Jak ustrzec się przed zniechęceniem?

Wielu ludzi cierpi z powodu braku Bożego pokoju. Martwią się, że Bóg ich opuścił. Uważają, że Bóg im nie błogosławi i dlatego czują się nieszczęśliwi. Różne mogą być tego przyczyny, ale rozwiązanie problemu jest tylko jedno: Rozważaj prawo Boże dniem i nocą, rozkoszuj się Panem a da ci wszystko, czego pragnie serce twoje.

Psalm 1
(1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (2) lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.(3) Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

Biblia mówi, że wszystko powiedzie się człowiekowi, który ma upodobanie w Prawie Pana. MUSIMY czytać Słowo Boże, rozważać je i modlić się, by prawdy, o których czytamy, stały się rzeczywistością w naszym życiu. Wtedy będziemy mocni jak grube drzewo, którego korzenie mają stały dostęp do życiodajnego źródła. Żadne łopoty nas nie poruszą, a tylko umocnią naszą wiarę, bo skłonią nas do polegania na Panu oraz do nieustannej modlitwy.

Jeśli wahasz się w kwestii swojego zbawienia, przestań rozmyślać nad nie do końca jasnymi nauczaniami. Oczywiście jeśli nie rozumiesz prawd Ewangelii, szukaj na nie odpowiedzi, ale ogólnie nie szukaj porad u innych ludzi – oni zawodzą. Jedynie Boże Słowo nie zawodzi.

Heb. 4
(12) Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca

Im więcej Słowa Bożego, tym mniejsze ryzyko upadku. Wtedy już nikt nas nie zwiedzie i nie odwiedzie nas od darmowego zbawienia, które znajduje się tylko w Jezusie.

Gal. 5
(7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? (8) Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje.

Jak widać z powyższego urywku, można też biec dobrze, ale ulec namowom niedouczonych ludzi bądź podszeptom szatana. Jeśli pragniesz poznać Boga z całego serca, odwracasz się od swojego grzechu i polegasz tylko na Bogu-Człowieku, Chrystusie Jezusie, w kwestii swojego zbawienia, który zbawia niezależnie od naszych uczynków, to nie masz o co się martwić. Twoje zbawienie jest zupełnie pewne, a ty proś Boga by napełniał cię Swoim Duchem codziennie, a zawsze będziesz pełen radości i wdzięczności z przebaczenia grzechów

%d blogerów lubi to: