Aniołowie strzegą wierzących

Klejnoty Obietnic Bożych (1958 r.)

8 lipiec

Zatacza obóz Anioł Pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich” (Psalm 34, 8)

Nie możemy widzieć aniołów, wystarczy jednakże, że oni nas mogą widzieć. Anioł Boży, który jest aniołem przymierza, i chociaż nigdy go nie widzieliśmy, mimo to miłujemy go; Jego oko we dnie i w nocy jest na nas zwrócone. Ma On wojsko aniołów za sobą i każe im być strażnikami świętych Pańskich, aby strzegli ich od wszelkiego zła. Jeżeli diabły wyrządzają nam szkody, to duchy światłości oddają nam usługi.

Zwróćcie uwagą na to, że Anioł Pański nie gości tylko chwilowo wśród nas, nie nawiedza nas na chwilę, ale zatacza stały obóz około nas. Główna kwatera armii zbawienia jest tutaj, gdzie żyją ci, którzy uwierzyli Bogu. Ten obóz otacza wiernych, aby nie mogli być zaatakowani z żadnej strony, gdyż przeciwnik nie zdoła złamać szańców anioła Pańskiego. Oto pewna obrona, straż, zawsze czuwająca. Ochraniani przez posłów Bożych, nie jesteśmy narażeni na niespodziewane napaści, ani na zwyciężenie przez moce ciemności. Pomoc zawarta jest w tej obietnicy — pomoc wielkiego Wodza, naszego Zbawiciela: tę pomoc otrzymamy zawsze dopóki wojna nie zostanie ukończona, a pole walki nie będzie zamienione na ojczyznę pokoju.

%d blogerów lubi to: