem o nawrócenie – sposób do osiągnięcia celu -odpocznienia.
  „Gdy tedy obietnica wej˜cia do odpocznienia Jego” w.1
  „wejdą do MEGO odpocznienia”w.4
  Pawełˆ nie mówi o wej˜ściu do odpocznienia szabatowego lecz Bożego , co w związku z kontekstem caˆego listo oznacza WEJŚCIE DO ZBAWIENIA.

  Paweł zbawienie przyrównuje tylko do święta sobotniego.

  Proponuję czytanie z uwagą i nie wypisywanie głupot.
  Pozdrawiam

 43. adzient said,

  17 lipca, 2010 @ 5:38 am

  Jurek napisał :
  „Cieszę się, że tak twierdzisz. Jeszcze brakuje ci uznania, że Prawo Mojżeszowe i Chrystusowe to nie to samo(1Kor 9,20-21).”

  Gdzie jest napisane ,że prawo Mojżeszowe i prawo Chrystusowe to co innego ???
  Podany przez Ciebie tekst tego nie mówi.

  Jest tylko jedno prawo. Prawo Mojżeszowe i prawo Jezusowe to to samo:

  „Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył.” Łk 10:26-28

  „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. „Powt Prawa 6,5

  ” Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan!”Kapł 19,18

  „Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” Mt 22,40

  „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”J 13:34; 15:12

  „Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie”Jak 2,8
  Po czym Jakub porównuje je z dekalogiem SYNAJSKIM:
  „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj…”

  „Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy”Powt Prawa 10,12

 44. adzient said,

  17 lipca, 2010 @ 5:41 am

  Odnośnie różnic w prawie.Jeżeli twierdzisz ,że są różnice PODAJ JE.PODAJ ZNACZĄCE RÓŻNICE W OBU.
  Ja udowodniłem ,że PODSTAWĄ PRAW MOJŻESZOWEGO JEST PRAWO CHRYSTUSOWE.

  Jurek napisał :
  „Szkoda, że nie zauważasz, że ten dekalog został określony w Nowym Testamencie służbą śmierci i potępienia (2 Kor 3,7-9).”

  Gdzie Dekalog został nazwany służbą śmierci ???

  W podanym przez Ciebie tekście nie wymienia się Dekalogu.

  Pismo nakazuje chrześcijanom służbę Dekalogu.
  DEKALOGOWI SŁUŻYŁ PAWEŁ – Rz 7,25

  Jest zasadnicza różnica pomiędzy służbą w rozumieniu Żydowskim ,a służbą bez presji w rozumieniu chrześcijańskim. Nadal jednak jest to służba.

  Dziś chrześcijanin nie musi spełniać prawo ,aby być zbawionym .On jest zbawiony dlatego spełnia prawo. Jednak nadal jest to służba”

  „Oto nadchodzą dni, mówi Pan,
  a zawrę z domem Izraela
  i z domem Judy przymierze nowe.
  9 Nie takie jednak przymierze,
  jakie zawarłem z ich ojcami,
  w dniu, gdym ich wziął za rękę,
  by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej.
  Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu,
  przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan.
  10 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela
  w owych dniach, mówi Pan.
  Dam prawo moje w ich myśli,
  a na sercach ich wypiszę je,”
  Hebr 8

 45. Kazimierz Serafin said,

  17 lipca, 2010 @ 9:44 pm

  Prawdziwych chrześcijan, szabat bezwzględnie obowiązuje.Nie tylko szabat ale i Tora w interpretacji Mesjasza Jeszuy.

 46. vincent said,

  19 lipca, 2010 @ 10:09 am

  1J.2,3-4
  – A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
  – Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachwuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma.
  Czy według Was, nie dotyczy ten fragment Dekalodu, a jedynie Zakonu Chrystusowego?
  Czy Dekalog i Zakon Chrystusowy nie zostały oba nadane przez Pana Jezusa?
  Jeżeli Dekalog, nawet w części, miałby nie obowiązywać, to znaczyłoby to, że Pan Bóg się pomylił i zmuszony był dokonać korekty. Nie byłby więc Bogiem wszechwiedzącym i nieomylnym, a takim jest.
  Czy Zakon Chrystusowy nie jest skrótem i nie zawiera się w Dekalogu?

  – Prawo moralne – m. in. Dekalog, nie zostało nadane na Synaju, lecz jedynie przypomniane Izraelowi po pobycie w niewoli egipskiej. Prawo Boże jest wieczne. Istniało od chwili stworzenia świata. Czy Adama, Ewy, Kaina, Abla, Seta nie obowiązywało prawo? Gdyby tak było, Kain mógłby bezkarnie zabić swego brata. Czy Pan Bóg pochwaliłby jego zachowanie? Prawo Boże będzie istnieć zawsze.
  – Sabat święcony był przed nadaniem dekalogu na Synaju, czego przykładem jest tekst rozdziału 16 II Mojż. kiedy mannę w piątek zbierano w podwójnej ilości aby nie czynić tego w sabat.

  Dlaczego coniektórzy uważacie, że przykazania dekalogu dotyczące bałwochwalstwa, zabójstwa, cudzołóstwa, i inne – obowiązują, bo nie sądzę abyście uważali, że można to czynić, a prawo o zachowaniu sabatu nie obowiązuje? Nie zgodzę się z twierdzeniem, że jest to przepis ceremonialny. Główną myślą tego przykazania jest uznanie autorytetu Boga, a nie człowieka. A to nie jest obrzędowość.

  Wieżę, że nie zostanę zbawiony z moich uczynków, w tym przestrzegania sabatu, ale dzięki łasce Bożej przez wiarę w ofiarę Jesusa Chrystusa. Pamiętam jednak, że Pan daje nie tylko obietnicę odkupienia, lecz także uświęcenia. Dzięki łasce Ducha Świętego może mnie zmienić, na Swoje podobieństwo. Pomaga mi w tym abym przestrzegał Jego Prawa. Prawo Jego jest doskonałe (w tym dotyczące sabatu).

 47. On gość said,

  22 lipca, 2010 @ 5:44 am

  Puritan walczy z przykazaniem o sabacie,ale przykazanie o bałwochwalstwie wyróżnia jako nadal obowiązujące czyż nie jest to sprzeczność w jego rozumowaniu?
  Puritan błądzisz nie znając Pism ani mocy Bożej.

 48. adzient said,

  23 lipca, 2010 @ 6:12 pm

  ” Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. „Łk 4,16

  „Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim.
  Kto twierdzi, że w Nim trwa,
  powinien również sam postępować tak, jak On postępował. „1Jana 2,6

  „Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi.”DzAp 17,2

  Paweł miał taki sam zwyczaj co Pan Jezus .Obaj święcili sobotę (zob.DzAp 7,25).Jan powiedział ,ze prawdziwe chrześcijaństwo POLEGA NA KROCZENIU ŚLADAMI JEZUSA.
  Więc kroczmy i święćmy sobotę – nakaz samego Boga.

  Pozdrawiam

 49. adzient said,

  23 lipca, 2010 @ 6:14 pm

  Errata powinno być (RZYMIAN 7,25)

  Pozdrawiam trzymających się Dekalogu

 50. Jurek said,

  23 lipca, 2010 @ 8:53 pm

  Do adzienta; na temat zwyczajów Jezusa.

  Zacytuję siebie z http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/1502.htm#1502

  Na słowa o zwyczaju Jezusa można polecić zwyczaj conocnego spędzania czasu przez Jezusa na Górze Oliwnej (Łk 21,37; 22,39). To co adziencie? Będziesz codziennie kursować z Polski do Jerozolimy, tam spędzać noc na Górze Oliwnej (przecież Jezusa miał taki zwyczaj), a potem powrót, bo obowiązki czekają?

  Z całym szacunkiem adzient, ale gdybyś przeczytał odnośne dyskusje (te, do których się dołączasz), czy to na forum, czy na blogu, to większości Twoich wpisów by nie było.
  Oczywiście w miarę możliwości będę odnosić się sukcesywnie do Twoich wpisów, ale Ciebie zachęcam do lektury tego,co zostało już w tych tematach napisane (na blogi i na forum); pozwoli to uniknąć powtórek.

  A przy okazji, czy zechcesz odpowiedzieć na pytanie, na które nie chce odpowiedzieć 7adwent(zadałem je m.in. tu: http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/1503.htm#1503). Brzmi ono tak:
  Według jakiej reguły część przykazań z Zakonu Mojżeszowego przestrzegasz, a pozostałej części nie przestrzegasz?

 51. Kazimierz Serafin said,

  25 lipca, 2010 @ 12:12 am

  Szabat – czy obowiązuje chrześcijan?
  Luty 10, 2010 @ 2:53 pm (Adwentyzm)

  Czy szabat został dany całej ludzkości, aby go zachowywała?

  Nie. Chociaż Księga Rodzaju mówi, że po tym jak Pan ukończył Swoje dzieło, odpoczął siódmego dnia, pobłogosławił i uświęcił ten dzień, to nie ma tam ani słowa, że dzień ten został przypisany Adamowi i Ewie jako przykazanie. Nie ma kolejnego słowa na temat szabatu w całej Księdze Rodzaju.

  Nie ma wzmianki o tym, że sprawiedliwi Patryarchowie, Abraham, Izaak czy Jakub zachowywali szabat. Aż rzuca się w oczy to, że przez 2500 latach dziejów ludzkości nie ma ani słowa o tym żeby ktokolwiek zachowywał szabat. Dopiero po uwolnieniu Bożego ludu – Izraela z Egiptu, kiedy to byli już bezpieczni po drugiej stronie Morza Czerwonego, ponownie czytamy o szabacie w Księdze Wyjścia (Wyj. 16:22-30). Abraham otrzymał przykazania i zarządzenia od Boga, ale szabat nie był jednym z nich.

  Jeżeli jesteś tak bardzo mądry i wiesz,że Abraham nie zachowywał szabatu,to napisz jakie przykazania,przepisy i ustawy zachowywał.

 52. adzient said,

  27 października, 2010 @ 5:12 pm

  „Jeżeli jesteś tak bardzo mądry i wiesz,że Abraham nie zachowywał szabatu,to napisz jakie przykazania,przepisy i ustawy zachowywał.”

  Skąd wiesz ,że Abraham nie zachowywał szabatu ?
  Czy Pismo mówi ,że nie zachowywał ?

 53. maresza said,

  25 stycznia, 2011 @ 10:55 am

  Szabat dla naszego zdrowia został ustanowiony przez Wszechmogącego Boga po stworzeniu świata ( Rdz.2,2-3).A za negowanie i manipulowanie rzeczywistych i rzetelnych faktów i słów Pisma Świętego , na pewno poniesie konsekwencje każdy, kto tak czyni.

 54. Purus said,

  3 lutego, 2011 @ 12:59 pm

  Dziwnie niektóre osoby argumentują: „Pokażcie mi tekst Pisma mówiący, że Adam z Ewą obchodzili szabat”. Gdyby argumentować w podobny sposób, to mógłbym rzec:
  – pokażcie mi tekst mówiący, że Mojżesz jadł;
  – pokażcie mi tekst mówiący, że prorok Nahum (albo wybierzcie sobie wedle uznania: Sofoniasz, Habakuk, Daniel, Mojżesz) świętował sabat;
  – pokażcie mi tekst mówiący, że Jozue/Mojżesz/Jeremiasz się załatwiał;
  – pokażcie mi tekst mówiący, że prorok Nahum (albo wybierzcie sobie wedle uznania: Sofoniasz, Habakuk, Daniel, Mojżesz) nie bił pokłonów posągom, obrazom i innym wyobrażeniom Boga.
  Podobnych pytań można by mnożyć a mnożyć.

  Taka argumentacja jest niewłaściwa, bo żąda czegoś, co może być z powodu 1) swojej oczywistości, 2) zbędności w przedstawieniu sprawozdania biblijnego (które to sprawozdanie jest przecież wybiórcze, nie ukazuje WSZYSTKIEGO) 3) innych czynników – wiadome samo przez się lub widoczne „pomiędzy wierszami”. Idąc tą drogą rozumowania, chrześcijanie mogliby się masturbować, używać tytoń, zażywać narkotyki – bo przecież w Biblii nie ma tekstu, który tego broni.

  Gdyby rozumować według podanego powyżej dziwnego sposobu, to doprawdy w Biblii wyczytalibyśmy przeeeedziwne rzeczy i nauki, co zresztą czyni dzisiaj wielu słabych w rozumieniu i nieumocowanych egzegetycznie chrześcijan. Ale i oni będą, ba! są już zbawieni, zbawienie bowiem nie polega na lojalności prawu, lecz uwierzeniu w zadośćuczynną karę i zadośćuczynne życie Jezusa Chrytusa 2000 lat temu, a ponadto skoro nie rozumieją, że szabat nadal obowiązuje (podobnie jak przykazania: Nie morduj, Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie czy Nie cudzołóż), to Bóg nie poczyta im tego za grzech z powodu ich nieświadomości :D

  To, że Adam i Ewa świętowali szabat widać właśnie pomiędzy wierszami: Bóg odpoczął, a oni co: „Hajda, będziem kopać w ogrodzie Eden, spulchnimy glebę, zrobimy wykopki, etc”? Prarodzice mieli społeczność z Bogiem, więc poszli za jego przykładem, a nie wbrew niemu, toteż przyłączyli się do Jahwe świętującego, tj. odpoczywającego. Oczywiście Bóg nie odpoczywał w tym sensie, że się zmęczył (bo jak czytamy bodaj u proroka Izajasza, Bóg się nie męczy), ile po prostu zaprzestał dzieła stwórczego, więc tym samym dał przykład ludziom.

  Nawet bez fragmentów z Dziejów Apostolskich czy Listu do Hebrajczyków nie dałoby się wywnioskować, jakoby szabat został zniesiony. Najlepszym argumentem na rzecz szabatu jest po prostu milczenie pism nowotestamentowych o jego rzekomym zniesieniu. O czymś w sposób oczywisty obowiązującym (np. o szabacie) po prostu się nie mówi i tak właśnie postępował (tj. milczał) apostoł Paweł. Gdyby zniesiono instytucję szabatu – tak ważną w Izraelu po niewoli babilońskiej!!! – to Paweł z pewnością poświęciłby temu zagadnieniu duuuuuużo miejsca. I na pewno nie wypowiadałby się na temat szabatu tak oszczędnie, jak to – RZEKOMO – czyni w Liście do Kolosan 2 czy w Liście do Rzymian 14.

  Ciekawe, że niektórzy odwołują się do NT, choć przecież najpierw należałoby poznać, na czym polegała teologia ST (bo na niej zbudowana jest teologia NT – patrz: Berejczycy), a dopiero potem – w jej świetle odczytywać przesłanie (RZEKOMO inne) NT.

  PS Herezja Kolosan nie dotyczyła świąt ani pokarmów starotestamentowych: kontekst mówi raczej, że Kolosanie byli eklektykami: połączyli judaizm, chrześcijaństwo i jeszcze jakieś inne (pogańskie) wierzenia. Czytamy wszak, że „mieli upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom”, a ponadto poddawali się nakazom „Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj”, o których to zakazach Paweł pisze: „Są to tylko przykazania i nauki LUDZKIE. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych PRZEZ LUDZI”.

  A zatem Kolosanie:
  1) obchodzili sabaty, nowie i inne święta;
  2) nie spożywali pewnych pokarmów, nie dotykali pewnych rzeczy/osób;
  3) oddawali cześć aniołom;
  4) byli ascetami;
  5) poddawali się żywiołom świata.

  Sabaty jednak świętowali z niewłaściwych powodów, zapewne z powodu takiego czy innego układu ciał niebieskich bądź wytycznych dawanych przez rzekomych aniołów: w. 18 mówi o oddawaniu czci aniołom, a w. 20 mówi o jakichś żywiołach świata (przez żywioły rozumiano w owych czasach w kontekście religijnym nie ogień, wodę, powietrze i ziemię, lecz najczęściej istoty półboskie, aniołów itp. Praktykowane przez Kolosan zakazy dotyczące pokarmów nie były starotestamentowymi zakazami (BOŻYMI), lecz ludzkimi.

  Summa summarum, Kolosanie wyznawali jakąś religię synkretyczną, a przynajmniej taką religię forsowali wśród nich ci, którzy chcieli ich „sprowadzić na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie” (w. 8).

  Ponadto przybity przez Chrystusa „list dłużny” nie był żadnym prawem moralnym ani ceremonialnym, lecz – jak można się dowiedzieć z pozabiblijnych źródeł – listą win grzesznika z powodu jego występków przeciw dekalogowi. I one – winy – faktycznie zwracały się „przeciwko nam”, jak to mówi Paweł w w. 14. Zresztą o takiej liście/zwoju mówi sama Biblia, gdy podaje, że będziemy sądzeni (nie przed Bogiem, nie, bo on będzie sądził przez wiarę, raczej przed aniołami) na postawie naszych uczynków – i dobrych, i złych. Bóg taką księgę/księgi (coś jakby komputer o superpamięci) przechowuje i zapisywane są na niej nasze wszelkie czyny, zaniechania, słowa i nawet myśli – i one to wszystkie zwracają się „przeciwko nam”… chyba że jesteśmy w Chrystusie:D

 55. Jurek said,

  27 października, 2011 @ 3:38 pm

  Purus:
  „Ciekawe, że niektórzy odwołują się do NT, choć przecież najpierw należałoby poznać, na czym polegała teologia ST (bo na niej zbudowana jest teologia NT – patrz: Berejczycy), a dopiero potem – w jej świetle odczytywać przesłanie (RZEKOMO inne) NT.”

  Spróbuj na podstawie ST odczytać, że Hagar oznacza przymierze z góry Synaj.
  Jest dokładnie odwrotnie, niż piszesz. Stary Testament odczytujemy w świetle Nowego. Tak jak to zrobił Paweł w Ga 4,22-31

 56. Kazimierz Serafin said,

  27 października, 2011 @ 8:38 pm

  Szabat „chrześcijan” nie obowiązuje!
  Natomiast ludzi,którzy wierzą w Pana Boga i uznają Mesjasza Jeszuę,zarówno Żydów jak i nie-Żydów,BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJE.

 57. Jurek said,

  28 października, 2011 @ 10:06 am

  Kazimierzu, czy obowiązuje Ciebie Zakon Mojżeszowy czy Chrystusowy?

 58. purus said,

  28 października, 2011 @ 10:16 am

  @Jurek
  Mojżesz badał pisma ap. Pawła czy odwrotnie? Zob. też Berejczycy.

  Gal 4,22-31 pokazuje tylko dodatkowy głęboki sens pewnych wydarzeń i postaci ze ST, ale nie każe wywracać do góry nogami TEOLOGII ST. Zob. Berejczycy. Twoja interpretacja Biblii trąci gnostycyzmem.

 59. Jurek said,

  28 października, 2011 @ 9:39 pm

  Czyli nie jesteś Purus w stanie na podstawie ST odczytać, że Hagar oznacza przymierze z góry Synaj.
  A Mojżesz nie ma tu nic do rzeczy, bo my mamy i Mojżesza i Pawła.
  Teologia ST literalnie dotyczyła Izraela, teraz ST pokazuje nam na Jezusa i kościół. Zobacz Łk 16,16 „Do czasów Jana był zakon i prorocy”. Co to może oznaczać, jeśli nie koniec literalnej interpretacji ST. O tym świadczy wiele innych miejsc, jak choćby Łk 24,27.

  Skąd gnostycyzm?

 60. Jurek said,

  28 października, 2011 @ 9:46 pm

  „A Mojżesz nie ma tu nic do rzeczy” – w znaczeniu epoki, w której żył, bo mamy „tu i teraz”.

 61. Kazimierz Serafin said,

  29 października, 2011 @ 5:58 pm

  Mnie obowiązuje Tora Mesjasza Jeszuy,czyli Zakon Chrystusowy.
  Teologię ST.wywracają ludzie,którzy nie uznają Tory Mesjasza!

 62. Jurek said,

  30 października, 2011 @ 1:13 pm

  Kazimierz Serafin:
  „Mnie obowiązuje Tora Mesjasza Jeszuy,czyli Zakon Chrystusowy.”

  I dobrze. Tylko, że w zakonie Chrystusowym nie ma nic o święceniu dnia szabatu.

 63. Kazimierz Serafin said,

  31 października, 2011 @ 11:22 am

  >I dobrze. Tylko, że w zakonie Chrystusowym nie ma nic o święceniu dnia szabatu.<

  JEST!!!

  (27) Ponadto rzekł im: SZABAT jest ustanowiony dla CZŁOWIEKA…….
  Ewangelia Marka 2,27.

 64. Jurek said,

  6 listopada, 2011 @ 6:57 pm

  @purus
  „Mojżesz badał pisma ap. Pawła czy odwrotnie?”

  Paweł odczytywał Mojżesza.w świetle objawienia, które miał od Jezusa, czyli objawienia nowotestamentowego.
  Sensem ST w świetle NT jest pokazywanie na Jezusa. Bez NT mamy tylko historię narodu wybranego z oczekiwaniem na ich mesjasza.

  „Twoja interpretacja Biblii trąci gnostycyzmem.”
  Dlaczego?

 65. 7 adwent said,

  8 listopada, 2011 @ 6:30 am

  List ekumeniczny na temat świętowania niedzieli

  Źródło:
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/list-ekumeniczny-na-temat-swietowania- niedzieli,1,4899557,wiadomosc.html

  Wspólny list ekumeniczny o tym, jak świętować niedzielę wystosują do wiernych hierarchowie Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej – zapowiedział w rozmowie z PAP dyrektor Rady ks. Ireneusz Lukas.

  Poinformował, że inicjatywa opublikowania wspólnego listu powstała po sympozjum nt. „Świętowania Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów”, które odbyło się w Kamieniu Śląskim pod koniec października. Zostało ono zorganizowane przez Komisję ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną.

  – Nie ulega wątpliwości, że dla większości Kościołów chrześcijańskich niedziela jest dniem Pańskim. Stąd też będziemy starali się zwrócić uwagę na znaczenie tego dnia i przypomnieć, że jest on najważniejszym dniem dla chrześcijaństwa – powiedział dyrektor Rady.

  Wyjaśnił, że hierarchowie będą przypominali nie tylko o konieczności uczestnictwa wiernych w niedzielnych nabożeństwach, udziału w Eucharystii, ale także o tym, że niedziela jest dniem wolnym od pracy, dniem dla zdrowia, rodziny.

  – Chcemy przy tej okazji zwrócić uwagę m.in. na problemy dotyczące zatrudnienia czy nadmiernego wykorzystania pracowników, choćby np. w wielkich sieciach handlowych. Chcemy także mówić o wpływie na życie rodzinne braku dnia wolnego od pracy – powiedział dyrektor Rady.

  Dodał, że ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy jest jednym z pięciu tematów, które podnosi Polska Rada Ekumeniczna podczas polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.

  Jak powiedział ks. Lukas list miałby zostać odczytany podczas niedzielnych nabożeństw i mszy św. we wszystkich Kościołach zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w Kościele katolickim. Nie sprecyzował, w jakim terminie miałoby się to stać.

  Członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, biskup opolski Andrzej Czaja podkreślił, że temat świętowania niedzieli podjęty został w odpowiedzi na zjawisko coraz mniej godnego przeżywania Dnia Pańskiego wśród wiernych wszystkich Kościołów w Polsce.

  – Jesteśmy świadomi, że nie tylko spada udział wiernych w liturgii, ale że wiele do życzenia pozostawia także sposób przeżywania niedzieli – powiedział bp Czaja. Zaznaczył jednocześnie, że współczesne nurty myślowe i nasza codzienność sprawiają, że „niedziela coraz bardziej staje się jedynie dniem wolnym, a nie dniem Pańskim.

  Bp Czaja wyraził też nadzieję, że temat handlu i pracy w niedzielę powróci do debaty publicznej i skłoni władze do powtórnej refleksji nad tym zagadnieniem.

 66. Kazimierz Serafin said,

  9 listopada, 2011 @ 3:35 am

  Kler i protestanci (EKUMENIA) to sobie kpiny robią z Pana Boga.”NIEDZIELA DZIEŃ PAŃSKI”???
  Niedziela to dzień słońca,czyli dzień pogański.

 67. Jurek said,

  9 listopada, 2011 @ 12:47 pm

  @ Kazimierz Serafin
  Jeżeli niedziela to dzień Słońca, to sobota jest dniem Saturna. ;)

  Rozumiem, bo do tej pory nie skomentowałeś mojego wcześniejszego wpisu, że zgadzasz się z tym, że „w zakonie Chrystusowym nie ma nic o święceniu dnia szabatu.”

 68. Kazimierz Serafin said,

  9 listopada, 2011 @ 8:41 pm

  >>Jeżeli niedziela to dzień Słońca, to sobota jest dniem Saturna. ;)<<

  Jurek Tobie to już całkowicie zamuliło szare komórki.Według Twojej filozofii to Żydzi i nie-Żydzi,święcili i święcą dzień Saturna!!!

  Święcili i święcą siódmy dzień tygodnia SZABAT.

  Skomentowałem Twój wpis 31 października.

 69. Jurek said,

  10 listopada, 2011 @ 11:04 am

  @Kazimierz Serafin
  Dzień Słońca ma tyle wspólnego z chrześcijanami, co dzień Saturna z żydami i judaizantami. Jeżeli widzisz różnicę, to ją pokaż.
  Ja tylko pokazałem Twoją niekonsekwencję. Oczywiste jest, że żydzi nie święcą dnia Saturna, ani chrześcijanie dnia Słońca.

  Nie dotyczy to wszystkich chrześcijan. Ja np. nie święcę tylko świętuję i nie tylko w niedzielę. Nie raz o tym pisałem m.in. na forum ewangeliczni.

  „Skomentowałem Twój wpis 31 października.”
  Nie widzę takiego wpisu.

 70. Kazimierz Serafin said,

  10 listopada, 2011 @ 7:20 pm

  61.
  Kazimierz Serafin powiedział

  Październik 31, 2011 @ 11:22 am

  >I dobrze. Tylko, że w zakonie Chrystusowym nie ma nic o święceniu dnia szabatu.<

  JEST!!!

  (27) Ponadto rzekł im: SZABAT jest ustanowiony dla CZŁOWIEKA…….
  Ewangelia Marka 2,27

 71. Kazimierz Serafin said,

  10 listopada, 2011 @ 7:38 pm

  Jurek,powtórzyłem mój wpis 10 listopada.Myślę,że go dojrzysz.

 72. Jurek said,

  10 listopada, 2011 @ 8:51 pm

  Kazimierz Serafin: „JEST!!!
  (27) Ponadto rzekł im: SZABAT jest ustanowiony dla CZŁOWIEKA…….
  Ewangelia Marka 2,27”

  Nie zauważyłeś, że myśmy już o tym dyskutowali? Zobacz wpisy:
  Czerwiec 6, 2010 @ 10:00 am
  Czerwiec 11, 2010 @ 9:35 pm
  Czerwiec 12, 2010 @ 6:06 am
  w niniejszym wątku.

  Kazimierz Serafin: „Jurek,powtórzyłem mój wpis 10 listopada.Myślę,że go dojrzysz.”

  Dzięki – OK. Chyba to jest jakiś problem techniczny, bo z 31 października nie widzę żadnego wpisu. Zauważyłem też, że czasami wpis, który robię jest widoczny; po jakimś czasie (kilka godzin, dzień) nie widzę go; potem znów jest.

 73. purytanin said,

  10 listopada, 2011 @ 9:23 pm

  Nie wiem dlaczego nie zaakceptowałem komentarzy od 28-31 października. Mój błąd, już wszystkie posty są zaakceptowane.

  „Zauważyłem też, że czasami wpis, który robię jest widoczny; po jakimś czasie (kilka godzin, dzień) nie widzę go; potem znów jest.”

  Najpierw komentarz jest widoczny tylko dla osoby, która go wysłała i czeka on na akceptację. Nie prowadzę cenzury na blogu, a jedynie wyrzucam trolling lub mogę coś przeoczyć, jak to się stało powyżej.

 74. Kazimierz Serafin said,

  10 listopada, 2011 @ 10:09 pm

  Jurek,jeżeli świętujesz niedzielę,to jesteś pseudo-chrześcijaninem,jeżeli twierdzisz,że tak nie jest,to uzasadnij na jakiej podstawie świętujesz tą niedzielę.

 75. Jurek said,

  10 listopada, 2011 @ 11:53 pm

  Świętuję w niedzielę (zwróć uwagę na to „w”). Jak również w inne dni. Świętuję moją społeczność z Panem. Nie święcę żadnego dnia.

 76. Kazimierz Serafin said,

  11 listopada, 2011 @ 1:49 pm

  Wolna wola.

 77. Kazimierz Serafin said,

  7 grudnia, 2011 @ 5:20 am

  Jurek powiedział

  >>Nie święcę żadnego dnia.<<

  Wobec tego jesteś poganinem.

 78. Jurek said,

  17 grudnia, 2011 @ 1:43 pm

  @Kazimierz Serafin

  Poganie nie święcą żadnych dni???
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wicca#Ko.C5.82o_Roku

 79. Kazimierz Serafin. said,

  18 grudnia, 2011 @ 11:27 am

  Jurek powiedział
  Poganie nie święcą żadnych dni???
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Wicca#Ko.C5.82o_Roku

  Kolego sympatyczny proszę nie mylić pojęć.Szabat i szabaty,które ustanowił Pan Bóg, nie mieszaj z sabatami pogańskimi.Pozdrawiam.

 80. Anonim said,

  23 grudnia, 2011 @ 5:14 pm

  Uważam, że podając stronę Wicci z Wikipedii to kontaktować się z czarownicami.

 81. Jurek said,

  23 grudnia, 2011 @ 11:23 pm

  @ Kazimierz Serafin
  Tylko, że to nie ja mylę szabaty a pokazuję, że i poganie mają swoje dni święte. A jak one się nazywają, to mnie nie obchodzi.

  @Anonim
  Uważać sobie możesz, ale czy jesteś w stanie to uzasadnić?
  I mógłbyś, swoją drogą, pisać poprawniej po polsku.

 82. Gustaw said,

  30 grudnia, 2011 @ 3:53 pm

  @Anonim
  Myslisz, wybacz, dziecinnie.Dorosnij. Nie pojmujesz, ze placac podatki, placisz na Swiatynie Opatrznosci Bozej? I na cala mase balwanow i zlotych cielcow, ktore sie stawia z panstwowej (czytaj: Twojej) kasy?

 83. Anonim said,

  31 grudnia, 2011 @ 10:21 pm

  Gustawie i co z tego ? Czy uważasz, że płacąc podatki jesteśmy za to odpowiedzialni ? Za nasze podatki kupuje się czołgi, którymi zabija innych ludzi i ja za to nie odpowiadam.

 84. Gosia said,

  14 stycznia, 2012 @ 4:13 pm

  A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego./Hbr 4,9/

 85. Wojtek said,

  14 stycznia, 2012 @ 4:19 pm

  A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego
  .Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku , odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.

 86. Jurek said,

  15 stycznia, 2012 @ 2:32 pm

  @ Gosia, Wojtek

  W Hbr 4,9 nie ma „odpoczynku sobotniego”. Przekłady, które tak podają, fałszują oryginał. Występujące w oryginale sabbatismos należy oddać jako odpocznienie albo dosł. jako szabatowanie, ale nie jako odpoczynek szabatu. W dodatku autor listu posługuje się w tym fragmencie zamiennie dwoma rzeczownikami oznaczającymi odpocznienie, odpoczynek; jeden to wzięty z hebrajskiego sabbatismos, a drugi (występujący m.in. w wersetach 10 i 11) to grecki katapausis.
  Z lektury tego fragmentu wynika, że to odpocznienie nie jest określonym dniem (jak można starać się usilnie, żeby nastała sobota albo inny dzień?) a stanem duchowym chrześcijanina.

 87. IZAJASZ PROROK said,

  16 stycznia, 2012 @ 5:15 pm

  Iz.66,22-23 Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia,które Ja uczynię,trwać będą przede Mną – wyrocznia Jahwe – tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie KAŻDY człowiek by Mi oddać pokłon – mówi Bóg.

 88. Wojtek said,

  17 stycznia, 2012 @ 10:32 am

  (13) Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli (14) wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły Iz 58,13-14.
  Przecież w Mesjaszu jestesmy teraz prybranymi synami Boga Izraela.Gdy świętujemy szabat służymy Jezusowi, gdyż on jest Panem szabatu.On jest naszym odpocznieniem w Bogu..
  Kto szanuje szabat Boga Izraela, ten doświadcza wciąż świeżej radości i świadomości jak bardzo On Jahwe nas kocha, wszystkich będących w Jego Synu Jahuszua.

 89. Jurek said,

  4 lutego, 2012 @ 8:50 pm

  Wojtek, przecież Jakub nie jest ojcem chrześcijan tylko Żydów, więc nie możesz tych słów odnosić do chrześcijan. Chyba, że uznasz, że cały fragment ma obecnie tylko duchowe znaczenie; czyli kościół jest duchowym Izraelem, szabat jest obrazem odpocznienia w Bogu (Hbr 4), dziedzictwo Izraela to dziedzictwo chrześcijan.

 90. Jurek said,

  4 lutego, 2012 @ 9:27 pm

  @ Izajasz Prorok

  Biblia Gdańska, która jest chyba najwierniejszym polskim tłumaczeniem, oddaje Iz 66,23 tak:
  „I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan.”
  Czyli nie w szabat, ale cały czas, przez wszystkie dni.

 91. Tomek said,

  6 lutego, 2012 @ 7:36 am

  Jurku mamy przez wszystkie dni odpoczynek w Panu Jezusie Chrystusie i nie musimy obawiać się o nasze zbawienie tak długo jak jesteśmy w Nim bo On jest źródłem zbawienia. Poza Chrystusem nie ma zbawienia. Sobota jednak nadal pozostaje Bożą pamiątką stworzenia i odkupienia. Dlatego wierny Lud Boży ją zachowuje.

  A według Twego sposobu rozumienia Biblii. Od śmierci Jezusa Bóg przestał być prawodawcą stworzycielem i dobroczyńcą i zbawicielem człowieką.

  Złe założenia które przyjąłeś prowadzą Cię do błędnych wniosków. szkoda.

  Ja jednak wolę słuchać zaleceń Bożych a,nie Twoich:
  Psalmista powiedział o Bogu:

  Tyś wydał rozkazy swoje aby ich pilnie strzeżono: Oby drogi moje były nakierowane, na przestrzeganie ustaw Twoich! Wtedy nie doznam wstydu! Psalm 119 w. 4-6.

 92. Wybrany said,

  26 września, 2012 @ 12:47 pm

  Szabat wciąż obowiązuje, jak i cały Dekalog.

 93. Kazimierz. said,

  6 października, 2012 @ 11:23 pm

  >>>Szabat wciąż obowiązuje, jak i cały Dekalog.<<< Oraz sprawiedliwe Prawo Boże.

 94. Jurek said,

  7 października, 2012 @ 4:39 pm

  Do Tomka
  „Sobota jednak nadal pozostaje Bożą pamiątką stworzenia i odkupienia. Dlatego wierny Lud Boży ją zachowuje.”
  Z pierwszego zdania nie wynika drugie zdanie. Jeżeli mówiąc „Lud Boży” masz na myśli Kościół, to wskaż przykazanie Zakonu Chrystusowego, które o tym mówi.

  „A według Twego sposobu rozumienia Biblii. Od śmierci Jezusa Bóg przestał być prawodawcą stworzycielem i dobroczyńcą i zbawicielem człowieką.”

  „Prawodawcą”? Masz na myśli Prawo Mojżeszowe czy Chrystusowe?
  Przeczytaj artykuł Puritana, który komentujesz (bo z tego, co piszesz wynika, że go nie czytałeś). Przeczytaj też wpis https://purytanin.wordpress.com/2010/02/10/szabat-czy-obowiazuje-chrzescijan/#comment-553 a najlepiej cały wątek. Zastanów się, kto jest naszym prawodawcą w świetle słów z J 13,34:
  „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”

  Do Wybranego
  „Szabat wciąż obowiązuje, jak i cały Dekalog.”
  Bez uzasadnienia wziętego z Biblii jest to tylko twoja opinia.

 95. Wojtek said,

  2 listopada, 2012 @ 6:25 pm

  Zachor jom Haszabbat !!!! /Pamiętaj o dniu szabatu/
  Mnie wystarczy to, że mój Pan Jahuszua HaMaszijach /Jezus/ obchodził szabat .Ja czynię to co On. Hallelujah !!!
  Kto kocha Boga ten nie łamie Jego wiecznych przykazań !!!

 96. Kazimierz. said,

  3 listopada, 2012 @ 8:55 pm

  Do wszystkich tzw. chrześcijan. Moim zdaniem jeśli ktoś nie uznaje szabatu tzn., że nie uznaje Pana Boga i Mesjasza.

 97. Jurek said,

  18 listopada, 2012 @ 4:03 pm

  Wojtek: „Mnie wystarczy to, że mój Pan Jahuszua HaMaszijach /Jezus/ obchodził szabat .Ja czynię to co On.”

  Jezus był obrzezany. Czy w tym też naśladujesz Jezusa? Jezus brał udział w święcie namiotów (J 7). Czy ty też obchodzisz to święto?

  Wojtek: „Kto kocha Boga ten nie łamie Jego wiecznych przykazań”

  Składanie ofiar ogniowych (4 Mojż. 15,15) też jest przepisem wiecznym.

 98. Marian z Głuchołaz said,

  22 listopada, 2012 @ 8:55 am

  W hebrajskiej biblii jest napisane żeby pamiętać o dniu sabatu.
  Zatem nie chodzi o celebrację .Nie należy oddawać czci
  dniowi. sobotniemu Jest aktualnym przykazaniem Pouczenia
  Pana są dobre i kąkretne.

 99. Wojtek said,

  28 listopada, 2012 @ 7:59 pm

  Czy szabat jest tylko dla żydów?

  http://www.wspolnotajudeomesjanska.pl/swieta-boga/szabat/czy-szabat-jest-tylko-dla-zydow/

  Polecam ten link

 100. 7adwent said,

  30 listopada, 2012 @ 6:30 am

  My nie jesteśmy judaizującymi chrześcijanami nie wierzymy w to, że Izrael jako naród ogrywa jeszcze jakąkolwiek rolę w Bożym planie zbawienia. wierzymy , że dziś Bożym Izraelem jest Kościół Jezusa Chrystusa, w którego skład wchodzą wierzący w Chrystusa Żydzi oraz Poganie.

 101. Wojtek said,

  30 listopada, 2012 @ 7:01 pm

  Rz 11,25-28 (25) Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko c z ę ś ć Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do wspólnoty] pełnia pogan.
  (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane:
  Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (27) I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.
  (28) Co prawda – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [przymierza] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na praojców – przedmiotem miłości.
  (29) Bo dary łaski i wezwanie Boże są n i e o d w o ł a l n e.

  W obecnym czasie Żydzi mesjańscy są wspaniałymi nauczycielami słowa Bożego, a Izrael jest w centrum wydarzeń całego świata.
  Izrael jest drzewem oliwnym, które polecił nam obserwować nasz Zbawiciel.A Jerozolima jest miastem wielkiego Króla.
  Wszystkie proroctwa trąbią o znaczącej roli Izraela w planie zbawienia.

 102. Marian z Głuchołaz said,

  2 grudnia, 2012 @ 12:50 am

  Są jakby dwa sposoby rozumienia sabatu Pierwszy rabinistyczny wynikajacy
  z wypełniania Tory/zakonu/.Nikt zatem nie jest wstanie wypełnić go i tu nastę-
  przechwalanie się osób.Przecież co tydzień następny i za życia ma przed
  sobą tysiące sabatów..Nie jestę pod prawem /Mojrzeszowym…..Drugie pozna-
  nie pochodzi od Pana .Trwajmy zatem w Chrystusie /wszczepieni/.w Nim do-
  znamy poprzez wiarę odpocznienia z Bogiem.Jest zatem stanem duchowym
  na podstawie mej nienagannej wiary.

  ..

 103. 7adwent said,

  2 grudnia, 2012 @ 6:33 am

  Wojtku prosze uwzglednij kontekst wypowiedzi apostoła Pawła.

  6. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą
  z Izraela, są Izraelem;
  7. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
  8. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.
  9. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

 104. 7adwent said,

  2 grudnia, 2012 @ 6:36 am

  9 rozdział księgi Daniela definitywnie wyjaśnia tę kwestię. Dlatego spoglądanie w stronę Izraela w dniu dzisiejszym jest nieuzasadnione.

 105. Wojtek said,

  4 grudnia, 2012 @ 7:55 pm

  Rz,11,1-21
  (1) Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą!
  I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami.

  Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? (3) Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. (4) Lecz co mu głosi odpowiedź Boża?
  Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko R e s z t a wybrana przez łaskę. (6) Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, (8) jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. (9) A Dawid powiada: Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. (10) Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony.
  (11) Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą!
  Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa.
  (12) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!
  (13) Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim (14) w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. (15) Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
  (16) Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie.
  (17) Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a pomiędzy nie zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, (18) to nie wynoś się ponad te gałęzie.
  A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie. (19) Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony (20) Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. (21) Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie.

  Jeśli uważasz, że Bóg odrzucił Izraela, to czy nie czujesz się zagrożony,
  że Ciebie też może odciąć?

 106. 7adwent said,

  5 grudnia, 2012 @ 7:14 am

  6. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą
  z Izraela, są Izraelem;
  7. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
  8. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo.

 107. Jurek said,

  9 grudnia, 2012 @ 5:24 pm

  Wojtek: „Izrael jest drzewem oliwnym, które polecił nam obserwować nasz Zbawiciel.A Jerozolima jest miastem wielkiego Króla.
  Wszystkie proroctwa trąbią o znaczącej roli Izraela w planie zbawienia.”

  Biblijna perspektywa jest inna:
  „Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. (26) Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.” Gal 4,25-26

 108. Wojtek said,

  9 grudnia, 2012 @ 5:56 pm

  Rz 9:4 bp „Są to Izraelici, których przywilejem jest synostwo, chwała, przymierza, prawodawstwo, kult i obietnice.”

  Jeżeli Bóg nie wszczepił Cię jeszcze do szlachetnego drzewa oliwnego..pomiędzy jego gałęzie to nie możesz dostrzec wielkiej roli Izraela w planie zbawienia i żyjesz z dala od społeczności Izraela
  A to przecież do nich należą przymierza. Z nich pochodzi z ciała nasz Mesjasz, korzeń Dawidowy, lew z pokolenia Judy.
  Izraelowi przekazane zostało Słowo Boże a Żydzi mieli je zanieść innym narodom.Dzięki nim narody wiedziały ,kto to jest Bóg.
  Rolą ludzi wierzących z narodów jest wzbudzić zazdrość w Żydach odciętych ze swego drzewa z powodu niewiary w Mesjasza. dodam,że tylko niektórych, i pobudzić ich do współzawodnictwa
  .Izrael wierzący w Mesjasza istniał zawsze gdyż nasz Bóg zostawił sobie wierną,Święta Resztę.
  To my .narody przystępujemy do Żydów by móc wejść do przymierzy .które Bóg zawarł t y l k o z nimi. w Mesjaszu stajemy się bliscy społeczności Izraela, a przez to bliscy ich Bogu.
  Już nie żyjemy bez nadziei, bez Boga na świecie z dala od wspólnoty Izraela.
  Ef 2,12 11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani „nieobrzezaniem” przez tych, którzy zowią się „obrzezaniem” od znaku dokonanego ręką na ciele – (12) w owym czasie byliście poza Mesjaszem, o b c y względem społeczności Izraela i b e z udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.

 109. 7adwent said,

  13 grudnia, 2012 @ 6:52 am

  Polecam serię ciekawych wykładów z księgi Daniela:
  http://adwentysta.com/2012/12/07/spotkania-z-ksiega-daniela/

 110. Fredzia Phi-Phi said,

  14 grudnia, 2012 @ 8:56 pm

  Rety, ludzie, ale co poniektórzy z Was dyskutują. Komentujcie więcej i jaśniej te teksty, które podajecie, bo samo cytowanie Biblii trudno nazwać rozmową. Jak tylko cytujecie, większe jest prawdopodobieństwo, że oponent nie zrozumie, o co Wam chodzi.

  Tylko nie piszcie mi, że Duch św. wyjaśni, bo w ten sposób to każdy może się wymigać od wysiłku wyłożenia słowa bożego drugiej osobie.

  Notabene naukowcy też tak jak Wy nie rozmawiają, bo by się kompletnie nie zrozumieli.

  Ot, taka uwaga w kwestii formalnej…

 111. radek chiniewicz said,

  17 grudnia, 2012 @ 1:26 pm

  Witam wszystkich,
  pozwolę sobie zabrać głos choć nie uważam się za wielkiego znawcę Pisma ani za chrześcijański wzór do naśladowania, jestem raczej na etapie szukania Boga i pukania do Jego wrót by mi otworzył. Zastanawia mnie jednak przedmiot waszego sporu czyli czy sabat obowiązuje chrześcijan czy nie? To tak jakby się spierać czy pozostałe przykazania obowiązują czy nie? Przecierz Jezus wyraźnie powiedział, że ani jedna litera w prawie się nie zmieni dopuki ten świat nie przeminie, więc należy przestrzegać przykazań Boga tak jak nam je podał. To takie moje trzy grosze. Ja po prostu staram się czytać Biblię bez interpretowania czegokolwiek, a po prostu tak jak jest napisane…
  Bóg z wami bracia i siostry

 112. 7adwent said,

  18 grudnia, 2012 @ 6:11 am

  Radku cieszę się, że dochodzisz do takich wniosków czytając tego Bloga nie Ci Pan Bóg błogosławi i prowadzi do wierności jego słowu, a nie naukom ludzi.

 113. _Piotr said,

  23 grudnia, 2012 @ 12:39 am

  2 Moj. 20:8
  ” PAMIĘTAJ o dniu sabatu, aby go święcić”.
  Tak zaczyna sie Boże przykazanie. Pamiętaj – mówi się wtedy gdy wczęsniej okręsliło sie co się ma pamiętać. A wczesniej – czyli przed Przekazaniem przykazań Dekalogu ludziom .
  To tak na temat tego że nie ma przykazania święcenia sabatu pierwszym rodzicom. Skoro przed Mojżeszem obowiązywało
  nawet 16 rozdział 2 mojżeszowej mówi o sabacie i święceniu go przed czasem kiedy przekazane zostały ludowi Bożemu kamienne tablice z przykazaniami Bożymi.
  (PAMIĘTAJ aby jeździć prawą stroną ulicy, PAMIĘTAJ aby zdrowo sie odżywiać bo zachorujesz itd.)

 114. _Piotr said,

  23 grudnia, 2012 @ 12:43 am

  Święcenie sabatu nie dotyczy jedynie świętowania Boga jako Stwórcy, ale też jako zbawiciela. Sabat wyzwolenia z niewoli egipskiej (symbol niewoli szatana). Nigdy to nie będzie zniesione. Bo jeśli przykazania można zmieniac dowolnie, to Chrystus umarł nadaremno, skoro wystarczyło nieprzestrzegać niewygodnych przykazań. Bóg mógł zmienić Prawo i po kłopocie z grzechem. Jednak Chrystus wypełnił całe prawo i jego naśladowcy maja do tego dążyć w łasce Bożej.

 115. _Piotr said,

  23 grudnia, 2012 @ 12:51 am

  Mat. 24:20
  20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.”

  Skoro sabat nie obowiązuje (jak błędnie sie go unieważnia), to dlaczego Chrystus akurat w tej sprawie wspomniał o nim?
  Do kogo Jezus to mówi, do nawróconych czy nienawróconych grzeszników?
  Nienawróconych nie wysłuchuje raczej modlitw jak wiemy.
  po co więc sie modlić za coś co rzekomo nie obowiązuje?
  jeśli chrystus poleca sie modlić o to to sabat nadal ma znaczenie po wniebowstąpieniu Chrystusa. Bo rzeczy jakiie tu zapowiadał działy się w 70 roku.
  Tego nie da sie obejść, tak prostej, zrozumiałej mowy Bożej w biblii o sabacie.

 116. protestujący said,

  28 grudnia, 2012 @ 7:41 pm

  Akurat werset z Mat. 24:20
  20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.”
  nie jest żadnym argumentem na rzecz zachowywania szabatu. Widać to po zestawieniu z zimą. Gdyby Jezus powiedział, tylko „módlcie się aby ucieczka nie wypadła zimą”, to sprawa jest jasna. Ucieczka zimą (szczególnie w tamtych czasach), jest co najmniej uciążliwa (żeby nie powiedzieć niemożliwa). Może z ucieczką w szabat jest podobnie?:)

 117. Wojtek said,

  29 grudnia, 2012 @ 12:08 pm

  Sobota jest to dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia. Pobłogosławił go i poświęcił (1Mjż 2,2.3).
  Bóg dał przykazanie:
  Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił.
  Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał roboty swoje, ale dnia siódmego szabat Pana Boga twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego. I dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go (2Mjż 20,8-11 wg przekładu ks. Jakuba Wujka).

  Bóg jest zawsze taki sam i nie ma w Nim cienia zmienności.Jego słowo jest święte i trwa przez wszystkie pokolenia.

 118. Jurek said,

  13 lutego, 2013 @ 8:05 pm

  _Piotr: „Skoro przed Mojżeszem obowiązywało nawet 16 rozdział 2 mojżeszowej mówi o sabacie i święceniu go przed czasem kiedy przekazane zostały ludowi Bożemu kamienne tablice z przykazaniami Bożymi.”

  W jaki sposób 16 rozdział 2 Mojżeszowej to czasy przed Mojżeszem?
  W rzeczywistości przed Mojżeszem nie było takiego przykazania.

  _Piotr: „Bóg mógł zmienić Prawo”

  No właśnie. Hbr 7,12 „Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu.”

  protestujący: „Może z ucieczką w szabat jest podobnie?”

  Dobrze myślisz. W szabat bramy Jerozolimy był zamknięte.

  Wojtek: „Sobota jest to dzień, w którym sam Bóg odpoczął po dokonaniu dzieła ziemskiego stworzenia.”

  Sobota to również dzień, w którym Bóg pracował. 1 Mojż. 2,2 „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił”

 119. Protestujący said,

  15 marca, 2013 @ 9:03 am

  Jurek powiedział; „W rzeczywistości przed Mojżeszem nie było takiego przykazania.” To tylko twoje przypuszczenie bez pokrycia w Biblii.
  Jurek powiedział; „Sobota to również dzień, w którym Bóg pracował.” Nie!! Sobotę odpoczął i pobłogosławił, zakończył dzieło w piątek i odpoczął w sobotę. Rdz 2:2 „A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu, odpoczął w dniu siódmym po całym dziele, którego dokonał.”

 120. Heretyk said,

  17 marca, 2013 @ 6:25 am

  Jurku trudno zgodzić się z tym co piszesz ponieważ nie ma to odzwierciedlenia w Biblii. Nie prawdą jest, że Bóg w siódmego dnia pracował. Bo Bóg nie kłamie. Ponadto gdyby było tak jak piszesz oznaczałoby to, że Bóg jest kłamcą i zapisał to kłamstwo na kamiennych tablicach własnym palcem por.. 2 Mojż. 20:8:11. 2 Mojż. 24:12. I naucz się czytać bo cytowany przez Ciebie tekst wyraźnie mówi kiedy Bóg ukończył pracę:”A kiedy ukończył Bóg swe dzieło w szóstym dniu”
  ODPOCZAŁ W DNIU SIÓDMYM!!!! czyli w sobotę :-)
  idąc za twoim tokiem rozumowania można dojść do wniosku, że przykazania nie zabijaj nie cudzołóż też nie było w czasach przed mojżeszowych tylko dlaczego Bóg wzywał do odpowiedzialności przęstpców tych przykazań?

 121. Jurek said,

  17 marca, 2013 @ 4:20 pm

  Heretyk i Protestujący , mylicie się!
  http://interlinearbible.org/genesis/2-2.htm

  Click to access gen2.pdf


  Przyjmijcie do wiadomości, że niektóre tłumaczenia Biblii mogą (niestety) fałszować poszczególne wersety.

 122. Protestujący said,

  18 marca, 2013 @ 9:34 am

  Jurek nie bądź taki powściągliwy. Nie tylko my się mylimy, cała ludzkość, jest w błędzie. A Jezus wiedział i nie powiedział … Natomiast mamy szczęście, że spotkaliśmy biblistę i hebraistę. Spróbuj może przeczytać „ze zrozumieniem” http://interlinearbible.org/exodus/20-11.htm
  http://interlinearbible.org/deuteronomy/5-14.htm
  Zobacz sobie też Hebr 4.4. Nie wiem z jakiej Biblii korzystasz ale w większości jest coś takiego jak paralele. Spróbuj je poczytać i wtedy dopiero oskarżaj tłumaczy o fałszerstwa.

 123. Wojtek said,

  18 marca, 2013 @ 12:01 pm

  Zgodnie z czwartym przykazaniem świętego Dekalogu, dniem pobłogosławionym przez Boga jest siódmy dzień tygodnia – sobota.
  Postanowiony został przy stworzeniu świata i jest pamiątką stworzenia.
  Bóg sam odpoczął w dniu siódmym, pobłogosławił go i uczynił świętym. Jezus potwierdził świętość dnia sobotniego, ukazał jego właściwe znaczenie i wspaniałość przez wypełnienie czwartego przykazania oraz własne oświadczenie, iż „szabat dla człowieka jest uczyniony”. Prawdę tę udokumentował własnym codziennym życiem.
  Prawdziwe dzieci Boże przez wszystkie wieki zachowywały sobotę .Wszechwiedzący Bóg przewidując, że przykazanie to będzie nagminnie łamane, a wreszcie zmienione, opatrzył znamiennym słowem „PAMIĘTAJ”! Dzień ten był i jest znakiem między Bogiem a Jego ludem. Dzień – sobota – trwa od wieczora (zachodu słońca) w piątek do wieczora (zachodu słońca) w sobotę.
  Teksty:
  1Moj 2,1-3; 2Moj 16,14-30; 20,8-11; 3Moj 23,32; Iz 58,13-14; Łk 4,16-19; 23,50-56; Mt 24,20; Mr 2,27-28; Hebr 4,9; DzAp13,13-14.42.44; 16,12-15; Obj 1,10; Jak 2,10-12

 124. mika said,

  18 marca, 2013 @ 8:49 pm

  wiecie, czytam te wasze komentarze i sie dziwie. Jestescie chrzescijanami, ktorzy wierza w Boga i Jego Slowo. Mowicie czemu sobata a nie inny dzien. Spytam sie was: a jakie my mamy prawo zadawac takie pytanie?! W tym momencie kwestionujemy Boze Slowo, i tym samym Jego syna ktory jak wiecie jest Slowem. Mowicie Ze Tora ( co oznacza instrukcje) juz sie nie liczy. Jak mozna cos takiego mowic? Przeciez to Bog napisl swoim placem na tablicach i dal je nam. Czy wy naprawde sie czasami zastanawiacie co mowice. W danym momencie pokazujecie Boga jako nieudacznika, ktory zmienia swoje zdanie. A jak wiemy Bog jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. pamietajmy ze z kazdego slowa zdamy Bogu relacje.
  Szalom

 125. Protestujący said,

  19 marca, 2013 @ 8:34 am

  Mika – popieram.

 126. Wojtek said,

  9 kwietnia, 2013 @ 12:42 pm

  Izajasz 56,2 Szczęśliwy człowiek, który to czyni, a syn Adama, który trzyma się tego, który przestrzega szabatu, aby go nie znieważył, a strzeże ręki swojej, aby nie spełniła nic złego.

  Izajasz 56,2 Szczęśliwy człowiek, który to czyni, a syn Adama, który trzyma się tego, który przestrzega szabatu, aby go nie znieważył, a strzeże ręki swojej, aby nie spełniła nic złego.

  Prorok Boży mówi prawdę, że syn Adama a więc każdy człowiek jest szczęśliwy gdy przestrzega szabatu i nie robi niczego złego

 127. Robert said,

  29 lipca, 2013 @ 12:15 am

  Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł znieść Zakonu (Mat.5), ale wypełnić. Powiedział też, że prędzej niebo i ziemia przeminie niż jedna kropka z Zakonu. Czy przeminęła ziemia? Czy przeminęło niebo? Czy Pan Jezus jest kłamcą, bo jednak nakazał uczniom zmienić Zakon, zmieniając dni sabatu z 7 na 1? Błądzicie bo nie znacie Pism. Co zniósł Pan Jezus? System ofiarniczy. Dlaczego? Bo sam złożył siebie w ofierze. Co jeszcze zniósł? Kapłaństwo. lewickie i Arcykapłaństwo według porządku Aarona. Bo sam stał się Kapłanem według porządku Melchisedeka (Hebr.) i Arcykapłanem. Co jeszcze jeszcze zniusł Pan Jezus ? Ziemską świątynię i jej porządek. Ponieważ sam wszedł do Świątyni Niebieskiej z własną krwią. Zniósł również pośrednictwo ludzkie ponieważ sam stał się Jedynym Pośrednikiem. Pan Jezus nie usunął Zakonu – Prawa moralnego, którego łamanie jest grzechem. Napisane jest „nie cudzołóż”. A w 1 Kor. 6.9 czytamy „cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Napisane jest „nie czyń sobie podobizny rzeźbionej”, a w NT czytamy „bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą” itd. Czy zatem Pan Jezus zniósł Zakon? Nie. Utwierdził. Nawet kropka nie zostanie zniesiona. Ca zatem zniósł? Zakon CEREMONIALNY dotyczący ofiar, służby świątynnej,kapłaństwa lewickiego i pośrednictwa. Pan Jezus powiedział (Mat.5) „kto by zniósł najmniejsze przykazanie i tak nauczał, najmniejszymbędzie nazeany w Królestwie Bożym”. Nie bierzcie się zatem bracia za nauczanie, bo nauczyciele surowszy wyrok otrzymają. A jak nauczacie, to nie wymazujcie choćby kropki z Zakonu. I zrozumcie w końcum różnicę między Zakonem Moralnym, a Zakonem Ceremonialnym. To teraz się zastanówcie, gdzie Bóg umieścił sabat?

 128. waldek.. said,

  21 grudnia, 2013 @ 7:22 am

  Rzekł Jezus: „Jesli nie bedziecie poscić na świecie,nie znajdziecie sie przed Królestwem. Jesli nie uczynicie szabatu szabatem,nie zobaczycie Ojca. z ewangeli św Tomasza, apostoła.tego który był z Jezusem przez 3 lata,słuchał Jego nauki i spisał ewangelie. Te słowa dają do myslenia, warto czasem poszukać u innych ewangelistów słów Chrystusa. Fragment ten nakazuje pełne przestrzeganie dekalogu. . pytanie nie o prawo mojżeszowe ale konkretnie o dekalog. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie..
  Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa…Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Przykazania czyli Dekalog !!

 129. rene said,

  13 Maj, 2016 @ 5:59 pm

  „protestujący said: Akurat werset z Mat. 24:20
  20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat.” nie jest żadnym argumentem na rzecz zachowywania szabatu. Widać to po zestawieniu z zimą. Gdyby Jezus powiedział, tylko „módlcie się aby ucieczka nie wypadła zimą”, to sprawa jest jasna. Ucieczka zimą (szczególnie w tamtych czasach), jest co najmniej uciążliwa (żeby nie powiedzieć niemożliwa). Może z ucieczką w szabat jest podobnie?:)

  Naprawdę tak trudno to zrozumieć? Sabat jest realnym spotkaniem wierzącego z Bogiem, dniem radości, pokoju i spokoju, realnego doświadczania odpocznienia w Jezusie, dniem harmonii i bliskiej wspólnoty z Bogiem, uwolnienia od wszelkich trosk, ciężaru grzechu, uwielbienia swojego Stwórcy i Odkupiciela, dniem w którym wierzący w Jezusa Chrystusa doświadcza Jego odpocznienia jako Stworzyciela i jako Odkupiciela, dlatego ucieczka w Sabat zburzyłaby to odpocznienie, pokój i radość, wprowadzając niepokój, troskę i trwogę. Dlatego Jezus mówi, abyśmy modlili się by tego dnia nie było konieczności ucieczki, czym właśnie podkreśla szacunek dla Sabatu, oraz troskę o Jego Kościół, który spotyka się z Bogiem w szczególny sposób w święty dzień Sabatu.

  BTW, niektórzy protestanci stwierdzają, że dla nich każdy dzień jest Sabatem…. jest to nieporozumienie, nieprawda, a tak naprawdę niezrozumienie idei Sabatu i czym jest i był dla Boga Sabat, ponieważ tylko siódmy dzień Bóg uczynił ŚWIETYM – ten tylko dzień wyróżnił, więc nie mogą pozostałe dni być Sabatem. Bóg (Jezus – gdyż On stwarzał świat) osobiście ten dzień wyszczególnił, więc jeśli ktoś mówi, że dla niego wszystkie dni tygodnia mają taką samą wartość i znaczenie, to strasznie mija się z poglądem w tej sprawie z Bogiem.

  Pamiętajmy też, że Bóg w swojej przeogromnej miłości, każdą osobę tu piszącą i także błądzącą w niektórych kwestiach zrozumienia jego Słowa, sprawiedliwości, miłości, prawa, łaski, zbawienia, itp.(założyłbym się, że nie ma osoby tu piszącej, która nie błądzi w jakiejś sprawie Bożego poznania), kocha i pragnie prowadzić do pełnego poznania. Oczywiście, nie musimy tego jako chrześcijanie ukrywać, ale szatan także wykorzystuje wszelką nadarzającą się możliwość aby zaćmić pełne poznanie Boga u każdej osoby, która idzie za Jezusem. Nie osądzajmy jednak innych za brak pełnego poznania w jakiejś kwestii.

  Z Chrystusowym pozdrowieniem.

 130. adzient said,

  29 stycznia, 2017 @ 3:36 pm

  Paweł służył prawu – Rz 7,25 (Dekalogowi w.7)
  Nauczał prawa – 1kor 9,9-10;Ef 6,2
  Nawet pogan – 1Kor 7,19
  Piotr przestrzega prawo żydowskie – DzAp 10,14
  Jezus święcil sobotę – Łk 4,16 (wedlug zwyczaju)

  Dlaczego ja mam nie iść w ich slady?

 131. Dawid said,

  16 lutego, 2017 @ 12:44 am

  Odnośnie szabatu i całego Prawa Mojżeszowego. To nie Jezus zniósł Prawo ale Paweł. Jeżeli Jezus unieważniłby szabat albo Prawo Mojżeszowe uczyniłby z Boga (Haszem) – KŁAMCĘ. Ostatnia napisana księga Prorocka – Malachiasz 3,22 – nakaz przestrzegania Prawa Mojżeszowego dla całego Izraela. Co się tyczy gojów (obcych, przybyszów, nie żydów) – obowiązuje Prawo Noachickie czyli 7 Praw Potomków Noego (nigdy przez Boga nie cofnięte). Jezus nigdy nie odwołał żadnego z nich. Zrobił to dopiero Paweł – moje twierdzenie – TO PAWEŁ jest kłamcą i fałszywym prorokiem.
  http://the614thcs.com/22.41.0.0.1.0.phtml
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Praw_Noego

 132. Prawda said,

  18 lutego, 2019 @ 3:28 pm

  Sabat jest to dla ludu wybranego cielesnego Izraela, A czy dla duchowego Izraela to już nie? Tym bardziej dla dziecka, syna obietnicy jest Sabat. Skoro uznajemy Boga Ojca Niebieskiego jako stworzyciel świata i wszechświata bo naprawdę nim jest, to musimy uznać jego stworzenie, a także dzień w którym odpoczął po stworzenie świata. Pan Bóg przewidział także dla człowieka system pracy przez 6 dni, a siódmy dzień jest dniem wolnym aby człowiek mógł odpocząć i skoncentrować się na duchowych aspektach życia, rodziny i spraw Bożych, a także aby nie umarł z przepracowania. Dzień siódmy Sabat Sobota jest także prawem moralnym, gwarantującym 7 dzień jako odpoczynek. Żeby nie stało się tak, że wszyscy pójdą w pogoni za pracą będą pracowali całymi tygodniami i zapomną o duchowości o Panu Bogu, rodzinie, a także żeby inni nie wykorzystywali ludzi do ciągłej nieustannej niewolniczej pracy itp. Ludzie którzy pracują non stop będą się zatracali w tym upadłem w świecie coraz bardziej. Dlatego pan Bóg dał dzień siódmy.-Sobotę jako prawo moralne, które jest odpoczynkiem ustawicznym, danym każdemu człowiekowi żyjącemu na ziemi, a nie tylko Izraelitom. Co prawda Izrael jako naród wybrany miał pouczyć świat o tych prawach i zasadach, miał przekazać światu wolę Bożą.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: