Papież i Mahatma Gandhi

Jan Paweł II to człowiek, którego podziwiała cała ludzkość, zwłaszcza katolicy na cały świecie. Chcę tym wpisem zbudzić moich przyjaciół katolików do przemyślenia swojej decyzji pozostawania w religii, której przewodniczy podobno „nieomylny” papież. W powyższym filmiku słyszymy jak Jan Paweł na oczach milionów ludzi przed telewizorami wyparł się Chrystusa jako jedynej drogi do zbawienia, chwaląc przywódcę buddyjskiego Gandhiego i zapewniając, że ten niewierzący w Boga człowiek będzie żył wiecznie.

Jezus powiedział:

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (Jana 14:16).

Papież był przeciwnikiem Chrystusa, był jednym z antychrystów, którzy usiłują doprowadzić do powstania NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA (New World Order), czyli rządu światowego, który nie będzie tolerował biblijnego chrześcijaństwa, a zmuszał będzie do złożenia pokłonu Bestii (Antychrystowi).

I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem [Bestią]. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity. (Apokalipsa 13:3-8)

Nie daj się omamić przez pochlebstwa Watykanu, że każda religia jest drogą do Boga. Bóg nie akceptuje nikogo, kto nie ufa Chrystusowi – Barankowi, który został zabity, aby każdy KTO W NIEGO WIERZY nie zginął, ale miał życie wieczne (Jana 3:16).

Kiedy wszystko jest piękne (When Everything Is Beautiful)

Zabierz mój pył
Zabierz brud
I glinę
Zabierz pychę i usuń ją całkiem
Zabierz lament, zabierz zwątpienie
I strach
Powiedz słowa, które usłyszeć chcę

Ref. Choć twoje grzechy byłyby jak szkarłat
Staną się tak białe jak śnieg
Choć byłyby jak karmazyn czerwone,
Będą jak wełna

Kiedy wszystko jest piękne

Wszystko co próbowałem ukryć
Wszystkie gry, w które grałem
Każda tajemnica, każde kłamstwo
Cały wstyd, który zbierałem
Przyjdź i zaszepcz do mojego ucha
I powiedz słowa, które usłyszeć chcę

Ref.

Kiedy wszystko jest piękne

Żyję z nadzieją całkowicie nowego dnia
Ooo tak, ooo tak.
Żyję z nadzieją całkowicie nowego dnia

Ref. / X2

I wszystko jest piękne
Wszystko jest piękne

%d blogerów lubi to: