Test 1: wiara w doktrynę bóstwa Chrystusa

Testy na zbawienną wiarę z 1 Listu Jana.

Test 1: wiara w doktrynę bóstwa Chrystusa.

1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota –
2 A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został –
3 Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
(1 List Jana 1-3)

Aby być zbawionym konieczna jest wiara w prawdę o Chrystusie. Wszyscy tak zwani chrześcijanie twierdzą, że wierzą iż Jezus jest Synem Bożym. Jednak należy zadać pytanie co rozumiemy przez mówienie, że Jezus jest Synem Bożym. Jezus istniał od zawsze i był odwiecznym Słowem życia. Podobnie jak pierwszy list Jana, Ewangelia Jana również zaczyna się od wspomnienia o Słowie, które jest źródłem wszelkiego życia. Ew. Jana 1:1 „Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem”. Jezus nie miał początku, ponieważ jest Bogiem. On od zawsze istniał ze Swoim Ojcem i nigdy nie został stworzony. Jezus nie jest Synem dlatego, że Ojciec dał Mu życie, jest On Synem ze względu na Swoją pozycję wobec Ojca. Jezus jest podporządkowany Bogu Ojcu, ale jest On równy w boskości z Ojcem. Relacja Ojciec-Syn oznacza, że są oni tego samego rodzaju, są oni na równi w bóstwie, choć mają różne role, podobnie jak u ludzi. Jeśli jakiś mężczyzna staje się ojcem, to jego dziecko jest tak samo człowiekiem, ale dziecko jest podporządkowane swojemu ojcu. Bóg Ojciec jest Ojcem dla Jezusa w swojej funkcji, ale obaj nigdy nie mieli początku, obaj są odwiecznymi Osobami Trójcy Świętej.

W wersecie 2 Jezus jest nazwany życiem wiecznym „A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został”. Jezus nie tylko daje zbawienie – On sam jest życiem wiecznym, które od zawsze współistniało z Ojcem. Pytanie więc brzmi: Czy wierzysz, że Jezus istniał od zawsze, czy też uważasz, że został On stworzony? Jeśli uważasz, że został stworzony, to jeszcze nie poznałeś prawdziwego Bogu i musisz się nawrócić.

Według wersetu 3 wiara w bóstwo Jezusa jest niezbędna, aby mieć chrześcijańską społeczność. „Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli”. Ja nie mogę modlić się razem z wyznawcami judaizmu, islamu, mormonizmu, czy ze Świadkami Jehowy. Według Biblii głoszą oni inną Ewangelię i innego Chrystusa, który nie może dać zbawienia. Mamy obowiązek modlić się o ich nawrócenie, ale w żadnym wypadku nie są oni naszymi braćmi czy siostrami w Chrystusie. Bardzo wielką szkodę czynimy ludziom jeśli uznajemy ich za chrześcijan, chociaż nie mamy dowodów na to, że są nimi, bo w ten sposób uspokajamy ich sumienie i powodujemy, że nie szukają prawdy o Bogu, a są zadowoleni z wiary, która nie może dać im zbawienia. Z miłości do tych, którzy nie uznają Jezusa za Pana i Boga, ostrzegajmy ich przed gniewem Boga, który nad nimi ciąży.

14 Komentarzy

 1. adzient said,

  16 lipca, 2010 @ 9:45 pm

  Umniejszanie wielkości Chrystusa przez Świadków doprowadziło do tego ,że nie są oni w stanie rozumieć zbawienia z łaski.Nie potrafią tego pojąć a zbawienie uzależniają od uczynków (wykonywania woli-służby).
  Takie spustoszenie czyni brak wiary w Bóstwo Jezusa.
  Bóstwo Jezusa w Piśmie jest przedstawione w sposób prosty.Jednak oprócz potęgi Jezusa okazano również Jego służebność,co nie przeczy pierwszemu ,a raczej pokazuje prawdziwy obraz Boga – służącemu Swoim stworzeniom.
  Szatan zawsze był zazdrosny o Jezusa i doprowadził do tego ,że miliony ludzi zabiera Zbawicielowi część godności ,chociaż Ten oddał za nich życie ,a my wszyscy jesteśmy tylko piciu ,piciu małym ,drobnym i marnym puchem.
  Mimo to te drobne stworzenie potrafi obrażać swego stwórcę twierdząc ,że nie jest Bogiem.
  Nie chciałbym być w ich skórze przy powtórnym przyjściu .Dla nich polecam
  2Tes 1,8-10

 2. adzient said,

  16 lipca, 2010 @ 9:47 pm

  Pismo nazywa Jezusa imieniem JAHWE:
  Iz44,8-nie ma innej opoki oprócz Ojca (Jahwe)Pismo mówi,że Jahwe prowadził Izraela przez pustynię.
  [b] Paweł mówi ,ze tym Jahwe był właśnie Jezus-1Kor 10,4[/b]
  Wynika z tego ,ze Jezus to Jahwe.

  Jezus w Nowym Testamencie sam utożsamia się z Jahwe ze Starego Testamentu:
  Wj 20,10 = Mk 2,28
  Pwt 32,3–4 = 1 Kor 10,4
  Ps 23,1 = Hbr 13,20–21; J 10,11
  Ps 68,18,19 = Ef 4,7–8

  Iz 33,22 = J 5,22; Ap 19,11–16
  Iz 40,1–3 = Mt 3,1–3
  Iz 43,1.15 = Kol 1,15–17
  Iz 43,10–11 = Dz 4,10–12; 10,42–43
  Iz 44,6 = Ap 1,12.13.17.18
  Iz 45,21–25 = Flp 2,5–11

 3. Kazimierz Serafin said,

  17 lipca, 2010 @ 9:23 pm

  Szma Izrael-Bóg jest JEDEN JEDYNY..W piśmie Świętym nie ma mowy o „Trójcy Świętej”.Jeszua jednorodzony Syn Boży.Bóg ale w jakim sensie?Do ludzi też napisano Bogowie jesteście.Jan10,34.

 4. purytanin said,

  18 lipca, 2010 @ 11:18 am

  Do ludzi jest rzeczywiście napisane „bogowie jesteście”, ale Jezus powiedział o Sobie, że jest Bogiem Wszechmogącym: „Jam jest alfa i omega (początek i koniec), mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący” (Apokalipsa 1:8).

 5. On gość said,

  22 lipca, 2010 @ 8:38 am

  Kazimierzu w Pismie Świetym nie ma wielu słów i okresleń ktorymi posługują się współcześni chrześcijanie i Świadkowie Jehowy np. Niewolnik wierny i rozumny, system rzeczy, ciało kierownicze, drugie owce, teologia, kosmogonia itp. W szema Istael slowo jeden czy jedyny oddane jest za pomocą hebrajskiego słowa „ehad” co oznacza jedność zespoloną np. I Mojż.1:5.; 2:24. Stad też wiara w jednego Boga w trzech osobach może mieć swoje uzasadnienie wypływające choćby ze sposobu używania hebrajskiego słowa „ehad”

 6. adzient said,

  23 lipca, 2010 @ 6:21 pm

  „W piśmie Świętym nie ma mowy o „Trójcy Świętej””
  Jest określenie „Bóstwo” – „Theotes”.To prawie to samo.
  O Chrystusie powiedziano ,że jest Bogiem.

  W Izaj 6 jest przedstawiona wizja Najświętrzego Boga ,jaką ujrzał Izajasz.O nim aniołowie mówili Święty , Święty, Święty w.3.Dlaczego wypowiadali tę formułę trzy razy ?Bo trzy osoby posiadają tę samą godność Ale czy jest to tylko mój domysł?Zobaczmy dalej.Ten Święty Bóg wypowiada jakąś myśl zob wersy. 8-10 .Mówi to Bóg Ojciec , ale Paweł i Łukasz twierdzą,że mówił to Duch Swięty -Dz Ap 28,25-27 .Jan z kolei stwierdził ,że Izajasz widział chwałę Jezusa-Jan 12,37-41(mozna to przeczytać we wszystkich przekładach Pisma za wyjątkiem przekładu N.Ś. gdzie to zmieniono tekst ten.Dodano tam słowo Jehowa , którego nie ma w ogóle w oryginale ani nowym testamencie)
  Wynika z tego ,że Ci trzej stanowią jedno (Jan 10,30).Co powie każdy z Nich ,to tak jakby powiedział inny.

  Troje posiadają jedno imię :
  „Idzcie tedy i czyńcie uczniami …chrzszcząc je w IMIĘ Ojca ,Syna i Ducha Świętego”Mt 28,19
  Dlaczego imię w l.pojedyńczej odnosi się tam do trzech?Nie jest „w imiona”
  Poza tym Pismo mówi,że Jezus istniał przed swoim przyjściem .Jego IMIĘ Syn nie odnosiło się zawsze do Niego.Odnosiło się tylko do Jego życia ziemskiego i tylko w takim aspekcie należy je rozumieć.Jezus nie jest synem Boga na zasadzie więzów rodzinnych .
  Bóg nazywał Jezusa Synem tylko dla tego ,aby nam pokazać jaka ma być relacja między nami ,a Nim.Pismo mówi ,że każdy wierzący dostępuje usynowienia (Gal 3i4 rozdział)

 7. adzient said,

  23 lipca, 2010 @ 6:34 pm

  Kazimierz Serafin powiedział
  „Jeszua jednorodzony Syn Boży.Bóg ale w jakim sensie?”

  Dziwne pytanie.Jak to w jakim sensie .W NAJWYŻSZYM.TAKIM ,JAK BÓG OJCIEC.
  W Ap 5,13 OBAJ OTRZYMUJĄ TĘ SAMĄ CZEŚĆ.
  W HEBR 1 OJCIEC ZWRACA SIĘ DO SYNA SŁOWAMI „O BOŻE”

  Kazimierz Serafin powiedział
  „Do ludzi też napisano Bogowie jesteście.Jan10,34.”
  I to jest jedyny tekst (cytat ze starego testamentu) na którym zbudowano teorię.
  Z braku innych do zaprzeczenia Bóstwa Jezusa dobry i ten.TYLKO <ŻE TEN MÓWI O CZYMŚ INNYM.Ten mówi o cechach Boskich jakie posiada człowiek.Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga.Posiada możliwość oceny otoczenia i to tu wykazano (Jak się nie mylę w hebr Elohim)
  Zapewniam Cię,że nikt tu nie nazwał człowieka Bogiem POZA ŚWIADKAMI JEHOWY.
  Oni wolą tak nazwać człowieka ,a wzdrygają się przed określeniami tak Jezusa ,który poświecił dla nich całe życie i oddał je dla nich.

  Jest różnica pomiędzy nazwaniem szatana bogiem w formie karykaturalnym ,a określeniem takim wobec Jezusa ,który posiada pełnie Bóstwa (Kol 2,9) był i jest w postaci Bożej (Fil 2,6) i jest godny najwyższej czci (Ap 5,13)

  I do Niego zwraca się Bóg Ojciec "Do Syna zaś:
  Tron Twój, Boże na wieki wieków,
  berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego."(Hebr 1,8)

  On jest Bogiem Najwyższym – Ap 11,17
  (termin odnosi się do Jezusa.Zob wers 15"«Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca
  i będzie królować na wieki wieków»."
  Słowo "będzie" oddane w liczbie POJEDYNCZEJ MÓWI O JEDNEJ OSOBIE-CHRYSTUSIE).O Nim to powiedziano : "Panie, Boże wszechmogący"

  Ciekawe jest to ,że Świadkowie stworzyli sobie gradację bogów na większych i mniejszych.Czyli mają wielobóstwo ???

 8. adzient said,

  23 lipca, 2010 @ 6:38 pm

  „On gość powiedział”
  „W szema Istael slowo jeden czy jedyny oddane jest za pomocą hebrajskiego słowa „ehad” co oznacza jedność zespoloną np. I Mojż.1:5.; 2:24. Stad też wiara w jednego Boga w trzech osobach może mieć swoje uzasadnienie wypływające choćby ze sposobu używania hebrajskiego słowa „ehad””

  Pismo wspomina o trzech istotach Bożych.
  Hebr słowo Elohim – Bóg Bóg ((Bóstwo)) odnosi się do trzech osób .Jest to termin zbiorowy .Tak jak jest jedna rodzina ale może składać się z kilku osób .
  posłów. Czas na teksty :
  Pierwsze słowa biblii „na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”RODZ 1,1 W języku Hebr. istnieją 3 liczby :
  -pojedyncza odnosząca się do jednej osoby
  -podwójna odnosząca się do dwóch osób
  -mnoga odnosząca się do więcej niż trzech
  Właśnie w Rodz 1,1 jest użyta liczbę mnoga ELOHIM ,czyli troje. Niektórzy teologowie twierdzą ,że jest to tylko zobrazowanie wielkości (pluralis majesticus) ale następne teksty tego rozdziału wykluczają to KATEGORYCZNIE .w.26-i RZEKŁ Bóg (ELOHIM)”uczyńmy” człowieka .Dlaczego nie uczynię.Przecież tylko Bóg posiada moc twórczą?W Rodz 3,22 -rzekł Bóg :”człowiek stał się taki jak My”
  Nie taki jak ja tylko my ,co dowodzi ,że jest w kilku osobach.Jest to logiczne ,że gdy zestawimy te teksty razem otrzymamy trzy osoby całościowo tworzące Boga.
  Ciekawe jest to ,że to nie Mojżesz pisze o Bogu ,ale to Sam Bóg mówi o Sobie w liczbie mnogiej.
  Podobną symbolikę przedstawiamy również i my.Człowiek to dopiero mężczyzna + kobieta (lub na odwrót)

 9. Anonim said,

  9 stycznia, 2012 @ 7:03 am

  Warto zauważyć też, ze zwrot w liczbie mnogiej zwany po łacinie „pluralis majestatis” pochodzi ze średniowiecza a nie z czasów mojżeszowych dlatego odnoszenie go jako formy uwznioślającej osobę Boga w
  I Mojżeszowej jest błędem gdyż Mojżesz nie znał takiej formy.

 10. Gosia said,

  17 stycznia, 2012 @ 5:42 pm

  Mój Bóg jest jeden. Wypowiada i wysyła SŁOWO, które czyni to co ON chce
  i wysyła Swój oddech / Ruach ha Kodesz/ bez którego nawet Jego Syn Jahuszua [Jezus ] nic nie może uczynić

  .J 5,30 [Jezus mówi] „Ja sam z siebie nic nie mogę uczynić.
  Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy,nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał ”

  I po co tu wymyślać jakies dziwne teologie, ewangelia jest dla prostaczków

  .
  Gdy nasz kochany Jezus wstępuje do nieba mówi:
  Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do BOGA MEGO i Boga waszego.J.20,17

  Bóg Jahwe zna przyszłość. Tylko On jedyny wie kiedy Jego Syn przyjdzie na ziemię znów.Nie wiedzą tego ani aniołowie ,ani Syn Boży.

  Mój kochany Jezus uczy mnie w Ew.Mateusza 6,5 jak mam się modlić:
  Ojcze nasz,który jestes w niebie,niech się święci Imię Twoje,Niech przyjdzie królestwo Twoje.Bądź wola Twoja ………
  .i on też modli się do swego Boga nazywając Go tak jak my Ojcem w niebie.
  Ojciec chce takich czcicieli którzy oddawaliby Mu cześć w Duchu i w prawdzie.Jezus mówi do Samarytanki:
  Nadchodzi jednak godzina,owszem już jest., kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,a takich to czcicieli chce miec Ojciec. Bóg jest duchem potrzeba więc by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.J.4,23-24.

 11. Wojtek said,

  18 stycznia, 2012 @ 1:52 pm

  J 1,14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
  I oglądaliśmy Jego chwałę,chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

  J 6,27 [rzekł im Jezus] :Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.

 12. Izajasz said,

  18 stycznia, 2012 @ 1:54 pm

  Słowo Boga powiedziane przez proroka Izajasza :
  Iz 55,10-11 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba
  i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi,nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego,
  tak słowo, które wychodzi z ust moich,nie wraca do Mnie bezowocne,
  zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.

 13. Gosia said,

  19 stycznia, 2012 @ 10:09 am

  Bóg jest jeden.
  Wysyła SŁOWO. które dokona tego co On chce i spełni pomyślnie swoje posłannictwo.. / Iz.55,11 /
  ….słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa
  Bóg wysyła swój oddech Ruach HaKodesz ,bez którego nawet Jego Syn Jahuszua nic nie moze uczynić. / J 5,30 /
  [ Jezus mówi] Ja sam z siebie nic uczynić nie mogę. Tak jak słyszę sadzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego , który mnie posłał.
  J 5, 37 Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie swiadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu , ani nie widzieliscie Jego oblicza; nie macie także słowa trwającego w was, bo wyscie nie zaufali temu , którego On posłał.
  J 6,57 Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja zyję dzięki Ojcu,tak ten , który spożywa mnie będzie żył przeze mnie.
  Dzieje Apostolskie 10:38 – „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.”

  J 6,27 Jego to [ Jezusa ] bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec.

  I Kor 15,28 A gdy już wszystko zostanie Jezusowi poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu , który Synowi poddał wszystko , aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

  Pieśń nowa Ap 5.9 I taką nową pieśń śpiewają: „Godzien jesteś [Jahuszuo] wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć,bo zostałeś zabity i za cenę krwi wykupiłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka , ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami aby Mu służyli ,i będą rządzić ziemią.’

  Dziękuję Ci Ojcze za Twój wspaniały plan zbawienia ludzi w Twoim Synu Jahuszua HaMaszijah.

  I Piotr 1, 18 Wyscie dzięki Jezusowi uwierzyli w Boga , który go wzbudził z martwych i udzelił Mu chwały tak , że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

  Dzieje Apostolskie 3:13 – „Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił sługę swego, Jezusa.”

 14. Brat said,

  20 stycznia, 2012 @ 10:00 am

  Nie przyjmowanie poglądu, że Pomazaniec Boży Jezus Chrystus otrzymał szacunek i wyniesienie należne Mu w związku z pokonaniem grzechu poprzez rozwinięcie doskonałego charakteru, jest jedną z największych tragedii w myśli chrześcijańskiej.
  Szeroko rozpowszechniona doktryna „trójcy” czyni Jezusa Bogiem. Ponieważ Bóg nie może być kuszony (Jk 1:13) i nie ma możliwości grzeszyć, oznacza to, że Chrystus nie musiał walczyć z grzechem. Jego życie na ziemi było więc pozą, doświadczał tego, co człowiek, ale rzeczywiście nie odczuwał duchowego i fizycznego dylematu, który odczuwa ludzkość, ponieważ nie miało to na niego bezpośredniego wpływu.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: