Ostatnie słowa Spurgeona

7 czerwca 1891 Charles Spurgeon wygłosił swoje ostatnie kazanie na podstawie 1 Samuela 29. Mówił on o tym jak Amalekici porwali izraelskie dzieci i kobiety oraz spalili miasto Siklag. Chociaż Izraelici obwiniali za to Dawida i chcieli go ukamienować, on wzmocnił się w Panu i odzyskał jeńców. Jezus też wstawia się za słabymi i utrudzonymi – On jest naszym kapitanem.
Posłuchajmy ostatnich słów Charlesa Spurgeona, które 14 lat później przeczytał jego syn, Thomas Spurgeon. Wideo zawiera moje tłumaczenie fragmentu tego historycznego kazania.
https://www.youtube.com/watch?v=EPgVJ4KTckI&feature=youtu.be

„Jeśli będziecie nosić strój Chrystusa, to ujrzycie Go tak łagodnym i pokornego serca, że odnajdziecie pokój dla waszych dusz.
Jest On najbardziej wspaniałomyślnym kapitanem.
Najbardziej wyborowi książęta nie mogą się z Nim równać.
Znajdziesz Go pośród największego zgiełku bitwy.
Gdy wieje zimny wiatr, On zawsze wybiera zbocze góry pokryte lodem.
Najcięższy koniec krzyża jest zawsze na Jego ramionach.
Jeśli zaprasza cię do niesienia ciężaru, On również go niesie.
Jeśli w miłości jest coś łaskawego, wielkodusznego, miłego, czułego czy przeobfitego, to zawsze znajdziesz to w Nim.
Jego służba to życie, pokój i radość.
Obyś tylko teraz to otrzymał!
Niech Bóg ci pomoże zaciągnąć się pod sztandar Jezusa Chrystusa!”

Pastorzy z plagiatu

Pytanie: Co jeśli kaznodzieja przekroczył granicę plagiatu w swoim kazaniu?

D.A. Carson:
Po pierwsze: Głoszenie cudzego kazania, jakby było to twoje kazanie, jest zawsze i jednoznacznie złe, a jeśli to robisz, powinieneś zrezygnować ze służby lub zostać z niej zwolniony w trybie natychmiastowym. Nikczemność tego procederu polega na co najmniej trzech rzeczach: (1) Kradniesz. (2) Zwodzisz ludzi, do których głosisz. (3) Być może najgorsze, nie poświęcasz się studium Biblii, aby Boża prawda zawładnęła tobą, kształtowała cię, czyniła cię mężem Bożym i uzdolniała cię do mówienia za Niego. Jeśli głoszenie jest Bożą prawdą poprzez osobę ludzką (zob. Phillips Brooks [który określił plagiat jako marne echo – przyp. tłum.]), to służenie nie może być zdefiniowane jako jakiś organiczny odtwarzacz z playbacku. A zmienianie kilku słów tu i tam z w czyjejś pracy nie usprawiedliwia cię – odtwarzanie osobistych doświadczeń, jakby były twoimi, chociaż nimi nie były, sprawia, że przestępstwo staje się jeszcze bardziej paskudne. W wieku internetu łatwo jest zdobyć materiał źródłowy, ale to nie zmniejsza stopnia nikczemności przestępstwa, tak samo jak dostępność do pornografii nie sprawia, że staje się ona czymś dobrym. (Okazjonalnie kaznodzieje wygłaszali znane kazania innych kaznodziejów, wyraźnie zaznaczając źródło. To powinno być w najlepszym wypadku bardzo wyjątkowo, ale nie ma w tym zła).
D. A. Carson, The Gospel Coalition National Conference
Źródło

Na co wydajesz swoje pieniądze? (David Platt)

Pokutowanie z grzechu i powrót do Boga (David Platt)

Spotkania modlitewne (Bob Jennings)

Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga – Jonathan Edwards

Grzesznicy w Rękach Rozgniewanego Boga – Jonathan Edwards

Całe kazanie „Grzesznicy w Rękach Rozgniewanego Boga”

http://www.literatura.hg.pl/sinners.htm

 

Natarczywość w modlitwie (Paul Washer)

Radykalne kroczenie za Jezusem (Francis Chan)

Szokujące Kazanie Pastora Paul Washer (Shocking Message PL)

« Older entries

%d blogerów lubi to: