Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony (Charles Spurgeon)

„Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” Przysłów 11,25

Tutaj dostajemy wielką lekcję, że aby otrzymać, musimy dawać; że aby gromadzić, musimy rozrzucać; że abyśmy byli szczęśliwi, sami musimy czynić innych szczęśliwymi; że abyśmy mieli więcej duchowego wigoru, musimy szukać duchowego dobra dla innych. Podlewając innych, sami jesteśmy podlewani. Musimy używać naszych zdolności, aby nasze wysiłki były użyteczne. Mamy ukryte talenty oraz uśpione zdolności, które wychodzą na jaw przez wykonanie. Nasze siły do pracy są ukryte nawet przed nami samymi, dopóki nie podejmiemy walki, by walczyć w bojach Pana albo wspinać się na góry trudności. Nie dowiemy się jak czuła jest nasza empatia, dopóki nie spróbujemy otrzeć łez wdowy lub ukoić smutku sieroty. Często okazuje się, że próbując uczyć innych, uzyskujemy naukę dla siebie. Och, jakież łaskawe lekcje niektórzy z nas dostali na łóżkach choroby! Wyszliśmy, by nauczać Pisma, a przyszliśmy zawstydzeni, że tak mało o nim wiemy. Rozmawiając z biednymi świętymi jesteśmy nauczani dróg Bożych w bardziej doskonały sposób i otrzymujemy większą głębię w boską prawdę. Zatem podlewanie innych czyni nas pokornymi. Odkrywamy największą łaskę, kiedy nie szukaliśmy jej; biedny święty może mieć o wiele większe poznanie niż my. Nasze własne pocieszenie również wzrasta, kiedy pracujemy dla innych. Postanawiamy ich rozweselić, a pocieszenie rozwesela nasze własne serce. Tak jak dwóch mężczyzn w śniegu: jeden ocierał kończyny drugiego, aby nie umarł, a robiąc to utrzymywał swoją krew w cyrkulacji, przez co ocalił swoje życie. Biedna wdowa z Sarepty dała ze swojego niewielkiego zapasu na potrzeby proroka, a od tamtego dnia już nigdy jej nie brakowało. Zatem dawaj, a będzie ci dane: w przelewającej się obfitości.

%d blogerów lubi to: