W jakim celu do zbawienia potrzebny jest Jezus?

Bóg dał ludziom przykazania. Jednak Biblia mówi, że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie ich doskonale wypełnić. Dla przykładu: Jezus wyjaśnił, że samo pożądliwe spojrzenie na kobietę jest cudzołożeniem w sercu, a jeśli ktoś będzie gniewał się na brata lub nazwie go głupcem, będzie w niebezpieczeństwie piekła. Boży standard prawości jest więc tak wysoki, że nikt z ludzi nie jest w stanie mu sprostać – oznacza to, że każdy zasłużył sobie na piekło.

Bóg jest święty, a oznacza to, że każdy, kto ma nieprzebaczone grzechy, musi zostać ukarany piekłem. Bóg zaplanował jednak sposób w jaki możemy uzyskać przebaczenie grzechów: posłał na świat Swojego Syna, który stał się człowiekiem, aby został ukarany zamiast ludzi. Jak jeden człowiek może zostać ukarany za całą ludzkość? Może, jeśli ten człowiek ma nieskończoną wartość. Tylko Bóg ma nieskończoną wartość, a więc Jezus (który jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem) stał się w symbolicznym sensie grzechem. Bóg Ojciec potraktował Go jako kogoś przeklętego, przelał na Niego cały Swój gniew, i w ten sposób Boska sprawiedliwość została zaspokojona.

Jezus przez Swoje zmartwychwstanie udowodnił, że Jego ofiara została przyjęta przez Boga, a więc każdy, kto uwierzy w Niego i Jego ofiarę, może być pewny, że otrzyma żywot wieczny. Ważne jednak zrozumieć, że trzeba uwierzyć w prawdziwego Jezusa. Jezus wyraźnie dawał do zrozumienia, że jest Bogiem, odbierał Boską cześć, przebaczał grzechy, modlono się do Niego, a Jego uczniowie nazywali Go Bogiem, np. Tomasz:

Jana 20
(28) Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.

Według Biblii Jezus jest jedyną drogą do nieba. Ale nie wystarczy wiara w Jezusa jako proroka – to inny Jezus, który nie może dać zbawienia. W takiego Jezusa wierzą np. Świadkowie Jehowy lub muzułmanie. Tylko Jezus Bóg może dać Ci przebaczenie grzechów, bo tylko Jego życie miało wartość, która wystarcza, by zmyć wszystkie Twoje grzechy. Ofiara jakiegoś anioła lub proroka nie wystarczyłaby na to.

%d blogerów lubi to: