Dlaczego katolicy modlą się do Maryi?

Pewien student teologii katolickiej postanowił odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego modlimy się do Maryi”.

A ja postanowiłem odpowiedzieć na ten filmik:

Pierwszą ciekawą informacją w filmiku Mikołaja było to, że Luter był maryjny. Nie zapominajmy, że Luter przez długi okres swojego życia był katolickim mnichem, który codziennie musiał odmawiać modlitwy do Marii. Nawet po odejściu od Kościoła rzymskiego Luter nie mógł się oduczyć pewnych swoich starych nawyków. To tylko pokazuje jak olbrzymia jest siła religijnego kłamstwa i jak trudno się od niego uwolnić. Mikołaj powiedział, że naukę katolicką da się obronić, podczas gdy ludowa pobożność czasami przesadza i przeczy katolickiej nauce. Dlatego pytam: dlaczego księża nie chcą wyprowadzić swoich wiernych z błędu? Mikołaj stwierdza, że możemy modlić się do Marii, bo tak mówi Katechizm. Jedyne, czego nie możemy robić, to oddawać Marii boskiej czci – „i wszystko jest w porządku”. Co to jest oddawanie boskiej czci? Przecież nikt nie uznaje Marii za Boga, więc na czym polega owo „oddawanie boskiej czci?”? Dlaczego anioł zabronił apostołowi Janowi oddawać mu pokłon: „To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!” (Apokalipsa 22,8-9). Z podanego fragmentu widać wyraźnie, że oddawanie pokłonu w celach wielbienia kogoś możemy kierować wyłącznie do Boga. A katolicy wielbią Marię i nie da się tego w żaden sposób wytłumaczyć na podstawie Biblii. Mikołaj stwierdził, że modląc się do świętych, robimy to samo, co robimy, gdy prosimy przyjaciół o modlitwę. Otóż nie. Przyjaciół prosimy, bo nas słyszą. Zmarli natomiast nie znajdują się na kuli ziemskiej, zatem nie mogą słyszeć naszych modlitw. Czyli prosząc ich o coś, przypisujemy im boski atrybut wszechwiedzy, a więc oddajemy im boską cześć (co jest zabronione nawet według Mikołaja). Na koniec swojego wywodu Mikołaj zażądał odniesienia się do fragmentów biblijnych, które przedstawił, które według niego usprawiedliwiają kult maryjny. Otóż ani w jednym z tych fragmentów nie było mowy o modlitwie do świętych. W sumie to nie ma się co dziwić, bo Biblia takich fragmentów nie zawiera. Zatem Mikołaj nic nie udowodnił, bo nie da się na podstawie Biblii udowodnić, że modlitwa do Marii jest uzasadniona. Nikt z apostołów się w ten sposób nie modlił (a np. apostoł Jan napisał Apokalipsę w II w., więc już dawno po rzekomym wniebowzięciu Marii). Warto też dodać, że figurka Marii, która stała podczas przemówienia Mikołaja, również przeczy Pismu Świętemu. Dekalog zabrania czynienia figur w celu oddawania im pokłonu (Wyjścia 20,4-5). Czyli dokładnie tego, co czynią katolicy przed tymi figurkami. Mikołaj wyraził nadzieję, że pomógł katolikom, którzy nie wiedzą jak uzasadnić kult maryjny. Ja wyrażam nadzieję, że katolicy czytający moją odpowiedź zrozumieją, że kult maryjny nie opiera się na Biblii, lecz na innych źródłach (takich jak Katechizm, sobory czy objawienia maryjne). Nawet Mikołaj obawia się, że niektóre z tych objawień, które skupiają uwagę na Marii, a nie na Jezusie, mogą nie mieć niebiańskiego pochodzenia. Więc jeśli ta postać, która pojawia się w katolickich miejscach kultu, nie przychodzi z nieba, to skąd? Pamiętajmy o tym ostrzeżeniu z Pisma: „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości” (2 Kor. 11,4).

%d blogerów lubi to: