Szokujące Kazanie Pastora Paul Washer (Shocking Message PL)

Nie oszukuj siebie – Francis Chan

Modlitwa – Francis Chan

Biblijne zbawienie

Być zapomnianym?

Niedawno przeczytałem takie zdanie: „Głoś Ewangelię, odejdź do wieczności, bądź zapomniany”. Nie zgadzam się z tym zdaniem. To bardzo dobrze gdy kaznodzieja jest pokorny i nie zabiega o własny rozgłos, a tylko o rozgłaszanie Ewangelii, ale moim zdaniem pragnienie bycia zapomnianym nie jest zdrowym przejawem pokory.
Gdy apostołowie zaczęli głosić Ewangelię w Jerozolimie, przywódcy ludu chcieli ich śmierci. Jednak jeden z żydowskich nauczycieli imieniem Gamaliel powiedział mądre słowa: „Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci; jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. (Dz. Ap. 5,38-39). Jeśli ktoś nie przynosi owoców swojej wiary, jego nauczania zostaną szybko zapomniane przez chrześcijan, a będzie zapamiętany co najwyżej z kontrowersji jakie wywołał. Ale jeśli ktoś dokonuje wielkich rzeczy dla Boga, to jego praca zostanie zapamiętana i będzie błogosławieństwem nie tylko dla ówczesnych chrześcijan, lecz również dla następnych pokoleń. Czy William Tyndale został zapomniany za przetłumaczenie Biblii na język angielski, za co został spalony na stosie przez Kościół Rzymskokatolicki? Czy nauczania Marcina Lutra i przekład Biblii na język niemiecki zostały zapomniane? Czy 17 lat więzienia za głoszenie Słowa Bożego zostały zapomniane Johnowi Bunyanowi i czy jakiś współczesny chrześcijanin nie słyszał o Wędrówce Pielgrzyma, która wyszła spod jego pióra? Czy osiemnastowieczny Jonathan Edwards nie inspiruje współczesnych chrześcijan swoją radykalną pobożnością i bojaźnią Bożą? Czy wznoszące duszę ku niebu kazania Charlesa Spurgeona nie są czytane ponad wiek po jego śmierci? Jak więc widać, wierne głoszenie Słowa Bożego nie będzie zapomniane, lecz będzie wywierało wpływ na potomnych nawet setki lat później.

Stosowna modlitwa (Charles Spurgeon)

„Wybaw, Panie” Psalm 12:2

Ta modlitwa jest znakomita, bo jest krótka, ale zawsze jest na nią okazja, zawiera naukę i kieruje myśli ku Bogu. Dawid opłakiwał swoje nieliczne wojsko i dlatego wzniósł swoje serce w błaganiu – kiedy stworzenia zawiodły, udał się do Stwórcy. Najwyraźniej był świadomy swojej bezsilności, inaczej nie wołałby o pomoc; ale równocześnie miał szczere pragnienie by został użyty dla sprawy prawdy, słowo „pomóż” nie może być użyte kiedy sami nic nie robimy. Te dwa słowa modlitwy są bezpośrednie, jasne i wyraźne; inaczej modlą się niektórzy wyznawcy, których długie prośby często wypowiadane są w chaotyczny sposób. Psalmista biegnie prosto do Boga, jego modlitwa jest dobrze przemyślana; on wie czego szuka i gdzie to znaleźć. Panie, naucz nas modlić się w ten sam błogosławiony sposób. Ta modlitwa może być często używana. Gdy w nieszczęściach zsyłanych przez opatrzność wszyscy pomocnicy zawiedli doświadczanych wierzących, to nie szkodzi. Studenci doktrynalnych trudności mogą uzyskać pomoc tym zawołaniem: „Pomóż, Panie” do Ducha Świętego, wielkiego Nauczyciela. Duchowi wojownicy podczas wewnętrznych konfliktów mogą posłać po posiłki do królewskiego tronu, i to będzie ich wzór modlitwy. Robotnicy wykonujący niebiańską pracę muszą zatem otrzymać łaskę w stosownej porze. Poszukujący grzesznicy, wątpiący i zaniepokojeni, mogą ofiarować tą samą doniosłą prośbę; istotnie, we wszystkich tych przypadkach, chwilach i miejscach, modlitwa ta posłuży potrzebującym duszom. „Pomóż, Panie” pomoże nam gdy żyjemy czy umieramy; cierpimy czy pracujemy, radujemy się czy smucimy. W Nim znajduje się nasza pomoc, nie zwlekajmy więc z tym zawołaniem. Odpowiedź na modlitwę jest pewna, jeśli jest szczerze ofiarowana poprzez Jezusa. Charakter Pana zapewnia nas, że On nie opuści swojego ludu, Jego relacje jako Ojciec i Mąż gwarantują nam pomoc, Jego dar Jezusa jest gwarancją wszelkiej dobrej rzeczy; a Jego pewna obietnica brzmi: „Nie bój się, Ja dam ci pomoc”.

%d blogerów lubi to: