Dave Hunt i kalwinizm

Na forum protestanckim podany został link do wykładów Dave Hunt’a nt. kalwinizmu.  Oto jak wiarygodny jest to człowiek:

Czy to nie dziwne: Dave Hunt – człowiek nie posiadający żadnego wykształcenia teologicznego – zarzuca dawnym oraz współczesnym tłumaczom Biblii, że źle przetłumaczyli Dzieje 13,48?

Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. – BW
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. – BT
Słysząc te słowa poganie radowali się bardzo i wysławiali słowo Pańskie. A wszyscy, którzy według przeznaczenia mieli osiągnąć życie wieczne, uwierzyli. – BWT
To tedy słysząc pogani uradowali się i chwalili słowo Pańskie, a uwierzyli ile ich jedno było zrządzonych ku żywotowi wiecznemu. – BB
A słysząc to poganie, radowali się i wielbili słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było sporządzonych do żywota wiecznego. – BG
Zaś poganie, słuchając, radowali się oraz wynosili Słowo Pana, a ci, którzy uwierzyli, byli wybrani * do życia wiecznego. [* także: wyznaczeni, mianowani, ustanowieni] – NBG
Słysząc to poganie cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego – BP
And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed. – KJV
audientes autem gentes gavisae sunt et glorificabant verbum Domini et crediderunt quotquot erant praeordinati ad vitam aeternam – Wulgata

Ale:
Kiedy to usłyszeli ludzie z narodów, zaczęli się radować i wychwalać słowo Jehowy, wszyscy zaś, którzy byli odpowiednio usposobieni do życia wiecznego, uwierzyli. – PNŚ (Przekład Strażnicy)

Wszystkie znane przekłady Biblii (oprócz przekładu Świadków Jehowy) przekazują myśl, że uwierzyli wszyscy mieszkańcy Antiochii, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. A przekład sporządzony przez Dave Hunta zgadza się z przekładem Biblii Nowego Świata – a więc fałszerstwo jest ewidentne.

2 Kor. 4
(2) lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem.

26 Komentarzy

 1. saffek said,

  27 kwietnia, 2011 @ 12:41 pm

  Myślę, że warto byłoby podać ten link i przeanalizować źródło. Jeśli chcesz pisać teksty, które jest sens czytać, to postaraj się docierać bezpośrednio do źródła.

 2. purytanin said,

  27 kwietnia, 2011 @ 5:46 pm

  Hunt powiedział, że tekst ten powinien brzmieć: disposed themselves to believe, czyli „którzy usposobili się by uwierzyć”. Jak zauważa James White, który prowadził z nim debatę, tylko jeden „przekład” Biblii przekazuje takie znaczenie – Biblia Świadków Jehowy. Więcej możesz poczytać tutaj: http://beggarsallreformation.blogspot.com/2006/02/acts-1348-eavesdropping-at-carm.html

 3. env209p said,

  9 Maj, 2011 @ 11:12 pm

  „byli przygotowani” jest w przekładzie Ligi Biblijnej…

 4. purytanin said,

  10 Maj, 2011 @ 8:43 am

  A według jakiego słownika grecki wyraz τάσσω tassō może być przetłumaczony na „byli przygotowani”?

 5. Jurek said,

  10 Maj, 2011 @ 8:02 pm

  Wg Wielkiego Słownika grecko-polskiego NT R.Popowskiego „tasso” to:
  umieszczać na pozycji, umieszczać na stanowisku;
  wyznaczać, ustanawiać, mianować;
  polecać, nakazywać, postanawiać

  W przypadku Dz 13,48 najwierniejsze tłumaczenie wyglądałoby tak: „wyznaczeni do życia wiecznego”.
  Bardzo kalwińsko nawiasem mówiąc. ;)

 6. Jurek said,

  11 Maj, 2011 @ 9:06 pm

  A jak Hardi skomentujesz wyżej opisaną manipulację Hunta?

 7. 7 adwent said,

  14 Maj, 2011 @ 6:47 am

  A jak rozumiecie te słowa Apostoła Pawła skierowane do Tymoteusza skoro osoby z góry przeznaczone do zbawienia nie mogą go utracić to apostoł Paweł pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego „się pomylił”. por. II Tym. 2:5-13

 8. 7 adwent said,

  14 Maj, 2011 @ 6:48 am

  Co to znaczy, że Jezus wyprze się tych, którzy nie dochowują wiary czy to znaczy , że oni nigdy nie wierzyli? to absurd!

 9. Hardi said,

  17 Maj, 2011 @ 7:36 pm

  Dyskusja z kalwinistami na temat „predestynacji” to jak rozmowa ze Świadkami Jehowy na temat tego kim jest Jezus, i tak nie dociera do nich to co jest napisane w biblii bo przyjmują najpierw doktrynę, a później na siłę szukają w biblii wersetów i nimi manipulują tak, aby pasowały do ich filozofii. Dla nich „wszyscy” nie oznacza WSZYSCY tylko „wybrani”, oczywiście to dziwactwo stosują tylko w teologii, bo w życiu codziennym jednak jest zupełnie inaczej, w tedy wszystko oznacza WSZYSTKO, a nie tylko jakąś wybraną część. Kalwiniści nie chcą zrozumieć tego, że słowo „wybrany” nie oznacza „wskazany palcem”, ale tłumacząc na język współczesny „zauważony/dostrzeżony”, dlatego też nikt z wybitnych biblistów i fachowców od greki i hebrajskiego nie jest kalwinistą, bo to jest dla nich absurdalne, tak samo dlatego też w Izraelu kalwinistów jest jak na lekarstwo, bo ci, którzy się znają nie dadzą się wyrolować i prowadzić w maliny tą kalwinistyczną manipulacją, to samo dotyczy się tych, którzy szczerze czytają biblię, tam kalwinizmu nie wyczytają, bo nawet jeśli chodzi o Izrael i o ich „wybranie” to widać jasno jak na dłoni, że izraelita mógł być pozbawiony „honoru” mógł zostać wygnany czy skazany na śmierć, on oraz cała jego rodzina, więc w tym momencie traci status „wybranego”, zaś obcokrajowiec mógł dołączyć do izraelitów i stać się częścią nich, czyli stał się „wybranym”. Nawet na kartach ST pada kalwinistyczna doktryna, bo wybrany przestaje być wybranym, a niewybrany staje się wybranym. Z resztą samo przyjście mesjasza obala kalwinizm, bo nagle wybrani przez Boga (Izrael) tracą ten status, a otrzymują go inni. Więc, albo Bóg nie mówił prawdy o wybraniu Izraela, albo słowo wybrany, ma jednak zupełni inne znaczenie o czym pisałem, a że Bóg jest prawdą, to wniosek jest prosty.

  Dziękuje Bogu, za to, że On nie jest kalwinistą bo w tedy nie mógłbym być zbawiony, bo wybrany był Izrael, a nie poganie, ale oni odrzucili mesjasza i utracili swoje wybranie, a ono przeszło na innych, co w myśl kalwinizmu jest niemożliwe.

 10. 7 adwent said,

  18 Maj, 2011 @ 5:46 am

  John Wesley na temat tzw. wiecznego bezpieczeństwa

  „Ci, którzy twierdzą, że zbawienia nie można w żaden sposób utracić, rozumują w przedziwny sposób. Mówią oni, że

  żadna z lamp żadnej z panien nigdy nie zgaśnie [Mat. 25:]
  żadna roślina nie zostanie zagłuszona przez ciernie [Mat. 13:22]
  żadna latorośl w Chrystusie nigdy nie zostanie odcięta [Jan 15:6]
  żadne imię nie zostanie wymazane z Księgi Żywota! [Obj. 3:5]
  Twierdzą, że sól nigdy nie może utracić swego smaku [Mat. 5:13]
  że nikt nie może „przyjąć łaski Bożej nadaremnie” [II Kor. 6:1]
  ani zakopać swoich talentów [Mat. 25:25]
  ani zlekceważyć tak wielkiego zbawienia [Hebr. 2:3]
  ani obejrzeć się do tyłu przykładając rękę do pługa [Łuk. 9:62]
  Że nikt nie może zasmucać Ducha Świętego [Ef. 4:30] aż zgaśnie [I Tes. 5:19]
  ani „zaprzeć się Pana, który go odkupił” ani „sprowadzić na siebie zguby” [II Piotra 2:1]
  Że nikt, ani żadna wspólnota wierzących, nie może stać się tak letnia, że Jezus wypluje ją ze swoich ust [Obj. 3:16]

  Zużywają mnóstwo papieru, żeby dowieść, że jeśli się ktoś zgubił, to nigdy wcześniej się nie znalazł; że jeśli upadł, to nigdy wcześniej nie stał. Ich zdaniem, jeśli ktoś został wyrzucony na zewnątrz, to nigdy wcześniej nie był wewnątrz, a jeśli usechł, to nigdy wcześniej nie był zielony [Jan 15:6].

  Twierdzą, że jeśli się ktoś cofa [Hebr. 10:38], to nie ma się skąd cofać. Że jeśli ktoś odpada w duchową ciemność, to nigdy wcześniej nie był oświecony; że jeśli ponownie dałeś się opanować brudom świata, to znaczy, że nigdy wcześniej nie zostałeś od nich wyzwolony [II Piotra 2:20-22], a jeśli stałeś się rozbitkiem w wierze [I Tym. 1:19-20], to nigdy wcześniej statek Twej wiary nie istniał. Krótko mówiąc, twierdzą oni: „Jeśli dostałeś, to nie możesz stracić, a jeśli straciłeś, to nigdy nie miałeś”. Niech nas Bóg broni przed przyjęciem doktryny, której trzeba bronić tak fałszywym rozumowaniem”.

 11. Hardi said,

  19 Maj, 2011 @ 2:23 pm

  kalwinizm gubi się w tym wszystkim ;-) ktoś kto był wybrany nie jest wybrany itd.

 12. Jurek said,

  19 Maj, 2011 @ 4:21 pm

  Powtarzam pytanie:
  A jak Hardi skomentujesz wyżej opisaną manipulację Hunta?

  I przypominam, że ignorowanie rozmówców z jednoczesnym kontynuowaniem wpisów jest trollowaniem.

  Przy okazji, gdzie jest napisane, że wybranie Izraela jest wybraniem do zbawienia?

 13. Stanisław said,

  9 czerwca, 2011 @ 8:34 am

  Odpowiedz moja jest taka -jak rozróżnisz to co cytował diabeł a Jezus z Pisma gdy był kuszony na pustyni po chrzcie w Jordanie; może diabeł dobrze zastosował Słowa Boże? Uczniom tez coś się zdawało i chcieli spuścić ogień z nieba, a Jezus im powiedział …”nie wiecie jakiego Ducha jesteście” Nie składajmy złego świadectwa o Ojcu, biada nam; Bóg mówił o tym „przyjaciołom” Joba.

 14. 28 lipca, 2011 @ 1:54 pm

  Tak sobie czytam wypowiedzi różnych chrześcijan rożnych denominacji i zadaję sobie pytanie, Czy oni wiedzą coś o chodzeniu w Duchu Świętym? Albo czy oni pojmują znaczenie tego, że zrozumienie i poznanie daje Bóg Jahwe? Zakładam, że tu się wypowiadają osoby które znają Imię Boga, które objawił nam Jego Syn Chrystus!Piszę Chrystus bo Jezus to dość popularne latynoskie imię, a Chrystus jest tylko 1!
  Duch Święty mówi że mamy badać WSZYSTKO, a co cenne zachowywać.
  W innym miejscu napisano, że kto by nauczał nie zgodnie z Prawdą Chrystusową niech będzie przeklęty.W Objawieniu w 22 rozdziale jest Słowo do tych co dodają i ujmują z Biblii.
  Mesjasz mówi, że jeśli ktoś by nie wierzył Jemu niech uwierzy Jego czynom.
  A ja sobie tak myślę-od siebie-że historia życia Jana Kalwina jest dowodem tego co miał w sercu.To było jego świadectwo.Specjaliści od badania przekładów Biblii stwierdzili, że wprowadzono ok 12 000 zmian w stosunku do oryginału-oryginał mógłby być tylko hebrajski, bo nie wielu apostołów znało rzymski i grecki, i jakoś nie chcę mi się wierzyć, że anioł Jahwe mówił do Miriam po grecku,łacinie czy nawet aramejsku, o tym że pocznie dziecię zwane Synem Najwyższego-wg biblistów mesjanistycznych NT został spisany po hebrajsku a potem przetłumaczony na grecki.Ale to inna historia.
  Jan Kalwin dowiódł swoim życiem i swoimi doktrynami, że nie jest nawet protestantem, a co dopiero dzieckiem Boga.Warto poczytać historie o tym panu, zanim będziecie sądzić kogoś na podstawie swojej nie wiedzy.
  Mówi się, że gdyby dziś Chrystus zstąpił w ciele tak jak 2000 lat temu, to zabiliby Go chrześcijanie szybciej niż wtedy.Dlaczego, bo nie mogą zaakceptować nauki Chrystusowej wg samego Mesjasza.
  Szczerze polecam wykłady Dave Hunta na temat zwiedzionego chrześcijaństwa i powrotu do biblijnych korzeni.Dopóki nie zrozumiecie, że zwiedzeniu uległo więcej niż 50% nominalnego chrześcijaństwa nie macie żadnej wiedzy o tym co się dzieje teraz i jakie filozofie są modne w chrześcijaństwie.Gdyby Mesjasz przyszedł dziś po swój Kościół [pochwycenie] to nie wiem jak wielu zostałoby zabranych z pośród dzieci Bożych które stały się nimi po wyznaniu i zanurzeniu, żyjemy chyba w najbardziej odstępczych od nauk Słowa Bożego czasach w historii tej planety.A ponieważ rozszerzy się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Mat.24:12
  Hallelu Yah!

 15. purytanin said,

  28 lipca, 2011 @ 2:01 pm

  Paweł,
  Co prawda nie jest to notka o Janie Kalwinie, a o fałszerstwie Dave Hunta, to chętnie bym się dowiedział co takiego uczynił ów człowiek, że odbierasz mu tytułu dziecka Bożego??

 16. 28 lipca, 2011 @ 2:09 pm

  A to już zostawię Twojej wnikliwości i duchowości.Poszukaj, poszperaj, znajdź, zbadaj sprawę,nie wierz mi na słowo,nawet o Swoim Słowie Bóg mówi aby je badać.Jeśli wolisz babrać się w szambie zamiast wypełniać to co teraz jest nakazem czasów: Najpierw jednak ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom. Mar.13:10 to Twoja sprawa.Napisałem komentarz i nic więcej nie dodam.Wybacz więc, że nie spełnię Twojej prośby i pozostawię swój komentarz na wyśmianie i krytykę.
  Pozdrawiam.
  PM

 17. purytanin said,

  28 lipca, 2011 @ 6:24 pm

  Zupełnie nie rozumiem twojego postępowania. Zarzucasz Kalwinowi bycie fałszywym nauczycielem bez poparcia tego żadnymi konkretami, wspominasz o jakimś szambie i uciekasz.

  Jeśli cię interesuje, to poczytaj sobie o tym w jaki sposób Jan Kalwin zabiegał o pojednanie się z Bogiem swojego prześladowcy – szaleńcy o nazwisku Miguel Servet. Servet żądał śmierci Kalwina, a Kalwin demonstrował mu miłość bliźniego. Polecam: http://turretine.blogspot.com/2010/01/kalwin-i-servet-fina-tragedii.html

 18. abraq said,

  11 lutego, 2012 @ 9:04 pm

  Znaczy Servet spalił Kalvina?

 19. purytanin said,

  12 lutego, 2012 @ 10:48 pm

  Kalwin i Servet – finał tragedii http://turretine.blogspot.com/2010/01/kalwin-i-servet-fina-tragedii.html

 20. abraq said,

  13 lutego, 2012 @ 8:56 am

  – głoszenia nauk heretyckich,

  – naruszenia zarządzeń króla,

  – ucieczki z więzienia królewskiego,

  i skazał na karę

  – grzywny w wysokości 1000 liwrów (na rzecz króla),

  – przewiezienie Serveta i jego ksiąg głównymi ulicami miasta na miejsce kaźni,

  – spalenie żywcem na wolnym ogniu.

  OCZYWIŚCIE W IMIĘ BOŻE :) AŻ STRACH POMYŚLEĆ CO BY BYŁO, GDYBY KALWINIŚCI RZĄDZILI SWIATEM

 21. abraq said,

  13 lutego, 2012 @ 9:08 am

  I jeszcze jeden „cymes” o raju Kalwina w Genewie:.

  Pewnego ranka mieszkańcy ujrzeli szubienice, wzniesione na licznych publicznych placach miasta, a na każdej z nich afisz: „Dla każdego, kto źle będzie mówić o imć Kalwinie”. List „sługi Bożego” wyjaśnia jego stanowisko:

  „Jest rzeczą konieczną, aby pozbyć się tych przeklętych nikczemników, którzy nawołują ludzi, aby ci się nam przeciwstawiali, oczerniając nasze postępowanie – takich łajdaków musimy wyplenić.”

 22. Jurek said,

  23 lutego, 2013 @ 4:28 pm

  Pod adresem http://horn.idl.pl/?odpowiedz-na-wyklady-dave-hunta-o-kalwinizmie,24 Marek Handrysik wypunktowuje nieuczciwości i błędy Hunta.

 23. christianinroman said,

  25 marca, 2013 @ 9:49 am

  roman powiedział . Hardi czytaj list do Rzymian rozdziały 9 do 11, zobaczysz że chrześcijanie nie są ,, nowym” lub ,,duchowym Izraelem”.,, A tak według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was, lecz według wybrania są miłymi dla ojców. Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie żałuje” – do Rzymian 11:28,29.

 24. tymianek said,

  25 marca, 2013 @ 11:03 pm

  Czepiacie się Hunta że czepia się do kalwina i źle przetłumaczonego tekstu,a ja Wam mówię że go rozumiem. Hunt jest Berejczykiem podobnie jak ja, tyle że Hunt bada pismo od ponad 30 lat. Co do Kalwina to nie będę się rozpisywał,dla mnie to oczywiste że w wielu kwestiach się po prostu mylił i tyle,podobnie jak np. Luter czy Augustyn, co nie umniejsza ich rewelacyjnych teorii. Huntowi chodzi o KONTEKST jeżeli wiecie o czym mówię. Tłumaczenia dosłowne nie oddają w pełni tego co wynika z tekstu. Nowy Testament napisano po grecku ale z zachowaniem Hebrajskiej retoryki biblijnej. Przecież różne słowa w grece koine podobnie jak w hebrajskim mają wiele znaczeń a ich sens wydobywamy z KONTEKSTU. Przytoczę słynny cytat na którym św.Cyprian zbudował autorytet papiestwa czyli Mt 16:18 ” A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.” (BW). Jak widzimy i jak wiecie WSZYSTKIE tłumaczenia podają takie tłumaczenie iż sens wskazuje że Piotr jest opoką.Tymczasem dobrze wiecie że badacze biblijni nie łączą słów „Petra” czyli „Piotr” z „petros” czyli „opoka,skała”. Tłumaczenia mówią co innego i to przez tyle wieków jednak KONTEKST tekstu wskazuje że Pan Jezus mówił o Piotrze jako kamyku, odłamku skały jakim jest Pan Bóg,głowa kościoła czyli Pan Jezus. Czepianie się Hunta nie ma sensu. Spróbujcie wpierw go zrozumieć a nie wydawać pochopnie sądów i dyskredytować go z powodu braku wykształcenia teologicznego. Ten człowiek wie o czym mówi i co głosi.

 25. 10 kwietnia, 2013 @ 9:31 pm

  Tu jest kompletna odpowiedź na wykłady Hunta o Kalwinizmie – minuta po minucie. http://horn.idl.pl/?odpowiedz-na-wyklady-dave-hunta-o-kalwinizmie,24


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: