Islamski Jezus (Isa)

Wg Biblii Antychryst podbije Izrael i zawrze z tym krajem przymierze na 7 lat.
Wszystko to doskonale zgadza się z islamskim zbawicielem – Mahdim.

W Apokalipsie 6 czytamy o wodzu militarnym, który przyjedzie na białym koniu:

Apokalipsa 6
(2) I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać.

Koran tak właśnie opisuje Mahdiego. Wg islamu Jezus (Isa) przyjdzie na ziemię i uzna Mahdiego za swojego pana i ci dwaj prorocy będą głosić islam wszystkim ludziom, a kto się nie nawróci, tego zabiją:

Sahih al-Bukhari 3:43:656
„Ta godzina nie nastąpi, aż syn Marii (Jezus) zstąpi jako sprawiedliwy sędzia, on połamie krzyż (czyli zniszczy chrześcijańskie kościoły), zabije świnie (chrześcijan) oraz zlikwiduje dżizję (podatek nakładany na innowierców). Pieniądze będą tak powszechne, że nikt ich nie przyjmie.”

Następnie wg islamu ci dwaj prorocy (Mahdi i Isa) zabiją fałszywego mesjasza (czyli prawdziwego Jezusa).

Kim jest więc Mahdi i Isa? Mahdi może być Antychrystem, a Isa (fałszywy Jezus) fałszywym prorokiem.

Apokalipsa 19
(20) I pojmane zostało zwierzę (Antychryst), a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Dla znających angielski polecam fragment kazania Johna MacArthura ” Islam’s „savior” is Christianity’s Antichrist” http://www.youtube.com/watch?v=Q1G6qpZqyQg

Więcej: http://ewangeliczni.forumowisko.net/post/11383.htm#11383

20 Komentarzy

 1. Gustaw said,

  1 lutego, 2013 @ 10:03 pm

  W takim razie kim wg tej interpretacji mieliby byc jezdzcy: na koniu barwy ognistej (Ap 6,3-4), na karym koniu (Ap 6,5-6) i na siwym koniu (Ap 6,7-8)?

 2. Gustaw said,

  1 lutego, 2013 @ 10:05 pm

  Jeszcze jedno: gdzie w Biblii doczytales sie, ze „Antychryst podbije Izrael i zawrze z tym krajem przymierze na 7 lat”?

 3. Gustaw said,

  1 lutego, 2013 @ 10:15 pm

  I nie widzę, gdzie mieloby byc napisane (chocby symbolicznie), ze falszywy Jezus islamu to bedzie falszywy prorok z Ap 19,20, ktory to prorok przezciez wg Biblii scisle wiaze sie ze zwierzeciem i jego posagiem z Ap 13,14-18?
  Nic nie neguje, tylko pytam.

 4. purytanin said,

  2 lutego, 2013 @ 1:54 pm

  W takim razie kim wg tej interpretacji mieliby byc jezdzcy: na koniu barwy ognistej (Ap 6,3-4), na karym koniu (Ap 6,5-6) i na siwym koniu (Ap 6,7-8)?

  Czterej jeźdźcy są to symboliczne postacie:

  – biały symbolizuje pokój (w tym wypadku fałszywy)
  – ognisty symbolizuje wojnę
  – kary (czarny) symbolizuje głód
  – siwy (blady) reprezentuje śmierć

  Wszystkie te rzeczy będą działy się w czasie panowania Antychrysta, co doskonale pasuje do mesjasza islamu, który ma wywołać wojnę i pokonać Izrael.

  Jeszcze jedno: gdzie w Biblii doczytales sie, ze “Antychryst podbije Izrael i zawrze z tym krajem przymierze na 7 lat”?

  W symbolice eschatologicznej tydzień równa się 7 lat.

  Daniela 9
  (27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

  Zawrze on przymierze z Izraelem i Izraelici w jakiś sposób będą mogli wybudować sobie świątynię w miejscu, w którym teraz znajduje się muzułmańska Kopuła na Skale. Izraelici wznowią składanie ofiar, lecz po 3,5 roku księżycowego od zawarcia przymierza, książę-Bestia złamie swoją przysięgę, „zniesie ofiary krwawe i z pokarmów” oraz zacznie prześladować naród izraelski. Zostanie on zniszczony przez samego Chrystusa, który po 7 latach księżycowych od czasu panowania Antychrysta przyjdzie powtórnie.

  I nie widzę, gdzie mieloby byc napisane (chocby symbolicznie), ze falszywy Jezus islamu to bedzie falszywy prorok z Ap 19,20, ktory to prorok przezciez wg Biblii scisle wiaze sie ze zwierzeciem i jego posagiem z Ap 13,14-18?
  Nic nie neguje, tylko pytam.

  Nie jest w Biblii jasno napisane, że Jezus islamu to Fałszywy Prorok. Ale oni czekają na Odkupiciela Mahdiego – czyli większego proroka oraz na Jezusa (czyli mniejszego proroka islamu). Wszystko to układa się w jedną układankę.

 5. Purus said,

  3 lutego, 2013 @ 9:45 pm

  Oj, Wojtek, Wojtek, przesadzasz…

 6. Wojtek said,

  5 lutego, 2013 @ 1:12 am

  Antychryst będzie bardzo sprytnie podszywał się pod prawdziwego Mesjasza.Ochroni nas przed nim dobra znajomość słowa Bożego.

 7. Heretyk said,

  12 lutego, 2013 @ 10:55 am

  Proroctwo Dan. 9 BT i JW brzmi:

  Dan 9:24 Ustalono siedemdziesiąt tygodni nad twoim narodem i twoim świętym miastem, by położyć kres nieprawości, grzech obłożyć pieczęcią i odpokutować występek, a wprowadzić wieczną sprawiedliwość, przypieczętować widzenie i proroka i namaścić to, co najświętsze.

  Warto zwrócić uwagę ze Daniel Pisze o 70 tygodniach, a nie 69 przerwie nie wiadomo jak długiej i powrocie do liczenia 70 tygodnia!

  Dan 9:25 Ty zaś wiedz i rozumiej: Od chwili kiedy wypowiedziano słowo, że nastąpi powrót i zostanie odbudowana Jerozolima, do Władcy – Pomazańca (Chrystusa Biblia Wujka) siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie: zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku.
  Dan 9:26 A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec
  ( Chrystus) zostanie zgładzony i nie będzie dla Niego… Miasto zaś i świątynia zginie wraz z wodzem, który nadejdzie. Koniec jego nastąpi wśród powodzi; a do końca wojny potrwają zamierzone spustoszenia.
  Dan 9:27 Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara pojednania. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie”.

  Jak można proroctwo z 9 rozdziału Daniela odnosić do Antychrysta skoro jest w nim mowa tylko o Chrystusie? Nie ma tam mowy o żadnym siedmioletnim panowaniu Antychrysta. Twoja interpretacja tego proroctwa to bluźnierstwo przeciw Jezusowi Chrystusowi. Proroctwo to mówi o 70 tygodniach 490 latach, które Bóg w swojej opatrzności wyznaczył dla Izraela jako narodu wybranego. w połowie 70 tygodnia umiera Chrystus kończąc ofiarniczą służbę w świątyni Izraelskiej.. Druga połowa tygodnia kończy się ukamienowaniem Szczepana w 34 roku n.e. wtedy to Ewangelia kierowana jest już nie tylko do Żydów jak pierwotnie ale i do pogan. Od tej pory Bożym Izraelem jest kościół Jezusa Chrystusa składający się z nawróconych Żydów i pogan. Natomiast etniczny Izrael traci przywileje i rangę Narodu Wybranego zgodnie z Boża zapowiedzią ponieważ nie wywiązał się z warunków przymierza, a Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Por. II Mojż. 19: 5-6.V Mojż.28:15-69.

  Upatrywanie jakiejkolwiek roli Żydów w obecnym czasie jest zwiedzeniem! Podobnie rzecz ma się z odbudową świątyni przez Żydów. która była związana z grzechem i obrazem Jezusa Chrystusa wypełnionym w momencie Jego ukrzyżowania i zmartwychwstania.

  Oto co mówi na ten temat List do Hebrajczyków

  Hebr 9;27 Podobnie jak ludzie muszą raz umrzeć, a potem następuje sąd,
  Heb 9:28 tak i Chrystus jeden raz ofiarował się, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Ukaże się po raz drugi już nie w związku z grzechem, ale dla zbawienia tych, którzy pilnie Go wyczekują.

 8. Mika said,

  12 lutego, 2013 @ 11:09 pm

  Po pierwsze Heretyku, kup sabie nowa biblie, bo tlumaczenie Wujka nie jest rzetelne. po drugie zacznij uwaznie czytac Biblie. Nowe Przymierze zostalo zawarte z domem israela i domem judy (Jeremiasza 31:31-37).
  Daniela 9: (26) A po onych sześćdzesięciu i dwóch tygodniach zabity będzie Mesyjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi; owszem, to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza przyszłego, tak, że koniec jego będzie z powodzią, i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. (27) Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na te go, który ma być spustoszony. BG. I te wersety mowia wyraznie o antychyscie. w nastepnym 11 rozdziale ksiagi Daniela jest to bardziej opisane. Skoro twierdzisz ze Israel nie ma znaczenia w czasach ostatecznych to wytlumacz mi dlaczego istnieje jako panstwo? Dlaczego sa w swojej ziemi obiecanej, skoro Bog ich odrzucil? I dlaczego, skoro odrzucil Israela apostolami i uczniami byli Zydzi? Rzymian 11:(1) Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. (2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? (3) Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. (4) Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. (5) Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. (6) Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. (7) Cóż zatem? Izrael nie osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w zatwardziałości, (8) jak jest napisane: Dał im Bóg ducha odurzenia; takie oczy, by nie mogli widzieć, i takie uszy, by nie mogli słyszeć aż po dzień dzisiejszy. (9) A Dawid powiada: Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą. (10) Niech oczy ich się zaćmią, by nie mogli widzieć, a grzbiet ich trzymaj zawsze pochylony. (11) Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? żadną miarą! Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. (12) Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie – wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości! Jezus powiedzial do samarytanki ze zbawienie pochodzi od zydow. Kosciol odrzucial Izraela nie Bog.

 9. Wojtek said,

  13 lutego, 2013 @ 10:18 pm

  My z narodów jesteśmy dziczką oliwną.Szlachetne drzewo oliwne to Izrael. Odcięte gałęzie to niektórzy przywódcy żydowscy.

  Rz.11(16) Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeżeli zaś niektóre gałęzie zostały odcięte, a posród nich zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, (18) to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie.
  To przykre ,że Kościół sam się odcina od Izraela,czyli od swoich korzeni. A często nawet zapomina że nasz Pan jest Żydem.
  Każdy Żyd ,który przyjmuje usprawiedliwienie w Jezusie zostaje ponownie wszczepiony do drzewa oliwnego.

 10. 7 adwent said,

  14 lutego, 2013 @ 3:03 pm

  Polecam lekturę tego fragmentu w języku Hebrajskim jeżeli słowo Mesjasz występujące w 26 oznacza Antychrysta to macie racje , ale na tyle na ile się orientuje to tak nie jest. Wiec bluźnicie Chrystusowi nazywając Go Antychrystem i łudzicie się nadzieją odbudowy świątyni i nowego przymierza dla Żydów. Hebr. 9:28
  Apostoł Paweł powiedział też, że nie ten jest Żydem kto jest nim na ciele, ale ten kto jest nim sercu Rzym. 2:28-29. Polecam ez kontekst całego 11 rozdziału listu do Rzymian którym są rozdziały 9 i 10 Chodzi tu o wiarę w Jezusa Jako Mesjasza.
  I w tym sensie Kościół chrześcijański składający się z wierzących Żydów oraz Pogan jest Bożym Izraelem. Każdy Izraelita, który nie uwierzy w Jezusa jako swego Mesjasza będzie potępiony na równi z poganami Dz. Ap 4:12. Pan Bóg nie stosuje dwóch zasad zbawienia dla Izraela poprzez przynależność narodową i wybranie, a dla pogan przez wiarę w Jezusa Chrystusa. a to wynika z waszego nauczania.
  Nawet Chrystus to Podkreślił zwracając się do Natanaela, który uwierzył w Niego jako Mesjasza, że to właśnie On jest prawdziwym Izraelitą por Jan.1:46-49.
  Co zrobić z przypowieściami Jezusa o winnicy, w której Jezus zapowiada faryzeuszom i uczonym w Piśmie, że królestwo zostanie im zabrane jeśli nie uwierzą, że to Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Czy Jezus okłamał nie wierzących faryzeuszy i uczonych? patrz.Mat.21:33-46; Mar. 12 1-12; Łuk 20:9-19; Dz.Ap. 4:12. Istnienie Izraela i państwa Izrael nie dowodzi niczego. Grecy i Egipcjanie też istnieją do dziś.
  Zasada jest prosta Zbawiony będzie każdy człowiek (Żyd, Grek i inni ludzie) jeśli uwierzą Jezusa jako Mesjasza i osobistego Zbawiciela.

 11. 7 adwent said,

  14 lutego, 2013 @ 3:16 pm

  Mówiąc o odrzuceniu Izraela wyraziłem się trochę nieprecyzyjnie. Bóg nie odrzucił Izraela. Izrael z powodu odrzucenia Jezusa jako Mesjasza utracił uprzywilejowaną pozycję wśród narodów jako naród wybrany. range te przejął kościół Chrześcijański składający się z wierzących Żydów i Pogan. Dlatego to To Kościół Jezusa Chrystus jest Nowotestamentowym Izraelem, a nie Izrael etniczny.

 12. deedee85 said,

  14 lutego, 2013 @ 5:35 pm

  Daniela 9:26 Lud ksiecia ktory wkroczy- tu jest mowa o antychryscie.

  powiedz ty mi gdzie w NT kosciol jest nazwany Bozym Izraelem? nie ma takiego stwierdzenia. W ST Bogo tak nazywa wlasnie narod izraela. Pawel w rzymian 11:12 mowi o tym ze Izrael uwierzy. Rzym 11:25-29 o czym mowi tu Pawel?

  Od Orygenesa Izrael zostal odrzucony, przez kosciol, nie przez Boga. i tak to sie ciagnie do dzisiejszych czasow. Zbory protestanckie odziedziczyly ta bledna nauke kosciola powszechnego.

 13. 7adwent said,

  15 lutego, 2013 @ 9:12 am

  Kiedy ma wkroczyć ten lud księcia dede? I drugie pytanie gdzie w proroctwie o 70 tygodniach jest mowa o przerwie po 69 tygodniu?

 14. 7adwent said,

  15 lutego, 2013 @ 9:19 am

  Gdzie w NT kosciol jest nazwany Bozym Izraelem?
  Dede a kim jest Oblubienica Pańska, Niewiasta czysta z Księgi Objawienia czy to są Żydzi czy kościół Chrzęsciajański?

 15. Heretyk said,

  15 lutego, 2013 @ 10:06 am

  dede zapedziłess ie troszeczke za daleko:
  1 Pytanie. Dokąd wkroczy Lud Księcia skoro świątynia Jest wciąz zburzona?
  Gdzie Nowy Testament mówi, że ziemska swiątynia Izarelska będzie odgrywała jakąkolwiek rolę w planie Zbawienia? Musiałbyś wyrzucić z NT List Do Hebrajczyków.
  A propo Kościoła jako Ludu Bożego, który zajął Miejsce Izraela to są niektóre dowody NT podane przez apostoła Pawła szkoda, że cytujac pozsotałe fragmenty tego listu pomija się te.

  Rzm 9:6 Na pewno nie było próżne słowo Boga. Nie ci bowiem wszyscy są Izraelitami, którzy wywodzą się z Izraela.
  Rzm 9:7 Ani też nie ci wszyscy są dziećmi, którzy są potomstwem Abrahama, lecz: „Synów Izaaka uznasz za swe potomstwo”.
  Rzm 9:8 Oznacza to, że nie ci są dziećmi Boga, którzy są dziećmi z naturalnego pochodzenia, lecz za potomstwo uważa się dzieci zrodzone dzięki obietnicy.

  Gal. 3:6 Podobnie było z Abrahamem: „uwierzył Bogu i to poczytano mu za usprawiedliwienie”.
  Gal 3:7 Zrozumiejcie więc, że synami Abrahama są ci właśnie, którzy wierzą.

  Gal 3:25 Gdy zaś nastały czasy wiary, już nie jesteśmy poddani opiekunowi.
  Gal 3:26 Wszyscy bowiem dzięki wierze jesteście synami Boga – w Chrystusie Jezusie.
  Gal 3:27 Wy bowiem, którzyście przez chrzest zanurzyli się w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
  Gal 3:28 Nie istnieje odtąd Żyd ani Grek, nie istnieje niewolnik ani wolny, nie istnieje mężczyzna i kobieta – wy wszyscy bowiem stanowicie jedność w Chrystusie Jezusie.
  Gal 3:29 A jeżeli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama i – zgodnie z daną obietnicą – spadkobiercami.

 16. Wojtek said,

  15 lutego, 2013 @ 10:00 pm

  Czy naprawdę nie widzicie,że pierwszymi wyznawcami Jezusa byli żydzi mesjańscy i że ” święta reszta” , którą zostawił Bóg to są Żydzi ?

  Po ilu latach po zmartwychwstaniu Jezusa, do wspólnot mesjańskich zaczęli dołączać ludzie z narodów ?

  Drzewo oliwne to Żydzi. Co prawda część Izraela, która nie uwierzyła w Jezusa jest teraz odcięta, ale gdy tylko zobaczą w Jezusie swego Mesjasza, Bóg wszczepi ich ponownie do ich oryginalnego drzewa.

 17. Jurek said,

  16 lutego, 2013 @ 6:23 pm

  Wojtek: „Drzewo oliwne to Żydzi.”

  Nieprawda. Żydzi to gałęzie drzewa oliwnego.

 18. Wojtek said,

  16 lutego, 2013 @ 10:11 pm

  Jeremiasz 11 (16) Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym pięknymi owocami nazwał cię Pan – / mówi Bóg o Izraelu /.

  Drzewo oliwne to Izrael.

 19. Jurek said,

  17 lutego, 2013 @ 1:49 pm

  Tylko, że mówimy o fragmencie z Rz 11, gdzie Izrael to gałęzie drzewa. Jer 11 to inne porównanie. Tak samo innym porównaniem jest Obj 11.3-4
  „I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.”
  Jeżeli dalej twierdzisz, że w Rz 11 Izrael to drzewo oliwne, to mam do Ciebie pytanie. Czy Żydzi ortodoksyjni są częścią Izraela?

 20. Gustaw said,

  17 lutego, 2013 @ 7:56 pm

  @purytanin
  Re: 7 lat zawarcia przymierza przez Antychrysta z Izraelem

  Ja tego w Ks. Daniela 9 nie widze. Proroctwo w Dn 9 mowi o 70 tygodniach i nie rozdziela czasowo tych tygodni, choc numerycznie je dzieli przez wzglad na liczbe 7, ktora symbolizuje pelnie, doskonalosc, a tym kontekscie: ostateczne zbawienie zwiazne z przyjsciem Mesjasza.

  W Dn 9,24 mowa jest o Mesjaszu, a nie o pseudo-Mesjaszu. To, ze kontekst mowi o zniesieniu ofiar krwawych, nie moze oznaczac, ze uznamy Mesjasza z Dn 9,24 – wbrew tekstowi hebrajskiemu – za pseudo-Mesjasza. Tak sie Biblii nie interpretuje. Skoro Dn 9,24 mowi o Mesjaszu, to zniesienie ofiar krwawych i z pokarmow moze oznaczac tylko jedno: cos dobrego, skoro czyni to Mesjasz.

  Idzmy dalej: Daniel pisze te slowa na wygnaniu w Babilonie. Jerozolima zostala wczesniej najechana przez Nabuchodonozora, ktory w 605 p.n.e. zagrabil swiatynne naczynia ze swiatyni Jahwe i zlozyl je w poswieconej Mardukowi swiatyni E-sagila, ale z powodu smierci ojca (Nabopolasara) musial szybko wracac do Babilonu z przyboczna armia przez pustynie (najkrotsza droga), aby konkurenci nie odebrali mu tronu, ktory nalezal sie prawnie jemu, Nabuchodonozrowi (ale skoro byl ona daleko od Babilonu, w prowincji Izraela, to ryzyko wymknięcia mu sie tronu z rak bylo spore). Czesc jencow powiodla armia regularna, ktora tez wrocila do Babilou wesprzec Nabuchodonozora, tyle ze wrocila nie przez pustynie, tylko droga okrezna.

  Potem, w roku 587/586 p.n.e. Jerozolima i swiatynia zostaja zburzone.

  Daniel w Dn 9 rozmysla o przepowiedzianej w Jr 25,11 i Jr 29,10 liczbie 70 lat, ktore maja uplynac na ruinami Jerozolimy (Dn 9,2). W tym rozdziale mysli Daniela sa zaprzatniete zarazem Jerozolima i 70 latami (czyli powrotem z niewoli babilonskiej), jak i widzeniem z 8 rozdzialu, krtorego nie rozumial (8,27: „byłem zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go”). Jest wiec niemozliwoscia nie laczyc Dn 9,24 ze zburzona Jerozolima i z widzeniem z 8 rozdzialu.

  W Dn 9,24 czytamy o 70 tygodniach. Jak rozumiec 70 tygodni – doslownie czy symbolicznie? Sprobujmy i tak, i tak i zobaczmy efekty Najpierw jednak musimy znalezc poczatek tego okresu, zeby wiedziec, od ktorego momentu liczyc ten okres.

  Kiedy „objawilo sie slowo o odbudowie Jerozolimy” (bo od tego wlasnie punktu w czasie trzeba ma sie pojawic Mesjasz)?
  Byly 3 dekrety jakos sie odnoszace mniej lub bardziej do Jerozolimy: Cyrusa, Dariusza I Hystaspesa i Artakserksesa (Ezd 6,14).
  1) dekret Cyrusa (538 p.n.e.) – ale on nie dotyczyl odbudowy Jerozlomy, lecz o powrocie ponad 40.000 wygnancow (Ezd 2,64) i zabraniu przez kaplanow 5400 przedmiotow swiatynnych, ktore niegdys zagrabil Nabuchodonozor (Ezd 1,11).
  2) dekret Dariusza (519 p.n.e.) byl jedynie potwierdzeniem dekretu Cyrusa (Ezd 6,3-12)
  3) dekret Artakserksesa (457 p.n.e.) – dopiero ten dekret wydaje sie pasowac do proroctwa (Ezd 7,13-26), i to z 3 powodow:
  a) jest to ostatni dekret, wienczacy pozostale;
  b) obejmuje nie tylko odbudowe swiatynie, jak poprzeenie, ale tez odnowienie politycznych i administracyjnych struktur w Jerozolimie (Ezd 7,25)
  c) tyko ten dekret mowi wyraznie o Bozej interwencji (Ezd 7,27-28).

  Co sie stanie, gdy jesli przyjac tygodnie doslownie? Wyjdzie wtedy, ze proroctwo sie nie spelnilo, bo Mesjasz nie przyszedl po 483 dniach (bo napisane, ze Mesjasz pojawi sie po 62 wymienionych tygodniach, ktore to 62 tygodnie zostaly wymienione po 7 tygodniach, wiec razem Mesjasz mial przyjsc po 69 tygodniach, czyli 483 dniach) od dnia, odkad „objawilo sie slowo o odbudowie Jeruzalemu” (Dn 9,25), czyli po 483 dniach od 457 r. p.n.e.

  A co sie stanie, gdy jesli przyjac tygodnie symbolicznie, tzn. gdy przyjac, ze 1 dzien = 1 rok? Wtedy liczac 483 lata od 457 p.n.e dochodzimy do roku 27 n.e. Chrystus urodzil sie ok 7-4 r. p.n.e., a jak wiemy z Łk 3,1 w tym wlasnie roku – czyli w 15 roku rzadow cesarz Tyberiusza – Jesus z Nazaretu zostal Pozmazancem, bo w tym wlasnei roku zostal namaszczony przez Ducha św. (Łk 3,21-22). Dopiero od tejc chwili Jezus rozpoczal sluzbe i zaczal nauczac i glosic nadejscie/przyblizenie sie krolestwa Bozego, co jeszcze poprzedzil 40 dniami przygotowawczego postu.

  A wiec pasuje: od 457 r.p.n.e. do pojawienia sie Mesjasza minelo 69 tygodni. W polowie ostatniego tygodnia Mesjasz polozyl kres ofiarom krwawym i z ofiarom z pokarmow (Dn 9,26-29), umierajac na krzyzu, bo wypelnil te ofiary i odtad uznal je za niepotrzebne.

  Co wiecej, tekst Dn 9,26 ani nie mowi, ze przymierze zostanie ZAWARTE, ani nie mowi, ze przymierze zostanie zawarte NA jeden tydzien. Tekst hebrajski mowi: „i wzmocni przymierze z wieloma: jeden tydzien”. A zatem pokazany jest tu ostatni tydzien z okresu proroczego 70 tygodni, mowa jest o tym, ze przymierze zostanie WZMOCNIONE W OSTATNIM TYGODNIU z 70 proroczych tygodni.

  Ba, tekst hebrajski uzywa tu slowa RABBIM „wielu/wiele”, ktory to termin oddaje idee powszechnosci (podobnie w Rz 5,15 i 5,19). Czyli nie ma mowy, ze Mesjasz umocni przymierze z Izraelem, lecz z wszystkimi narodami (choc nie oznacza to, ze wszyscy je przyjma).

  Sumujac, Dn 9 nie potwierdza Twojej tezy, jakoby „Antychryst mial podbic Izraela i zawrzec z tym krajem przymierze na 7 lat”.

  Skoro osoba z Dn 9, 24-27 pasuje do Jezusa, to po co upatrywac w niej kogo innego (tym bardziej Antychrysta!)…?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: