Modlitwa

L. Ravenhill: Dzisiaj próbujemy wszystko organizować. Próbujemy tylko zebrać trochę ludzi. Bóg nigdy tego nie robił. Bóg zbiera pojedyncze osoby. Zabrał Mojżesza na tył pustyni. Jan Chrzciciel przebywał na pustyni aż do dnia, w którym rozpoczął swoją służbę. Jezus, Syn Boży, który opuścił chwałę, spędził trzydzieści lat w przygotowywaniu się do służby! Jan Chrzciciel również trzydzieści lat. Apostoł Paweł wiele lat. Mojżesz – co najmniej trzydzieści lat; a my chcemy pójść do szkoły biblijnej na sześć miesięcy i wyjść z niej jako super-prorocy! To czynnik czasowy zabija większość z nas. Powiedz mi ile czasu spędzasz sam na sam z Bogiem, a ja powiem ci jak uduchowiony jesteś. Nie na ile spotkań uczęszczasz, nie ile uzdolnień  posiadasz, nie ile kazań głosisz, nie ile osiągnięć uzyskałeś. Powiedz mi ile czasu spędzasz sam na sam  Bogiem, a powiem ci jak uduchowiony jesteś.

E.M. Bounds: Uważamy to za najrozsądniejszy wniosek, że największą potrzebą kościoła zarówno w tym, jak i we wszystkich wiekach, są ludzie o takiej błogosławionej wierze, o takiej nieskalnej świętości, o takim odznaczającym się duchowym wigorze i pochłaniającej gorliwości, że ich modlitwy, wiara i życie będzie przybierać taką radykalną i agresywną formę by działać duchowe rewolucje, które będą kształtować epoki w życiu poszczególnych osób oraz kościoła.

C.H. Spurgeon: Używaj młota pracowitości i niech kolano modlitwy będzie zgięte, a nie będzie żadnej kamienistej doktryny w Bożym objawieniu, której zrozumienie nie przyniosłoby ci korzyści. Nie będzie wtedy doktryny, która by nie drżała w objęciach modlitwy i wiary. Możesz dostać się do wszystkiego mając ze sobą łom modlitwy. Rozmyślanie i zrozumienie są jak stalowe kliny trzymające prawdę, ale modlitwa jest łomem. Podważenie tego łomu otwiera żelazną skrzynię świętej tajemnicy, byśmy mogli dostać się do ukrytego skarbu.


E.M. Bounds: Gdzie są Chrystusowi liderzy, którzy mogą nauczać współczesnych świętych jak się modlić i nakłonić ich do tego? Czy nie widzimy tego, że wzbudzamy rzesze nie modlących się świętych? Gdzie są ci apostolscy liderzy, którzy mogą nakłonić Bożych ludzi do modlitwy? Niech wyjdą z ukrycia i uczynią to dzieło, a będzie to największe dzieło jakiego można dokonać.

%d blogerów lubi to: