Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r.

Londyńskie Wyznanie Wiary z roku 1689 (Reformowani Baptyści)

Rozdział 1: PISMO ŚWIĘTE
Rozdział 2: BÓG I TRÓJCA ŚWIĘTA
Rozdział 3 BOŻE POSTANOWIENIE
Rozdział 4 STWORZENIE
Rozdział 5 BOŻA OPATRZNOŚĆ
Rozdział 6 UPADEK CZŁOWIEKA: GRZECH I KARA
Rozdział 7 BOŻE PRZYMIERZE
Rozdział 8 CHRYSTUS – POŚREDNIK
Rozdział 9 WOLNA WOLA
Rozdział 10 SKUTECZNE POWOŁANIE
Rozdział 11 USPRAWIEDLIWIENIE
Rozdział 12 USYNOWIENIE
Rozdział 13 UŚWIĘCENIE
Rozdział 14 WIARA ZBAWIAJĄCA
Rozdział 15 UPAMIĘTANIE WIODĄCE DO ŻYCIA I ZBAWIENIA
Rozdział 16 DOBRE UCZYNKI
Rozdział 17 WYTRWANIE ŚWIĘTYCH
Rozdział 18 PEWNOŚĆ ŁASKI I ZBAWIENIA
Rozdział 19 PRAWO BOŻE
Rozdział 20 EWANGELIA I ZAKRES ŁASKI
Rozdział 21 WOLNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA I WOLNOŚĆ SUMIENIA
Rozdział 22 NABOŻEŃSTWO I DZIEŃ PAŃSKI
Rozdział 23 PRZYSIĘGI I ŚLUBOWANIA ZGODNE Z BOŻYM PRAWEM
Rozdział 24 WŁADZE PAŃSTWOWE
Rozdział 25 MAŁŻEŃSTWO
Rozdział 26 KOŚCIÓŁ
Rozdział 27 SPOŁECZNOŚĆ ŚWIĘTYCH
Rozdział 28 CHRZEST I WIECZERZA PAŃSKA
Rozdział 29 CHRZEST

Rozdział 30 WIECZERZA PAŃSKA
Rozdział 31 STAN CZŁOWIEKA PO ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIE UMARŁYCH
Rozdział 32 SĄD OSTATECZNY

21 Komentarzy

 1. e said,

  11 stycznia, 2013 @ 10:11 pm

  Czy Ty, Puritan, zgadzasz się z tym wszystkim i tak samo wyznajesz?

 2. purytanin said,

  12 stycznia, 2013 @ 1:23 pm

  @e,
  Z Londyńskim Wyznaniem Wiary zgadzam się w 99%. Nie zgodziłbym się np. ze stwierdzeniem:
  „Gdy Chrystus zmartwychwstał, zmienił się na pierwszy dzień tygodnia. który jest nazwany dniem Pańskim. Dzień ten ma być święcony jako chrześcijański sabat aż do końca świata; przestrzeganie siódmego dnia zostało zniesione.”
  Rozdział 22 NABOŻEŃSTWO I DZIEŃ PAŃSKI
  Biblia co prawda mówi, że chrześcijanie spotykali się w niedzielę (np. Dzieje Ap. 20,7), ale chociaż w Nowym Testamencie nie ma nakazu zachowywania sabatu, tak samo też nie ma tam obowiązku zachowywania niedzieli.

 3. e said,

  12 stycznia, 2013 @ 3:07 pm

  Właśnie zdziwiło mnie to, że wśród całego czysto biblijnego podejścia do sformułowania takiego Wyzaniania, znalazło się to stwierdzenie, które przytoczyłeś. Też w Nowym Testamencie nie znajduję nakazu święcenia jakiegokolwiek dnia.

 4. Gustaw said,

  12 stycznia, 2013 @ 10:46 pm

  @e powiedział

  To, że nie ma dosłownie wyrażonego nakazu święcenia konkretnego dnia, nie znaczy, że nie obowiązuje szabat. Jezus bowiem w paru miejscach mówił o obowiązywaniu Dekalogu (np. Mt 5).

  Rzecz oczywista, skoro czegoś starotestamentowego nie skasowano w NT, nadal to obowiązuje. NT nie musi potwierdzać szabatu, aby szabat nadal obowiązywał, wystarczy, że nie znosi go (nie znosi go NT ani w Kol 2, ani w Rz 14 – wystarczy zgłębić kontekst, aby zrozumieć te teksty). Aby to ujrzeć, wystarczy bez uprzedzeń czytać Biblię.

 5. Wojtek said,

  13 stycznia, 2013 @ 1:11 pm

  Rz 3:31 bw „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę?
  Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.” powiedział to ap Paweł.

  Nie ma więc potrzeby ponownie omawiać wszystkich przykazań w NT,gdyż to Mojżesz ” otrzymał słowa życia,ażeby nam je przekazać” Dz.Ap7,38b

  Biblia to całośc a nie słowa rzucone na wiatr.Nie do nas należy sądzenie co obowiązuje a co nie.
  Wierzysz Bogu i każdemu Jego słowu albo nie
  .Bóg uświęcił szabat raz na zawsze,pisząc własnym palcem : Pamiętaj o dniu szabatu aby go uświęcić. Hallelujah!!
  Jezus przestrzegał szabatu i nie złamał żadnego przykazania.My mamy Go naśladować.Droga Jezusa to droga życia .To On nas wykupił spod władzy szatana abyśmy żyli na wzór Tory naszego Boga tj. bez grzechu.
  W Nowym Przymierzu, Prawo Boże jest wypisane na naszych sercach ,a nie tylko na kamiennych tablicach. /Jer.31,33/

 6. e said,

  13 stycznia, 2013 @ 2:06 pm

  @Gustaw,
  Chodziło mi konkretnie o punkt dotyczący nakazu święcenie pierwszego dnia tygodnia, aż do końca świata (według Londyńskiego wyznania wiary).
  Nie czytam Biblii z uprzedzeniami, jednak cały czas się uczę.
  Z tego co widzę, w Galacjan 3 Paweł mówi,że Zakon został dany z powodu grzechu (w,3) i był przewodnikiem aż do czasu Chrystusa (w.24), a gdy przyszła wiara, nie jesteśmy już pod opieką zakonu (w.25). Oczywiście chodzi w tym fragmenie głównie o usprawiedliwienie, które może być teraz udziałem ludzkim tylko dzięki krwi Chrystusa i wierze a wcześniej przez przestrzeganie Prawa. Nikt tego nie był w stanie zrobić ale to Jezus wypełnił Zakon i my nie musimy trwać w przestrzeganiu przepisów. A to co jest istotne, powiedział Jezus np. w Mat.5 – i tutaj nawet rozszerzył Dekalog.
  Dla mnie akurat rzeczą oczywistą jest, że jeśli czegoś NT nie potwierdza, znaczy to, że nie jest to istotne dla chrześcijańskiego zycia.

 7. Gustaw said,

  15 stycznia, 2013 @ 7:01 pm

  @e powiedział napisał:
  „Dla mnie akurat rzeczą oczywistą jest, że jeśli czegoś NT nie potwierdza, znaczy to, że nie jest to istotne dla chrześcijańskiego zycia”.

  Błędne założenie, prowadzące nieuchronnie do błędnych wniosków. NT nie musi czegoś potwierdzać, aby to obowiązywało. Przypisujesz NT regułę, która jest przeciwna wszelkiej logice. Zasada jest odwrotna: jeśli NT czegoś nie unieważnia, to znaczy to, że nadal to obowiązuje.

 8. e said,

  16 stycznia, 2013 @ 8:50 am

  @ Gustaw,
  Ty napisałeś: „Rzecz oczywista, skoro czegoś starotestamentowego nie skasowano w NT, nadal to obowiązuje.” , dlatego moją odpowiedzią było przeciwne stwierdzenie. Jednak myślę, że oba przekonania są czysto ludzkie i trzeba być w tym ostrożnym, Na pewno „wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.” (Rz.14,23).

  Mimo, że w tym momencie nie mam przekonania co do istotności święcenia Sabatu, to jeśli Bogu nie podoba się moje zachowanie i źle myślę, mam nadzieję, że Duch Święty przekona mnie o tym, tak by Bóg Ojciec był w tym wszystkim uwielbiony.

  Cieszę się jednak, że nie na przestrzeganiu przepisów oparte jest moje zbawienie (i nie tylko moje); tylko z cudownej łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa! Oby Bóg nas kształtował na podobieństwo Swojego Syna!

 9. Gustaw said,

  16 stycznia, 2013 @ 9:07 pm

  @e powiedział
  Co się tyczy Twojego stwierdzenia: „oba przekonania są czysto ludzkie”.

  Otóż nie. Stwierdzenie, że „skoro czegoś starotestamentowego nie skasowano w NT, nadal to obowiązuje” jest biblijne. Czemu:
  1) Czy żebyśmy słuchali Boga lub mu wierzyli, musi on powtarzać cokolwiek? Jakim prawem czegoś takiego żądamy od Stwórcy i Zbawiciela?
  2) Nasze dzielenie Biblii na pisma staro- i nowotestamentowe to sztuczny podział. (I jest to, niestety, jedno z podstawowych niewłaściwych założeń, które wielu z nas, chrześcijan, przyjmuje). Biblia to jedna nierozerwalna całość pisana przez natchnionych tym samym Duchem ludzi od ok. 1450 r.p.n.e. do ok. 100 r.n.e.
  NT nie różni się od ST, lecz jest po prostu jego przedłużeniem, w wielu miejscach pełniejszym wyłożeniem, jaśniejszym przedstawieniem, ale tylko na tej samej zasadzie, jak np. to, że pełniejszym wyłożeniem i przedstawieniem Pięcioksięgu są pozostałe pisma ST.

  Żądanie od Boga, że musi coś powtórzyć w NT, abyśmy uznali to za słuszne, nadal obowiązujące, jest nie tylko rzeczą niewłaściwą, lecz wręcz zakrawającą o arogancję.

  Co Bóg chce, powtarza i 50 razy, co chce – mówi tylko raz. Ale wszystko, co mówi, ma tę samą wagę i obowiązuje, chyba że wyznaczył temu limit czasowy.

 10. purytanin said,

  16 stycznia, 2013 @ 10:30 pm

  Komentarze odnośnie Sabatu proszę pisać tutaj: https://purytanin.wordpress.com/2012/01/11/rozdzial-22-nabozenstwo-i-dzien-panski/

 11. Jurek said,

  18 stycznia, 2013 @ 5:39 pm

  Gustaw: „Żądanie od Boga, że musi coś powtórzyć w NT, abyśmy uznali to za słuszne, nadal obowiązujące, jest nie tylko rzeczą niewłaściwą, lecz wręcz zakrawającą o arogancję.”

  Dlatego pewnie załatwiasz swoje potrzeby fizjologiczne za pomocą łopatki? (5Mojż. 23,14)

 12. Jurek said,

  19 stycznia, 2013 @ 5:42 pm

  Wojtek: „Bardzo mi przykro Jurek ,że należysz do ludzi, którzy będąc na pustyni lub w lesie nie zasypują tego co z nich wyszło”.

  To przykazanie nie dotyczyło jakiegoś wyjątkowego czasu (np. wycieczek w plener), ale życia codziennego Izraelitów.
  Jeżeli podpisujesz się pod argumentami Gustawa, to rozumiem, że:
  – obchodzisz święta, np. Paschę, Święto Namiotów,
  – kamienujesz prostytutki,
  – na dachu swojego domu masz zbudowaną poręcz,
  – jeżeli jesteś rolnikiem, to co siódmy rok nie obsiewasz pola,
  – płacisz podatek półsyklowy na świątynię,
  itd.
  Czy tak?

 13. Gustaw said,

  21 stycznia, 2013 @ 6:23 pm

  @Jurek

  Podane przez Ciebie przykłady wg Biblii zdezaktualizowały się z różnych powodów:
  – brak świątyni
  – brak państwa Bożego, a co za tym idzie Bożych przepisów cywilnych, administracyjnych itp.
  – inne warunki bytowe (domy, ubikacje)
  – Chrystus wypełnił cienie, jakimi były święta i uroczystości (oczywiście poza szabatem z Dekalogu)
  – itd.

  A szabat stoi w Dekalogu i jest świętowany przez lud Boży od założenia świata.

 14. Gustaw said,

  21 stycznia, 2013 @ 6:33 pm

  Co ciekawe i ważne:
  – zakon moralny znajdował się w izraelskiej skrzyni przymierza (arce), na której był symbolicznie tron Boży, inne przepisy przymocowane były na zewnątrz do boku arki
  – zakon moralny był wypisany przez samego Boga, inne przepisy – przez Mojżesza
  – zakon moralny był wypisany w kamieniu, inne przepisy – na skórze.

  To wymowne fakty, świadczące o trwałości Dekalogu, a ulotności, efemeryczności pozostałych przepisów.

 15. Wojtek said,

  21 stycznia, 2013 @ 6:48 pm

  CZY MESJASZ PRZYSZEDŁ, ABY ZMIENIĆ BOŻE PRAWO?

  „Nie sądźcie, że przyszedłem zmienić Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem zmienić, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim”. (Ew. Mateusza 5,17-19)

 16. Jurek said,

  13 lutego, 2013 @ 8:20 pm

  Gustaw, Twoja argumentacja upada, bo przykazanie o szabacie jest przykazaniem ceremonialnym, a nie moralnym. Z drugiej strony przykazanie nietroszczenia się o pomyślność Ammonitów i Moabitów (5 Mojż. 23,7) jest przykazaniem moralnym a nie ceremonialnym.

  Wojtek, cytujesz „ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie”. Rozumiem więc, że na moje pytania z [Styczeń 19, 2013 @ 5:42 pm] odpowiadasz twierdząco?

 17. Wojtek said,

  16 lutego, 2013 @ 2:10 pm

  Jurek, Kamienowanie prostytutek to prawo dla sędziów w ziemi Izraela.
  Pół sykla do świątyni to prawo obowiązujące w przybytku.
  Trzeba uważnie rozróżniać charakter przykazania. do kogo jest kierowane i w jakich okolicznościach.

  Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu , do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości;
  aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.
  .

 18. Jurek said,

  16 lutego, 2013 @ 6:12 pm

  Wojtek, gdzie jest napisane, ze kamienowanie to prawo dla sędziów?
  Czyli jednak uważasz, że niektóre joty i kreski z Prawa przeminęły? To dlaczego cytujesz słowa z Mt 5,18? Sprzeczność.

 19. Wojtek said,

  17 lutego, 2013 @ 8:19 am

  Jurek . Kamienowanie prostytutek.

  Trzeba rozróżnić co jest grzechem a co karą za ten grzech.
  Prostytucja jest grzechem czyli łamaniem Prawa Bożego.Czy zaprzeczysz?
  Ukamienowanie natomiast to kara za ten grzech stosowana w Izraelu.
  .
  W Izraelu wydawano taki wyrok na nierządnice,karając je i wspólników nierządu przez:ukamienowanie, bo tak Bóg przykazał Mojżeszowi..
  ,

 20. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 8:42 pm

  Wojtek, zadałem Ci parę pytań. Na żadne nie odpowiedziałeś.

 21. Wojtek said,

  23 lutego, 2013 @ 7:42 pm

  Jurek. Tora jest naszym wychowawcą. Gdy podejmujemy decyzję o porzuceniu grzechu.,gdy pokutujemy,tj z własnej woli porzucamy grzech , wtedy mocą Mesjasza nasz grzech np pożądanie obcej kobiety może zostać zgładzony.Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że wychowawca już w tej sprawie nie jest nam potrzebny. Ale ile słabości jeszcze mamy do załatwienia.? A w ilu sprawach upadamy znów.?

  Dlatego przeglądajmy się ciągle w lustrze Tory.To ona pokazuje nam nasz opłakany stan grzeszności i fakt, że bardzo potrzebujemy Zbawiciela,który usunie z nas wszelką złą skłonność.
  Ap.Paweł w Rz.7,7 pisze, ze jedynie przez zakon mamy poznanie grzechu. A grzech to bezprawie.

  Przecież nie chcemy służyć grzechowi, gdyż grzech prowadzi do śmierci /służba grzechu i śmierci /.
  Nasza nadzieja jedynie w Zbawicielu.Dzięki Niemu umieramy dla grzechu, a żyjemy według ducha służąc Bogu
  .Duch Boży mówi nam o grzechu ,sprawiedliwości i sądzie.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: