Bądź posłuszny Bogu (Paul Washer)

Żyj dla wieczności – Paul Washer (Polish)

Czym jest usprawiedliwienie – Kevin Williams

Głoszenie

„głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę” 2 Tym. 4,2

„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.” 2 Tym 4,3-4

Głoszenie w ciepłą pogodę: http://www.youtube.com/watch?v=ipCzQdu6YNI&feature=related

Głoszenie w zimną pogodę: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=VFigOleUfak

Głosi brat Rob z Kościoła Bożego w Warszawie.

Schizofrenia

Na forum ewangeliczni.forumowisko wywiązała się ciekawa dyskusja na temat schizofrenii. Całą dyskusję można przeczytać tutaj: SCHIZOFRENIA

Moje zdanie nt. jest takie:

Choroby psychiczne według Biblii są często związane z wpływem demonicznym:

Mat. 17
(14) I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, (15) i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę. (16) I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. (18) I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny.

Obłęd i pomieszanie zmysłów może być karą Bożą:

Ppw 28
(28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu

Daniela 4
(30) W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze: Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. (31) A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. (32) A wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz? (33) W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa; moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę.

Choroby psychiczne często związane są z poczuciem winy (a więc jest to choroba duszy). Jeden dyrektor zakładu psychiatrycznego powiedział, że gdyby jego pacjenci pozbyliby się poczucia winy, 99% z nich mogłaby od razu wyjść na wolność.

Natomiast np. choroba Alzheimera wcale nie musi być wynikiem grzechu, cierpią na nią np. osoby, które uległy wypadkowi. Czyli nie musi być to choroba duszy, a mózgu, czyli tylko doczesnego intelektu.

Jeśli dana choroba to wynik zniewolenia demonicznego, to uważam, że nawrócony człowiek nie będzie jej miał, bo zły duch nie może mieszkać razem z Duchem Świętym.

Dlatego zaburzenia psychiczne u nawróconych nie zdziwiłyby mnie (jak np. depresja czy zaburzenia intelektu), ale w schizofrenii doszukiwałbym się wpływów demonicznych.

————————————————————————

Co Jezus radził w przypadkach zniewolenia demonicznego?

Mat 17

(21) Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.

 

Czym Jest Chrześcijaństwo?

Napisy: YouTube -> CC

Błogosławiony człowiek

Psalm 1

(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, (2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. (3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

To jest najprostsza a zarazem bardzo skuteczna instrukcja co robić, aby być błogosławionym przez Boga. Po pierwsze mamy nie zasiadać w gronie szyderców. Pominąłem umyślnie bezbożnych i grzeszników, po przecież nasz Pan był przyjacielem takich osób. Dobrze jest zaprzyjaźnić się z grzesznikami, źle przyjaźnić się z ludźmi, którzy twierdzą, że są naszymi braćmi, a swoim postępowaniem zaprzeczają nauce Jezusa.

Jakiś czas temu zaprzyjaźniłem się z mężczyzną, dla którego sensem życia był grzech i przyjemność z nim związana. Teraz człowiek ten mówi, że chciałby się ożenić, nie ma już ochoty chodzić do klubów ze striptizem i bardzo poważnie myśli o nawróceniu. Warto przesiadywać z ludźmi, którzy są zainteresowani nauką Chrystusa, niezależnie jakimi grzesznikami by nie byli. Nie warto przesiadywać z faryzeuszami dzisiejszych czasów, czyli z ludźmi, którzy obrzucają innych kamieniami uważając się za świętszych.

Po drugie mamy mieć upodobanie w Prawie Pana. Jego Słowo może w nas działać tylko gdy rozmyślamy o nim i prosimy Boga, by dawał nam zrozumienie Pisma, jak również serce, które przyjmuje Słowo Boże. Bez odnawiania umysłu przez ciągłe studiowanie Słowa Bożego, będziemy narażeni na zniechęcenie i grzech:

Psalm 119

(11) W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie.

Jest takie powiedzenie: „Albo grzech odciągnie cię od Biblii, albo Biblia odciągnie cię od grzechu”. Bardzo dużo w tym prawdy. A gdy rozważamy nad Słowem Bożym, wykonujemy je i strzeżemy się przed grzechem i wpływem szyderców, będziemy mocni jak drzewo nad potokiem, które zawsze czerpie życiodajną wodę z Bożego źródła. Wtedy wszystko co uczynimy, powiedzie nam się. Chciałbym by wszystko mi się wiodło – co więc muszę robić? Wprowadzać Psalm 1 w życie i nie szczędzić czasu na czas poświęcony Bogu podczas modlitwy.

Chcesz przestać błądzić i odczuć opiekę Bożą? Proś, a będzie ci dane, tylko proś wytrwale i krocz ścieżkami wyznaczonymi przez Pana.

Jak ustrzec się przed zniechęceniem?

Wielu ludzi cierpi z powodu braku Bożego pokoju. Martwią się, że Bóg ich opuścił. Uważają, że Bóg im nie błogosławi i dlatego czują się nieszczęśliwi. Różne mogą być tego przyczyny, ale rozwiązanie problemu jest tylko jedno: Rozważaj prawo Boże dniem i nocą, rozkoszuj się Panem a da ci wszystko, czego pragnie serce twoje.

Psalm 1
(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.(3) Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

Biblia mówi, że wszystko powiedzie się człowiekowi, który ma upodobanie w Prawie Pana. MUSIMY czytać Słowo Boże, rozważać je i modlić się, by prawdy, o których czytamy, stały się rzeczywistością w naszym życiu. Wtedy będziemy mocni jak grube drzewo, którego korzenie mają stały dostęp do życiodajnego źródła. Żadne łopoty nas nie poruszą, a tylko umocnią naszą wiarę, bo skłonią nas do polegania na Panu oraz do nieustannej modlitwy.

Jeśli wahasz się w kwestii swojego zbawienia, przestań rozmyślać nad nie do końca jasnymi nauczaniami. Oczywiście jeśli nie rozumiesz prawd Ewangelii, szukaj na nie odpowiedzi, ale ogólnie nie szukaj porad u innych ludzi – oni zawodzą. Jedynie Boże Słowo nie zawodzi.

Heb. 4
(12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca

Im więcej Słowa Bożego, tym mniejsze ryzyko upadku. Wtedy już nikt nas nie zwiedzie i nie odwiedzie nas od darmowego zbawienia, które znajduje się tylko w Jezusie.

Gal. 5
(7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje.

Jak widać z powyższego urywku, można też biec dobrze, ale ulec namowom niedouczonych ludzi bądź podszeptom szatana. Jeśli pragniesz poznać Boga z całego serca, odwracasz się od swojego grzechu i polegasz tylko na Bogu-Człowieku, Chrystusie Jezusie, w kwestii swojego zbawienia, który zbawia niezależnie od naszych uczynków, to nie masz o co się martwić. Twoje zbawienie jest zupełnie pewne, a ty proś Boga by napełniał cię Swoim Duchem codziennie, a zawsze będziesz pełen radości i wdzięczności z przebaczenia grzechów

Tron Sądu Jezusa Chrystusa – Leonard Revenhill

Napisy: kliknij YouTube –> CC

%d blogerów lubi to: