Odłączcie się – o ekumenizmie

Znany polski pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów – Mateusz Wichary – napisał na swoim blogu:

Perspektywy. Wpływ zasad protestantyzmu widać we współczesnym katolicyzmie. Ustawy Drugiego Soboru Watykańskiego wyraźnie nawiązują do protestanckiego akcentu na głoszenie Słowa i udostępnianie go wiernym. Również szersze włączenie laikatu do liturgii i nauczania ciąży ku protestanckiej nauce o powszechnym kapłaństwie. Protestantyzm znów z uwagą obserwuje rozwój katolickiej teologii biblijnej. Tendencje te stwarzają nadzieję na nową płaszczyznę porozumienia i współpracy pomiędzy katolicyzmem i protestantyzmem, w myśl Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą” (Jana 17:17). (Pogrubienie dodane)

John MacArthur powiedział:

„Katolicyzm to nie jest inne wyznanie chrześcijańskie – to inna religia”

„To jest inna Ewangelia, to nie jest prawdziwa Ewangelia”

Polecam wysłuchać polskiego tłumaczeniu fragmentu wykładu MacArthura nt. katolicyzmu: http://www.youtube.com/watch?v=O6zUVnB1m1k&feature=channel_video_title

A więc jaki jest stan współczesnych kościołów ewangelicznych? Współpraca z księżmi katolickimi? To tragiczne.

Apostoł Paweł miał takie zdanie nt. Ekumenizmu z głosicielami fałszywej ewangelii:

„Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Gal. 1,6)

Nauka katolicka nie może dać zbawienia z prostego powodu: księża głoszą potępiającą herezję, że do zbawienia potrzebne jest zapracowywanie na zbawienie, podczas gdy Biblia mówi, że życie wieczne otrzymujemy wyłącznie przez wiarę poprzedzoną odwróceniem się od grzechu. Bóg nie może działać w kościołach, które wchodzą w porozumienie z synagogą szatana. Zapraszanie księży katolickich by głosili na konferencjach organizowanych przez ewangelicznych chrześcijan to zdrada Ewangelii i zwodzenie ludzi w myślenie, że Kościół Katolicki to chrześcijański kościół, a zatem nie ma potrzeby opuszczania tej instytucji.

2 Koryntian 6:

(14) Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?
(15)  Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?
(16)  Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
(17)  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was
(18)  I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący

13 Komentarzy

 1. REMI said,

  14 kwietnia, 2011 @ 3:54 pm

  Katolikom powinniśmy głosić Słowo Boże. Oni są zwiedzeni przez swoich nauczycieli. Przede wszystkim powinniśmy sie modlić o ich nawrócenie. Nie możemy jednak pozwolic im, aby głosili ewangelię wg. Rzymu- bo to jest inna Ewangelia. Naszą bronią jest SŁOWO BOŻE.

 2. Mariusz said,

  15 kwietnia, 2011 @ 2:58 pm

  „Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.” – Łk 9:49-50

  „Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę;” – Flp 1:18

  Mogę wiec sparafrazować Ap. Pawła (Gal 2:14) : Jeśli ty nie masz doskonałości poznania czemu zmuszasz innych do tego aby mieli doskonałość poznania ?

  „Jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać;” – 1Kor 8:2

  Czy jeśli Duch Święty wylał się na niewierzących, czemu my mamy ich dalej potępiać ? Znam wielu katolików mówiących językami i czczących zmartwychwstałego Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela !

  Uważam że bez ekumenii nigdy nie wypełnimy obietnicy Jezusa objawieniu jego chwały całemu światu (przed jego przyjściem oczywiście):

  „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” – J 1335
  „A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.” – J 12:32

  Nie mówię aby iść na kompromis z prawdą, ale aby być posłusznym Bogu i iść za prowadzeniem Ducha Świętego. Zamiast krytykować katolików dziękujmy Bogu, że Katolicyzm uratował Polskę przed tym wszystkim co spotkało Europę (homoseksualizm, aborcja itd…) i módlmy się za nich aby Pan otworzył ich oczy na prawdę i dał odwagę aby odważyli się przyznać do błędu i wrócić do światła.

 3. REMI said,

  15 kwietnia, 2011 @ 5:05 pm

  Zgadzam się – módlmy się za katolików. Ale tak jak napisalem musimy głosić im Ewangelię. Muszą odstąpić od swoich błędów ( herezji). Muszą narodzić się na nowo i uwierzyć, ze Jezus jest JEDYNĄ drogą do Ojca.

 4. Mariusz said,

  15 kwietnia, 2011 @ 9:48 pm

  „A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego” – Łk 6:41-42

  „I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.” – Flp 2:3

  Upominaj w miłości, nie wywyższaj się. Kto ci dał prawo mówić kto co MUSI ? Protestanci nie mają monopolu na zbawienie.

  Bezbożnik do królestwa niebieskiego nie wejdzie! To prawda. Ale ten kto szuka Boga szczerym sercem będąc w nawet w niewoli kłamstwa kleru ten w królestwie Bożym znajdzie się szybciej niż ten kto będzie oskarżał braci swoich aby wywyższyć się przed nimi.

  Powtarzam: Znam wielu katolików którzy szukają Jezusa, wielu którzy go znaleźli i wielu takich którzy potrzebują naszej pomocy aby uwolnić się z paplaniny prawa. Opuszczanie ich (odłączenie się od nich) uważam za wyjątkowo niemiłosierne.

 5. REMI said,

  16 kwietnia, 2011 @ 12:00 pm

  ŻLE MNIE ROZUMIESZ . Ja nikogo nie zmuszam. Nikogo nie oskarzam. Chcę glosic ewangelię. Powinnismy im głosić ewangelię, aby uwierzyli, ze tylko JEZUS jest jedyną drogą do OJCA. Ja chcę im pomóc, poniewaz są zwiedzeni przez swoich nauczycieli. Dobrze, ze szukają JEZUSA i my musimy im pomagać. Nie możemy jednak prowadzic spotkan ekumenicznych i sluchac ich ludzkich nauk. Kochajmy katolikow i glosmy im prawdziwego ŻYWEGO BOGA.

 6. Mariusz said,

  17 kwietnia, 2011 @ 4:23 pm

  Dwa pytania:

  A jak chcesz im głosić żywego Boga bez spotkań ekumenicznych ?

  Co zrobisz jak trafisz na katolika (lub spotkanie katolickie) który ma więcej objawienia żywego Boga i lepszą z nim relacje niż ty ?

 7. REMI said,

  17 kwietnia, 2011 @ 7:07 pm

  Nie muszę glosic na spotkaniach ekumenicznych.
  Druga odpowiedź – ja nie oceniam , kto ma więcej objawienia czy lepsza relację. Nię robię żadnych kalsyfikacji.

 8. ef said,

  26 listopada, 2012 @ 12:58 pm

  rzeczywiście ekumenizm z tak pojmowaną katolicką nauką o zbawieniu byłby niedopuszczalny, gdyby nie to, że katolicy także wyznają, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, przez ofiarę i krew Chrystusa. A czyny? skoro „sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” to czym jest wyznawanie wiary, jeśli nie CZYNEM, który prowadzi do zbawienia. Sądzę, że chodzi o takie czyny, a poza tym katolicyzm dopuszcza jak najbardziej możliwość zbawienia w ostatniej chwili życia, nawet kiedy jeż nie ma moźliwości na żaden inny czyn, poza tym zacytowanym. No chyba, że czegoś nie rozumiem

 9. usiek said,

  16 czerwca, 2013 @ 4:52 pm

  Poraża mnie Pana niekompetencja w sprawach, o których się Pan wypowiada.
  Radzę dokształcić się nawet w temacie chrześcijaństwa.
  Chrystus był obrzezany…. Czy to znaczy, że należał do synagogi szatana?
  Co Pan wie o teorii ewolucji, o które się Pan tak pewnie wypowiadał? Jak już coś się krytykuje, to trzeba mieć o tym JAKIEKOLWIEK pojęcie.
  Z Bogiem, pozdrawiam

 10. purytanin said,

  18 czerwca, 2013 @ 1:16 pm

  Chrystus był obrzezany…. Czy to znaczy, że należał do synagogi szatana?

  Chrystus żył w czasach, w których obrzezanie było OBOWIĄZKIEM każdego Żyda, bo były to czasy Starego Testamentu.
  Natomiast tak oto wypowiedział się apostoł Paweł o osobach, które chciały zachowywać zakon:

  Gal.
  (2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. (3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

  A więc obrzezanie (czyli przyłączenie się do grupy ludzi odrzucających ewangelię) oznacza wypadnięcie z łaski. Więc pański argument świadczy o tym, że to Pan powinien się dokształcić w tematyce biblijnej.

  Tak samo jest z ekumenizmem – dołączając do grupy odrzucających darmową łaskę (w tym przypadku Kościoła katolickiego) protestanci dają sygnał katolikom: „Wszystko jest OK. Jesteście naszymi braćmi”. To się nazywa odstępstwo od chrześcijańskiej wiary i gdyby Reformatorzy o tym usłyszeli, wywróciliby się w grobie.

 11. adi said,

  5 grudnia, 2015 @ 7:21 pm

  Witaj puritan.
  Jaką ewangelię tutaj głosisz?
  Kiedyś miałeś może kanał you tube, bo szukam takiego filmu animowanego o historii biblijnej a pamiętam, że coś takiego miałeś.

 12. purytanin said,

  7 grudnia, 2015 @ 10:04 pm

  Czy chodziło Tobie o film „Światłość Świata”?

 13. adi said,

  10 grudnia, 2015 @ 12:49 pm

  O tak ,dzięki!
  pozdrawiam


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: