Ewangelizacja (Charles Spurgeon)

„Albowiem będziesz Mi u wszystkich ludzi świadkiem tego, coś widział i słyszał” Dz. Ap. 22,15
Paweł wybrany został, aby widział i słyszał Pana mówiącego z nieba. Ten wybór Boży był dla niego zaszczytnym przywilejem, ale nie na tym się kończył; powinien był wywrzeć wpływ na innych, na wszystkich ludzi. Paweł jest tym, któremu Europa zawdzięcza znajo­mość Ewangelii.
Rzeczą naszą jest, aby każdy z nas był świadkiem w tej mierze, w jakiej Bóg mu się objawił, i narażamy się na niebezpieczeń­stwo, ukrywając cenne objawienie. Najpierw musimy widzieć i słyszeć, aby mieć coś do opowiedzenia, ale gdy to nastąpiło, musimy pałać pragnieniem złożenia osobistego świadectwa. Musisz tym świadkiem być stale i w zupełności; musimy być przede wszyst­kim świadkami, wszystko inne poza tym — jest drugorzędne. Powinniśmy świadczyć nie przed niewielu wybranymi, słuchającymi nas z radością, ale „u wszystkich ludzi” — wszystkim, którym możemy, czy to będzie młodzieniec, czy starzec, bogacz czy nędzarz, zły czy dobry. Nie mamy prawa milczeć, jak opętani przez ducha niemego; albowiem powyższe zdanie jest nakazem i obietnicą, któ­rej nie powinniśmy się pozbywać. „Będziesz Jego świadkiem” i „Jesteście Mi świad­kami” — mówi Pan.
O, Panie! spełnij również i na mnie to Słowo!

(10 luty)
KLEJNOTY BOŻYCH OBIETNIC
Wydawnictwo: „Chrześcijanin” (1958 r.)

http://ewangeliczni.forumowisko.net/klejnoty-obietnic-bozych-luty-vt164.htm

%d blogerów lubi to: