Powrót Chrystusa

Wiara wyłącznie (Paul Washer)

Przebudzenie

Panie, ofiaruję życie Tobie (Lord, I Offer My Life)

Wszystko kim jestem
Wszystko co mam
Kładę przed Tobą
O, Panie
Wszystkie moje żale
Wszystkie zaszczyty
Radość i ból
Czynię to Twoim

Ref.
Panie, ofiaruję życie Tobie
To przez co przeszedłem
Użyj to na Swoją chwałę
Panie, ofiaruję moje dni Tobie
Wznoszę uwielbienie Ciebie
Jako miłą ofiarę
Panie, ofiaruję Tobie życie

Rzeczy z przeszłości
I te z przyszłości
Życzenia i marzenia, które są przede mną
Wszystkie nadzieje
Wszystkie plany
Moje serce i ręce wznoszę do Ciebie

Ref.

Co możemy dać Ci
Czego nam nie dałeś?
I co posiadamy
Co nie jest już Twoje?
Wszystko co mamy
To życie, którym żyjemy
I właśnie to dajemy
Tobie Panie

Ref. 2X

Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa (Charles Spurgeon)

„Po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy?” (2 Król. 7:3)

Drogi czytelniku, ta mała książka przeznaczona jest głównie budowaniu wierzących, ale jeśli jesteś niezbawiony, nasze serce współczuje tobie: i z radością powiedzielibyśmy ci słowa, które mogą okazać się dla ciebie błogosławieństwem. Otwórz swoją Biblię, przeczytaj historię trędowatych i zobacz jaka była ich sytuacja – była ona bardzo podobna do twojej. Jeśli pozostaniesz w miejscu, w którym się teraz znajdujesz – zginiesz; jeśli pójdziesz do Jezusa, możesz tylko umrzeć. „Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa” mówi stare przysłowie, a w twoim przypadku ryzyko nie jest wielkie. Jeśli siedzisz spokojnie w posępnej rozpaczy, nikt cię nie pożałuje w czasie twojej zagłady; ale jeśli umrzesz szukając miłosierdzia, jeśli byłoby to w ogóle możliwe, to stałbyś się obiektem powszechnego współczucia. Nikt kto odmawia zwrócenia się ku Jezusowi nie ocaleje; ale wiesz przecież, że jest trochę wierzących w niego, którzy zostali zbawieni; niektórzy z twoich znajomych otrzymali miłosierdzie: dlaczego ty miałbyś go nie otrzymać? Mieszkańcy Niniwy mówili: „Któż to wie?” Miej tę samą nadzieję co oni i wypróbuj miłosierdzie Pana. Zginięcie jest tak okropną rzeczą, że chwyciłbyś się brzytwy gdybyś toną, bo instynkt samozachowawczy zmusiłby cię do wyciągnięcia do niej ręki. Mówiliśmy dotychczas do ciebie na twoim niewierzącym gruncie, a teraz chcielibyśmy upewnić cię, zapewnieniem Pana, że jeśli szukasz go, to go znajdziesz. Jezus nie odrzuca nikogo, kto do niego przychodzi. Nie zginiesz, jeśli mu zaufasz; przeciwnie, znajdziesz skarb o wiele cenniejszy niż ten, który został znaleziony przez biednych trędowatych w opustoszałym obozowisku Aramejczyków. Niech Duch Święty da ci śmiałość byś przyszedł od razu, a nie uwierzysz na próżno. Kiedy już zostaniesz zbawiony, rozgłaszaj Dobrą Nowinę innym. Nie przemilcz tego; najpierw powiedz o tym innym wierzącym, miej z nimi społeczność; niech portier twojego miasta – pastor zostanie poinformowany o twoim odkryciu, a następnie rozgłaszaj Dobrą Nowinę w każdym miejscu. Niech Pan da ci zbawienie zanim zajdzie dzisiejsze słońce.

Świeć Jezu świeć (Shine JESUS Shine )

Panie, światło twej miłości jaśnieje
Pośród ciemności jaśnieje
Jezu, Światłości świata, jaśniej dla nas
Wyzwól nas prawdą, którą przynosisz do nas
Zajaśniej mi, zajaśniej mi

Ref.
Świeć Jezu świeć
Napełnij kraj ten chwałą Ojca
Żarz Duchu żarz
Rozpal nasze serca
Płyń rzeko płyń
Zalej narody miłosierdziem
Wyślij twe słowo
Panie i uczyń światłość

Panie, przychodzę do twej cudownej obecności
Z cienia do twego blasku
Przez Krew mogę wejść do twej jasności
Badaj mnie, próbuj mnie,
Zniszcz wszelką mą ciemność
Zajaśniej mi, zajaśniej mi

Ref.

Gdy wpatrujemy się w twój blask królewski
Nasze twarze ukazują twe podobieństwo
Zawsze przemieniając się od chwały do chwały
Odbijając cię możemy mówić o tobie
Zajaśniej mi, zajaśniej mi

Ref. X 2

Papież i Mahatma Gandhi

Jan Paweł II to człowiek, którego podziwiała cała ludzkość, zwłaszcza katolicy na cały świecie. Chcę tym wpisem zbudzić moich przyjaciół katolików do przemyślenia swojej decyzji pozostawania w religii, której przewodniczy podobno „nieomylny” papież. W powyższym filmiku słyszymy jak Jan Paweł na oczach milionów ludzi przed telewizorami wyparł się Chrystusa jako jedynej drogi do zbawienia, chwaląc przywódcę buddyjskiego Gandhiego i zapewniając, że ten niewierzący w Boga człowiek będzie żył wiecznie.

Jezus powiedział:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (Jana 14:16).

Papież był przeciwnikiem Chrystusa, był jednym z antychrystów, którzy usiłują doprowadzić do powstania NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA (New World Order), czyli rządu światowego, który nie będzie tolerował biblijnego chrześcijaństwa, a zmuszał będzie do złożenia pokłonu Bestii (Antychrystowi).

I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem [Bestią]. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (Apokalipsa 13:3-8)

Nie daj się omamić przez pochlebstwa Watykanu, że każda religia jest drogą do Boga. Bóg nie akceptuje nikogo, kto nie ufa Chrystusowi – Barankowi, który został zabity, aby każdy KTO W NIEGO WIERZY nie zginął, ale miał życie wieczne (Jana 3:16).

Kiedy wszystko jest piękne (When Everything Is Beautiful)

Zabierz mój pył
Zabierz brud
I glinę
Zabierz pychę i usuń ją całkiem
Zabierz lament, zabierz zwątpienie
I strach
Powiedz słowa, które usłyszeć chcę

Ref. Choć twoje grzechy byłyby jak szkarłat
Staną się tak białe jak śnieg
Choć byłyby jak karmazyn czerwone,
Będą jak wełna

Kiedy wszystko jest piękne

Wszystko co próbowałem ukryć
Wszystkie gry, w które grałem
Każda tajemnica, każde kłamstwo
Cały wstyd, który zbierałem
Przyjdź i zaszepcz do mojego ucha
I powiedz słowa, które usłyszeć chcę

Ref.

Kiedy wszystko jest piękne

Żyję z nadzieją całkowicie nowego dnia
Ooo tak, ooo tak.
Żyję z nadzieją całkowicie nowego dnia

Ref. / X2

I wszystko jest piękne
Wszystko jest piękne

Modlitwa

L. Ravenhill: Dzisiaj próbujemy wszystko organizować. Próbujemy tylko zebrać trochę ludzi. Bóg nigdy tego nie robił. Bóg zbiera pojedyncze osoby. Zabrał Mojżesza na tył pustyni. Jan Chrzciciel przebywał na pustyni aż do dnia, w którym rozpoczął swoją służbę. Jezus, Syn Boży, który opuścił chwałę, spędził trzydzieści lat w przygotowywaniu się do służby! Jan Chrzciciel również trzydzieści lat. Apostoł Paweł wiele lat. Mojżesz – co najmniej trzydzieści lat; a my chcemy pójść do szkoły biblijnej na sześć miesięcy i wyjść z niej jako super-prorocy! To czynnik czasowy zabija większość z nas. Powiedz mi ile czasu spędzasz sam na sam z Bogiem, a ja powiem ci jak uduchowiony jesteś. Nie na ile spotkań uczęszczasz, nie ile uzdolnień  posiadasz, nie ile kazań głosisz, nie ile osiągnięć uzyskałeś. Powiedz mi ile czasu spędzasz sam na sam  Bogiem, a powiem ci jak uduchowiony jesteś.

E.M. Bounds: Uważamy to za najrozsądniejszy wniosek, że największą potrzebą kościoła zarówno w tym, jak i we wszystkich wiekach, są ludzie o takiej błogosławionej wierze, o takiej nieskalnej świętości, o takim odznaczającym się duchowym wigorze i pochłaniającej gorliwości, że ich modlitwy, wiara i życie będzie przybierać taką radykalną i agresywną formę by działać duchowe rewolucje, które będą kształtować epoki w życiu poszczególnych osób oraz kościoła.

C.H. Spurgeon: Używaj młota pracowitości i niech kolano modlitwy będzie zgięte, a nie będzie żadnej kamienistej doktryny w Bożym objawieniu, której zrozumienie nie przyniosłoby ci korzyści. Nie będzie wtedy doktryny, która by nie drżała w objęciach modlitwy i wiary. Możesz dostać się do wszystkiego mając ze sobą łom modlitwy. Rozmyślanie i zrozumienie są jak stalowe kliny trzymające prawdę, ale modlitwa jest łomem. Podważenie tego łomu otwiera żelazną skrzynię świętej tajemnicy, byśmy mogli dostać się do ukrytego skarbu.


E.M. Bounds: Gdzie są Chrystusowi liderzy, którzy mogą nauczać współczesnych świętych jak się modlić i nakłonić ich do tego? Czy nie widzimy tego, że wzbudzamy rzesze nie modlących się świętych? Gdzie są ci apostolscy liderzy, którzy mogą nakłonić Bożych ludzi do modlitwy? Niech wyjdą z ukrycia i uczynią to dzieło, a będzie to największe dzieło jakiego można dokonać.

Psalm 23. Pan jest Pasterzem moim…

Pan jest Pasterzem mym,
niczego nie brak mi,
pozwala mi leżeć
na łąkach zielonych.
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych
przez wzgląd na Swoje imię.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną. /X2

Twój kij i laska
Twa pocieszają mnie.
Zastawiasz dla mnie stół
wobec mych nieprzyjaciół.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój przelewa się.
Dobroć i łaska
pójdą za mną w ślad
po wszystkie moje dni.

Choćbym nawet szedł ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo jesteś ze mną. / X2

I zamieszkam w domu Pana
I zamieszkam w domu Jahwe
Na zawsze

Pan jest pasterzem mym /X2

« Older entries

%d blogerów lubi to: