Jesteśmy święci (Charles Spurgeon)

„Powołanym świętym” Rzymian 1,7

Jesteśmy skłonni uważać świętych z czasów apostolskich za „świętych” w bardziej szczególny sposób niż inne dzieci Boże. Wszyscy, których Bóg wezwał przez swoją łaskę, są świętymi uświęconymi przez Jego Ducha, ale skłonni jesteśmy patrzeć na apostołów jako na nadzwyczajne istoty, ledwie podlegające pokusom, którym my podlegamy. Ale myśląc w ten sposób tak naprawdę zapominamy, że im bliżej Boga żyje człowiek, tym bardziej musi opłakiwać swoje złe serce; a im bardziej jego Mistrz honoruje go w swojej służbie, tym bardziej jest dręczony przez zło ciała, które nieustannie mu dokucza. Prawda jest taka, że gdybyśmy zobaczyli apostoła Pawła, uznalibyśmy go za podobnego wszystkim innym członkom wybranej rodziny: a gdybyśmy rozmawiali z nim, powiedzielibyśmy: „Jego doświadczenia i nasze są bardzo podobne. Jest on bardziej wierny, bardziej święty i bardziej pouczony niż my, ale musi on znosić takie same próby. Ba, pod pewnymi względami jest on bardziej boleśnie próbowany niż my”. Nie patrz zatem na dawnych świętych jako na kogoś pozbawionego słabości lub grzechów; nie traktuj ich z tą mistyczną czcią, która niemal czyni z nas bałwochwalców. Ich świętość jest osiągalna nawet przez nas. Jesteśmy „powołani do świętości” przez ten sam głos, który wezwał ich to swojego wysokiego powołania. Obowiązkiem chrześcijanina jest wejść do tego kręgu świętych; a jeśli święci ci przewyższają nas swoimi osiągnięciami, co jest pewne, to naśladujmy ich w ich gorliwości i świętości. Mamy to samo światło, które oni mieli, ta sama łaska jest dla nas dostępna, dlaczego więc mielibyśmy spocząć przed tym jak dorównamy im w niebiańskim charakterze? Oni żyli z Jezusem, żyli dla Jezusa, dlatego stawali się jak Jezus. Żyjmy tym samym Duchem, którym oni żyli „patrząc na Jezusa”, a nasza świętość wkrótce stanie się widoczna.

Nie potrzebujesz modlitwy (David Platt)

Módl się i bądź z Bogiem na osobności – Paul Washer [PL]

Morderca z Londynu wyjaśnia motywy zbrodni [PL]

Czy islam jest religią pokoju? Zależy co rozumiemy przez „pokój”. Pokój zdaniem muzułmanina, który niedawno zamordował brytyjskiego żołnierza, może zapanować tylko wtedy, gdy państwa zachodnie wycofają swoje wojska z krajów islamskich. Poniżej filmik z tłumaczeniem przemówienia islamskiego ekstremisty, który został ocenzurowany przez media takie jak CNN czy BBC (wycięto lub wyciszono fragmenty, w których uzasadniał, że jego zbrodnia była motywowana naukami Koranu).

„Na Allaha, przysięgam na wszechmogącego Allaha, że nigdy nie zaprzestaniemy walczyć z wami, dopóki nie zostawicie nas w spokoju”.

Na co wydajesz swoje pieniądze? (David Platt)

Nie mamy czasu (David Platt)

Hańba grzechu seksualnego (John Piper)

%d blogerów lubi to: