Prześladowani chrześcijanie

Zwróć się do Chrystusa (Kevin Williams)

Afganistan

Nazywam się Abib. Tam jest moja żona Amida, mam dwoje małych dzieci. Jak widzicie, żyję w tym namiocie na pustkowiu, ponieważ jakiś czas temu miałem wizję Jezusa Chrystusa. Powiedział do mnie: „Ja jestem Tym, którego masz naśladować”. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi i powiedziałem o tym swojej rodzinie, bardzo się zezłościli. Moja żona powiedziała, że nasza rodzina powie o nas talibom. Jeśli talibowie nas znajdą, od razu zabiją mnie, zabiorą moje dzieci, uczynią z nich radykalnych muzułmanów, a moją żonę oddadzą komuś innemu. Wy jesteście moją rodziną, wy jesteście moimi braćmi i siostrami. Jeśli wy nic nie zrobicie, to kto zrobi? Wasz głos coś zmieni. Proszę, zróbcie coś.

OpenDoors – Służymy prześladowanym chrześcijanom na całym świecie

Czy wiedziałeś? (misje chrześcijańskie)

Pan zapomina wszystkie nasze grzechy (Charles Spurgeon)

23 lipiec

Grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej” Heb. 10, 17

Dzięki łasce Przymierza Pan spogląda na nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Nie wspomina żadnych nieprawości naszych. Grzechy wszelkiego rodzaju tak traktuje, jakby ich nigdy nie było; jakby wykreślił je całkiem ze Swojej pamięci. O cudzie łaski! Bóg czyni to, co wydaje się niemożliwe. Jego miłosierdzie sprawia cud, wykraczający daleko poza wszystkie inne cuda.

Nasz Bóg nie chce wiedzieć już nic o grzechach naszych, skoro ofiara Chrystusa Pana umocniła zawarty z nami związek. Możemy radować się w Nim bez obawy, że nieprawość, którą nam odpuścił, pobudzi Go do gniewu. Zwróć uwagę na to, że Bóg postawił nas wpośród dzieci Swoich; uznał nas za sprawiedliwych; cieszy się z nami, jakbyśmy byli niepokalanie święci. Stawia nas nawet na odpowiedzialnych stanowiskach, powierza nam obronę Jego czci, czyni nas szafarzami Swoich klejnotów królewskich, zarządcami Ewangelii. On ceni nas i obdarza nas urzędem; to jest najwyższym i najlepszym dowodem, że nie pamięta naszych grzechów. My wszakże, jeśli nawet przebaczyliśmy wrogowi, wahamy się okazać mu zaufanie, uznając to za nierozsądne. Ale Pan zapomina wszystkie grzechy nasze i obchodzi się z nami, jak gdybyśmy nigdy nie zbłądzili. Duszo moja, otrzymałaś wielką obietnicę! Uwierz w nią i bądź szczęśliwa!

Klejnoty Obietnic Bożych (1958 r.)

Dzień sądu jest prawdziwy (Tim Conway)

Zdobywaj dusze dla Pana (Charles Spurgeon)

21 lipiec

Ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy na wieki wieczne” (Dan. 12, 3)

Jest to Słowo, które mnie ożywia. Dla błogosławieństwa tego warto żyć. Mądrość człowieka jest zaletą, Słowo Boże wszakże mówi tu o mądrości niebieskiej, którą Pan obdarza wszystkich. O, gdybym poznał mego Boga, mego Zbawcę! pragnąłbym wtedy być prowadzony mądrością Bożą, stosowałbym w życiu moim mądrość niebiańską i chodziłbym w jej świetle. Czy życie moje jest mądre? Czy szukam tego, czego szukać powinienem? Czy żyję tak, by w godzinie śmierci mieć pokój i zadowolenie z mego życia? Tylko taka mądrość zapewni mi wieczny blask światłości niebieskiej.

Zdobywać dusze dla Pana — to rzecz chwalebna. Muszę mieć mądrość, daną mi z góry, aby choć jednego grzesznika przywieść do sprawiedliwości. Obym posiadł poznanie Boga, człowieka, Słowa i Chrystusa, abym potrafił przyprowadzić do Niego wielu moich współbraci! Poświęcę się tej pracy, a nie spocznę, póki celu tego nie osiągnę. Będzie to lepsze, niż zdobyte zaszczyty dworskie, uczyni mnie to bowiem gwiazdą, gwiazdą świecącą na wieki; może nawet więcej, bo zaświecę, jako wiele gwiazd. Podnieś się, duszo moja! Panie, ożyw mnie!

Klejnoty Obietnic Bożych (1958 r.)

Chwała Chrystusa (John Piper)

Katolicyzm a Biblia (film)

Czy Jesteś zbawiony? (Paul Washer)

« Older entries

%d blogerów lubi to: