Kult Marii wg św. Epifaniusza

Kto napisał ten tekst? Protestant? Świadek Jehowy? Nie – katolicki święty. Św. Epifaniusz z Salaminy. O Epifaniusz tak napisał św. Hieronim:

Epifaniusz, biskup Salaminy, ułożył dzieło przeciw wszystkim herezjom i wiele innych, które wykształceni chętnie czytają dla treści, a prości dla piękna słów

Zobaczmy więc co on takiego ciekawego napisał:

[…] Pod pretekstem, iż jest to słuszne, diabeł skrycie wchodzi do umysłów ludzi i ubóstwia śmiertelną naturę; on kształtuje posągi, które mają ludzkie podobieństwo po to, aby ludzie mogli czcić zmarłych i wprowadzać obrazy dla uwielbienia, popełniając cudzołóstwo z umysłem przeciwko jednemu i jedynemu Bogu. Tak, z pewnością, ciało Marii było święte, lecz ona nie była Bogiem. Tak, istotnie, Dziewica była dziewicą, i czcigodną , ale nie została nam dana po to, by ją uwielbiać […] Słowo, którym jest Bóg, przybrało ciało z Marii, jednak nie po to, aby Dziewica mogła być adorowana , ani też, by on mógł uczynić ją Bogiem. Niechaj Maria będzie poważana, lecz niech Ojciec i Syn i Duch Święty będą czczeni; niech nikt nie czci Marii. […] Niech te rzeczy zostaną wymazane, które zostały błędnie zapisane w sercach tych, którzy zostali zwiedzeni. Niech pożądanie posążków będzie wytępione z ich oczu. Niech stworzenie znów powróci do Mistrza. Niech Ewa i Adam powrócą do oddawania czci samemu Bogu. Niech nikt nie będzie prowadzony głosem węża. […] Chociaż Maria jest święta i ma być poważana, jednakże nie jest przeznaczona by ją czcić. (fragmenty z Panarion 79 – 3.2:4 oraz 3.2:7

Mój komentarz do wypowiedzi tego świętego: http://blogpurytanina.blogspot.com/2015/01/kult-maryi-wg-sw-epifaniusza.html

Egzorcyzmy Emily Rose

Kto stał za opętaniem Anneliese Michel (filmowej Emily Rose)? Polecam dogłębną analizę tego problemu:

http://blogpurytanina.blogspot.com/2014/11/egzorcyzmy-emily-rose.html

Szeroka droga ekumenizmu

Pod moim wpisem pt. Festiwal Nadziei otrzymałem komentarz od Asenaty z pytaniem czy nie wszystkie drogi prowadzą do tego samego Boga.

Tak myśli wielu ludzi – przecież wszyscy wierzymy w tego samego Boga, po co się dzielić? Praktykujmy ekumenizm – wszyscy dążmy do jedności w sprawach wiary. Otóż to jest właśnie najlepsza pułapka Szatana. Szatan chce rozmyć różnice pomiędzy biblijnym chrześcijaństwem a innymi religiami, aby ludzie nie poznali prawdy i aby nie byli zbawieni. Szatan mówi, że jest wiele dróg do zbawienia, że wszyscy mają szansę się tam dostać, jeśli będą postępować z zasadami swojej religii. I to jest właśnie szeroka droga, którą kroczą ludzie zmierzający na potępienie.

Przysłów 14

  1. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.

Ale Jezus powiedział, że tylko niewielu ludzi znajduje wąską, a więc trudną do znalezienia drogę do zbawienia:

Mat. 7

  1. Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.

Tą drogę znaleźć trudno dlatego, że naturalną tendencją człowieka jest myślenie, że może on zapracować na swoje zbawienie. I o tym mówią wszystkie główne religie na świecie: islam, judaizm, buddyzm, katolicyzm. Są to fałszywe religie – wiara w zbawienie z uczynków jest równoznaczna z potępieniem. Tylko położenie całej swojej ufności w Chrystusie i w tym co On uczynił na krzyżu dla naszego zbawienia może dać nam zbawienie – nie ma innej drogi:

Jana 14

  1. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Kościół katolicki przeciwny rozdawaniu Biblii

Kościół katolicki powszechnie uchodzi za jeden z kościołów chrześcijańskich. W doktrynie tego kościoła jest przecież mowa o Jezusie, Jego śmierci i zmartwychwstaniu – co złego w byciu katolikiem – może ktoś zapytać. Jeśli jesteś katolikiem, to ten artykuł może cię zaniepokoić. Otóż Kościół katolicki jest przeciwny rozdawaniu Biblii. Brzmi niewiarygodnie? Ale to jest prawda. Wystarczy przeczytać artykuł z katolickiej gazety „Nasz Dziennik” http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/49656,kosciol-nie-uczestniczy-w-rozdawaniu-biblii-wsrod-uchodzcow.html

W szoku? Cóż, to są słowa arcybiskupa katolickiego:

„To nie jest w porządku, gdy idzie się do obozu uchodźców, niosąc żywność i wykorzystuje się przy tym sytuację do rozprowadzania Biblii, powiedział w rozmowie z watykańską agencją Fides ks. abp Maroun Lahham, łaciński wikariusz patriarchalny w Jordanii.”

Ale nasuwa się pytanie: dlaczego? Dlaczego nie jest w porządku, by Jordańczykom (którzy w ponad 90% są muzułmanami) rozdawać Słowo Boże? Dlaczego lepiej, aby dalej pozostawali w islamie, który głosi, że Jezus NIE jest Synem Bożym. Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Otóż wytłumaczył to pewien aktywnie działający katolik na forum protestanckim, niejaki Rembov. Oto jego wyjaśnienie:

[quote=”Rembov”][quote=”ola7″]

proszę o wyjaśnienie co jest złego w rozdawaniu ludziom biblii…[/quote]

Chociażby to, że w Biblii są „trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.”

Dlatego rozdawanie Biblii jest niebezpieczne, bo zamiast doprowadzić do zbawienia jej lektura może doprowadzić na potępienie.[/quote]

Źródło: http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?t=9759&postdays=0&postorder=asc&start=0

Wychodzi więc na to, że zdaniem katolików Koran jest lepszy od Biblii, bo lektura Biblii może „doprowadzić na potępienie”… A ewangelizacją mogą zajmować się tylko… księża katoliccy… bo tylko oni mają monopol na prawdę. A co jeśli to oni prowadzą ludzi na potępienie i przyczyniają się do tego, że muzułmanie nigdy nie poznają ewangelii, którą by usłyszeli, gdyby zwierzchnicy Kościoła katolickiego zachęcali do rozprowadzania Biblii… Cóż, jak widać Kościół katolicki wcale się nie zmienił – palił tłumaczy Biblii w czasach Marcina Lutra, a dzisiaj mówi to co mówi – że prawdziwą ewangelizacją jest tylko werbowanie do Kościoła katolickiego, a rozdawanie Biblii prowadzi ludzi na potępienie…

Nierządnica Babilońska – Mekka?

Chrześcijanie spierają się odnośnie tożsamości Nierządnicy Babilońskiej z 17 i 18 rozdziału Apokalipsy. Reformatorzy protestanccy Nierządnicę upatrywali w Rzymie; katolicy twierdzą, że ta Nierządnica to tylko symbol; a współcześni chrześcijanie Babilon upatrują w Ameryce, w Unii Europejskiej lub nawet w Jerozolimie. Ale mało kto widzi tą złą kobietę w islamie. A może właśnie islam spełnia kryteria tej nierządnicy? Poniżej przedstawiam porównanie Rzymu i Mekki pod kątem księgi Apokalipsy.

1. Pustynia

I zaniósł mnie w duchu na pustynię (17, 3).

Werset ten sugeruje, że siedziba Nierządnicy znajduje się na pustyni. Rzym nie znajduje się na pustyni. Mekka owszem.

2. Bogactwo

Nierządnica jest bardzo bogata (17, 4). O bogactwie Rzymu świadczy wystawna bazylika św. Piotra w Rzymie, jednak bogactwa Arabii Saudyjskiej ze sprzedaży ropy są nieporównanie większe.

3. Purpura i szkarłat

Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto (17,4)

Purpura to kolor katolickich biskupów, a szkarłat to kolor kardynałów. Więc to sugerowałoby, że Watykan jest tą Nierządnicą. Ale w islamie również obecna jest purpura (czasami tak ubierają się imamowie oraz jest to popularny kolor kobiecych hidżabów), natomiast szkarłat to kolor krwi, którą przecież islamiści obficie wylewają. Natomiast największa świętość muzułmanów –  Czarny Kamień w Mekce – jest umiejscowiony na bloku, który przykryty jest czarnym materiałem oraz złotem.

4. Siedem gór

Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta (17, 9)

Nierządnica siedzi na siedmiu wzgórzach lub górach. Rzym jest znany jako miasto siedmiu wzgórz, ale ta interpretacja nie wymaga „zrozumienia”, ponieważ jest to pierwsza rzecz, jaka rzuca się w oczy. Zauważmy, że te siedem gór to siedem głów – czyli chodzi tu o siedmiu królów (królestw). Jan żył w czasie szóstego królestwa (Cesarstwa Rzymskiego):

I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać (17, 10)

Jak widać, nie chodzi tu o literalne góry, a o królestwa (imperia). Pięcioma imperiami, które upadły przed czasami Jana były: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja. Imperium, które przyszło po Cesarstwie Rzymskim, było Imperium Osmańskie. Siódmym królem (królestwem) była więc Turcja. To islam, nie katolicyzm był głównym zagrożeniem dla europejskiej cywilizacji w XVI i XVII wieku. Turcja zdawała się być o krok od podbicia Europy dla islamu, co było bardzo możliwym scenariuszem, gdyby nie zwycięstwo polskiego króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. nad wielkim wezyrem Karą Mustafą.

5. Ósmy król

A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę (17, 11)

Bestia, na której zasiada Nierządnica, będzie więc jednym z odrodzonych imperiów. Wchodzą więc w grę tylko dwie możliwości: odrodzone imperium rzymskie lub islamskie. Wielu upatruje Bestii w Unii Europejskiej, która obejmuje obszary Imperium Rzymskiego, ale Biblia nigdzie nie mówi, że jakiekolwiek europejskie państwo zaatakuje Izrael (co jest głównym zadaniem Bestii). Natomiast księgi prorockie pełne są wyroków na kraje islamskie. W Psalmie 83 znajdujemy koalicję arabską, której celem jest zniszczenie Izraela. Bestią będzie ósme imperium i wszystko wygląda na to, że będzie to odrodzone imperium islamskie.

6. Źródło dochodów dla właścicieli statków

I patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: „Jakież jest miasto podobne do stolicy?” I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: „Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie” (18, 18-19)

O ile bank watykański znany jest z licznych przekrętów, o tyle transport ropy drogą morską to olbrzymie źródło dochodów dla Arabów.

7. Zapowiedź zniszczenia

I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie (18, 21)

Nierządnica Babilońska zostanie doszczętnie zniszczona. Biblia nigdzie nie wspomina o zniszczeniu jakiegokolwiek europejskiego miasta, natomiast Półwysep Arabski (Edom) obłożony będzie klątwą i nikt nie będzie po nim chodził:

(8) Bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. (9) Toteż potoki Edomu zamienią się w smołę, a jego glina w siarkę, a jego ziemia stanie się smołą gorejącą: (10) ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze; z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wiek wieków nikt nie będzie nią chodził (Ezechiela 34)

Co ciekawe, na Półwyspie Arabskim wydobywa się ropę, co doskonale pasuje do opisu: „potoki Edomu zamienią się w smołę”. Samo bycie chrześcijaninem w Mekce to przestępstwo karane śmiercią. W Rzymie ewangeliczni chrześcijanie mają prawo legalnie zakładać kościoły i nie grozi im za to żadna kara. Bóg powiedział, że nie zniszczyłby Sodomy i Gomory, gdyby znalazł tam dziesięciu sprawiedliwych. Z pewnością znajdzie tylu w Rzymie, jednak chrześcijanie (jeśli w ogóle tam są) w Mekce zostaną zabici jak tylko władze dowiedzą się o ich obecności w tym mieście. A jeśli nie będzie tam chrześcijan, nie będzie też „parasola ochronnego” i Bóg będzie mógł je doszczętnie zniszczyć.

8. Pogromy chrześcijan

„I w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi” (18, 24)

Chociaż Katolicka Inkwizycja ma na sumieniu wielu chrześcijan, to rozmiar pogromów ze strony islamistów jest o wiele większy. Samo ludobójstwo chrześcijańskich Ormian, którego dopuściła się Turcja podczas I wojny światowej, szacuje się na ok. 1,5 miliona ludzi. Kto w czasach ostatecznych będzie mordował chrześcijan: katolicy czy muzułmanie? To jest pytanie retoryczne.

Jak wykazałem w artykule, na Nierządnicę Babilońską bardziej pasuje Mekka niż Rzym, a Bestią będzie odrodzone imperium islamskie, nie rzymskie. Wrogiem chrześcijaństwa jest islam, nie katolicy. Katolicy co prawda mają władze, które dopuszczają się duchowego nierządu z islamską nierządnicą i to jest jednym z powodów, dla którego powinni wyjść ze swojego kościoła.

Jan Kalwin o Antychryście

Niektórym wydajemy się oszczerczy i nadęci, kiedy nazywamy rzymskiego Biskupa Antychrystem. Ale ci, którzy tak myślą, nie dostrzegają, że oskarżają Pawła o brak powściągliwości, którego naśladujemy – więcej nawet – którego słowa używamy. Ale, aby udowodnić, że Paweł nie mówił o czymś innym, a my nie naginamy jego słów, pokrótce pokażę, że teksty te mogą dotyczyć tylko Papiestwa. Paweł powiedział, że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej (2 Tes. 2,4). W innym fragmencie Duch opisuje go na wzór Antiocha mówiąc, że będzie panował wypowiadając wyniosłe słowa próżności (Dan 7,25). Wnioskujemy stąd, że jego tyrania bardziej panuje nad duszami niż nad ciałami, jest to tyrania ustanowiona w opozycji do duchowego królestwa Chrystusa. Zatem jego natura jest taka, że nie neguje on ani imienia Chrystusa, ani Kościoła, ale używa ich jako pretekst i ukrywa się pod imieniem Kościoła, niczym pod maską. Ale chociaż wszystkie herezje i schizmy, które istniały od początku, należą do królestwa Antychrysta, to kiedy Paweł przepowiada, że nastąpi odstępstwo, daje on do zrozumienia, że zostanie wzniesiona siedziba obrzydliwości, a kiedy to światowe odstępstwo nastąpi, wielu rozproszonych członków Kościoła będzie nadal trwało w jedności wiary. Ale ponieważ dodaje on, że tajemnica niegodziwości już zaczęła sekretnie działać za jego czasów, a później miała się ujawnić, rozumiemy, że ta plaga ani nie została rozpoczęta przez jednego człowieka, ani nie skończy się jednym człowiekiem. Ponadto znakiem rozpoznawczym Antychrysta jest to, że miał on okradać Boga z czci i przywłaszczyć ją sobie, i [Paweł] daje nam główną cechę, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, aby rozpoznać Antychrysta; zwłaszcza kiedy widzimy jak pycha z tego opisu dąży do całkowitego zniszczenia Kościoła. Wiedząc, że pewnym jest fakt zuchwałego przywłaszczenia sobie cech, które należą wyłącznie do Boga i Chrystusa, nie możemy mieć wątpliwości, że rzymski Biskup jest liderem oraz przedstawicielem bezbożnego i obrzydliwego królestwa.

Calvin’s Institutes, Book 4, Chapter 7, Section 25

Następny papież i dwa pioruny po abdykacji Benedykta XVI

Kilka godzin po ogłoszeniu rezygnacji Benedykta XVI Bazylikę św. Piotra uderzyły dwa pioruny: http://www.bbc.co.uk/news/in-pictures-21427713

Jeden z nich wyglądał tak:

Podobne zdarzenia miały miejsce  w przeszłości. Błyskawice spadały na Watykan 8 grudnia, 1869 r. W tym czasie odbywały się obrady na temat dogmatu o nieomylności papieża kiedy przemawia ex cathedra. Następnie, podczas gęstej burzy, uderzenia piorunów nastąpiły 18 lipca, 1870 r., kiedy to ogłoszono ten dogmat. Pałac Watykański doznał wstrząsów również 22 grudnia, 1938 r., szyby w papieskiej galerii zostały stłuczone, a 10 tygodni później zmarł ówczesny papież (Pius XI), aby ustąpić miejsca Piusowi XII. Papież ten był niezwykle ciekawą postacią m.in. dlatego, że nigdy nie potępił zbrodni hitlerowskich na Żydach. Przedstawiciel dyplomacji USA Harold Tittmann podał do wiadomości, że papież stwierdził, iż: „jak do tej pory Niemcy szanowali Państwo Watykańskie i własność Stolicy Apostolskiej w Rzymie”. Pius XII po prostu dbał o swoje interesy, o czym mówi film dokumentalny „Pius XII papież Hitlera” https://www.youtube.com/watch?v=5MXV0FyWWq8

Tak więc błyskawice uderzały w Stolicę Apostolską przed tym jak działy się bardzo złe rzeczy (bluźnierczy dogmat o nieomylności papieża, wybór pro-nazistowskiego Piusa XII). Może nasuwać się myśl, że piorun po rezygnacji Benedykta XVI może być ostrzeżeniem przed jakąś katastrofą.

Co ciekawe, katastrofę tę przepowiedział katolicki święty – Malachiasz. Podczas swojego pobytu w Rzymie, w 1139 r. spisał on listę 112 krótkich łacińskich zdań mających opisywać wszystkich papieży. Papieżem nr 106 jest wg Malachiasza Pastor angelicus (Anielski pasterz). Tym papieżem był wspomniany wyżej Pius XII. Co ciekawe, był on znany jako Pastor angelicus. W 1942 nagrano w Watykanie film propagujący Piusa XII. Film ten nazywał się Pastor angelicus http://www.youtube.com/watch?v=l9pVFRSa3QI .

W sierpniu 2008 papież Benedykt XVI na konferencji, której tematem była osoba Piusa XII przemówił do grupy zgromadzonych Żydów oraz chrześcijan tak oto opisując działalność papieża Eugenio Pacelli: „Przedmiotem waszego studium była osoba oraz niestrudzona pastoralna i humanitarna praca Piusa XII, Pastora Angelicusa”.

Źródło: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080918_pave-the-way_en.html

Nie jest to jedyne bardzo wyraźne potwierdzenie proroctwa Malachiasza.

Inny przykład: „lilium et rosa” (lilia i róża) to fraza opisująca papieża, którym został Urban VIII (1623-1644), którego herb rodzinny był pokryty „liliami i różami”.

Źródło: http://www.catholic.com/quickquestions/do-the-prophecies-of-st-malachy-suggest-we-are-living-in-the-end-times

Wynika z tego jedno: proroctwo Malachiasza wypełnia się. Czy wypełnia się dlatego, że było inspirowane przez autentyczne Boże objawienie – nie sądzę, Malachiasz był przecież sługą papieża, i prawdopodobnie nie był nawróconym chrześcijaninem, ale najprawdopodobniej wypełnia się dlatego, że Watykan dostosowuje proroctwo do papieży. Ale co ciekawe, według Malachiasza następny papież będzie ostatnim:

„W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec.”

Następny papież wg Malachiasza ma mieć przydomek Petrus Romanus. Powstała książka o takim tytule, a zajawkę można obejrzeć na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nouJrREf3iQ

Czy następny papież będzie ostatnim? Tego nie wie nikt. Ale co jeśli? Co byś zrobił w swoim życiu, jeśli wiedziałbyś, że zostało bardzo niewiele czasu do końca tego światowego systemu?

Debata: katolicyzm kontra protestantyzm

Pierwsza
Druga
Trzecia
Czwarta
Piąta
Szósta
Siódma
Ósma

Co Luter powiedział swojej matce?

Dlaczego protestanci nie mylą się? (podobizny Boga)

« Older entries

%d blogerów lubi to: