Marcin Luter i ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Zrobiłem to wideo, aby ukazać jak kłamliwa jest katolicka apologetyka. Jeśli chcesz się o tym przekonać, obejrzyj na YouTube wideo pod tytułem Teologia protestancka. „DIABEŁ JEST BOGIEM”(!) – Marcin Luter.


23 Komentarze

 1. OwenFan said,

  11 kwietnia, 2012 @ 2:31 am

  Dziękuje za znakomitą odpowiedź na tą gadzinowatą , romanistyczną propagandówkę w wykonaniu Prof.(??) Guza. Poziom merytoryczny jego wypowiedzi karze również mi kwestionować poziom akademicki instytucji która nadała mu tytuł naukowy. Oczywiście nie mogę inaczej określić wypowiedzi tego kapłana , jako rozpowszechnianie kłamstw z pełną premedytacją. No ale jeśli służy to dla dobra „jedynego ” , „prawdziwego ” Kościoła Rzymskiego to nawet rozpowszechnianie kłamstw okazuje się dobre…

  Pozdrawia
  Prezbiterianin , Fan Johna Owena

 2. sunrise said,

  7 czerwca, 2012 @ 12:06 am

  Oj reformowany (Puritan) oskarżasz ludzi o kłamstwa a sam kłamiesz lub celowo umieszczasz nieprawdę. Tak nie robią prawdziwi chrześcijanie, no chyba że nie chcesz się do nich zaliczać.

  O tym że Marcin Luter powiedział te słowa znajdziesz wiele publikacji, choć niekoniecznie w języku polskim. Ale np. bardzo wiele w języku niemieckim. Nie tylko cytujące te słowa ale również odsyłające do źródeł – do różnych publikacji w tym do publikacji luterańskich.

  Nim zaczniesz oskarżać księdza Guza zapoznaj się choćby z tym.
  Wider die stürmenden Bauern [Against the storming peasants] Weimar Edition of Luther’s Writings 31, p. 249 f.

  Luter powiedział i napisał poza tym bardzo wiele nieprzystających do chrześcijanina słów, wzywał między innymi do nienawiści do żydów.
  Niemieckie strony bardzo dobrze to opisują, podając źródła.
  http://www.theologe.de/theologian3.htm
  http://alaskandreams.net/ekklesia/Luther%20Quotes.htm

  A cała ta wypowiedź, o którą Ci chodzi w polskim tłumaczeni brzmi mniej więcej tak :

  Bóg nie może być Bogiem, najpierw On musi stać diabłem … Muszę przyznać boskość diabłu za krótką godzinę i niech diabelskość będzie przypisana do naszego Boga. Ale to pierwsze dni jeszcze. W końcu możemy rzeczywiście powiedzieć: Jego dobroć i rządów lojalnościowy nad nami

  „God cannot be God; first He must become a devil … I must grant divinity to the devil for a brief hour, and let devilishness be attributed to our God. But it’s early days yet. In the end we can indeed say: His kindness and loyalty rule over us.”

  Luter opowiadał się także np. za zabijaniem cudzołożników, prostytutek, paleniem czarownic.

  Ponadto Marcin Luter uważał że:
  „Chrystus popełnił cudzołóstwo”

  „Chrystus popełnił cudzołóstwo przede wszystkim z kobietą przy studni, o której Święty Jan mówi nam. Czyż nie wszyscy o mówią Nim, mówiąc: „To, co on robił z nią?” Po drugie, z Marią Magdaleną, a po trzecie z kobietą złapaną na cudzołóstwie. Tak więc nawet Chrystus, który był tak sprawiedliwy, jest winny rozpusty przed śmiercią.”

  źródło: (D. Martin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe [Hermann Bohlau Verlag, 1893], tom 2, nr 1472, 07 kwietnia -… 01 maj 1532, str. 33)
  źródło: (Prace Lutra, wydanie amerykańskie, tom 54, s. 154)

  Luter wzywał także do zabijania kaznodziejów, którzy nie mogli udowodnić, święcenia przez kościół, nawet jeśli są aniołami z nieba i nauczają czystej Ewangelii.
  (The 82 nd Psalm through DML, written and interpreted Anno 150, Tomos 5, pp. 74 b ff.)

  Tu pozostawiam jeszcze listę publikacji dotyczących Marcina Lutra
  http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_edition_of_Martin_Luther's_works

  Mam nadzieję że autor mając teraz wiedzę że coś w jego publikacji jest nie tak – że zarzuca kłamstwo sam kłamiąc albo nie znając prawdy, uda się do źródeł, douczy się, a następnie przedstawi stan faktyczny i przeprosi – jak przystało na chrześcijanina.

  Jak sam powiedziałeś „Chrześcijaństwo polega na wielbieniu Boga, który wyzwala z wszelkiego kłamstwa i daje przebaczenie wszystkich grzechów”.

 3. purytanin said,

  7 czerwca, 2012 @ 8:29 am

  Katoliku szanowny,
  Podaj dzieło Lutra (nie książkę o rzekomych dziełach, lecz potwierdzone jego dzieło), w którym napisał, że “Chrystus popełnił cudzołóstwo”. Obawiam się jednak, że nic takiego nie napisał, a ty powtarzasz katolickie oszczerstwa.

  Mat. 5
  (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

  Jeśli nie podasz dzieła, znaczy to, że swoim wpisem udowodniłeś jak wiarygodne są katolickie baśnie.

 4. sunrise said,

  7 czerwca, 2012 @ 10:27 am

  Prace Marcina Lutra – wydanie krytyczne , tom 2, nr 1472, 07 kwietnia – 01 maj 1532, str. 33) [Hermann Bohlau Verlag, 1893]
  (D. Martin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe [Hermann Bohlau Verlag, 1893], vol. 2, no. 1472, April 7 – May 1, 1532, p. 33)

  Prace Lutra, wydanie amerykańskie, część 54, str. 154
  Luther’s Works, American Edition, Volume 54, p 154

  Zamiast się burzyć zapraszam się do zapoznania z różnymi materiałami. Faktem jest że Luter mówił wiele kontrowersyjnych rzeczy. I tego nie można się wypierać – taka jest prawda.
  Druga sprawa jak należy rozumieć te słowa i tu odsyłam do lektury luterańskiego pastora Walt’era Philip’a Snyder’a, który tłumaczy co Luter mógł przez to rozumieć.

  Strona główna
  http://www.xrysostom.com/

  Wyjaśnienia pastora
  http://www.xrysostom.com/askthepastor/columns/0406.txt

 5. owenfan said,

  7 czerwca, 2012 @ 2:52 pm

  @Sunrise

  Swoją wypowiedzią dowiodłeś ponad kolejny ,iż jedynym „argumentem” przeciwko reformatorom , którym mogą posługiwać się romaniści jest nic innego jak tylko rzucanie oszeczerstw oraz niczym nie uzasadnionych pomówień.
  Linki ,które podałeś w żaden sposób nie dowodzą twierdzeń „profesora ” Guza , ani tym bardziej twoich. Nic tylko propagandowe strony , które nawet nie podejmują próby umiejscowienia wypowdzi Marcina Lutra w jakimkolwiek kontekście.
  Dowodzi to tylko temu ,iż romanizm poza propagadnowymi pomówieniami nie może wysunąć żadnych poważnych argumentów teologicznych przeciwko Wielkim Reformatorom Kościoła Chrześcijańśkiego jak Marcin Luter , czy też Jan Kalwin.

 6. heretyk said,

  14 czerwca, 2012 @ 7:18 am

  Papiestwo też mówi wiele kontrowersyjnych rzeczy bluźniąc przeciw samemu Bogu i nikt z was tym się nie przejmuje oto przykłady: A jest to wypełnienie proroctwa z Dan. 7:25

  „Papież dysponuje tak wielkim autorytetem, ze może modyfikować, wyjaśniać i interpretować nawet prawa Boże”. L. Ferraris, Prompta Biblioteca, T. V, s. 26-41.

  „Wszystkie imiona, które w Piśmie Św. odnoszą się do Chrystusa wyrażając Jego zwierzchnią władze nad kościołem przysługują także papieżowi” – powiedział kardynał Bellarmin (1542-1621)

  „Na tej Ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego” powiedział papież Leon XIII w swoim orzeczeniu z 1894 roku.

 7. heretyk said,

  14 czerwca, 2012 @ 7:21 am

  Biblia na temat papiestwa:

  Dan. 7. 23 I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.
  Dan 7:24 A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.
  Dan 7:25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.
  Dan 7:26 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.
  Dan 7:27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane

 8. Gustaw said,

  29 czerwca, 2012 @ 4:56 pm

  Re: Wypowiedzi Heretyka nr 6 i 7

  Smutne, ale prawdziwe, ale tak właśnie o papiestwie mówi Biblia. Z punktu widzenia Bożego jest to wielka odstępcza moc, która zwodzi ludzi… Choć ludzkiej inteligencji, obrotności i sprytu nie można jej odmówić, Bożą mądrością i cnotą – jako system – „nie grzeszy”…

 9. Grażyna said,

  24 lipca, 2012 @ 8:49 pm

  fakty to co innego a prawda to co innego.Człowiek jak wiadomo całe życie się uczy i głupi umiera.Więc każdy,Luter czy nie Luter ma prawo mylnie oceniać ale nie ma prawa mówić,że jest nieomylny.

 10. B. Zujewicz said,

  2 grudnia, 2012 @ 11:44 pm

  Sami protestanci mają wiele wątpliwości co do Lutra i zarzucają sobie nawzajem, że niewielu z nich trzyma się zasady „Sola Scriptura”, skoro słuchają nauk Lutra i Kalwina i patrzą na Pismo przez pryzmat ich myśli. To, co mówił x. prof. Guz jest potwierdzone w źródłach, które również podają protestanci protestujący przeciw Lutrowi. „Prawdziwy protestant” nie powinien, według nich, czytać nic z Lutra! bo wtedy sprzeciwia się zasadzie „Sola Scriptura”. to jest jeden z paradoksów protestantyzmu… dlatego polecam autorowi tego kiepskiego filmu, aby zapoznał się z treścią własnej religii i raczej skupił się na rozstrzyganiu jej paradoksów, zamiast oczerniać tak wybitnego filozofa i wielkiego kapłana katolickiego, jakim jest x. prof. Guz. zjeździł on już tule protestanckich sympozjów i zjadł zęby na dyskusjach z najwybitniejszymi protestantami, że z całą pewnością zostałby już dawno „sprowadzony do parteru”, gdyby nie potrafił uzasadnić swoich wypowiedzi.

 11. owenfan said,

  3 grudnia, 2012 @ 3:31 pm

  @B. Zujewicz

  ” To, co mówił x. prof. Guz jest potwierdzone w źródłach, które również podają protestanci protestujący przeciw Lutrowi. ”

  Czy mógłbyś podać te źródła oraz podać przykłady tychże protestantów , którzy to podają te źródła ?
  Czy też może przykładem „wybitnego filozofa ” i „wielkiego kapłana katolickiego” jedyne co potrafisz to tylko wysuwać bezpodstawne oszczerstwa oraz nieuzasadnione twierdzenia ?

  Problemem jest tym Pan Guz , tychże źródeł nie podaje ponieważ tych źródeł nie ma …
  No ale jeśli oszczerstwa i kłamstwa służą dla „dobra matki Kościoła” to wówczas jest to uzasadnione ….

 12. B. Zujewicz said,

  3 grudnia, 2012 @ 9:30 pm

  @owenfan

  linki podawał już sunrise:

  http://www.theologe.de/theologian3.htm
  http://alaskandreams.net/ekklesia/Luther%20Quotes.htm

  poza tym, x. prof. Guz (a nie „pan Guz” – jeśli wymagasz szacunku dla siebie, to szanuj innych!) podał źródła m.in. w tym wystąpieniu:

  Problem nie jest w tym, że jak podajesz x. prof. Guz nie podaje źródeł, ale raczej w tym, że nikt dotąd nie przetłumaczył źródłowych tekstów Lutra na język polski. Myślę, że nasi protestanci powinni to nadrobić.

  Z Panem Bogeim

 13. owenfan said,

  4 grudnia, 2012 @ 9:17 pm

  @B. Zujewicz

  Co do podawanych linków , dokładnie je sprawdziłem i interesującym jest to ,iż nie podają one bezpośrednich źródeł.
  Pod wypowiedzią:

  a) ”God cannot be God; first He must become a devil … I must grant divinity to the devil for a brief hour, and let devilishness be attributed to our God. But it’s early days yet. In the end we can indeed say: His kindness and loyalty rule over us.”

  Istnieje odniesienie do WE 31, p. 249 co jest odniesieniem do innej części tejże samej strony internetowej ,która zawiera odniesienie do

  „Weimar Edition of Luther’s Writings (= WE) 18, pp. 357-361) ”

  Czyli wypowiedź będąca przedmiotem dyskusji ma pochodzić z „Weimar Edition of Luther’s Writings WE” 31.
  By zlokalizować konkretne dzieło (a nie kolekcję) zajrzałem do Wikipedii pod hasłem „Weimar Editiion of Luther’s Writings”

  „http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_edition_of_Martin_Luther%27s_works ”

  Okazuje się ,iż jest to krytyczna edycja wszystkich dzieł lutra. W skórcie także zwana WA (Weimarer Ausgabe) z niemieckiego. Podawana przez Ciebie strona internetowa ,zawiera odniesienie do WE – z tego mogę się domyśleć ,iż jest to skrót z języka angielskiego (Wiemer Edition) , więc mowa jest o tym samym.
  Jednak dyskutowana wypowiedź ma pochodzić z Wiemer Edition 31 , a po niemiecku byłoby to Wiemarer Ausgabe 31.
  Wikipedia podaje pod odniesieniem WA31 dwa dzieła:
  „Exposition of the Psalms” Psalmenauslegungen 1529/32
  oraz „Lectures on Isaiah and the Song of Solomon”
  „Vorlesungen über Jesaja und Hoheslied 1528/31 „.
  Z tego wynika ,iż cytat ten (jeśli takowy istnieje) to będzie zawarty w jednym z dwóch dzieł.

  Czy mógłbyś mi w związku z tym podać , w którym to konkretnie dziele Lutra powyższa wypowiedź jest zawarta ?
  Czy też mamy to tak poprostu przyjąć na Twoje słowo , czy też słowo „księdza dobrodzieja” Guza ?

  Czy podane przez ciebie video zawiera odniesienie do konkretnego dzieła Marcina Lutra ,które zawierałoby by tą wypowiedź?
  Proszę nie spychaj mnie do linków , które zawierają linki ,które gdzieś mogą zawierać źrodło.

  Wobec faktu ,iż Pan Guz nie potrafi uzasadnić swoich kontrowersyjnych wypowiedzi konkretnymi źródłami ( w jest przecież w tym wykształcony i rzekomo (???) ma do nich bezpośredni dostęp), trudno jest mi traktować go poważnie jako teologa i akademika …, dlatego też nie stosuje do Niego tytułu naukowego , ani tym bardziej nie uznaje Jego specjalnego kapłaństwa. Tylko z faktu ,iż szanuje Go tylko ,i wyłącznie z tego powodu ,iż jest ON człowiekiem używam słowa Pan ….

  Oczywiście Sunrise doskonale zdawał sobie sprawę ,iż nie potrafi on podać konkretnego dzieła Lutra gdzie miałby on tak powiedzieć zaczął – dla odwrócenia uwagi , przywoływać inne wypowiedzi ,które tak samo nie potrafi ulokować w źródłach ….

  Swoją drogą Purytanin nie posiada żadnego tytułu naukowego , jednak swoją wypowiedź potrafi uzasadnić konkretnymi źródłami .

  Powiedz mi szczerze jakie to ma znaczenie ,iż dane dzieła Lutra będą przetłumaczone na język polski, skoro Ty i większość dobrych Katolików i tak ich nie będzie czytać ? Czy ty przeczytałeś cokolwiek napisane przez Marcina Lutra ? Może Jego Katechizm ? Jakąś rozprawę teologiczną ? Czy też całą wiedzę na temat Tego Wielkiego Reformatora Kościoła czerpiesz od „księdza dobrodzieja ” Guza ??

 14. owenfan said,

  4 grudnia, 2012 @ 9:27 pm

  Poza tym poprosiłem Ciebie byś podał mi przykłady Protestantów ,którzy mieliby by również cytować wspomniane przez Ciebie dzieła (których nie możesz wskazać) , jednak tego nie potrafisz uczynić.

 15. B. Zujewicz said,

  4 grudnia, 2012 @ 11:51 pm

  Chłopie, podałem Ci link do wypowiedzi protestanta, który mówi o tym, że nie widzi możliwości pogodzenia zasady „sola scriptura” z podążaniem za naukami Lutra, Kalwina i Simonsa:

  „How can this be you say I’ve never read a single book by these men. I only read the bible. They have a virtual lock on Christian doctrine – that is how we interpret scripture because they redefined the terms. So how if you “Only read the Bible” do their words get to you. The truth is that you do not read only the bible. There is virtually not a man living that opened the bible and started reading and “Became saved.” How do the bulk of Christian’s get saved? Through someone else’s preaching. And how did were did they get their teaching they went to bible school or read books or used a correspondence course. Generation upon generation the words of Menno Simons, John Calvin and Luther’s words have been carried abroad by ever preacher and believer they have become a leaven. The whole lump that is called the church has been leavened by these men’s words.” itd…
  (http://alaskandreams.net/ekklesia/Luther%20Quotes.htm)

  W podobnym duchu pozostają analizy Jacquesa Maritain, który twierdził, że protestantyzm w dużej mierze opiera się na podmienieniu Jezusa Chrystusa na Lutra. Luteranizm jest spojrzeniem na Chrzescijaństwo z bardzo zawężonej perspektywy jednego człowieka – Marcina Lutra. z tego powodu jest moim zdaniem (i zdaniem wielu innych) duzo uboższe od Katolicyzmu i dużo mniej uniwersalne. Za dużo w nim Lutra po prostu, jego osobowości, jego indywidualzmu, jego panegoizmu.

  co do źródeł – dla mnie, jako Katolika, x. prof. Guz jest wystarczającym autorytetem, bym wierzył mu na słowo. Słowa Lutra, o Bogu, który ma się stać diabłem są zawarte w jego komentarzu do któregoś z Psalmów. w przemówieniu, które linkowałem poprzednio x. prof. Guz podaje dokładną stronę w WA, na której ta wypowiedź jest do odszukania. jest to standardowa procedura, więc nie wiem, o co Ci chodzi. w każdej pracy naukowej tak się podaje źródła. WA jest zbiorem tekstów, ale cytaty podaje się dla konkretnych tomów, a nie ich części składowych.

  gdyby dzieła Lutra zostały wydane po Polsku, to naprawdę sięgnąłbym po nie, przynajmniej po to, aby zweryfikować słowa x. prof. Guza i odczytać je w kontekście, w jakim występują. nie myśl sobie… dlatego czekam niecierpliwie, aż ktoś je przetłumaczy i bardzo się dziwię, że dotychczas nikt tego nie zrobił.

  Z Panem Bogiem

 16. erty said,

  1 września, 2013 @ 6:48 pm

  ja tez czekam na dzieła Lutra w wydaniu polskim wtedy wielu przejrzy na oczy jesli otrzymają tę łaskę

 17. Anonim said,

  23 listopada, 2013 @ 8:08 pm

  Cyt. ” W podobnym duchu pozostają analizy Jacquesa Maritain, który twierdził, że protestantyzm w dużej mierze opiera się na podmienieniu Jezusa Chrystusa na Lutra. ” A od kiedy to protestantyzm – i myślę tu również o społecznościach, którym bliżej do protestantów niż do katolików, np. baptystach – opierają się na Lutrze ? Prostestantyzm opiera się na Biblii, a nie na Lutrze.

 18. Anna said,

  14 stycznia, 2015 @ 4:01 am

  Drogi Heretyku: jakżesz Pan czyta to Pismo Św.? Przecież cytowany fragment proroctwa Daniela dotyczy nie żadnego papieża (?!) tylko króla seleuckiego, Antiocha IV Epifanesa, który wcześniej (188–175 p.n.e.), po klęsce jego ojca pod Magnezją, w wyniku zawartego w 188 p.n.e. pokoju w Apamei, przebywał w Rzymie jako zakładnik i stad znał dobrze Rzymian, jak i zasady funkcjonowania Imperium Rzymskiego i przez co później jako władca starał się unikać z nim zadrażnień. O co chodzi tu dokładniej jest w I Księdze Machabejskiej, 1, 41-64 – można sobie porównać. To „czwarte zwierzę” jak piszesz, czy „czwarta bestia”, jest inna od poprzednich, bo Imperium Seleucydów nie był imperium greckim, jako iż powstało w Babilonii bo w wyniku wojen diadochów Aleksandra Wielkiego, którzy po jego śmierci, w 320 p.n.e. po bitwie nad Nilem dokonali podziału władzy w imperium i Seleukos otrzymał właśnie Babilonię, z której na kilka lat wypędził go Antygon, ale po bitwie pod Gazą w 312 p.n.e. ostatecznie ją odzyskał, co zapoczątkowało tzw. erę seleucydów. Antioch IV z dynastii Seleucydów właśnie, w 169 p.n.e. wracając z Egiptu, skąd kazali mu się wycofać Rzymianie, zagarnął skarby Świątyni Jerozolimskiej, rzekomo tytułem zaległych danin. Wywołało to niepokoje, w odpowiedzi na które Antioch zajął Jerozolimę, kazał zburzyć jej mury i przemianował ją w Antiochię Judejską, a zaostrzający się konflikt między Seleucydami a Żydami postanowił rozwiązać poprzez zhellenizowanie Żydów, wydając w 167 roku p.n.e. edykt zabraniający wszelkich żydowskich obrządków i zwyczajów, zamieniając Świątynię w przybytek syro-fenickiego kultu boga Baal-Szamona, którego Grecy nazywali Zeusem, oraz wprowadzając świeckie prawo greckie i zezwalając na powstawanie instytucji obcych kulturze żydowskiej, jak np. gimnazjon czy stadion. Zakaz praktykowania religii narodowych i żądanie przejęcia kultu monarchy miało służyć zjednoczeniu imperium seleukidzkiego. Matatiasz, ojciec Judy Machabeusza, jako pierwszy przeciwstawił się Antiochowi i trwała wieloletnia wojna, której pierwszy etap zakończył się w 164 roku p.n.e. kiedy ówczesny przywódca powstania, już sam Juda Machabeusz, zdobył Jerozolimę. Problemem mogłoby być, że zdaje się Protestantyzm nie uznaje kanoniczności I Księdze Machabejskiej 1 (przypadek?), ale są to wszystko fakty znane z historii. Ale coż, ponoć jak Hegelowi, który tezy Lutra uskuteczniał w filozofii, zwróconu uwagę, że fakty zaprzeczają jego teoriom to też miał odpowiedzieć, że tym gorzej dla faktów. I nawet i sam Luter okazuje się podlegać takiej cenzurze, bo widać najwyraźniej z komentarzy tutaj i rzucania inwektyw pod adresem osoby Księdza Profesora zamiast ewentualnych konkretnych i rzeczowych kontrargumentów, że i Luter jest czytany wybiórczo – jeśli w ogóle, skoro Państwo negują jego własne źródłowe cytaty. Aby móc polemizować a nie bezpodstawnie obrażać ludzi, polecam więc nie tylko solidną lekturę Biblii, ale i zbioru dzieł autorstwa samego Lutra Weimarer Ausgabe, a także De Servo Arbitrio, gdzie odpowiadając Erazmowi z Rotterdamu Luter stwierdza w zakończeniu, że „jedynie ty poza wszystkimi innymi uchwyciłeś rzecz samą, to jest istotę sprawy [negację wolnej woli przez Lutra], a nie nużysz mnie tymi obcymi mi [sic!] tematami: o papiestwie, o czyśćcu, o odpustach, i innymi podobnymi bredniami” (to nawet po polsku jest dostępne, nie tylko po łacinie czy niemiecku i angielsku względnie). Pozdrawiam.

 19. Madelinka said,

  3 Maj, 2015 @ 5:08 pm

  Jaka szkoda, że w tej dyskusji zabrakło dystansu do stworzenia, jakim jest człowiek. Jak mówi Pismo:”Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli,nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło,językiem swoim knują zdradę,jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; (…)”Rz.3, 10:14
  „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”Rz.3, 23. I to powinno być refleksją nad nauczaniem prof. Guza, Marcina Lutra i nas samych. Gdybyśmy opierali się tylko na Słowie Boga i uznawali własną omylność, byłoby nam łatwiej znosić własne i cudze błędy a tych na przestrzeni historii całe mnóstwo. Ale my wciąż niezmienni w poszukiwaniu własnej chwały i oddawaniu czci stworzeniu a nie Stwórcy,”On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego” 1P.2, 22 i tylko On „jest drogą i prawdą i życiem”. Gdybyśmy mieli to zawsze na uwadze, może potrafilibyśmy wznieść się ponad denominacje i ludzkie nauki i oddać chwałę Bogu, a On objawiłby nam Prawdę, którą Jest.
  Do Anny: Spróbuj wznieść się ponad nauczanie kościoła i przeczytaj uważnie 2Mj.20, 1:17, z uwypukleniem wersetów 4:6 i 8:11 i zastanów się głęboko kto jest dla Ciebie Drogą i Prawdą i Życiem. Bóg, który dał niezmienne Prawa, czy człowiek, który ośmielił się je zmienić?
  Pozdrawiam

 20. Janek said,

  30 września, 2016 @ 4:53 pm

  Ale gościu chrzanisz. Czytałeś dzieła Lutra? Nie czytałeś. To czemu ludziom w głowach mącisz? Zarzucasz komuś kłamstwo sam nie mając o niczym pojęcia. Nie ma nic gorszego niż niedouczeni fanatycy. ENDE

 21. lyashk Sullin said,

  6 listopada, 2016 @ 7:47 pm

  Weimarer Ausgabe der Lutherschriften – Weimarskie wydanie Pism Lutra: „Gott kann nicht Gott sein, er muss zuvor ein Teufel werden … Ich muss dem Teufel ein Stündlein die Gottheit gönnen, und unserem Gott die Teufelheit zuschreiben lassen. Es ist damit aber noch nicht aller Tage Abend. Es heißt doch zuletzt: Seine Güte und Treue waltet über uns.”. (tłumaczenie moje: Bóg nie może być Bogiem, zanim najpierw nie zostanie diabłem… Muszę pozwolić diabłu przypisać troszkę boskości, a naszemu Bogu diabelskości. Lecz to jeszcze o niczym nie przesądza. Bo w końcu jego dobroć i wierność panuje nad nami) A to sygnatura źródła powyższego wydania: Weimarer Ausgabe der Lutherschriften 31, Str. 249 f.; Tego jest oczywiście cała masa. I tu kochani kończy się sens dalszej dyskusji na temat Lutra i jego wydumanych herezji… Kto ma uszy niechaj słucha… Kto chce niech czyta i sprawdza, kto chce niech wierzy – wolna wola.

 22. Kamil said,

  26 lutego, 2017 @ 12:00 pm

  lyashk Sullin said – Guz nie jest akademikiem, tylko średnio udolnym katolickim apologetą skoro wyrywa z historycznego kontekstu samego Lutra.

  http://zdrowanauka.info/index.php/2016/11/04/czy-luter-napisal-ze-bog-nie-moze-byc-bogiem-on-musi-stac-sie-najpierw-diablem/

 23. Stec said,

  17 kwietnia, 2017 @ 4:02 pm

  https://gloria.tv/article/dFUcPxcUW1j21S9P8nXudMNMf
  ciekawa sprawa. Nie wiem na ile to rzetelna informacja ?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: