Umowa Ojca z Synem (John Flavel)

Żyjący w XVII w. purytanin John Flavel napisał wymyśloną przez siebie rozmowę pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem. Rozmowa ta miała miejsce przed stworzeniem świata.

Narrator

Możemy przypuszczać, że tak mówił Ojciec, kiedy stawiał Chrystusowi warunki dotyczące ciebie:

Ojciec

Mój Synu, oto biedne, żałosne dusze, które zostały całkiem zgubione, a teraz podlegają mojej sprawiedliwości! Sprawiedliwość wymaga uiszczenia za nie opłaty, albo opłatą będzie ich wieczne zniszczenie. Co zrobimy z tymi duszami?

Syn

O mój Ojcze! Taka jest moja litość i miłość do nich, że będę odpowiadał jako ich poręczyciel, aby one nie zginęły na wieczność. Przynieś wszystkie rachunki, abym mógł zobaczyć, co są tobie winne. Panie, przynieś wszystkie rachunki, żeby później nie było już żadnych dodatkowych opłat; z mojej ręki otrzymasz zapłatę za nie. Wybieram cierpieć twój gniew, żeby one nie musiały go cierpieć. Na mnie, mój Ojcze, na mnie złóż cały ich dług.

Ojciec

Ale mój Synu, jeśli ty zobowiążesz się do tego, to będziesz musiał zapłacić za nie, co do ostatniego grosza, nie oczekuj żadnego złagodzenia. Jeśli oszczędzę je, nie oszczędzę ciebie.

Syn

Zgadzam się Ojcze, niech tak będzie. Obciąż mnie tym wszystkim, ja jestem w stanie za to zapłacić. I chociaż spowoduje to moje stracenie, chociaż to odbierze wszystkie moje bogactwa i opróżni wszystkie moje skarby, to zgadzam się, by się do tego zobowiązać.

Narrator

Bądźcie zaczerwienieni, niewdzięczni wierzący ludzie, o niech wstyd pokryje wasze twarze. Sami teraz osądźcie czy Chrystus zasłużył na to, żebyście stali z nim dla błahostek, żebyście wycofywali się widząc kilka drobnych trudności, narzekali, że jest trudno i ciężko? O, gdybyście znali łaskę Pana Jezusa Chrystusa w tym cudownym uniżeniu się za was, to nie moglibyście w ten sposób postępować.

Tytuł oryginału: The Father’s Bargain With the Son

%d blogerów lubi to: