Zgubiona Katoliczka Zbawiona przez łaskę

Szkic Prezentacji Ewangelii

Dzieląc się Ewangelią warto pamiętać o podstawowych rzeczach, aby nasz rozmówca miał jasno nakreśloną drogę zbawienia. Mówiąc ludziom o zbawieniu pamiętam o takich rzeczach jak to:

Prawdziwe chrześcijaństwo raczej nie jest religią, a relacją z Panem Jezusem. Religia polega na wykonywaniu określonych zasad, za które obiecane jest życie wieczne. Chrześcijaństwo jednak mówi coś innego: Opamiętaj się z grzechu, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.

Aby być zbawionym potrzebne jest uzmysłowienie sobie kilku prawd:

1. Jesteśmy grzesznikami zasługującymi na piekło.

Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć, a wszyscy zgrzeszyliśmy. Jezus powiedział, że nawet powiedzenie komuś „głupcze” już jest przestępstwem zasługującym na piekło (Mat. 5,22). Jezus powiedział również, że samo pożądliwe spojrzenie na kobietę już jest cudzołóstwem w sercu. Nikt z nas nie zdoła doskonale zachować Bożych przykazań i dlatego wszyscy powinniśmy zostać potępieni.

2. Bóg wymaga doskonałej świętości.

Bóg jest święty i Biblia mówi, że nic nieczystego nie może przyjść przed Jego oblicze (Obj. 21,27). Dlatego jakkolwiek byśmy się starali, nie zdołamy zasłużyć na swoje zbawienie. Grzeszymy codziennie, a Biblia mówi, że nawet nasze najlepsze czyny są jak „szaty splugawione” (Iz. 64,6).

3. Potrzebujemy świętości Jezusa.

Pan Jezus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, wypełnił całą sprawiedliwość zamiast nas, został ukarany przez Swojego Ojca zamiast nas i umarł na naszym miejscu. Chociaż nigdy nie zgrzeszył, został uczyniony grzechem za nas, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością Bożą (2 Kor. 5,21). W momencie naszego nawrócenia Jego świętość przechodzi na nas i dlatego Bóg patrząc na nas, chociaż jesteśmy pełni grzechu, widzi nas przykrytych szatą Jezusa – widzi nas jako doskonale świętych.

4. Zbawienie jest całkowicie darmowe.

I to jest główna różnica pomiędzy innymi religiami a biblijnym chrześcijaństwem. Ludzie chcą zapracować sobie uczynkami na swoje zbawienie. Jednak to przeczy biblijnej nauce o zupełnej darmowości zbawienia, które jest „nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Ef. 2,9). To darmowy dar płynący z Bożej niezasłużonej łaski. Jeśli tylko przyjmiemy Boże przebaczenie, On zbawi nas tylko dlatego, że uwierzyliśmy w Jego Syna i możemy być pewni, że On dokończy Swojego dzieła w nas i już nic nie może odłączyć nas od Boga. Mamy zagwarantowane zbawienie, jeśli tylko uwierzyliśmy.

5. Do zbawienia konieczne jest odwrócenie się od grzechu i bycie gotowym na wszelkie okoliczności związane z podążaniem za Jezusem.

Dla Swoich naśladowców Jezus zagwarantował życie wieczne, wielu braci i wiele sióstr w wierze oraz prześladowania w różnej formie (Mar. 10,30). Należy więc rozważyć koszt związany z pójściem za Jezusem, i jeśli jesteśmy gotowi oddać Swoje życie za naszego Pana, On chętnie nas przyjmie i pomoże nam wytrwać w wierze.
O prawdziwości naszego nawrócenia będzie świadczyć przemienione życie, które charakteryzuje się owocami Ducha Świętego takimi jak: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal. 5,22-23).

Historia nawrócenia Paula Washera

Pogoń za pięknem (Paul Washer & Tim Conway)

Fałszywi prorocy (Paul Washer)

Jan Hus i Marcin Luter – bohaterowie wiary

%d blogerów lubi to: