Joyce Meyer – fałszywa nauczycielka

https://i0.wp.com/www.chrzescijanin.tv/images/snapshots/2/342.jpgJoyce Meyer to znana pastorka Ruchu Wiary, która zapraszana jest przez liczne zbory zielonoświątkowe. Niektóre zbory z tego wyznania nie akceptują tej kaznodziejki, ale mimo wszystko ma ona ogromny wpływ na miliony chrześcijan na całym świecie (również w Polsce). Zastanówmy się jednak czy ten wpływ może być pozytywny czy negatywny.

Po pierwsze, zobaczmy co Biblia mówi o kobietach-pastorach:

1 Tym. 2

(11) Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości; (12) nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie. (13) Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. (14) I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech.

Wyraźnie więc widać, że kobieta nie może nauczać. Ma być natomiast uległa mężowi. Apostoł Paweł dodaje, że Adam był stworzony najpierw, a Ewa została zwiedziona przez węża. Wniosek prosty: mężczyzna na przewodzić kobiecie. Nie chodzi tu o to, że kobieta w ogóle nie może nauczać. Może nauczać inne kobiety oraz dzieci. Jednak na takich zgromadzeniach jak niedzielne nabożeństwa nie jest rolą kobiety by nauczać, to zadanie wyłącznie dla mężczyzn:

1 Kor.14

(34) Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. (35) A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów; bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić.

Biblia jest 100% jasna na ten temat. Kobieta nie może nauczać mężczyzn w zborze. Kto się z tym kłóci, kłóci się z Bożym Słowem. Zobaczmy teraz na przykładzie pani Meyer do czego prowadzi ignorowanie Biblii i tworzenie swoich nauk.

Joyce Meyer powiedziała:

“All I was ever taught to say was I a poor miserable sinner. I am not poor, I am not miserable, and I am not a sinner. That is a lie from the pit of hell. That is what I were and if I still was then Jesus died in vain. I’m going to tell you something folks, I didn’t stop sinning until I finally got it through my thick head I wasn’t a sinner anymore. And the religious world thinks that’s heresy and they want to hang you for it. But the Bible says that I’m righteous and I can’t be righteous and be a sinner at the same time.”

Tłumaczenie:
Zawsze uczono mnie by mówić, że jestem biednym, nędznym grzesznikiem. Nie jestem biedna, nie jestem nędzna i nie jestem grzesznikiem. To kłamstwo z czeluści piekielnych. Taka byłam, a jeśli taka pozostałam, to Jezus umarł na próżno. Powiem wam coś ludzie, nie przestałam grzeszyć dopóki ostatecznie nie dotarło do mnie, że już nie jestem grzesznikiem. Religijny świat myśli, że to herezja – oni chcieliby cię za to powiesić. Ale Biblia mówi, ze jestem sprawiedliwa, a nie mogę być jednocześnie sprawiedliwa i grzesznikiem.

Teraz zobaczmy co Biblia mówi na ten temat:

1 Jana 1

(8) Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. (9) Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. (10) Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.

Na jakiej podstawie jesteśmy nazwani sprawiedliwymi?

2 Kor. 5

(21) On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Jesteśmy więc sprawiedliwi w tym samym sensie, w jakim Jezus stał się grzechem. Nasz grzech został położony na Jezusa, i Bóg Ojciec ukarał Go zamiast nas. Sprawiedliwość Jezusa natomiast została położona na nas i Bóg patrząc na nas widzi nas jako sprawiedliwych, mimo to, że grzeszymy.

Drugą herezją, jaką głosi Meyer jest to, że Jezus rzekomo przestał być Synem Bożym:

„He could have helped himself up until the point where he said I commend my spirit into your hands. At that point he couldn’t do nothing for himself anymore. He had become sin. He was no longer the son of God, he was sin.”
http://craigbrownsreformedtheology.files.wordpress.com/2011/09/clip-6-joyce-meyer.mp3

Tłumaczenie:
On mógł pomóc sobie dopóki nie powiedział: „W twoje ręce powierzam ducha mego”. Od tej chwili nie mógł już nic zrobić, aby sobie pomóc. Stał się grzechem. Przestał być Synem Bożym, On był grzechem.

Jezus zawsze był Synem Bożym – nigdy nie stał się skalany w Swojej naturze, grzechem stał się tylko w tym sensie, że zajął On miejsce wierzących grzeszników i gniew Boga został przelany na Niego zamiast na nas:

2 Kor. 5
(21) On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

A wg Biblii nauczyciele podający w wątpliwość Syna Bożego są antychrystami:

1 Jana 2
(22) Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. (23) Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.

Meyer zdaje sobie sprawę, że wg chrześcijan głosi ona herezje, a mimo to je głosi. Czy to nie jest szczyt buntu? Biblia mówi, że kobiety nie mogą nauczać w zborze – Meyer się buntuje i naucza. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami – Meyer się buntuje i twierdzi, że nie grzeszy. To jest arogancja, pycha i odstępstwo od Boga. To jest zwiedzenie w czystej postaci i prowadzenie ludzi na potępienie. Joyce Meyer to fałszywy nauczyciel i wilk w owczej skórze.

33 Komentarze

 1. Matt said,

  3 grudnia, 2012 @ 1:48 pm

  Nie słuchałem kazań tej pani, ale nie zgadzam się z tym co napisałeś i z biblijnymi argumentami. Jeśli kobieta głosi prawdę niech to robi. Potrzeba nam odważnych mężczyzn jak i kobiet. Nie zapominaj także, że kobiety w synagogach zawsze były gorzej traktowane przez żydów. Swoją żonę też byś w kościele postawił w miejscu, w którym by jej było niewygodnie się modlić i słuchać ? żydzi uważali kobiety za coś gorszego, pamiętaj, że Bóg nie ma względu na osobę i nikogo nie skreśla. Rozsądzajmy sprawy wg ducha a nie wg litery prawa. Co do grzechu, to można przestać to robić – można przestać grzeszyć. Powiem Ci, że jest więcej argumentów w Biblii, które mówią, że człowiek nie powinien grzeszyć po zbawieniu niż tych, które mówią, że nadal mamy trwać w grzechu. „Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.” wszyscy zgrzeszyli jak powiada pismo, to prawda, ale w czasie zbawienia zostajemy obmyci z grzechu i już nie czujemy potrzeby by robić to dalej ponieważ zaczynamy żyć wg ducha. Przypomnij sobie siebie samego po tym jak zostałeś oczyszczony z grzechu i otrzymałeś ducha świętego, miałeś pragnienie, aby grzeszyć ? nie miałeś… a wiesz dlaczego ten duch ‚gaśnie’ ? ano dlatego, że mamy pragnienie wracać do starych cielesnych nawyków co powoduje, że moc żywego Boga przestaje się nam objawiać. Gdybyśmy natomiast stale trwali w modlitwie, to nie mielibyśmy pragnienia do grzechu, bo cały czas byśmy byli w mocy ducha świętego co by powodowało zaniechanie cielesnych pragnień. A teraz trochę cytatów, które mówią, że nie powinniśmy grzeszyć po zbawieniu:

  ” 1 Kor 6 Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, 10 ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 11 A takimi BYLI niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. ”

  List Świętego Pawła do Rzymian 6
  „6 Czy wobec tego mamy nadal grzeszyć, aby łaska stała się bardziej widoczna? 2 Oczywiście, że nie! Skoro umarliśmy dla grzechu, to jak możemy nadal w nim żyć? 3 Czy nie rozumiecie tego, że gdy przyjmując chrzest utożsamiliśmy się z Chrystusem Jezusem, zjednoczyliśmy się z Nim również w Jego śmierci? 4 Przez chrzest zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, zanurzając się w Jego śmierci. A skoro Bóg Ojciec swoją potężną mocą wzbudził Jezusa do życia, to również my powinniśmy żyć nowym życiem.

  5 Skoro zostaliśmy złączeni z Jezusem w śmierci, to będziemy z Nim złączeni również w zmartwychwstaniu. 6 Pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a nasza grzeszna natura została obezwładniona, abyśmy już nie służyli grzechowi. 7 Kto umiera, staje się wolny od grzechu. 8 Skoro więc umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że razem z Nim będziemy żyli. 9 Wiemy bowiem, że Jezus, powstawszy z martwych, już nigdy nie umrze – śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy. 10 Umarł tylko raz, aby pokonać grzech, a teraz żyje dla Boga.

  11 Dlatego wy również uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żyjących dla Boga, dzięki Chrystusowi Jezusowi. 12 Niech więc grzech nie panuje już nad waszym doczesnym ciałem – nie poddawajcie się grzesznym pragnieniom! 13 Nie czyńcie z żadnej części ciała narzędzia grzechu, lecz całkowicie powierzcie się Bogu! Byliście martwi, a ożyliście, więc niech całe wasze ciało będzie teraz narzędziem działania Boga. 14 Grzech nie musi być już dłużej waszym władcą, gdyż nie podlegacie przepisom Prawa Mojżesza, lecz Bożej łasce.
  Niewolnicy prawości

  15 Czy zatem możemy swobodnie grzeszyć, dlatego że nie podlegamy Prawu, ale łasce? W żadnym wypadku! 16 Czy nie wiecie, że jesteście zależni od tego, komu służycie? Albo wybieracie grzech i śmierć, albo posłuszeństwo i prawość. 17 Dziękuję Bogu za to, że chociaż kiedyś byliście niewolnikami grzechu, całym sercem przyjęliście przekazaną wam Bożą naukę. 18 I zostaliście uwolnieni spod władzy grzechu, aby teraz być niewolnikami prawości. 19 Pozwólcie, że tak to wyjaśnię: Kiedyś różne części ciała traktowaliście jak niewolników spełniających wasze grzeszne pragnienia. Teraz jednak wykorzystujcie je jako niewolników wykonujących to, co słuszne i święte.

  20 Będąc w niewoli zła, nie musieliście postępować w sposób dobry i prawy. 21 Ale jaki był skutek waszych czynów, których teraz tak się wstydzicie? Wieczna śmierć! 22 Jako uwolnieni spod władzy grzechu jesteście poddanymi Boga, a to doprowadzi was do świętości i wiecznego życia. 23 Zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg darował nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu!”

  Moim zdaniem zbawienie nie miałoby sensu, gdybyśmy nadal mieli trwać w grzechu po ukrzyżowaniu swoich cielesnych żądz. I tak jak już wspomniałem – jeśli grzeszysz po swoim zbawieniu to Twój duch jest martwy. Możesz oczywiście dostąpić ponownego przebaczenia za grzech, ale co jeśli nie zdążysz… myślisz, że wstąpisz tedy do raju jako grzesznik ? Ja sobie siebie np nie wyobrażam, aby Bóg mnie przyjął będąc brudnym, nie wyobrażam sobie Go przyjmującego mnie z otwartymi ramionami jako grzesznika. Jezus powiedział „Bądźcie tedy doskonali jak wasz Ojciec doskonały jest” albo myślisz, że na darmo wypełniał zakon ? Przez głoszenie, że „Wszyscy jesteśmy grzesznikami” wiele osób wraca do grzechu zamiast żyć w Duchu Świętym. Możemy się nieświadomie potknąć, ale Bóg nas prędzej czy później o tym pouczy, a jeśli będziemy trwać w grzechu nawet po zbawieniu, to będzie jeszcze gorzej niż przed poznaniem drogi prawdy. Jak powiada Pismo „(por. Piotr. 2, 21: „Lepiej byłoby dla nich, gdyby nie poznali drogi prawdy, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od ukazanej im drogi przykazań”). ”

  Każdy grzesznik po zbawieniu jest karcony przez Boga i jest to pozytywną rzeczą, aby ów grzesznik odwrócił się od swoich haniebnych czynów, ale jeśli mimo tego się nie odwróci od swej nieprawości, to nie wejdzie do królestwa niebieskiego…

 2. Matt said,

  3 grudnia, 2012 @ 2:22 pm

  https://www.youtube.com/watch?v=zxO5us4JlM4 W tej chwili przesłuchałem tylko to kazanie i jest ok. Dodam Ci jeszcze coś co powiedział Jezus „Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie” .

 3. ewa said,

  5 grudnia, 2012 @ 5:36 pm

  Matt, też przesłuchałam to kazanie. Niestety przeraża mnie sposób w jaki ta Pani mówi o Bogu; gdy wypowiada słowa „Święty, Święty, Święty”, przewraca oczami i się uśmiecha, czekając na oklaski. To jakieś nieporozumienie by Boże dziecko mówiło tak o Ojcu. Poza tym wmawia, że Boga nie należy się bać a ja czytam: „Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!” Łuk.12,5 Dodam jeszcze, że frazy typu „a ja znalazłam werset…” powtarzają się często i świadczą o tym, że dla poparcia swoich przekonań, Joyce Meyer bawi się w poszukiwania wersetów biblijnych. Niestety większość z tych co podała, nijak ma się do tego co mówiłą, ze względu na swój kontekst.

 4. RAG said,

  5 grudnia, 2012 @ 10:17 pm

  W ogóle nie popieram tej “so-called” pani kaznodziei, polecam przesłuchać wywiad z JM, pytana, dlaczego lata prywatnym Jetem (samolotem) – odpowiada rozbrajająco ze w jej wieku nie byłoby możliwe „służyć” innym, jeśli by musiała korzystać z normalnych linii lotniczych jak inni zwykli ludzie, pytana czy Jezus tez zachowywałby się jak ona, czyli życie w przepychu (ponad $2milonoway dom) itp. Odpowiedz była ze oczywiście Jezus miałby najdroższe garnitury, żyłby w przepychu itp.…
  Jej religia to tzw. „Prosperity Gospel”, czyli Bóg jest jak Gene – wystarczy ze się go wywoła by dał nam, czego chcemy i on ma to robić… żenada…
  Jej głoszenie może się podobać, bo to rozrzedzone wino, easy-going, no i jej twierdzenie ze nie jest już grzesznikiem, Jezus zapłacił za nasze zbawienie m.in. w piekle itp… Cała ta sprawa z Christopher-em Coleman-em, który zamordował swoja rodzinę… coś tu nie gra.

 5. Hardi said,

  20 stycznia, 2013 @ 1:14 am

  1 Jana 3:
  „(6) Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. (7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego”

 6. Wojtek said,

  21 stycznia, 2013 @ 7:10 pm

  I J 3(4) Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem..
  Rz.7.7 Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj.
  To Duch Boży mówi nam o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.
  A wykładnią tego co jest grzechem jest TORA czyli słowa życia jakie podał nam Bóg przez Mojżesza. Dz.Ap.7,38.

 7. Debora said,

  11 lutego, 2013 @ 5:34 pm

  Joyce Meyer miala operacje plastyczna twarzy m.in. „face lift”. Ta kobieta glosi tez ze Jezus byl pierwszym czlowiekiem ktory sie na nowo narodzil.

  Polecam link:

 8. Asenata said,

  1 września, 2013 @ 1:54 pm

  Co do pani Joyce Meyer nie będę się wypowiadać-bo ją tylko raz przez jakieś pięć minut słuchałam.Nie mam zaufania do telewizyjnych kaznodziejów.Obojętnie jakiej płci.

  1 Tym. 2,13
  Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa.

  Ks.Rodzaju 1,27
  Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
  na obraz Boży go stworzył:
  stworzył mężczyznę i niewiastę.

  A może zostali stworzeni razem?

 9. Ela said,

  5 września, 2013 @ 9:26 pm

  Jest cudowna!!!

 10. Anonim said,

  4 października, 2013 @ 11:51 am

  Kaśka powiedzial.Oglądam ją od miesiąca i moim zdaniem malo naucza o poznaniu Boga, jego imieniu i o tym co robil ,i jak żyl Jezus .

 11. kobieta said,

  18 listopada, 2013 @ 7:13 pm

  Co?

 12. kobieta said,

  18 listopada, 2013 @ 7:20 pm

  Najpierw Adam zostal stworzony potem Ewa to jest fakt!!! Ale rowniez zgrzeszyl. Jakby mialo tak byc jak mowicie to Bog nie dalby jej mowy czy jezyka. Bylaby tylko maszynka z ktora mezczyzna robilby co chce!!!

 13. kobietall said,

  19 listopada, 2013 @ 1:37 pm

  Pismo Swiete wyraznie mowi: Mezowie milujcie Swoje zony. Mezczyzni maja swoje kobiety kochac i szanowac i nie unosic sie pycha. Jak facet robi cos zle to co kobieta ma milczec? To samo twierdzenie co niektorych ze w zwiazku wiele zalezy od kobiety jest bez sensu skoro wedlug nich to facet ma decyzje podejmowac…wtedy facet nie ma prawa obwiniac kobiety o cokolwiek!!!

 14. korzonek said,

  2 stycznia, 2014 @ 7:32 pm

  Ta kobieta nie zwiastuje żadnej ewangelii. On mówi tylko o sobie,jaka jest wspaniała, jaka uświęcona, jak mocno używana przez Boga. Cały czas powołuje się na swoje doświadczenia, a Biblia jej służy tylko w tym celu, by potwierdzić swoje doświadczenie. To co zwiastuje to psychologia pomieszana z nauczaniem chrześcijańskim. Dużo mówi o samorealizacji, osobistym szczęściu i powodzeniu. Jest to typowe nauczanie budujące pychę człowieka, jego ego i stawiające Boga w roli marionetki. W nauczaniu pani Meyer Bóg jest dla człowieka, to człowiek staje się bogiem, a Bóg staje się tylko narzędziem do osiągnięcia szczęścia. Ale Słowo Boże uczy, że w ewangelii akcent nie jest kładziony na człowieka, ale na Boga. to Bóg ma być uwielbiony i Jego chwała ma być uwydatniona, by każde stworzenie czy to na ziemi czy to pod ziemią czy to we wszechświecie zginało kolano swoje przed Jezusem ku chwale Boga ojca .

 15. Blanka said,

  5 stycznia, 2014 @ 3:02 pm

  Tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o to kim są wierzący w Chrystusie : podział na płeć jest tego samego rodzaju, co podział na wolnych i niewolników, albo podział na narodowość, gdyż jest napisane:
  Gal. 3:26-28
  26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
  27. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa,
  28. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
  Nie można mieszać spraw kulturowych ze sprawami ponadczasowymi, bo to rodzi sztuczne podziały, które nie dotyczą kogoś , kto wierzy w Chrystusa, bez względu na płeć, czy narodowość, albo stan.

 16. Anonim said,

  20 stycznia, 2014 @ 9:42 pm

  Z calym szacunkiem , ale slucham jej i nie widze uchybien .Zawsze jak jej slucham ,a jest to czesto dostaje pokrzepiajace SLOWO BOZE -DZIEKUJE PANU BOGU za pania J,M. i ja blogoslawie w imie PANA JEZUSA Odnosnie jej przepychu -to super ,ze ma czym ,i szybko sprawnie sie przemieszczac A na koniec Kochaj BOGA CALYM SERCEM BLIZNIEGO , JAK SIEBIE SAMEGO ! Tz . NIE CZYN DRUGIEMU ,CO NIE MILE TOBIE ,BO TO GRZECH !

 17. Beata said,

  4 lutego, 2014 @ 8:09 pm

  Słucham pani Meyer od dłuższego czasu i nie widzę w jej słowach żadnych herezji. Jestem chrześcijanką ale szczerze mówiąc w kościele rzadko można posłuchać kazania, które prawdziwie mogłoby w sposób prosty wytłumaczyć nam jak chrześcijanin powinien się zachowywać, radzić różnych sytuacjach życiowych ( oprócz górnolotnych frazesów). A ona robi to świetnie. Czyta Słowo Boże i tłumaczy zdanie po zdaniu. Rozumiem, że niektórym chrześcijanom ich pycha nie pozwala uznać jej wyjątkowego daru, być może dlatego, że jest „tylko” kobietą lub ze względu na to iż ma więcej słuchaczy niż niejeden kościół wiernych na Mszy Św. ale moim zdaniem nie jest to, żadnym usprawiedliwieniem aby obrzucać ją błotem. P.S. Dlaczego jedni księża mają mnóstwo słuchaczy swoich kazań, np. OP Szustak, czy ks. Pawlukiewicz a innych słuchamy spoglądając co chwila na zegarek? Ponieważ mówią prosto, zrozumiale, na przykładach z życia wziętych ( z życia teraz a nie kilkaset lat temu). Może warto się nad tym zastanowić drodzy bracia i siostry.

 18. MIRA said,

  17 marca, 2014 @ 12:25 pm

  Odkąd slucham pani J.M a słucham ją od dłuższego czasu, mam uczucie ze bardziej rozumiem słowa pisane w Biblii. Kaznodziejka nikomu nie narzuca jej toku myślenia a wręcz przeciwnie uczy abyśmy sami poszukiwali odpowiedzi dla naszego życia. poza tym, bardzo mi odpowiada fakt że podpiera się przykładami ze swojego życia a nie historiami innych ludzi. Mówi o właściwym postępowaniu, wskazuje kierunek jak i różnicę między duchowością a religijnością. Nawołuje do zmiany w sposobie myślenia, postępowania i działania. Do brania odpowiedzialności za wszystko co robimy i jak myślimy o sobie i innych ludziach. Jezus powiedział że możemy być tacy jak On i robić to co On, a czy tak jest? Zazdrość i zawiść niczego nie zmieni na świecie, jeśli my sami nie zmienimy siebie!!! O tym mówi każda religia, psychologia, a także i Biblia. W naszym kraju trudno przyjmowane są zmiany pozytywne natomiast wszelkie brudy przyjmujemy jak coś normalnego. wystarczy popatrzeć jakie filmy pokazuje tv na wszystkich kanałach – morderstwa, wojny, nienawiść, zdrady, głód, wykorzystywanie ludzi pod każdym względem – kto to robi? Ci myślący ludzie o dobru czy ci którzy myślą negatywnie? Bezwzględu na to co inni myśla o pani Joyce Mejer ja uważam że robi dobrą robotę słowem a jej fundacja wspiera ludzi którym nikt nie pomaga. Nasi księża także opływają w dostatku pomimo że naogół nie pracują więc nie oceniajmy i nie zaglądajmy innym w kieszenie ale sami siebie poprawiajmy. Moja wnuczka z przedszkola przyniosła ostatnio takie słowa „pilnuj siebie będziesz w niebie” i chyba na tym skończę. Pozdrawiam wszystkich!!!

 19. Jerzy Pustelnik said,

  22 marca, 2014 @ 5:51 pm

  Jerzy,

  „Attitude determines action” – postawa decyduje o dzialaniu, to jest istota
  nauczania Pani Joyce Meyer. Scisnieta pomarancza daje slodki sok.- ludzie tez powinni byc mili dla siebie, gdy bieda jest wokol. Ona uczy prawidlowych postaw, ktore sa warunkiem udanego zycia.

  Pani Joyce Meyer jest Pradziwa Dama I jestem dumny, ze w swoim czasie bylem jej uczniem.

  Dziekuje Ci Panie Wszechmocny za Pania Joyce Meyer I polecam Ja
  wszystkim Polakom, ktorzy nie wiedza, ze ich postawy nigdy nie przyniosa im szczescia, bo sa zwyrodniali.

 20. Wojtek said,

  25 marca, 2014 @ 8:42 am

  Pani Meyer najlepiej dociera do ludzi, którzy prawie nie znają PŚ..

 21. Angelika said,

  22 Maj, 2014 @ 5:29 pm

  A może niektórzy znają to Pismo aż za dobrze- ale niestety tylko w teorii. Nigdy nie usłyszałam nawet jednego niewłaściwego słowa z ust Pani JM, a argument, że ma dużo pieniędzy- tylko ośmiesza i obnaża tego, kto go przytacza, przykre.

  To kobieta, która wiele przeszła w życiu, więcej niż niejeden mógłby sobie wyobrazić. Bóg uleczył jej serce i rany i dał niezwykłą mądrość. Służba, którą wykonuje, jest błogosławieństwem dla setek tysięcy ludzi. Zamiast narzekać, za swoim tanim komputerem, wypadałoby prosić Boga o takie prowadzenie i używanie. Bo jak widać pracy jest wiele, a robotników brak! Dlaczego? Bo siedzą i wyszukują herezji, zamiast służyć bliźniemu i głosić Dobrą Nowinę.

  Z poważaniem,
  Angelika

 22. Anonim said,

  21 marca, 2015 @ 9:16 pm

  Ja bardzo lubie J.M i nie wiem co w tym zlego ze ona jest kobieta i ze mowi o Bogu

 23. krzysztof arciszewski said,

  5 grudnia, 2015 @ 1:36 pm

  To jest trudne kobieta pastor.no powiem jedno to co glosi jest ewidentnie z Boga jestem o tym przekonany.i to slychac w tym co ona mowi .niech Pan ma ja w swojej opiece I pomoze jej .jesli robi to czego nie powinna.Pamietaj nawet falszywy prorok potrzebuje sie opamietac.I jesli cie to nie obchodzi co z nim bedzie to jestes chrzescijaninem pozalowania godnym a Na dodatek bez milosci.amen

 24. anna said,

  8 lutego, 2016 @ 3:56 am

  To przerażające, że tzw; chrześcijanie również zwalczają się wzajemnie.
  Szukają wrogów, co już znamy z historii, chociażby potworne zbrodnie ostatniej wojny.
  Można się podpierać Biblią, która również każe zabijać niewiernych i nie tylko…
  Czytając tą wypowiedź i komentarze poniżej. Jestem już pewna, że to jedna z tych religii, która cofa ludzkość, do średniowiecza.
  Nie jestem wierząca, ale nie zamykam się na szukanie Boga, gdyż przecież pewności nie ma żaden z nas żyjących, co do jego istnienia, lub nieistnienia. Jeśli jednak spotykam jakieś kościoły, zbory, wspólnoty czy tym podobne, to wiem że najważniejsze dla tych grup, jest udowodnienie swoich racji. Myślę, że jeśli Bóg istnieje, to na pewno jest ponad tym małostkowym wzajemnym kamienowaniem się. Religie to tyle, co kibicowanie różnym klubom, bycie im wiernym i dbanie o ich interes – nic poza tym. Niestety.

  Życzę Wam z całego serca; pogody ducha i miłości!!!

  Matka trojga dobrze wykształconych dzieci i wierna żona kochającego Męża.

 25. Anonim said,

  26 października, 2016 @ 10:22 am

  Yojs to kobieta ktora przeszla pieklo na ziemi jako dziecko wielbi Boga idziekuje daje świetne rady i porady Milo i z zainteresowaniem ja slucham Pan dał rozum by go nie nosić ale używać

 26. m said,

  27 stycznia, 2017 @ 5:25 pm

  polecam zajac sie czyms pożytecznym a nie tylko obrzucaniem sie gnojem

 27. Dawid said,

  28 stycznia, 2017 @ 2:14 am

  Joyce Meyer, Rick Warren a wcześniej Benny Hinn i ludzie im podobni to wilki w owczych skórach. To fałszywi prorocy, którzy przyszli by kraść, zabijać i niszczyć Bożą Trzodę. Nie ważne jak dobrze ktoś zna Pismo Święte, ważne jest czy ktoś ma osobistą relację z Jezusem! Jeśli w nauczaniu padnie choćby jedno zdanie sprzeczne z tym co głosił Jezus Chrystus (nie mówię o ludzkiej pomyłce, czy przejęzyczeniu), to już powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Mam dosyć rozwodnionej Dobrej Nowiny, wielkiego spektaklu, teatralnych przedstawień kaznodziejów i kobiet w rolach pastorów. Wszyscy tacy poniosą karę przed Sądem Bożym, bo nasz sąd ludzki jest niesprawiedliwy. Pastorzy i kaznodzieje mają się trzymać nauki o krzyżu, zbawieniu, miłości do Boga i bliźniego, przebaczeniu. Dla fałszywych proroków nie ma miejsca w Kościele Jezusa. Dziś w nauczaniu tych oszustów, ewangelia jest mieszana z naukami buddyjskimi, new age, psychologią i modernizmem.

 28. Maria Omelan said,

  5 lutego, 2018 @ 9:17 am

  w zupelnosci się zgadzam z powyzszym komentarzem ,w kościół katolicki wchodzi protestantyzm i miesza ludziom w głowach a ci nieświadomi łykają wszystko co usłysząbez sprawdzenia czy to jest słowo Boże, bo ktoś ładnie mówi pozdrawiam Dawid said i podobnie myślacych Maria

 29. Zielona said,

  8 sierpnia, 2018 @ 1:52 pm

  Nie zgadzam się z tą opinią i błogosławię Pana w imieniu Jezusa Chrystusa Amen…Joyce jest super kobietą ze świetnym nauczaniem mówi przez Ducha świętego…

 30. ewciaz007 said,

  2 października, 2018 @ 11:18 am

  Słucham jej nauczania od kilku miesięcy i jestem zupełnie innym człowiekiem niż wcześniej!!! Nie boję się w ciszy czekać na Jezusa – jak wcześniej!!! Jestem na dobrej drodze do przezwyciężenia w sobie gniewu i wściekłości, żalu do innych. Jest autentyczna, bo sama wcześniej pełna była wad. Mój proboszcz powiedział, że niech nikt się nie łudzi, że się zmienię – a bynajmniej nie jest przyodziany w miłość, życzliwość, pokorę…. A przecie całe nasze życie to walka i zmaganie się ze swoimi demonami, jak można powiedzieć, że już się nie zmienię. Bo co? Jesteś już idealny???

 31. ewciaz007 said,

  2 października, 2018 @ 11:28 am

  A i jeszcze jedno. Joyce mówi, nie obciążaj swojego sumienia napominaniem innych, zwracaniem im uwagi, udowadnianiem, że się mylą. Szkoda energii i czasu – lepiej zajmij się swoim życiem. Innych pozostaw ocenie Pana Boga, każdy zda Bogu relację ze SWOJEGO ŻYCIA, a nie cudzego!!!! Jeśli komuś nie odpowiada nauczanie JM to nie musi tego słuchać, ale po co obciążać sobie sumienie „szemraniem o innych”? Panie strzeż nas od zazdrości, zawiści, obmowy. Chroń nas od wszelkich pokus. A wszystkich tych, którzy tu się wpisali napełnij Swoim Duchem i obdarz darami, o które proszą. Amen!!!

 32. christianinroman said,

  23 października, 2018 @ 4:38 pm

  Ewciaz007. Przykro mi że ta pani JM utwierdza Panią w błędzie i zwiedzeniu. Jeżeli KM naucza, by nie napominać jedni drugich,czyli jest to wbrew Słowu Apostolskiemu, czyli Słowu Bożemu. To tylko jeden z punktów podważających jej posługę. 2 list Jana 7-11.

 33. AndrzejD said,

  29 września, 2019 @ 6:38 am

  Witaj Panie osądzaczu. Joyce Meyer ma racje, a Ty się mylisz. Wyrywasz wersety z kontekstu i walisz nimi, nie wiedząc, co oznaczają.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: