Indeks Prześladowań Chrześcijan 2011 (wideo)

Indeks Prześladowań Chrześcijan 2011

http://www.opendoors.pl/

Biblia nie jest nudna (John Piper)

Gniew Boga – 1 cz. (Paul Washer)

Już usprawiedliwieni (Charles Spurgeon)

„Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony” Dzieje 13,39
Wierzący w Chrystusa otrzymuje teraźniejsze usprawiedliwienie. Wiara nie produkuje tego owocu po jakimś czasie, ale teraz. Ponieważ usprawiedliwienie jest rezultatem wiary, dusza otrzymuje je w momencie kiedy zbliża się do Chrystusa i przyjmuje Go jako swoje wszystko we wszystkim. Czy ci, którzy stoją teraz przed Bożym tronem, są usprawiedliwieni? My jesteśmy prawdziwie i pewnie usprawiedliwieni, tak samo jak ci, którzy chodzą w białych szatach i śpiewają melodyjne pieśni przy niebiańskich harfach. Łotr na krzyżu został usprawiedliwiony w momencie, w którym zwrócił swoje oko wiary na Jezusa; a Paweł, stary i po latach służby, w żadnym stopniu nie był bardziej usprawiedliwiony niż łotr na krzyżu. Jesteśmy dzisiaj zaakceptowani w Umiłowanym, dzisiaj mamy przebaczone grzechy, dzisiaj jesteśmy uniewinnieni przed trybunałem Bożym. O, co za unosząca duszę myśl! Są kiści w winoroślach doliny Eszkol, których nie będziemy w stanie zebrać dopóki nie wejdziemy do nieba; ale możemy już sięgać po grona z tej winnej gałązki. Nie są to płody ziemi, które będziemy mogli spożywać dopiero po przejściu na drugą stronę Jordanu, ale jest to część manny na pustyni, część naszego codziennego pożywienia, którego dostarcza nam Bóg w naszym wędrowaniu do Ziemi Obiecanej.

Leonard Ravenhill – rozrywka w kościele

Kazanie dla ateistów / Sermon for Atheists (Paul Washer)

Ewangelizacja w Indiach

Immanuel z Indii przyjechał w 1995 r. na Ukrainę, żeby studiować medycynę. Jednak został oszukany i nie wystarczyło mu pieniędzy ani na studiowanie ani na powrót do Indii. Myślał o popełnieniu samobójstwa, ale Jezus odmienił jego życie. Zamieszkał u pewnej wdowy i wstąpił do szkoły biblijnej na Ukrainie. Z pomocą jednego z pastorów w 1998 r. powrócił do Indii. Rozmawiałem z nim przez internet, na pewno nie zgadzamy się doktrynalnie na różne sprawy, ale mówił mi, że jego kościół dużo modli się, pości, a ewangelizacja wygląda w ten sposób:

Brat Immanuela prowadzi sierociniec dla 40 dzieci. Indie to jedno z najciemniejszych miejsc na Ziemi, dlatego tym wyraźniej widać tam światło Chrystusa poprzez chrześcijan, którzy służą Mu z oddaniem.

Religia a chrześcijaństwo

Czy jesteś dobrym człowiekiem?

Większość ludzi myśli o sobie dobrze. Niemalże każdy uważa się za dobrego człowieka. Porównując się z innymi możemy wypaść całkiem nieźle. Ale spróbujmy odrzucić  ten sposób myślenia i zastanówmy się co Bóg o nas sądzi. On jest naszym kochającym Stwórcą i dał nam Swoje dobre, sprawiedliwe i święte Prawo. Czy znasz 10 Przykazań Bożych? Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
IV przykazanie brzmi: „Nie będziesz używał imienia Pana, Boga twego, nadaremnie”. Czy użyłeś kiedyś słowa „Bóg” lub „Jezus” (który jest Synem Bożym, a więc drugą Osobą Bożą)? Według Bożych standardów to grzech bluźnierstwa.
VII przykazanie brzmi: „Nie będziesz cudzołożył”, a Pan Jezus powiedział: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” Mat. 5:28. Oznacza to, że nawet pożądliwe spojrzenie, to już dla Boga grzech cudzołóstwa.
VIII przykazanie brzmi: „Nie będziesz kradzieży czynił”. Czy zdarzyło Ci się cokolwiek ukraść? Nawet jeśli była to drobna rzecz, dla Boga jest to grzech złodziejstwa. Wymieniłem tylko 3 z 10 przykazań i jeśli szczerze spojrzysz na swoje życie, to najprawdopodobniej musisz uznać siebie za bluźniącego, cudzołożącego złodzieja. Po co Ci to mówię? Chcę Ci zwrócić uwagę na problem, którym jest Twój grzech, aby Twoja dusza mogła uwolnić się od grzechu przynoszącego potępienie. Biblia mówi: „Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane wy księdze Prawa” (Gal. 3,10). Ale nie jest możliwe by jakikolwiek człowiek wypełnił wszystkie wymagania Bożego Prawa – to niemożliwe, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie możemy osiągnąć zbawienia polegając na naszych uczynkach. Mówi o tym List do Efezjan 2,8-10 „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. Zobacz, że uczynki mają dopiero nastąpić po tym jak uznamy zbawienie za darmowy dar. Owszem, możemy robić pewne dobre uczynki bez wiary, ale takie „dobre uczynki” nie mogą podobać się Bogu, bo „Bez wiary nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają” Heb. 11,6. Zadaj sobie pytanie: Czy poszukujesz Boga? Jeśli nie, to teraz jest czas by zacząć. Ewangelia to Nowina, że „Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism” 1 Kor. 15,3-4. Aby dostąpić zbawienia musisz uwierzyć, że Jezus  (o którym św. Tomasz powiedział „Pan mój i Bóg mój) umarł za Twoje grzechy, że został ukarany zamiast Ciebie na krzyżu a Twój wkład i Twoje uczynki nie mają żadnego znaczenia jeśli chodzi o zbawienie. Przeczytałeś wiadomość o tym jak dostąpić darmowego zbawienia. Teraz kolej na twój ruch: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje 16,31).

Dziękczynienie

Wierzący człowiek ma wiele za co może dziękować Bogu, niewierzący może być wdzięczny tylko za to co widzi wokół siebie. Religijny, lecz nie odrodzony duchowo człowiek, nie może podziękować za oczyszczenie swojej duszy z grzechu, bo nigdy nie może mieć pewności, że Bóg go zaakceptował. Nie może podziękować za wysłuchane modlitwy, bo nie wie czy Bóg w ogóle go słucha. Może dziękować za to, że żyje, za zdrowie, że dobrze mu się wiedzie, ale jeśli jest szczery, to nie może podziękować Bogu za błogosławiony czas spędzony sam na sam z Bogiem. A skoro nie może dziękować za duchowe błogosławieństwa, coraz bardziej pogrąża się w buncie przeciwko Bogu:

„Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności” (Rzym. 1,21).

Ale każde dziecko Boże, które jest pewne swojego powtórnego narodzenia, może śmiało i pewnie dziękować Bogu z radością za Ducha Świętego przebywającego w nim, za odczuwalne działanie i prowadzenie Boże w życiu, a przede wszystkim za zmycie wszystkich grzechów – raz na zawsze. Świadomość przebaczonych grzechów pobudza do dziękczynienia jak nic innego. A mamy za co dziękować (jeśli Bóg nas zbawił), bo każda rzecz w naszym życiu to dar od kochającego i dobrego Ojca. Tym się różni chrześcijanin od niechrześcijanina, że jest wdzięczny, bo wie jak wiele Pan Jezus Chrystus mu przebaczył i jak cudownie ciągle nas obdarza z nieskończonych bogactw Swojej łaski:

„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” (1 Tes. 5)

« Older entries

%d blogerów lubi to: