Barack Obama w Izraelu 2013 (Nierozerwalne Przymierze)

Obama w Jerozolimie 2013 – POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO / PEACE AND SAFETY

20 marca Barack Obama uda się z wizytą do Jerozolimy.
Ma zostać tam zawarte „Nierozerwalne Przymierze” (Unbreakable Alliance) lub „Przymierze z Narodami”. Celem spotkania jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w regionie Izraela. Ciekawe jest to, że politycy używają dokładnie tych samych słów, jakich użył apostoł Paweł:

(2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.
(3) Gdy mówić będą: POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. (1 Tesaloniczan 5)

%d blogerów lubi to: