A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego

Wysłuchałem ostatnio wykładu znanego adwentysty Waltera Veitha nt. sabatu. Mówca dowodził, że Kościół katolicki zmienił przykazanie sabatu na przykazanie niedzieli oraz że uczniowie Jezusa zachowywali sabat. O ile z pierwszym twierdzeniem można się zgodzić (chrześcijanie nie muszą zachowywać niedzieli) o tyle z drugim nie ma już żadnej dyskusji: nie ma żadnej wzmianki jakoby uczniowie Jezusa zachowywali sabat, nie ma w Nowym Testamencie nakazu zachowywania sabatu. Dlaczego więc wierzący pochodzący z narodów pogańskich mieliby zachowywać sabat, skoro uczniowie Jezusa nie nakazywali im tego robić?

Jedynym fragmentem w Nowym Testamencie, który wydaje się nauczać o sabacie (hebr. shabbath czyli „dnień odpoczynku”), jest Hebrajczyków 4,9 „A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego” (BT). A więc wygląda na to, że jednak Nowy Testament nakazuje odpoczywać w sabat – powiedzą nasi przyjaciele adwentyści. Ale czy fragment ten rzeczywiście naucza nas o obowiązku zachowywania sabatu? Jedną z podstawowych zasad interpretacji tekstów biblijnych jest niewyrywanie tekstu z kontekstu. Musimy zawsze zobaczyć co poprzedza dany tekst oraz co po nim następuje. Tematem listu do Hebrajczyków jest konieczność wiary w Chrystusa. Pierwszy rozdział mówi, że Jezus jest Bogiem, że wszyscy aniołowie oddają Mu pokłon oraz że jest Stwórcą. Drugi rozdział mówi, że Jezus stał się naszym bratem, czyli człowiekiem, aby mógł zapłacić za grzechy ludzi. W trzecim rozdziale czytamy o tym, że Izraelici nie weszli do Ziemi Obiecanej, która była symbolem odpocznienia: „A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?” (Heb. 3, 18-19). Widzimy więc, że nie mogli wejść do odpocznienia z powodu niewiary. Czym zatem jest owe odpocznienie?

Izraelici mieli nakaz zachowywania odpoczynku podczas sabatu: „Powiedz synom izraelskim: Zaiste, przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, żem Ja Pan, który was poświęcam” (Wyj. 31,13). Izraelici nie mogli wykonywać żadnej pracy podczas sabatu. Musieli oni również składać ofiary ze zwierząt. Sabat był przypomnieniem, że zbawieni jesteśmy z wiary w Boga, który przebacza nam nie ze względu na nasze uczynki (dlatego nie mogli wykonywać żadnej pracy w tym dniu) ani z powodu ofiar ze zwierząt: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy” Heb. 10,14, ale z powodu ofiary Chrystusa, której ofiary ze zwierząt były tylko cieniem (zapowiedzią): „Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” Heb. 10,14.

W liście do Kolosan 2,17 czytamy, że rzeczy takie jak sabat to również „tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus”. Żydzi wciąż zachowują sabat, ale nie uwierzyli w Chrystusa. Oni wciąż oczekują na Mesjasza, który da im odpocznienie i pokój, żyją więc cieniami rzeczy przyszłych, podczas gdy nie dostrzegają rzeczywistości, którą mamy w Chrystusie. Paradoksalnie wymaganie zachowywania sabatu (czyli odpoczywania od pracy w sobotę) może być zaprzeczaniem prawdziwego odpocznienia, którym jest darmowe zbawienie.

Biblia mówi, że testem prawdziwości wiary jest wyznawanie Chrystusa, a nie wyznawanie sabatu: „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem […] zbawiony będziesz” Rzym. 10,9. Ludzie tacy jak adwentyści muszą więc „zapracować” sobie na zbawienie przez brak pracy w sobotę. Hebrajczyków 4,9 „A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego” nie mówi o tym, że mamy obowiązek odpoczywać w sobotę, ale że lud Boży (Izrael) ma możliwość wejścia do prawdziwego odpoczynku, czyli wiecznego sabatu (a nie do cienia rzeczy przyszłych, którym jest siódmy dzień tygodnia) przez wiarę w Chrystusa, który umarł, abyśmy mogli być zbawieni na podstawie wiary, a nie na podstawie naszych uczynków. Jeśli uważasz, że masz obowiązek zachowywania sabatu, proszę bardzo, ale nie nakazuj tego temu, który każdy dzień ocenia jednakowo: „Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu” Rzym. 14,4.

Co ma powiedzieć ktoś, kto mieszka w kraju, w którym obowiązuje 6-dniowy tryb pracy? Głodować. Czy tego nauczał Jezus? Powiedział On: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” Mat. 28,19-20, ale na szczęście Jezus ani słowem nie przykazał nam zachowywać sabatu. „Pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego” – czyli zbawienie dla tych, którzy uwierzą, że zbawienie jest za darmo, a nie za wypełnianie starotestamentowego Prawa.

48 Komentarzy

 1. Purus said,

  11 stycznia, 2013 @ 9:17 pm

  1. Purytanin, herezję Kolosan opisałem tu (wpis nr 54):
  https://purytanin.wordpress.com/2010/02/10/szabat-czy-obowiazuje-chrzescijan/#comment-1859

  2. „Co ma powiedzieć ktoś, kto mieszka w kraju, w którym obowiązuje 6-dniowy tryb pracy?” – to są, Purytaninie, argumenty poniżej pasa. Równie dobrze mogę spytać: „A co ma zrobić człowiek, w którego kraju każą jeść ludzi”? Według Twojego rozumowania, taki „wolny” chrześcijanin powinien postępować konformistycznie, zamiast zaufać bogu bez względu na wszystko? Czego Ty uczysz? Niewiary.

  3. Aaa… i nie pisz bajek, jakoby adwentyści chcieli osiągnąć zbawienie przez przestrzegania szabatu, bo można podać podobny kontrargument, że Ty chcesz osiągnąć zbawienie przez czczenie ojca swego i matki swojej.

 2. Wojtek said,

  13 stycznia, 2013 @ 12:13 pm

  Ef.2 (8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: (9) nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
  (10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów / zawartych w Torze, czyli instrukcji dla dzieci Bożych/, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

  Czyli jesteśmy stworzeni w Mesjaszu dla dobrych czynów. które Bóg z góry przygotował, abyśmy je p e ł n i l i .
  A dobre czyny to wypełnianie przykazań Bożych zawartych w Biblii.Hallelujah!!
  Każdy ma wolną wolę Będąc w Mesjaszu pragnę wypełnić wszystkie przykazania / ustawy wieczne/, które mnie osobiście dotyczą
  .Chcę być posłuszny wszystkim zaleceniom mojego Boga, tylko dlatego ,że Go kocham.
  Niech światło Mesjasza i radość szabatu gości w moim domu.Halleluja!!

 3. purytanin said,

  13 stycznia, 2013 @ 8:47 pm

  Purus napisał:

  2. “Co ma powiedzieć ktoś, kto mieszka w kraju, w którym obowiązuje 6-dniowy tryb pracy?” – to są, Purytaninie, argumenty poniżej pasa. Równie dobrze mogę spytać: “A co ma zrobić człowiek, w którego kraju każą jeść ludzi”? Według Twojego rozumowania, taki “wolny” chrześcijanin powinien postępować konformistycznie, zamiast zaufać bogu bez względu na wszystko? Czego Ty uczysz? Niewiary.

  Ja uczę tego: przez fałszywe nauczanie adwentyzmu (że niby praca w sobotę to grzech) ludzie żyjący np. w krajach komunistycznych musieliby ginąć nie za wiarę w Jezusa, lecz za wiarę w sabat. Nauczanie to nie ma nic wspólnego z zachowywaniem przykazań Jezusa, a jest to wiara w szkodliwe bajki.
  „A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.” 1 Tym. 4,7.

  W Korei Północnej bycie chrześcijaninem to przestępstwo zasługujące na obóz pracy. Jeśli tylko władze się o tym dowiedzą, chrześcijanie lądują w obozie pracy. Przypuśćmy, że do takiego obozu trafiłby również misjonarz adwentystyczny i mówiłbym innym Koreańczykom: „Nie pracujcie w sobotę!” W efekcie wszyscy chrześcijanie w obozie Koreańskim (a jest ich ok. 400 000) musieliby umrzeć za nieposłuszeństwo. Czy adwentyzm pomaga chrześcijaństwu w Korei czy też doprowadziłby do całkowitej zagłady chrześcijan w tym kraju? Mam nadzieję, że w Korei Północnej nie ma ani jednego adwentysty, bo nie chcę by moi bracia ginęli za nauki Ellen White. Lepiej ginąć za wiarę w Chrystusa.

 4. Gustaw said,

  15 stycznia, 2013 @ 6:56 pm

  @purytanin
  Twój powyższy pogląd to nauka ludzka, nie biblijna.

 5. Purus said,

  15 stycznia, 2013 @ 7:12 pm

  1. Purytanin, herezję Kolosan opisałem tu (wpis nr 54):
  https://purytanin.wordpress.com/2010/02/10/szabat-czy-obowiazuje-chrzescijan/#comment-1859

  2. Aaa… i nie pisz bajek, jakoby adwentyści chcieli osiągnąć zbawienie przez przestrzegania szabatu, bo można podać podobny kontrargument, że Ty chcesz osiągnąć zbawienie przez czczenie ojca swego i matki swojej.

  3. Szabat to nie pusta nauka, tylko ZEWNĘTRZNY WYRAZ wiary w Boga Biblii. Podobnie jak zewnętrznym wyrazem wiary w Boga jest czczenie ojca i matki i było modlenie się przez Daniela przy otwartych oknach. Daniel ryzykował życiem, a przecież mógł od czasu wydania dekretu Medo-Persów modlić się przy zamkniętych oknach. Bogu się jednak to by nie podobało, bo te dwie rzeczy – wiara i zewnętrzny jej wyraz – są nierozdzielne.

  Podobnie trzej młodzieńcy na równinie Dura (Ks. Daniela 3) mogli się pokłonić posągowi wzniesi9onemu przez Nabuchodonozora, w duchu, w myślach być czystymi. Jednak tego nie zrobili, bo te dwie rzeczy byłyby sprzeczne.

  Bóg zatem wymaga, abyśmy nawet za cenę życia uzewnętrzniali jego prawdy, m.in. poprzez świętowanie szabatu.

  Summa summarum, uczysz, Purytaninie, niewiary i kompromisu.

 6. ZeE said,

  16 stycznia, 2013 @ 3:46 pm

  Nawróciłem się 6 lat temu dzięki łasce Jezusa Chrystusa. Byłem wielkim grzesznikiem. On osobiście przyszedł do mojego życia, nie szukałem Go, On sam do mnie zapukał. Nie wtedy znałem żadnego Kościoła (oprócz krk).

  Pierwsze co mi pokazał to Jego Święty Dekalog. Odrzuciłem kult maryjny, cudzołóstwo. Biblia stała się ważna. Potem był szok: 4 przykazanie Dekalogu, Szabat. To było coś, czego nie byłem wstanie zrozumieć/przeskoczyć, nie chciałem przyjąć Szabatu (usprawiedliwiając, że niedziela jest 7 dniem).

  W którąś niedzielę będąc na mszy (w krk bo wtedy innego kościoła nie znałem, ale już odrzuciłem kult maryjny), usłyszałem w liturgii: uroczyście obchodzimy ten pierwszy dzień tygodnia. To było straszne!

  Wychodząc z kościoła 1000 myśli przeleciało mi przez głowę, co to ma być, jaki szabat, jak ja będę teraz żył, przecież to głupie, co powiedzą inni. I wtedy w tym momencie przeszyły mnie słowa: DLA MNIE MA ZAPRZEĆ SIĘ SAMEGO SIEBIE. Poddałem się, z bojaźni przyjąłem Szabat, jako Dzień Pański, Święty od założenia świata (choć nie zostałem adwentystą).

  Purytaninie, do dziś święcę ten dzień i wiem, że jest to coś, czego oczekuje od swojego ludu Bóg, to szczególny czas, który On wyznaczył, to czas błogosławieństwa.

  Nie chcę się przerzucać biblijnymi cytatami, ale chcę Cię zachęcić do modlitwy, do zapytania Boga, o co chodzi z Szabatem. Czy obowiązuje czy nie. Każdy z nas błądzi, są różne doktryny, ale Bóg jest wierny. Widzi chaos teorii sprzecznych ze sobą w chrześcijaństwie. Kto ma rację? Ty czy Veight? Wiem jedno tylko Bóg

 7. Wojtek said,

  17 stycznia, 2013 @ 1:37 pm

  A Bóg mówi:
  Pamiętaj o dniu szabatu aby go uświęcić. Amen

 8. 7adwent said,

  12 lutego, 2013 @ 5:34 am

  Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Valter Veith jest postacią kontrowersyjną w Kościele Adwentystów ze względu na swój atakujący inne wyznania ton i snucie spiskowej teorii dziejów pod którą jako Kościoł Adwentystów nie podpisujemy się i w takową nie wierzymy. W jego wykładach można znaleźć pewne treści zgodne z Biblijnym nauczaniem, a le forma ich przekazu w połączeniu ze spiskową teorią dziejów karykaturyzuje obraz zasad wiary Kościoła dlatego oficjalnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odcina się od Jego samodzielnej „misji”.

 9. 7adwent said,

  12 lutego, 2013 @ 5:35 am

  Oświadczenie w sprawie Waltera Veitha

  Oświadczenie w sprawie Waltera VeithaPoniżej publikujemy stanowisko Kościoła w Niemczech na temat działalności Waltera Veitha. Oficjalne czynniki Kościoła, w tym przede wszystkim Bible Research Institute, oficjalna komórka Generalnej Konferencji, wskazywały na liczne błędy w wystąpieniach W. Veitha. Zdając sobie sprawę z popularności jego nagranych prezentacji pragniemy podkreślić, że niektóre wyrażane przez niego opinie i wysnuwane tezy nie odzwierciedlają poglądów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i – zgodnie z tym, co wyraża poniższe stanowisko Kościoła w Niemczech – wielokrotnie kładły cień na dobrą opinię o Kościele.

  STANOWISKO KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W NIEMCZECH W SPRAWIE WYKŁADÓW WALTERA VEITHA

  W sobotę, 20 października 2012 roku, Walter Veith wygłosił w Norymbergii wykład zatytułowany „Król Północy (2)”. W przemówieniu, które było również transmitowane za pośrednictwem Internetu, zaprezentował on teorię, zgodnie z którą Wolni Masoni oraz Żydzi wykorzystali czasy rządów Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników w Niemczech (lata 1933-1945), aby dokonać przeniesienia Żydów do Palestyny w celu osłabienia oraz odwiedzenia chrześcijaństwa od autentycznej biblijnej prawdy.

  Z powodu tej i innych uwag, władze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wydały jasne oświadczenie dotyczące zagadnienia antysemityzmu. Zostało one wydane w grudniowym numerze czasopisma „Adventisten heute” (strona 5). W oświadczeniu tym potwierdzona została deklaracja złożona z okazji 60-lecia zakończenia II Wojny Światowej, opublikowana w „Adventecho” w maju 2005 roku (Adventecho, Maj 2005, str. 31).

  Walter Veith wydał oświadczenie w którym zdystansował się od wszelkich form rasizmu. W odpowiedzi na to oświadczenie przewodniczący Południowej i Północnej Unii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech wydali wspólne oświadczenie, w którym ponownie odrzucili jego „odważne spekulacje i teorie” podkreślając, że takie spekulacje nie odzwierciedlają adwentystycznego zrozumienia Ewangelii. To oświadczenie, złożone 26 października 2012 roku pojawiło się w styczniowym numerze czasopisma „Adventisten heute” (strona 5).

  Komitet Wykonawczy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech (FiD) zajął się tą sprawą we wtorek, 4 grudnia 2012 roku.

  Komitet FiD złożony jest z członków Zarządu Północnej i Południowej Unii, jak również z członków Wydziału Intereuropejskiego (EUD). Komitet odgłosował podjęcie następujących działań przy 45 głosach za, 4 przeciw oraz jednym wstrzymującym się:

  Zagłosowano, aby zawiesić uchwałę nr 87z Kwiecień 25./26. 2004[1] na lata 2011 oraz 2012 na podstawie udanych rozmów z Walterem Veithem zgodnie z którymi wszelkie zaproszenia do wygłaszania wykładów będą wysyłane za pośrednictwem oficjalnych kanałów kościelnej komunikacji. Komitet zobowiązał się – jeśli okres testowy zakończy się pozytywnie – do ponownego włączenia tego tematu do swojej agendy pod koniec 2012 roku, w celu całkowitego usunięcia tej uchwały.

  Podstawą powyższej uchwały była wymiana listów pomiędzy Walterem Veithem i Guentherem Machelem (Przewodniczącym Południowoniemieckiej Unii), w czasie której Walter Veith zobowiązał się do:

  wspólnej pracy wraz z Kościołem w Niemczech, aby załagodzić napięcia w kościołach i usunąć nieporozumienia dotyczące misji;
  poszukiwania obopólnej współpracy z Kościołem w Niemczech;
  nieprezentowania kolejnych kontrowersyjnych tematów w Europie; a w szczególności niewygłaszania wykładu „Wojna Biblii” w Niemczech;
  niezajmowania się tematyką wolnomularstwa. Dla niego, temat ten został już wyczerpany. Walter Veith napisał: „Możemy to oddzielić kreską. Dajmy odpocząć temu tematowi i przygotujmy ludzi na powtórne przyjście Chrystusa”
  zaakceptowania GC Working Policy, jako podstawy jego międzynarodowych działań, a w tym korzystania z zaproszeń na wykłady zgodnie z oficjalnymi kościelnymi procedurami.

  Dowiedzieliśmy się, że działania Waltera Veith na terenie Niemiec są planowane i organizowane przez prywatną organizację „Amazing Discoveries”. Z tego powodu, oczekiwana współpraca pomiędzy Walterem Veithem a Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech nie miała miejsca. Deklaracja Waltera Veitha, aby działać zgodnie z zapisami GC Working Policy, była realizowana tylko w pewnym stopniu.

  Zgodnie ze stanem naszej wiedzy, Walter Veith nie prezentował wykładu „Wojna Biblii” w Niemczech.

  Walter Veith kontynuował prezentowanie zagadnień związanych z wolnomularstwem w swoich wykładach.

  Po raz kolejny teorie spiskowe pojawiały się w wykładach Waltera Veitha, choć – zgodnie z jego oświadczeniem – obiecał on nie podejmowanie tematyki „wolnomularstwa” i postanowił odłożyć ten temat na bok.

  Wygłaszając swoje opinie na temat Żydów, w budynku adwentystycznego kościoła, Walter Veith zbliżył się niebezpiecznie do granicy, która może zaowocować kryminalnymi konsekwencjami.

  W związku z tym, Walter Veith po raz kolejny promuje czysto spekulacyjne teorie spiskowe, które nie poddają się weryfikacji i są niezwykle kontrowersyjne.

  Sposób w jaki Walter Veith mówi na temat religii, grup ludzi oraz innych wierzeń, wydaje się być zarówno nieetyczny, jak również dyskusyjny.

  Choć w jego wykładach znajdują się treści z którymi możemy się zgodzić, to jednak widzimy w nich brak wyzwalającej Ewangelii Jezusa Chrystusa, która zastępowana jest przerażającym i wyzwalającym strach spojrzeniem na świat. Właśnie to definiuje jego głoszenie. Jest to duchowe nadużycie, które stoi w sprzeczności z głoszeniem Ewangelii w adwentystycznym rozumieniu.

  Od czasu pojawienia się w Niemczech, Valter Veith wielokrotnie wygłaszał kontrowersyjne teorie i opinie, zarówno w kościołach, jak również podczas publicznych wystąpień, przez co polaryzował kościół i zaogniał konflikty. Walter Veith otwarcie kreuje kontrowersyjne opinie podczas swoich wykładów. To prowadzi do zajmowania skrajnych pozycji. W rezultacie można zauważyć napięcia i spory w kościołach, rodzinach i środowisku kościelnym.

  Z tego powodu, deklarujemy że oświadczenie wydane w 2004 roku wciąż obowiązuje. Dystansujemy się od wszelkich form publicznych wystąpień Waltera Veitha w Niemczech i zabraniamy mu występowanie w imieniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Niemczech.

 10. 7adwent said,

  12 lutego, 2013 @ 5:51 am

  Tak wiec pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bozego por. Hebr. 4 BT, wskazujac na to, że przez wiarę w Jezusa jesteśmy zbawieni , a widocznym znakiem tego, ze jesteśmy zbawieni jest posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom włącznie z czwartym, które jest pamiątką stworzenia, oraz widzialnym znakiem tego ze przyjeliśmy zbawienie przez wiare w Jezusa Chrystusa. Dzisiejsi protestanci maja problem z dekalogiem i ciągle z nim walczą łudząc się tym, że Pan Jezus anulował prawo patrz Izajasz 42. Jest to skutek błędnego nauczania miedzy innymi o tym, ze ludzie kiedykolwiek mogli być zbawieni za przestrzeganie Prawa, jest to nie biblijna nauka popularna we współczesnym ewangelikalnym kościele w tym również wśród baptystów. List do Kolosan nie mówi o sabacie 7 dniu tygodnia tylko o sabatach związanych z prawem kultowo obrzędowym. Świadczą o tym słowa mowiące o nowiach księżyca napojach i pokarmach. Bóg nigdzie w ST mowiąc o sabacie 7 dniu tygodnia nie zalecał aby w tym czasie spożywano określone pokarmy lub pito jakiekolwiek specjalne napoje. Sabaty o których pisze ap. Paweł w Kol. 2:16-17 to np. święto Paschy (tu jest mowa o napojach pokarmach i jest to także sabat nie koniecznie wypadający 7 dnia)por. 2 Mojż.12 innym podobnym świętem nie koniecznie wypadającym w 7 dzień tygodnia, a nazywanym sabatem jest Dzień Pojednania (jom kippur) 10 dzień 7 miesiąca nazwany sabatem por.3 Mojż 23, który był ściśle związany ze służbą w świątyni Izraelskiej, wskazującą na Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Zakończone po ukrzyżowaniu To te święta podobnie jak cała sluzba w swiatyni byly cieniami, ktore swoje wypełnienie znalazło w Jezusie Chrystusie. Poza tym Adwentysci Dnia Siódmego nikogo nie sądzą za to, że nie swięci sabatu. Jest to kolejne kłamstwo których na tym blogu jest więcej.
  Polecam uważną lekturę Biblii a wtedy stanie się to jasne.

 11. Jurek said,

  13 lutego, 2013 @ 6:47 pm

  W Hbr 4,9 nie ma “odpoczynku sobotniego”. Polecam komentarz https://purytanin.wordpress.com/2010/02/10/szabat-czy-obowiazuje-chrzescijan/#comment-1565
  Co ciekawe, tłumaczenia protestanckie (Biblia Warszawska i Gdańska) poprawnie to tłumaczą, a katolickie (Biblia Tysiąclecia i Poznańska) błędnie.

 12. 7 adwent said,

  14 lutego, 2013 @ 2:27 pm

  Jurku jesteś mało zorientowany i piszesz nieprawdziwe rzeczy twoja znajomośc greki ma też wiele do życzenia.
  Pismo święte w protestanckim wydaniu ewangelicznego Instytutu Biblijnego oddaje ten fragment następująco: Hebr 4:9
  A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego.
  grecko- polski Nowy Testament: Heb4:9
  Zatem pozostaje szabatowanie dla ludu Bożego.

 13. Mika said,

  14 lutego, 2013 @ 4:15 pm

  A ja owazam, ze sie mylisz Jurku. Bo list do Hebrajczykow 4:1-11 we wszystkich wersetach gdzie jest uzyte slowo odpocznienie w orginale jest uzyte slowo „KATAPAUSIN”, a w wersecie 9 „SABBATISMOS”. sam wyciagnij wnioski. poczytaj Izajasza 66:22-23 jest tu mowa o tysiacletnim krolestwie. Stwierdzenie:”Ja(Jezus) jestem Panem szabatu!”, mowi nam ze w tym dniu mamy uwielbiac, czcic Jezusa. I dlaczego akurat sie nazwal Panem szabatu, a nie innego dnia?

  jeszcze jedno, czy uwazacie, ze Jezus zmartwychstal w niedziele? Pamietajcie ze nie mozemy liczyc dni jak teraz liczymy, bo to zostalo zmienione. Jezus powiedzial ze bedzie w grobie 3dni i 3 noce. Jesli umarl przed szabatem w piatek to liczac te 3dni i 3 noce to wychodzi…ze zmartwychwstal w poniedzalek a nie w niedziele. a tak naprawde to byly 2 szabaty. jeden szabat swiateczny i ten normalny cotygodniowy. porownajcie sobie Marka 16:1-2; i Mateusza 27:62; i Lukasza 23:56. w marka jest nspisane gdy minal szabat nakupily wonnosci, a w lukasza ze przed szabatem nakuply wonnosci. miedzy jednym a drugim szabatem jest dzien normalny. zastanowcie sie nad tym.

  szabat jako jedyny dzien zostal przez Boga poblogoslawiony i poswiecony.

 14. Wojtek said,

  16 lutego, 2013 @ 12:10 pm

  Prz.30(5) Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. (6) Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.
  Zastanawiam się jak można słowa , które Bóg sam swoim palcem wypisał na tablicach kamiennych i powierzył je Izraelowi aby ten przekazali je innym narodom. uznać za nieważne, czy częściowo nieważne.To samo prawo wypisał nam Bóg na sercach i umysłach w Nowym Przymierzu.
  Czy naprawdę w związku z powrotem do kapłaństwa na wzór Melchizedeka nastąpiły takie zawirowania, że ludzie którzy mówią,że w Boga wierzą nie szanują Jego słowa.

  Pamiętaj o dniu szabatu aby go uswięcić

 15. Wojtek said,

  17 lutego, 2013 @ 9:22 am

  JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ GDY KOŃCZYŁ SIĘ SZABAT !!!

  Jezus został ukrzyżowany w środę przed zachodem słońca, w czasie gdy składano ostatniego Baranka Paschalnego zanim złożono oddanie na codzienną Minchę – ostatnią stałą ofiarę dnia.
  Dlatego Łukasz mówi nam o świątecznym Szabacie, który był w Czwartek, a Marek mówi nam o cotygodniowym Szabacie (Sobocie).
  W obu przypadkach obydwaj mówią, że zakupienie i przygotowanie balsamu odbyło się w Piątek.
  Tak jak w przypadku Środy tak też w przypadku Piątku, oba te dni są dniami przygotowania. Albowiem oba te dni są przed Szabatami.

  Następny dowód, że jest tu mowa o dwóch Szabatach znajdujemy w ewangelii Mateusza 28:1

  „(1) A kiedy minął szabat, wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia Maria z Magdali i druga Maria przyszły zobaczyć grób” Biblia Warszawsko- Praska

  Słowa „A kiedy minął szabat” nie odnoszą się do pojedynczego Szabatu, ale do liczby mnogiej czyli do Szabatów. I nie zawsze można to znaleźć w dzisiejszych przekładach Biblii. Ale w Stong Corconadce jest to wyraźnie zaznaczone, że chodzi tu o liczbę mnogą szabatu. Czyli powinno być „A kiedy minęły szabaty…..”
  Takie same świadectwo jest w aramejskim zapisie Besory, gdzie jest zapisane: „Beramsza din beszabata” co znaczy „w wieczór Szabatu” w sensie zamknięcie Szabatu.

  Druga ważna sprawa to, że Jeszua nie zmartwychwstał w niedziele, ale gdy kończył się Szabat.

  Widać to w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, gdzie bardziej dosłownie jest to przetłumaczone: Mat 28:1. Zobaczmy na ten sam tekst:

  „(1) A gdy się kończył szabat, i już świtało na pierwszy dzień onego tygodnia, przyszła Maryja Magdalena i druga Maryja, aby grób oglądały.”

  To, że świtało nie odnosi się w myśli judaizmu do poranka, ale raczej do rozpoczęcia się następnego dnia, który rozpoczyna się od zachodu słońca.
  Widać to również w tłumaczeniu księdza Jakuba Wujka z 1599 roku. Biblii Wydanej przez Oficinę Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa. Zobaczmy ten tekst:

  „A w wieczór sobotni, który zaświta na dzień pierwszy szabatu, przyszła Maria Magdalena i druga Maria oglądać grób……”

  W tych cytatach mamy dwa świadectwa, że owe niewiasty przyszły do grobu, gdy kończył się Szabat i gdy rozpoczynał się Jom Riszon (dzień pierwszy – Niedziela).

  Zatem Jezus zmartwychwstał, gdy kończył się Szabat. Hallelujah! Szabat jest Jego szczególnym dniem, albowiem ten dzień odnosi się do dzieła stworzenia, czy do znaku przymierza z Izraelem, ale również do Jego zmartwychwstania. Jezus sam powiedział, że On – Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.

 16. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 1:53 pm

  7 adwent, Twój wpis z Luty 14, 2013 @ 2:27 pm nie jest uczciwy.
  Podajesz jako kontrargument dla mnie cytat:
  „grecko- polski Nowy Testament: Heb4:9
  Zatem pozostaje szabatowanie dla ludu Bożego.”
  Podczas gdy ja, wpis wcześniej, linkuję do swojej wypowiedzi, gdzie piszę:
  „Występujące w oryginale sabbatismos należy oddać jako odpocznienie albo dosł. jako szabatowanie, ale nie jako odpoczynek szabatu.”

 17. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 2:03 pm

  Mika: „Bo list do Hebrajczykow 4:1-11 we wszystkich wersetach gdzie jest uzyte slowo odpocznienie w orginale jest uzyte slowo “KATAPAUSIN”, a w wersecie 9 “SABBATISMOS”. sam wyciagnij wnioski.”
  Wniosek jest oczywisty. Oba słowa mają w tym fragmencie ten sam zakres znaczeniowy. Mówią o tym samym odpocznieniu. Przy okazji mam pytanie. Czy starałaś się wejść usilnie do dnia tygodnia?

  Mika: „poczytaj Izajasza 66:22-23”
  Biblia Gdańska, która jest chyba najwierniejszym polskim tłumaczeniem, oddaje Iz 66,23 tak:
  „I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan.”
  Czyli nie w szabat, ale cały czas, przez wszystkie dni.

  Mika: „Stwierdzenie:”Ja(Jezus) jestem Panem szabatu!”, mowi nam ze w tym dniu mamy uwielbiac, czcic Jezusa.”
  Nieprawda. To stwierdzenie mówi nam, że Jezus z szabatem może zrobić co chce.

 18. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 9:26 pm

  Wojtek: „Zastanawiam się jak można słowa , które Bóg sam swoim palcem wypisał na tablicach kamiennych i powierzył je Izraelowi aby ten przekazali je innym narodom. uznać za nieważne, czy częściowo nieważne.”
  A jak można te słowa nazwać służbą śmierci i potępienia? 2Kor 3,7-9
  Powtórzę to, co napisałem na forum ewangeliczni:
  Tamto Prawo było przewodnikiem do Chrystusa, a gdy przyszła wiara stało się zbędne Ga 3,19-25. Nie zostało ono anulowane, lecz wypełnione przez Jezusa Mt 5,17, jako Baranka Bożego, poprzez złożenie doskonałej ofiary na krzyżu (jak widać nie było to literalne wypełnienie). Po wypełnieniu, jako nieprzydatne Hbr 9,9, zostało ono ZAMIENIONE Hbr 7,12 przez Nowe Prawo – Zakon Chrystusowy. Paweł mówi o nim w 1Kor 9,20-21.

 19. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 9:36 pm

  Wojtek: „To samo prawo wypisał nam Bóg na sercach i umysłach w Nowym Przymierzu.”
  Jesteś w stanie to wykazać?

  Wojtek: „To, że świtało nie odnosi się w myśli judaizmu do poranka, ale raczej do rozpoczęcia się następnego dnia, który rozpoczyna się od zachodu słońca”.
  Świtanie nie odnosi się do poranku, tylko do wieczora??? Ty to piszesz na poważnie?

 20. Heretyk said,

  18 lutego, 2013 @ 5:09 am

  Jurek kłamliwie nauczasz tekst Izajasza 66 23 w Biblii Gdańskiej brzmi następująco: Izj 66:23 I stanie się, że od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan.

 21. Heretyk said,

  18 lutego, 2013 @ 5:11 am

  Jurku twoja argumentacja jest argumentacją typu na słońcu jest kurz kto to sprawdzi nikt. ale ja w to wierze bo tak mnie w szkole nauczyli.

 22. Wojtek said,

  18 lutego, 2013 @ 1:30 pm

  Jurek . PRAWO NA SERCU
  Amos 3 (7) Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym, prorokom.
  Swemu słudze ,prorokowi Jeremiaszowi Bóg objawił prawdę o nowym przymierzu.

  Jeremiasz bw 31 (31) Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan – (33) lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

  Jeremiasz tu przekazuje ,że Bóg wypisze swoje PRAWO na sercu człowieka.

  Od ap Pawła dowiadujemy się ,że do domu Izraela i domu Judy,które zawarły to nowe przymierze, Bóg wszczepił ludzi z narodów ,ludzi ufających Jezusowi.
  Wszczepił dziczkę oliwną z narodów do drzewa oliwnego Izraela.
  Dzięki temu to przymierze może należeć także do wierzących z narodów, a nie tylko do Izraela.

 23. Wojtek said,

  18 lutego, 2013 @ 2:27 pm

  Jurek.Życie zgodne z przykazaniami Bożymi jest dowodem żywej wiary, miłości i znajomości Boga jako Zbawiciela (Rz 3:31; Jk 2:17; 1 J 5:3; 1 J 2:3-6; Ef 2:8-10). Jest dowodem, że treść przykazań Bożych została wpisana w nasze serca, „aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha „
  (Rz 8:4).Abyście nie dali się uwieść tym,którzy nie szanują praw Bożych (2 P 3,17b). Umarliśmy dla grzechu,żyjemy zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie (Rz.6,12).

 24. Wojtek said,

  19 lutego, 2013 @ 12:23 pm

  JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ JESZCZE PODCZAS SZABATU

  Mika.
  Dowód na to, że zmartwychwstanie Jezusa odbyło się jeszcze podczas Szabatu jest na podstawie Ks. Kapłańskiej 23:15, gdzie czytamy o ceremonii pierwocin.
  „(15) Naliczycie także sobie od dnia pierwszego po sabacie, od dnia, któregoście ofiarowali snop podnoszenia, siedem tygodni zupełnych niech będzie.”

  W tekście hebrajskim jest napisane, że odliczenie ma nastąpić po HaSzabat, czyli jest tu mowa po cotygodniowym, Szabacie.
  W tym właśnie dniu po Szabacie (Sobocie), który wypadał podczas Hag Hamoci, czyli w Jom Riszon (Niedzielę) należało przynieść snop pierwocin przed Boga.
  To właśnie w tym dniu pojawił się Jezus przed Ojcem w niebie i zaprezentował MU pierwociny zmartwychwstania ludzi, którzy zmartwychwstali po nim, jak to czytamy w ewangelii Mateusza 27:52-53.

  Dla poparcia tej prawdy warto wiedzieć, co mędrcy judaizmu podają w pismach pod nazwa: Menachot 10:3,
  że Sadyceusze, którzy kontrolowali Beit HaMikdasz na przekór Faryzeuszom i w bardzo publiczny sposób udawali się na pole, gdy kończył się cotygodniowy Szabat, aby związać snopek jęczmienia
  / pierwociny/ i zabierając ze sobą dużą grupę ludzi czekali z nimi aż nastąpi zachód słońca czyli zakończenie Szabatu. Po czym 3 razy pytali się głośno czy zakończył sie zachód, gdy otrzymali 3 potwierdzenia od tłumu, wówczas go ścinali, aby go przynieść do Beit HaMikdasz, aby rankiem dokonać potrząsania i kołysania tym snopkiem przed JHWH.

 25. Wojtek said,

  9 marca, 2013 @ 2:24 pm

  SZABAT OBOWIĄZUJE !!!

  Bóg pobłogosławił siódmy dzień tygodnia przed pojawieniem się grzechu na świecie.To oznacza, że szabat był częścią doskonałego porządku świata, bowiem świat stworzony został przez Boga jako doskonały.

  Obecnie ,kiedy pracujemy tyle dni w tygodniu, potrzebujemy od Boga pouczenia, który to dzień On wyznaczył nam na odpoczynek od wszelkiej pracy kreatywnej.Trzeba to mocno rozważyć,gdyż bezczeszczenie szabatu jest grzechem.Po co diabeł ma trzymać nas na łańcuchu.Przecież Jezus wyzwala nas ze wszystkich grzechów.Oczywiście wtedy my sami decydujemy się od nich odwrócić.

  Niech światło Jezusa i radość szabatu spoczną na waszych domach.

 26. Mika said,

  10 marca, 2013 @ 8:52 pm

  Wojtku, zgadzam sie z toba. mnie do szabatu przekonal Bog. Zastanawialam sie nad szabatem i niedziela i mailam takie mysli ze przeciez to nie ma dla Boga znaczenia jaki to dzien. No i w tym momencie Bog przemowil do mnie:”Wazne jest co ustanowil czlowiek, czy wazne jest co ustanowilem Ja.” w tym momencie wszystko bylo dla mnie jasne. nie moge byc nie posluszna Bogu. co mnie jeszcze zastanawia, dlaczego nie widzimy, ze caly swiat czci niedziele, a my ludzie wierzacy mamy nie byc jak swiat. ja nie chce powiedziec ze spotykanie sie w niedziele jest zle, bo nie jest, bo przeciez uczniowie spotykali sie codziennie. ale szabat jest dla Boga wyjatkowym dniem. i zeby to zrozumiec trzeba sie pytac o to Boga. ja czekam z niecierpliwoscia na szabat, bo jest to dzien calkowitego odpoczynku z Bogiem. ten dzien przeznaczam tylko dla Boga w modlitwie, czytaniu i rozwazaniu Slowa. dlaczego chrzescijanie maj problem z szabatem? bo czytaja Biblie od konca. Jak zydzi maj byc zazdrosni ze my mamy spolecznosc z Bogiem. Oni nie sa o to zazdrosni, dlatego ze jak mowia: wasz Mesjasz, jest tym ktory zniweczyl Tore (co jest nieprawda Mat5:17), nasz Mesjasz jest tym ktory wypelnia Tore i jest Tora. Jak maja oni byc zazdrosni skoro my nie nasladujemy naszego Mesjasza Jezusa.

  Wojtku, ja czesto tu zagladam i widze jak ty sie pocisz piszac tu i przekonujac czytajacych, ale to jest jak mowic do sciany. wiekszosc z nich poprostu niechce tego zrozumiec. poprostu powielaja bledy rzymu. i tak to trwa juz 2000lat. mam tylko nadzieje ze twoje wypociny, zachecily kogos do uwaznego studiowania CALEJ Biblii. pozdrawiam cie serdecznie i niech cie Bog blogoslawi i umocni w wytrwalosci i cierpliwosci.

 27. heretyk said,

  14 marca, 2013 @ 7:48 am

  Purytanin pyta: „Co ma powiedzieć ktoś, kto mieszka w kraju, w którym obowiązuje 6-dniowy tryb pracy?”
  Słowo Boże odpowiada zaufać Bogu i być mu posłusznym. Por.
  List do Filipian 4:6-7.

 28. 2 Maj, 2013 @ 5:31 pm

  Czytam zawsze z ubawieniem takie komentarze o szabacie jak ten zamieszczony na górze strony: „nie ma żadnej wzmianki jakoby uczniowie Jezusa zachowywali sabat, nie ma w Nowym Testamencie nakazu zachowywania sabatu. Dlaczego więc wierzący pochodzący z narodów pogańskich mieliby zachowywać sabat, skoro uczniowie Jezusa nie nakazywali im tego robić?” Wystarczy znać Pismo św, ale oczywiście nie trochę, lecz o wiele więcej niż trochę. Purytanin stwierdza, że „nie ma”, „nie ma” więc nie rób tego. Logika się kłania. W Nowym Testamencie(8470 wersetów) jest 54 raz wzmianka o sabacie a w Starym(23206 wersetów) 86 razy. Czyli Nowy Testament mówi 5 razy częściej o szabacie niż Stary Testament. Zawsze z ciekawością czytam wypowiedzi skądinąd religijnych ludzi (np. jak Purytanin), którzy stają się jak Bóg i pokazują swoim palcem mówiąc, a ja ci nakazuję, abyś nie pamiętał o szabacie i pracuj w tym dniu. Oto daję ci nowe przykazania. Przede wszystkim, Bóg to nie jest jakiś dzieciak, co daje przykazania i potem posyła swoich mędrców ( jak….), aby uczyli, że to co On dał nie obowiązuje bo teraz coś nowego. Prawdziwe pytanie trzeba zadać sobie: Czy przyjmuję Dekalog z Księgi Wyjścia 20 rozdział, czy też nie? Kombinowanie przy Dekalogu na pewno dobrze się nie skończy dla kombinatora. Jednemu nie podoba się szabat, innemu zakaz obrazów czynienia. Ludzie, to jest tylko 10 przepisów, a co byłoby gdyby ich było 1000. To ze skłonnością ludzką od razu 200 poleciałoby do kosza. Troszkę więcej szacunku dla Prawodawcy.

 29. Anonim said,

  19 czerwca, 2013 @ 9:39 am

  Wojtku Jezus nie został ukrzyzowany w środe lecz Piątek nie wiem skad te nauke wziąles ,ale to jest bład

 30. Swavek said,

  25 października, 2013 @ 12:30 am

  Witaj.
  Dla mnie Shabbat jest nadany i korzystam z niego.
  Nadany został na ścisłe określony czas.
  Ani dłużej ani o dzień krócej.
  Zachowywanie siudmego dnia jest dla mnie przywilejem, a jego niezachowywanie nie jest grzechem. Znaczy nie widzę takiej potrzeby.
  Kiedyś słuchałem i czytałem dużo na ten temat.
  Są dwa trendy w ww temacie.
  1. Słucham Boga co ma do powiedzenia.
  2. „Ja”robię jak chce i …. Celebruje szabat/niedziele, lub nie ( de facto, wypełniam wole człowieka)
  Bo robiąc z szabatu cel sam w sobie, wylewasz dziecko z kąpielą.

  Wiec zapytaj Boga jakie On ma zdanie na ww temat.
  Nie wiem czy odpowie, bo jest to jasne i jawne, napisane od dawna.
  Ale jak jest napisane,
  kto szuka ten znajdzie.

  God Bless You

  Ps.
  Po co są posty wielokrotne i ctlr +V ?

 31. Swavek said,

  27 października, 2013 @ 6:23 pm

  Kiedyś zajmowałem się wyszukiwaniem jaka kultura z tych co przeminęła i z tych co jeszcze nie, ma podział tygodnia inny niż siedmiodniowy.
  Było ich kilka z różnymi składami dni w tygodniu.
  I każdy wracał szybko do ” klasycznego” Bożego podziału 7 dniowego.
  Co jest ciekawe dla mnie, to fakt, że jeżeli jakieś odległe cywilizacyjnie plemię ma kalendarz lub coś w tym stylu. Składa się z siedmiu dni. Cóż to za Moc w tak charakterystycznym podziale rytmu działania człowieka.

 32. Ommo said,

  15 października, 2014 @ 3:36 pm

  Polecam książki Scotta Hahna, np” Przyczyny wiary” albo „W domu najlepiej”

 33. Anonim said,

  15 listopada, 2014 @ 6:01 pm

  Mowisz ze Jesus ani jednym slowem nie nakazal nam przestrzegac sabatu nakazal jednak przestrzegac przykazan Bozych jednym z nich jest przykazanie o sabacie .Ponadto Pan Jesus dal nam przyklad i czcil Sabat w kazdy Sabat mial w zwyczaju chodzic do synagogi i modlic sie czytac tore podobnie i jego uczniowie . Jesus nie zniosl przykazan i dodal, ze ani jedna kreska ani jedna jota nie zmieni sie w Prawie Bozym poki niebo i ziemia nie przemina.I ostrzegal aby nikt falszywie nie nauczal wzgledem tego Prawa. Pan Jesus pokazal , ze w Sabat mozna dobrze czynic potepiajac przy tym faryzeuszy za legalizm jednak Prawo Boze pozostaje nienaruszone i o tym mowi takze A. Pawel w swoich listach oraz Jakub. Jakub wyraznie pisal , ze kto przestapilby jedno z przykazan Bozych jest winien przestapienia wszystkich. a Apostol Jan pisze , ze grzech jest przestepstwem zakonu czyli prawa Bozego 10-ciu przykazan kazdy chrzescijanin wiedzial , ze zbawieni jestesmy laska ale kto przyjal laske Boza odrzuci grzech gdyz Bog i grzech nie moga istniec razem dlatego przez grzech zostalismy oddzieleni od Boga. Poza tym Pan Bog wyraznie mowi ,ze Sabat jest Jego znakiem , ze On jest naszym Bogiem a my Jego ludem dlatego pozostaje odpoczynek sobotni dla ludu Bozego jak pisze Pawel i dodaje spieszmy sie wiec wejsc do tego odpocznienia aby nikt nie zginal z tego braku posluszenstwa. Diabel kopiuje Boga i dlatego stworzyl sobie swoj dzien ,ktorym jest niedziela dla pseudochrzescijan albo piatek dla musulmanow ale Pan Bog wyraznie mowi Moj Swiety Dzien to sabat,ktory wiec dzien wybierzesz? nie jestem adwentystka ale zgadzam sie z ich nauczaniem poniewaz jest w pelni zgodne z Pismem Swietym . A co do tego czy da sie czy nie da czcic Bozy dzien to jak do tej pory pasuje ludziom w niedziele zamykac sklepy banki oraz fabryki itp.dlaczegoby nie mozna w soboty? Szpitale domy starcow domy dziecka itp.to inna sprawa bo przeciez w sabat mozna dobrze czynic powiedzial Pan Jesus . Niech kazdy sobie to przemysli sam wedlug swojego sumienia bo to przeciez do naszego sumienia Duch Swiety nawoluje przez caly czas.
  Brygida

  Z Panem Bogiem

 34. Swavek said,

  22 sierpnia, 2015 @ 6:12 am

  Autor w pierwszych wiersetach stwierdza brak wzmianki o przestrzeganiu szabatu przez uczniów Chrystusa.
  A dla mnie cały nowy testament kipi takimi wpisami!
  Bo brak informacji iż nie przestrzegali szabatu byłby przyczyną ich ukamienowania i niemożliwości dalszej egzystencji.
  Oni po prostu byli Hebrajczykami ( nie myl z obecnie urzywanymi ” zamiennikami” tej nazwy)
  A u tamtych przestrzeganie szabatu było iście mechaniczne o zabarwieniu histerycznym.
  Wiec nie było możliwe nie przestrzeganie czegoś co bardzo chcieli i było obłożone tak silną ( kamienną) motywacją.

 35. Swavek said,

  22 sierpnia, 2015 @ 6:17 am

  Kapłaństwo w którym otrzymano kamienne tablice z dekalogiem jest niższe od kapłaństwa Chrystusa z obietnicy.
  Dla mnie szabat przez to zyskał do siedmiu dni :)
  Bo którego dnia bym miał nie chwalić Boga ? Którego miał bym nie poświecić Chrystusowi jako zbawicielowi?

 36. Dawid said,

  16 lutego, 2016 @ 4:27 pm

  Bracia i Siostry w Panu. Zamiast skupić się na Bożej Miłości i miłości do bliźniego kłócicie się o Zakon jak faryzeusze. Nigdzie w Piśmie nie jest napisane że Sabat to Sobota, ale jest to Dzień Odpocznienia. Wyznawcy Judaizmu obchodzą Sabat od Piątku po zachodzie słońca do Soboty do zachodu słońca (Adwentyści tylko w Sobotę), poza tym co za różnica jaki dzień przeznaczasz na Dzień Odpocznienia dla Pana? Skup się na Zbawieniu i Chrystusie zamiast wszczynać spory o drugorzędne sprawy, które nie mają żadnego znaczenia dla życia wiecznego. Dla mnie każdy dzień jest Sabatem. Nie osądzajmy nikogo albowiem Jeden jest Sędzia. Pozdrawiam.

 37. rene said,

  13 Maj, 2016 @ 4:11 pm

  Dawid, nie zaklinaj rzeczywistości tylko poczytaj wcześniejsze wypowiedzi. Poza tym Adwentyście obchodzą Sabat od zachodu słońca w Piątek do zachodu słońca w Sobotę, więc wygadujesz bzdury, jak ta, że poruszanie kwestii Sabatu – świętego dnia odpocznienia ustanowionego przez samego Boga przy stworzeniu, a także czczonego przez Jezusa (uszanowanego również dziełem odkupienia gdyż od tego dzieła „odpoczął” w Sabat, jak odpoczął od dzieła stworzenia) – nie ma żadnego znaczenia. Piszesz „dla mnie” każdy dzień jest Sabatem, więc ci mówię, że tworzysz własną naukę, a nie trzymasz się Bożej nauki, „Pana Sabatu” – Jezusa, który też przecież był Tym, który prowadził naród Izraelski, Tym który stworzył świat, Tym, który ustanowił Sabat i w nim odpoczął, i Tym, który Mojżeszowi przekazał zapisane 10 przykazań, a w tym IV o święceniu Sabatu, czyli oddawaniu czci Stwórcy – Jezusowi Chrystusowi.

 38. co100 said,

  28 czerwca, 2016 @ 2:17 pm

  No i jak Chrystus w szabat? Jak on odpoczywa?

 39. domingo33gda said,

  25 września, 2016 @ 10:08 pm

  co tu za herezje papisciarskie alterchrysta ze zakon nie oboziwazuje
  zakon juz nie ma mocy smierci przez usprawiedliwienie i wypelnienie mojej niemoznosci w Chrystusie

  co to w ogole za bredzienie ze zakon to smierc
  smierc to łamanie zakonu, niemoznosc zakonowi zadosciuczynic

  a antychrystowcy dalej nawoluja do łamania swietego zakonu
  nie dosc ze go i tak nie sa w stanie wypelnic i potrzebuja do tego Jezusa to nawet sie nie starają za to go wyrzyucaja by wiecej go łamac

  co za obłudnicy papisciarskiej pseuo nauki
  antychrysta co to zamyslił odmienic czasy i zakon

 40. domingo33gda said,

  25 września, 2016 @ 10:15 pm

  a purtyanin dalej nie wchodzi z powodu nieposłuszenstwa Bogu a posluszenstwa papiezom i jeszce zachwala swoje nieposluszenstwo to cie numer :)

  wlasnie instrukcje lepsze niz Boga – coz to przypomina?
  lucyfera i alterchtrysta

  do samego konca nieposluszni i tak skoncza jak papacysci

 41. adzient said,

  29 stycznia, 2017 @ 3:24 pm

  Apostołowie wiele lat po zmartwychwstaniu Pana nadal swięcili żydowskie prawo o którym niektórzy mowią ,że nie obowiązuje:
  „Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego.”DzAp 10,14
  (Piotr nadal nie jadł nic nieczystego jak nakazywała tora)
  Paweł nawet mu służył :
  „Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.”Rz 7,25
  Oraz nauczał prawa żydowskiego:
  ” Albowiem w zakonie Mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane(…)”1Kor 9,9-10
  „Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich(…)”Ef 6,2-4

  Zatem skoro Paweł nauczał prawa Mojżeszowego i sam mu służył nie rozumiem dlaczego niektórzy chrześcijanie je odrzucają.
  „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?”Jak 2,14

 42. adzient said,

  29 stycznia, 2017 @ 3:29 pm

  Paweł napisał ,że się wyzwolił od prawa:
  „lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani(…)”Rz 7,6
  Co to znaczy wyzwolić się od zakonu?
  Dalej ten sam Paweł wyjaśnia:
  „(…)tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.”
  uwolnienie od zakonu oznacza uwolnienie od zbawienia z zakonu (Rz 10,2-5),a nie samego zakonu.
  Paweł napisał ,że uwolniony od zakonu nadal mu służy ale inaczej – bez presji:
  „Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.”Rz 7,25

 43. 7A protestant said,

  11 listopada, 2017 @ 1:56 pm

  Paweł nie napisał, że wyzwolił się od prawa. Paweł pisze, że dzięki ofierze Jezusa i przebaczeniu przez niego jego grzechów został uwolniony od karnych sankcji zakonu czyli wiecznego potępienia i drugiej śmierci.

 44. Łukasz said,

  28 listopada, 2017 @ 9:49 am

  Drodzy Braterstwo
  (bez względu na denominację lub sympatie, bo wierzę, że wszyscyśmy tu Chrystusowi, wszak nas wykupił),

  z dużą uwagą przeczytałem wszystkie posty. Jestem bardzo szczęśliwy, że są tu niemal same posty wierzących sola scriptura.

  Chciałbym się z Wami czymś podzielić. Narodzenie się na nowo uświadomiłem sobie mniej więcej rok temu, ale łaska naszego Pana dotknęła mnie kilka miesięcy wcześniej. W międzyczasie stopniowo zacząłem odchodzić od kultu tzw. Matki Boskiej, rzeźb i innych pogańskich tradycji. Opuściłem KrK, mimo wielu przykrości ze strony rodziny. Za to właściwe od razu przestałem używać Bożego imienia nadaremno i wulgarnego języka takoż. Z dnia na dzień (dosłownie) rzuciłem bez żadnych wspomagaczy i terapii palenie, a krótko potem picie alko, choć byłem w obu przypadkach zaawansowanym nałogowcem bez nadziei i szans na samodzielną rezygnację z obu uzależnień. Przyjąłem chrzest, który bardzo mi pomógł w określeniu swojej tożsamości jako Dziecka Bożego. Odtąd jeszcze krótki czas borykałem się z nieczystością (upadłem 2x). Za każdym razem czułem (O JAKIE TO BYŁO SMUTNE!), że straciłem wolność. Chowałem się wtedy przed wzrokiem Boga-Ojca jak Adam – w krzokach. W końcu autentycznie pożałowałem tej słabości, bo czułem jak dosłownie zerwała się moja więź z Bogiem (myślę, że znacie to uczucie) i poprosiłem Jezusa, by mnie uwolnił, bo już nigdy nie chciałem by to miało stać się ponownie. Natychmiast odzyskałem wolność i ponowne poczucie relacji z Bogiem. Ja wiem, że On jest WIELKI, ŻYWY i PRAWDZIWY! Teraz to już kilka miesięcy za mną bez upadku w tej sferze. Z rodzicami się nie poróżniłem już dość długo, choć kiedyś zdarzało się notorycznie. Przestałem zazdrościć, bo nie zamieniłbym wszystkich skarbów tego świata za ten jeden dar – łaski Bożej przez wiarę, który jest ku usprawiedliwieniu. Pożądanie innych kobiet niż żona minęło tak skutecznie jak eliminacją nieczystości. Tu w sukurs przychodził zawsze fragment z Mt 5, 29. Jak wspaniale rozwinął się za to nasz niezbyt do tej pory szczęśliwy związek małżeński! Zrozumiałem, że prawdziwą wolnością jest wolność od grzechu. Ta wolność daje prawdziwe szczęście, bo umożliwia szczerą relację z Bogiem-Ojcem przez Chrystusa.

 45. Łukasz said,

  28 listopada, 2017 @ 9:50 am

  Po co to piszę w dyskusji o sabacie? Bo poświęcenie całego dnia Bogu w sobotę stało się dla mnie z dnia na dzień oczywistością, tak jak to było z innymi punktami dekalogu. Z czasem uświadomiłem sobie, co to znaczy, że Bóg wpisuje nam swoje święte i wieczne prawo w serca. Robi to dlatego, że prawo to odzwierciedla Jego świętą naturę, niezmienną, a sabat jest jego częścią.

  Dziś nie potrzebuję kłócić się o sabat przerzucając się fragmentami z Pisma, jak to mają w zwyczaju Żydzi. Jest to jedna z tych rzeczy, którą podsuwa zły, by rozbić naszą jedność w Chrystusie. Czuję natomiast w sercu, że Bogu nawet milsze byłoby, gdybym w dniu sobotnim poszedł np. posługiwać do hospicjum (choćby dobrym słowem, prostą pomocą itd.), niż tylko skupiać się na poznawaniu Jego Słowa. Dlaczego? Bo jak poznasz Boże Dziecko? po tym, że nie pali ognia w sabat, czy po tym, że nakarmi głodnego? Chrystus jest Panem sabatu, w Nim przejawia się miłość i miłosierdzie, które przewyższają wszystko, zwłaszcza zaś legalizm.

  Na koniec powiem Wam, co dla mnie oznacza Boże Prawo. To nie dekalog. Dekalog był dla Żydów, by uświadomić im, że potrzebują Zbawiciela. Boże prawo to znacznie więcej. Umiłowanie prawości i sprawiedliwości, bo taka jest natura Boga. Znacie 5 rozdział ewangelii Mateusza. Przecież Jezus nie przestrzega wyłącznie przed cudzołożeniem (m.in.). On tłumaczy co to oznacza. Według jego nauki nawet pożądliwe spojrzenie na kobietę jest tym grzechem. Dlaczego? Jeśli kto nie rozumie, to niech idzie do sąsiada i niech mu powie, że w myślach używa sobie jak chce jego żony, a potem niech go zapyta, czy wszystko jest w porządku. Jeśli da w mordę, albo zobaczy w jego oczach ból, to zrozumie, że właśnie bardzo kogoś skrzywdził. W dodatku nie tylko jego, ale także ją. Jeśli zachowa to jako swój „sekrecik”, to postępuje jeszcze gorzej, bo nie masz szans na wybaczenie z jego i jej strony. Zaniechanie takich praktyk natomiast będzie wyrazem szacunku (rozumianego tu jako miłość) bliźniego i tego co jego. Na tym przykładzie widać, że dekalog to zaledwie korzeń drzewa moralności. A gdzie pień, gałęzie, gdzie liście, jak z 5 rozdziału Mateusza? Ponadto jeśli kochasz Boga, a jest to najważniejsze przykazanie, to szukasz tego co Jemu miłe i co od Niego pochodzi. Wszystko bowiem inne pochodzi od szatana i nie ma nic po środku.

  Dziękuję Ojcze Nasz, że zapukałeś do mych drzwi!

  Łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będą z Wami!

 46. Bobas said,

  25 lutego, 2018 @ 7:00 pm

  Szabat, był istotny ostatnimi laty.

  …. stworzenie i pełne błogosławieństwo, mam do jedzenia owoce z krzaków i drzew w których jest nasienie. Och jakie wspaniałe pierwsze minuty życia.

  Drugie stworzenie. Drzewa „wprowadzone” do ogrodu ograniczonego rzekami. Po co te granice? Ach złoto. Ale czym jest „złoto”?
  Kto mnie tu osadził? Elochim(y). Dzierżawcy maja plan. Oni są doświadczeni. Mam ulepione ciało z odpadów ziemi, z pyłu. Jestem inny niż na początku.
  Mam warunki. Błogosławieństwo i przekleństwo :-( pojawiły się zakazy!
  Nie mogę jeść z drzewa poznania?! Czemu? Jak poznam? Przecież… Jak….. poznam mego pierwszego Stwórcę? Jak poznam w tym ograniczeniu Słowo?

  Ps nigdy nie pałacem chęcią mordowanie, kradzieży itp bo mam pieczęć Abby który uczynił Jezusa i Chrystusem i Panem. Dz2:36

  Cdn(?)

 47. Jas said,

  8 Maj, 2018 @ 1:06 pm

  Tekst bardzo naciągany i manipulacyjny , wersety wyrwane z kontekstu dla swojej interpretacji

 48. Co100 said,

  12 Maj, 2018 @ 11:56 am

  Kiedyś obchodziłem nie łukiem szabat. Ale nie poprzestawali na osiągnięciu jedynego słusznego punktu widzenia, tj starałem, pozwalałem sobie na zrozumienie sensu/ prawdy.
  I ta decyzja daje rezultaty.
  1 skoro Bóg stworzył ( sam początek) człowieka duchowego imię wciskał mu żadnych ograniczeń. To jaka była przyczyna że kilka wersetów dalej jest następne stworzenie i tu już są ograniczenia i inna działalność tego typu.
  No i okazało się że drugie stworzenie jest przez elochimów ( liczba mnoga 2+)
  A nie przez Boga.
  To właśnie wtedy duchowy człowiek tzostal oblepiony przez elochimów tzw ciałem, ale materialnym, tą gliną, prochem ziemi itp.
  Chociaż w oryginale nie ma mowy o jakimkolwiek stwarzaniu w tym momencie, a jedynie o przerabianiu, jak twierdzą wnikliwi badacze odzuceni przez główny nurt ogłaszania jedynie słusznych, lokalnych prawd.
  Więc za słowami Jezusa ” Boga nikt nigdy nie widział” + wierne tłumaczenie pierwszych wersetów i zrozumienie że bogowie to nie Bóg. Daje ciekawy i logiczny ciąg. 1 z kim gadał Mojżesz? 2 od kogo dostał tabliczki 3 jakimi to relacjami nadający dekalog z jego zastrzeżeniami , sam mordował, wyniszczała, nadziewał na pal i przyjmował ofiary calopalnej z ludzi. 4 jaki w tym mają udział Sumerowie i ich kultura.
  Pozdrawiam


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: