Troski (Charles Spurgeon)

„Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma!” Psalm 55,22

Nadmiar troski ma w sobie naturę grzechu, nawet jeśli jest ona z uzasadnionego powodu. Nasz Zbawiciel wielokrotnie zakazywał nam martwienia się, to samo powtarzali apostołowie, a nie zważanie na ten zakaz może oznaczać przewinienie: bo samą istotą niespokojnej troski jest przypuszczanie, że jesteśmy mądrzejsi niż Bóg. Jest to zajmowanie miejsca Boga i podejmowanie się tego, czego zobowiązał się wobec nas. Myślimy, że Bóg zapomni o naszych kłopotach i dlatego próbujemy myśleć o nich. Trudzimy się by wziąć na siebie ciężkie brzemię, jak gdyby On nie był w stanie wziąć go za nas. To nieposłuszeństwo Jego jasnemu zakazowi, ta niewiara w Jego Słowo, ta zarozumiałość polegająca na nieufności Bogu, to wszystko jest grzeszne. Nawet więcej, niespokojna troska prowadzi nas do grzesznych czynów. Ten, który nie potrafi swoich spraw powierzyć w Boże ręce, ale chce samemu nieść swój ciężar, naraża się na stosowanie niewłaściwych środków by pomóc sobie. Ten grzech prowadzi do opuszczenia Boga jako swojego doradcy, i do polegania na własnej mądrości. Będą to „cysterny dziurawe” zamiast „źródła wód żywych”, tak jak działo się to z dawnym Izraelem. Niepokój sprawia, że wątpimy w dobroć Boga, i dlatego nasza miłość do Niego ziębnie; czujemy nieufność, a zatem zasmucamy Ducha Bożego; nasza modlitwa przychodzi nam z trudnością, nasze świadectwo robi się nieczytelne, a nasze życie staje się egoistyczne.Brak zaufania Bogu prowadzi do tego, że odchodzimy daleko od Niego; ale jeśli przez prostą wiarę w Jego obietnicę zrzucimy nasz ciężar na Niego, i „nie troszczymy się o nic”, ponieważ On zobowiązał się troszczyć się o nas, to będziemy blisko Niego, a On wzmocni nas przeciwko wielkim pokusom. „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.”

%d blogerów lubi to: