Grzech (Paul Washer)

Śmierć nie jest nienaturalną konsekwencją grzechu. Jest to ponadnaturalna konsekwencja grzechu. Jest to sąd Boga. Istnieje rzecz zwana GNIEW. Pytanie nie brzmi: „Czy wiesz, że jesteś grzesznikiem?” Pytanie brzmi: „Czy po usłyszeniu głoszenia Ewangelii, Bóg tak zadziałał w twoim sercu, że grzech, który niegdyś kochałeś, teraz nienawidzisz. Że grzech, z którego byłeś dumny, teraz jesteś zawstydzony. Że grzech do którego lgnąłeś, teraz ze wszystkich swych sił pragniesz się oddzielić od niego. Istnieje rzecz zwana SPRAWIEDLIWOŚĆ. Istnieje rzecz zwana ŚWIĘTOŚĆ. Każdy człowiek będzie w pewnym sensie sądzony według swoich uczynków, w pewnym sensie Bóg ogłosi sąd na wszystkich ludzi, a wielu będzie umieszczonych w piekle przez Słowo Boga. Bóg to ogłosił, że człowiek zgrzeszył. Człowiek jest oddzielony od Boga, a Bóg jest oddzielony od człowieka.

Musimy zrozumieć kilka rzeczy. Misje nie są o posyłaniu misjonarzy. Misje nie są też o robieniu misji. Misje są o komunikowaniu prawdy ludziom. I możesz wysłać wszystkich misjonarzy na świecie, ale jeśli nie komunikują prawdy, jest to zgnilizna i cielesność. Inną rzeczą, którą musimy zrozumieć jest to, że żyjemy w czasach, kiedy Ewangelia nie jest bardzo jasna. Wzięliśmy chwalebną Ewangelię naszego błogosławionego Boga i zamieniliśmy ją na 4 zasady życia duchowego lub rzeczy, które chce powiedzieć ci Bóg i jeśli ktoś odpowie: „Tak” na wszystkie nasze małe ewangelikalne pytania, to papiesko ogłaszamy ich zbawionymi, jeśli powtórzą za nami modlitwę. Mamy niezliczone historie o ewangelistach wyjeżdżających za granicę gdzie głosili dziesiątkom tysięcy ludzi i wszyscy z nich rzekomo się nawrócili. A gdy misjonarz chce zobaczyć tych nawróconych, to nie widzi żadnego z nich w kościele. Żyjemy w wieku powierzchowności. W wieku robienia wiele hałasu o tym co zostało dokonane. Tłumaczę wam, że największą potrzebą dzisiaj jest na nowo odkryć Ewangelię Jezusa Chrystusa i zwiastować ją.

W naszym głoszeniu musimy przekonać ludzi, mamy usiłować wyjaśnić im, używać Pisma ze wszystkich naszych sił, wykrzykiwać, że WSZYSCY ZGRZESZYLI. Wszyscy zgrzeszyli. Ale wiem, że nie rozumiesz tego fragmentu, bo gdybyś go rozumiał, to zatrząsłbyś się na śmierć.

Wielu popularnych dzisiaj kaznodziejów zdobywa popularność przez zakładanie sobie za cel, by nie mówić o grzechu. Ale sprzeciwiają się przez to naszemu Panu, który głosił przeciwko grzechowi. Przeciwstawiają się apostołom, którzy pracowali całym swoim intelektem, poruszeni Duchem Świętym, by ujawnić grzech ludzi. I zapewniam cię, że w większości przypadków, w których kaznodzieja, albo misjonarz, który nie mówi wiele o grzechu, nie ma w swoim życiu działania Ducha Świętego, bo jednym z największych zadań Ducha Świętego jest przekonywanie ludzi o grzechu. A kiedy nie wierzysz w to, sprzeciwiasz się Duchowi Świętemu.

Mamy odciąć drogę ludzi od ich wszelkich cielesnych nadziei. Mamy zamknąć ich, zatrzasnąć drzwi, które nie dają im żadnej nadziei ulgi w cielesności. Tak, aby wołali do Boga i o Jego miłosierdzie. Wszyscy zgrzeszyli. Pomyśl o tym przez chwilę. Czy wiesz dlaczego ludzie nie drżą z powodu grzechu? Ponieważ nie rozumieją Boga. Ponieważ Bóg w Ameryce bardziej przypomina świętego Mikołaja niż Jahwe z Biblii.

„I brak im chwały Bożej”. Największym problemem współczesnych ludzi jest to, że są skupieni są na sobie. Problemem w tym kraju nie jest polityka, ale kaznodzieje.

%d blogerów lubi to: