Czy wiesz, że na Golgocie…

1. Czy wiesz, że na Golgocie ten krzyż straszny stał, gdzie umierał nasz Zbawca i Pan? To za grzech twój w ofierze On życie Swe dał, by Zbawienia dar ludziom był dan

Ref.: Pomóż mi, Boże mój, pojąć dziś Miłość Twą, że na krzyżu Twój Syn za mnie zmarł, abym mógł wiernie iść i nadzieję mieć tą, że Ty Sam przeprowadzisz przez Świat

2. Nie zapomnij, iż Jezus tak czysty bez win między Niebem a Ziemią tam zmarł, aby z Ojcem na wieki pojednać cię Swym, byś Żywota Wiecznego miał dział

Ref.

3. Bóg od dawna cię woła, o słysz Jego głos, przyjmij w serce te Słowa i żyj. Tyś szczęśliwy, żeś światu zaprzedał swój los, nie doceniasz Ofiary tej krwi.

Ref. /X2

4. W każdy czas pamiętajmy, że Jezus, nasz Pan przez Swą Miłość Sam podjął ten krzyż. On Zbawienie i radość dla wiernych Swych dał, więc miłujmy i my Jego dziś

Ref. /X2

%d blogerów lubi to: