Barack Obama w Izraelu 2013 (Nierozerwalne Przymierze)

Obama w Jerozolimie 2013 – POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO / PEACE AND SAFETY

20 marca Barack Obama uda się z wizytą do Jerozolimy.
Ma zostać tam zawarte „Nierozerwalne Przymierze” (Unbreakable Alliance) lub „Przymierze z Narodami”. Celem spotkania jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w regionie Izraela. Ciekawe jest to, że politycy używają dokładnie tych samych słów, jakich użył apostoł Paweł:

(2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
(3) Gdy mówić będą: POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. (1 Tesaloniczan 5)

Jan Kalwin o Antychryście

Niektórym wydajemy się oszczerczy i nadęci, kiedy nazywamy rzymskiego Biskupa Antychrystem. Ale ci, którzy tak myślą, nie dostrzegają, że oskarżają Pawła o brak powściągliwości, którego naśladujemy – więcej nawet – którego słowa używamy. Ale, aby udowodnić, że Paweł nie mówił o czymś innym, a my nie naginamy jego słów, pokrótce pokażę, że teksty te mogą dotyczyć tylko Papiestwa. Paweł powiedział, że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej (2 Tes. 2,4). W innym fragmencie Duch opisuje go na wzór Antiocha mówiąc, że będzie panował wypowiadając wyniosłe słowa próżności (Dan 7,25). Wnioskujemy stąd, że jego tyrania bardziej panuje nad duszami niż nad ciałami, jest to tyrania ustanowiona w opozycji do duchowego królestwa Chrystusa. Zatem jego natura jest taka, że nie neguje on ani imienia Chrystusa, ani Kościoła, ale używa ich jako pretekst i ukrywa się pod imieniem Kościoła, niczym pod maską. Ale chociaż wszystkie herezje i schizmy, które istniały od początku, należą do królestwa Antychrysta, to kiedy Paweł przepowiada, że nastąpi odstępstwo, daje on do zrozumienia, że zostanie wzniesiona siedziba obrzydliwości, a kiedy to światowe odstępstwo nastąpi, wielu rozproszonych członków Kościoła będzie nadal trwało w jedności wiary. Ale ponieważ dodaje on, że tajemnica niegodziwości już zaczęła sekretnie działać za jego czasów, a później miała się ujawnić, rozumiemy, że ta plaga ani nie została rozpoczęta przez jednego człowieka, ani nie skończy się jednym człowiekiem. Ponadto znakiem rozpoznawczym Antychrysta jest to, że miał on okradać Boga z czci i przywłaszczyć ją sobie, i [Paweł] daje nam główną cechę, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, aby rozpoznać Antychrysta; zwłaszcza kiedy widzimy jak pycha z tego opisu dąży do całkowitego zniszczenia Kościoła. Wiedząc, że pewnym jest fakt zuchwałego przywłaszczenia sobie cech, które należą wyłącznie do Boga i Chrystusa, nie możemy mieć wątpliwości, że rzymski Biskup jest liderem oraz przedstawicielem bezbożnego i obrzydliwego królestwa.

Calvin’s Institutes, Book 4, Chapter 7, Section 25

%d blogerów lubi to: